Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Dva poziva za zapošljavanje

Grad Sombor i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su pre desetak dana pozive za dodelu subvencija poslodavcima i nezaposlenima.

Foto 14485Navedeno je da su za teritoriju grada objavljeni javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, odnosno javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Oba konkursa će biti otvorena do utroška sredstva. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima, koji nameravaju da zaposle nekvalifikovane mlade do 30 godina (iz doma ili hraniteljske porodice), starije od 50 godina, Rome, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, žene i člana porodica u kojima su oba člana nezaposlena. Subvencija je jednokratna i iznosi 150.000 ili 180.000 dinara kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, mladi koja su živeli u domu, odnosno hraniteljskoj porodici. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara, odnosno 220.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Subvencionisana lica su dužna da 12 meseci izmiruju obaveze za socijalno osiguranje.
savamajstor @ Pon, 10.06.2019. 03:16
filijala sombor grad sombor nacionalna služba za zapošljavanje privreda sombor subvencije za samozapošljavanje subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima
• Pokrajina raspisala pozive za zapošljavanje

Autonomna pokrajina Vojvodina će ove godine za subvencionisanje samozapošljavanja, zapošljavanja, odnosno sprovođenje javnih radova izdvojiti 88,8 miliona dinara.

Foto 4508Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja predviđeno je da za potrebe subvencionisanja samozapošljavanje bude opredeljeno 30 miliona dinara. Pomoć za samozapošljavanje dodeljivaće se nezaposlenom licu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u iznosima 512.000 za lica sa visokom stručnom spremom, odnosno 325.000 dinara za ostale. Sekretarijat je raspisao i poziv namenjen poslodavcima za koji je izdvojeno 48 miliona dinara. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za godinu dan ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 187.500 dinara po licu. Pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje biće otvoreni do 3. maja.
Nadležni u APV su istovremeno objavili i konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova, sa rokom za prijavljivanje do 27. aprila. Sekretarijat dodeljuje ukupno 10,8 miliona dinara za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca. Pravo učešća imaju udruženja sa statusom pravnog lica.
Inače, u Akcionom planu za zapošljavanje u AP Vojvodine, navedeno je da na teritoriji NSZ filijale Sombor, zaključno sa krajem 2018. godine, evidentirano 13.788 nezaposlenih lica.
savamajstor @ Uto, 16.04.2019. 05:40
autonomna pokrajina vojvodina javni radovi privreda sombor subvencije za samozapošljavanje subvencije za zapošljavanje
• Ističe rok za prijavu

Konkursi za javne radove otvoreni će biti do ponedeljka.

Foto 14485Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je jedanaest javnih poziva sa ciljem realizacije mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu. Obaveštavamo korisnike usluga Nacionalne službe da su javni konkursi za organizovanje javnih radova otvoreni još samo nekoliko dana do 2. aprila. Tada će biti zatvoren javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, odnosno za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini - saopštila je somborska filijala NSZ. 
Nadležni podsećaju da zainteresovana lica, do 16. aprila, mogu podneti prijave za samozapošljavanje. Do tada će biti otvoreni javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje, kao i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje.  Preostali javni pozivi će biti otvoreni do utroška raspoloživih sredstava, zaključno sa 30. novembrom, odnosno 30. decembrom - navode iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
savamajstor @ Sre, 28.03.2018. 04:24
javni poziv javni radovi nacionalna služba za zapošljavanje filijala sombor nezaposlena lica nezaposleni romske nacionalnosti osobe sa invaliditetom privreda sombor subvencije za samozapošljavanje
• Rok ističe za osam dana

Traje konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Svi zainteresovani mogu konkurisati do 20. jula.

Foto 19541Foto 6362Grad Sombor u saradnji sa somborskom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje raspisao je javni poziv za dodelu subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje. Subvencije su namenjene nezaposlenima koji su upisani u evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Reč je o jednokratnom iznosu od 160 hiljada dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje godinu dana. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu NSZ, dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji NSZ, obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu NSZ. U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom. U prilogu vesti preuzmite kompletan tekst javnog poziv i obrazac zahteva sa biznis planom.
Kako nezvanično saznajemo, sredstava za subvencije još ima, tako da svi zainteresovani mogu svoje prijave poslati do srede, 20. jula.
milangagrčin @ Uto, 12.07.2016. 02:02
grad sombor nacionalna služba za zapošljavanje filijala sombor privreda sombor subvencije za samozapošljavanje
• Pozivi za smanjenje nezaposlenosti

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je četiri javna poziva u oblasti zapošljavanja.

Foto 4508Sekretarijat je istovremeno, po ustaljenoj praksi, objavio konkurse za subvencionisanje novih zapošljavanja, stručne prakse, samozapošljavanja i javnih radova. Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima u iznosu od 140.000 dinara dodeljuje se za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju NSZ. Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. oktobra tekuće godine. Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine za nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom, namenjen udruženjima koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre. Javni radovi se mogu organizovati u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, kao održavanja i zaštite životne sredine. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca. Konkurs traje do 3. marta.
Raspisan je i javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Pravo podnošenja zahteva imaju lica koja su na evideciju NSZ i koja su završila obuku iz preduzetništva. Subencija za novoregistrovanu delatnost iznosi 160.000 dinara. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. oktobra. Poslednji, ne i manje bitan je program stručne prakse, nezaposlenim licima koja se prvi put stručno ososobljavaju za zanimanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita. Program stručne prakse traje najduže 12 meseci. U program se mogu uključiti lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Mesečna naknada je 16.000 dinara. Pravo učešća imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru. Ovaj javni poziv traje do trećeg marta. Opšrinije na sajtovima NSZ ili Sekretarijata.
savamajstor @ Pet, 19.02.2016. 04:37
javni poziv javni radovi obnavljanje javne infrastrukture pos poslodavci privreda program stručne prakse socijalne i humanitarne delatnosti sombor subvencije subvencije za samozapošljavanje zaštita životne sredine
>>
12