Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• NSZ raspisala 12 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje je poslednjih dana februara raspisala 12 javnih poziva i konkursa za zapošljavanje u 2019. godini.

Foto 14485Nadležni su u pozivu naveli da se navedeno raspisuje u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2019. godinu. Predvideli su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, odnosno ostala nezaposlena lica i javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca. Nacionalna služba za zapošljavanje je u 2019. godini predvidela i sredstva za subvenciju zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, nezaposlenima romske nacionalnosti, kao i za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem. Najavljeni su i konkursi za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, realizaciju programa stručne prakse ili sticanja praktičnih znanja. Poslednja dva poziva odnose se na dodelu subvencije za samozapošljavanje (200 do 240 hiljada dinara) i dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Dopunske informacije o novim javnim pozivima i konkursima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, kao i preko pozivnog centra NSZ - 0800/300-301. Konkursi i javni pozivi biće otvoreni do utroška sredstava, najkasnije do kraja novembra tekuće godine.
savamajstor @ Pon, 04.03.2019. 03:05
javni pozivi javni radovi konkursi nacionalna služba za zapošljavanje filijala sombor nezaposleni nsz osobe sa invaliditetom - osi privreda romi sombor stručna praksa
• Stručna praksa u organskoj poljoprivredi

Objavljen je javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje.

Foto 33105Cilj prakse je sticanje potrebnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade i osposobljavanje za obavljanje poslova u sektoru organske proizvodnje. Poziv je namenjen mladim nezaposlenim licima do 35 godine starosti, a odabrani kandidatima program stručne prakse nudi priliku za sticanje praktičnih znanja i veština iz navedene oblasti u trajanju do šest meseci. Tokom trajanja stručne prakse licima koja učestvuju u programu biće plaćena nadoknada u mesečnom iznosu od 20 hiljada dinara (neto), troškovi prevoza i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Rok za slanje prijava je 15. mart do 17 časova.
Navedeni projekat zajednički sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije kao vodećim partnerom i Nacionalnim udruženjem Serbia Organika. Više informacija o pozivu u prilogu.
milangagrčin @ Ned, 18.02.2018. 23:58
„podsticanje zapošljavanja mladih“ ministarstvo omladine i sporta republike srbije nacionalno udruženje serbia organika nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (giz) organska poljoprivreda poljoprivreda projekat sombor stručna praksa
• Najtraženiji knjigovođe i pravnici

Objavljeni su rezultati gradskog konkursa za realizaciju programa stručna praksa.

Foto 17040Grad Sombor je krajem novembra objavio da je stručna praksa u cilju sticanja posebnih veština i znanja obezbeđena za ukupno 23 lica koji će biti angažovani u 20 privrednih subjekata/preduzetnika. Kako je navedeno, za realizaciju programa opredeljeno je ukupno 3,5 miliona dinara. Najveći broj novoangažovanih, čak sedam, sticaće znanja i veštine knjigovođe-računovođe. Biće angažovani u preduzećima Panonija pharm, Somborelektro, Sintex, Agencija Dima, Saveti SB, Finodit i Daša konsalting. Doneta je odluka i da troje pravnika stručnu praksu realizuju u advokatskim kancelarijima Edite Slavković, Marije Vučković i Dragana Zarića
Preostali izabrani privredni subjekti će angažovati radnike u još šest delatnosti. Odobrena su po dva zahteva za farmaceute (Vipera i Cvejić), frizere (FBTS Žika i FS Mika), veterinarske tehničare (Pet lajf i Rebro), odnosno poslovne sekretare/saradnike u Agencija Sava i Somborelektro, gde će biti obučen i saradnik za nabavku. Preduzetničkoj radnji Autoelektrika Pekanović odobreno je angažovanje jednog autoelektričara, a Centru za edukaciju „Mali kreativci” jednog stručnog saradnika. Zvaničnu odluku preuzmite u prilogu vesti. 
savamajstor @ Pet, 08.12.2017. 10:10
advokatski pripravnik agencija dima autoelektričar cvejić daša konsalting dragan zarić edita slavković finodit knjogovođa marija vučković mika panonija pharm pet life privreda rebro saveti sb sintex sombor somborelektro stručna praksa veterina vipera žika
• Konkursi za samozapošljavanje i stručnu praksu

Grad Sombor je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavio javne pozive za samozapošljavanje i program stručne prakse.

Foto 7436Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. U slučaju da se dva i više lica iz kategorije viškova zaposlenih udruži radi osnivanja privrednog društva, u skladu sa zakonom, ukoliko osnivači zasnivaju u njemu radni odnos subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara po korisniku. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra.
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Kroz program stručne prakse Grad Sombor uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci. Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 12.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem (6 meseci), 14.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanje (9 meseci), te 16.000 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem (12 meseci). NSZ vrši i obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo na najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih. Rok za prijavu je i po ovom javnom pozivu 30. oktobar, odnosno do utroška izdvojenih sredstava.
triletrip @ Sub, 14.10.2017. 00:12
društvo ekonomija grad sombor javni poziv mladi nacionalna služba za zapošljavanje privatni sektor privreda sombor stručna praksa subvencija zapošljavanje
• Ugovori za studente i stručnu praksu (10)

Lokalna samouprava je dodelila ugovore studentima stipendistima, odnosno za realizaciju stručne prakse nezaposlenih lica.

Foto 29805 - Stipendistima grada čestitam na izvanrednom uspehu tokom školovanja, jer je uspeh jedan od dva kriterijuma bodovanja za dodelu stipendije. Konkurencija je bila izuzetno jaka, a za 25 stipendija konkurisalo je 90 studenata - rekao je na svečanosti zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, napominjući da su među onima koji su dobili stipendiju, pet studenata sa maksimalnim brojem bodova, kao i da većina ima prosečnu ocenu preko devet. - Troje studenta u indeksu imaju isključivo desetke – kazao je Ratković. Studenti će tokom školske godine primati stipendiju u iznosu od 13.000 dinara. Zamenik gradonačelnice je preneo da će tri neisplaćene stipendije iz prethodne godine biti regulisane do 13. januara.
Grad Sombor će poslodavcima koji su konkurisali za realizaciju programa stručne prakse izdvojiti 4,4 miliona dinara. Kako je predviđeno finansiraće se 19 programa, odnosno sedam lica sa završenom srednjom školom i 17 lica sa visokom stručnom spremom. - Verujem da je ovaj program značajan kako za poslodavce, tako i za nezaposlena lica  koja će steći potrebna znanja i veštine. Nadam se da će, ako ne svi, ono barem veći broj praktikanata ostati da radi kod poslodavca kod kojeg su obavili praksu - naveo je zamenik gradonačelnice. Načelnica Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuku NSZ, Svjetlana Nešić je predočila da je kroz različite programe u 2016. godini zaposleno 123 lica, te da je grad za ove namene izdvojio 27 miliona dinara, što je za pohvalu.
savamajstor @ Pet, 06.01.2017. 04:21
antonio ratković društvo nacionalna služba za zapošljavanje nezaposlena lica obrazovanje poslodavci privreda sombor stipendisti stručna praksa studenti svjetlana nešić zamenik gradonačelnice zapošljavanje
>>
1234