Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Nestaju „Urbanizam” i „Direkcija” (61)

Gradsko veće je Skupštini grada uputilo predlog o gašenju javnih preduzeća „Urbanizam” i „Direkcija za izgradnju grada Sombora”.

Foto 13928Foto 18457Sombor će posle više od 50 godina ostati bez javnog preduzeća, koje je u tom periodu brinulo o urbanističkom planiranju grada Sombora i zaštiti spomenika kulture. - Gradsko veće utvrdilo je i Predlog odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem za prostorno i urbanističko planiranje Urbanizam i zaštitu spomenika kulture, a razlozi su loše poslovanje - gubitak od osam miliona dinara u 2015. godini i veliki broj zaposlenih - navodi se u saopštenju Gradske uprave. Zaposleni u JP „Urbanizam” su ranije uputili pismo Gradu Somboru u kojem su predložili da se odluka o ukidanju tog preduzeća ponovo razmotri u smislu racionalizacije, ali ne i gašenja. Naime, u stručnoj javnosti postoji bojazan, da će, kako se pretpostavlja, prelaskom urbanističkog planiranja u privatna urbanistička preduzeća, ono izgubiti na kvalitetu zbog profitne orijentacije, a to može da predstavlja pretnju i za gradsko urbanističko nasleđe. Osim toga, Sombor je, prema saznanjima urbanista, verovatno prvi grad u Srbiji koji ukida takvo preduzeće, pogotovo ako se ima u vidu da je u „Urbanizmu” zaposleno 17 licenciranih inženjera. Članovi Gradskog veća utvrdili su i predlog odluke o pokretanju postupka likvidacije nad JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora”, a razlog je usklađivanje sa Zakonom o budžetskom sistemu kojim je propisano da javna preduzeća od 1. decembra 2016. godine gube status indirektnih budžetskih korisnika. Osim toga, Radna grupa koja je obrazovana da izvrši analizu poslovanja tog preduzeća navela je i da „ne služi svrsi zbog koje je osnovano, a to je izgradnja grada”. Grad Sombor će nakon ukidanja ova dva javna preduzeća, zbog svojih potreba, da preuzme deo njihovih nadležnosti i formira novu organizacionu jedinicu u okviru Gradske upraveGradsko veće je utvrdilo predloge odluka o razrešenju vršilaca dužnosti direktkora u JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora” i JP „Urbanizam”, Branka Rilkea i Borisa Ðurkovića, te predložilo da se za likvidacionog upravnika u ovim preduzećima imenuje Milorad Veljović. 
Gradsko veće je utvrdilo Predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora Grada Sombora za 2015. godinu. U odnosu na prvobitnu odluku broj zaposlenih se ne menja, odnosno iznosi 1133 zaposlena. Predložene izmene i dopune Odluke odnose se na broj zaposlenih u okviru broja zaposlenih u organima grada, mesnim zajednicama i javnim ustanovama koji bi prema predlogu odluke trebalo da iznosi 605, a u javnim preduzećima 528 zaposlenih. Razlozi izmena su pokrenuti postupci likvidacije Direkcije i Urbanizma, a predloženo je i povećanje broja radnika u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja” za 11 osoba. Stekli su se i uslovi da Dom zdravlja „Dr Ðorđe Lazić” čijih je pet zaposlenih bilo u sistemu javnog sektora Grada, to više ne bude. 
Na sednici Gradskog veća, održanoj u ponedeljak, 21. novembra, utvrđen je Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, Predlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Komunalnim preduzećem „Vodovod” Bezdan, a potom i Predlog odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Bezdan. Članovi Gradskog veća usvojili su odluku o dodeli subvencija za realizaciju programa stručne prakse u 2016. godini, u iznosu od 4.171.500 dinara. Realizacijom programa stručne prakse koji je planiran u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sombora, 26 mladih nezaposlenih lica imaju mogućnost da steknu praktična znanja. Lica sa srednjim i višim obrazovanjem obavljaće praksu šest meseci, a lica sa visokim obrazovnjem godinu dana. Grad će sa 10.000 dinara subvencionisati praksu lica sa srednjom sturčnom spremom, sa 12.000 dinara praksu lica sa završenim višim obrazovanjem i sa 18.000 dinara praksu lica sa visokim obrazovanjem. 
triletrip @ Čet, 24.11.2016. 08:13
bezdan budžetski sistem direkcija za izgradnju grada sombora društvo gradska uprava gradsko veće javno komunalno preduzeće likvidacija lokalni akcioni plan zapošljavanja mladi prostorno planiranje sombor stručna praksa subvencija urbanizam vodovod zapošljavanje
• BOŠ-ova radna praksa za mlade

Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbijem uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Solidar Suisse - Kancelarije u Srbiji i Američke privredne komore (AmCham), realizuje program kvalitetnih radnih praksi #PRAKSAM, a nekoliko pozicija otvoreno je i u Somboru u preduzeću Agri Business Partner.

Foto 29145- Program #PRAKSAM je razvijen u skladu sa konceptom kvalitetne stručne, odnosno radne prakse. Insistira se na primenjivanju standarda kvaliteta za realizaciju praksi, kako bi mladi stekli priliku da se brzo i efikasno uključe na tržište radne snage i postanu konkurentni na tom tržištu. Drugim rečima – da lakše i brže dođu do željenog posla! - navodi se na veb sajtu Beogradske otvorene škole (BOŠ).
Konkurs je otvoren za motivisane mlade koji žele da steknu kvalitetno radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima širom Republike Srbije. Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima obezbediti i skromnu novčanu nadoknadu u iznosu troškova toplog obroka i lokalnog prevoza, dodatne obuke o radnoj etici i upravljanju karijerom, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Svakom od izabranih praktikanata će biti dodeljen mentor, ili više njih, iz privrednog subjekta u kojem se realizuje praksa.
U Somboru su u preduzeću Agri Business Partner otvorene tri pozicije za radnu praksu: saradnik za bezbednost i zdravlje na radu; saradnik za opšte, pravne i korporativne poslove i tehnolog stočarstva.
Rok za podnošenje prijava uz neophodne dokumente je 26. oktobar. Svi detalji o potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave i svim drugim uslovima mogu da se nađu na sajtu projekta Beogradske otvorene škole.
Program praksi se sprovodi drugu godinu za redom u okviru projekta „PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse”. Kroz prošlogodišnji program je prošlo 30 mladih ljudi, u 16 privrednih subjekata iz 6 mesta u Srbiji, od kojih je 12 tokom prakse ili neposredno nakon završetka dobilo zaposlenje, a još 10 je nastavilo praksu.
triletrip @ Ned, 16.10.2016. 23:14
#praksam agrar agri business partner doo amcham američka privredna komora beogradska otvorena škola boš društvo ekonomija ministarstvo omladine i sporta mladi nezaposleni obrazovanje poljoprivreda privreda privredna komora srbije projekat radna praksa solidar suisse sombor stručna praksa univerzitet zapošljavanje
• Budžet Direkcije kraći za 22 miliona

JP Direkcija za izgradnju grada, javne nabavke i stručne prakse u dnevnom redu poslednje sednice Gradskog veća.

Foto 29117 - Gradsko veće je dalo saglasnost na treće izmene i dopune programa poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Sombora, a kojima se podrazumeva sprovođenje Odluke o drugom rebalansu odluke o budžetu grada za 2016. godinu. Drugim rebalansom budžeta ukupna sredstva za finansiranje aktivnosti Direkcije za izgradnju grada smanjena su sa 559,95 na 537,95 miliona dinara - navodi se u zvaničnom izveštaju. Većnici su na 25. sednici utvrdili Predlog odluke o otuđenju dela parcele broj 9458/7 K.O. Sombor 1 i usvojilo treće izmene i dopune plana javnih nabavki Gradske uprave grada Sombora za 2016. godinu.
Doneta je i odluka o objavljivanju javnog poziva za realizaciju programa stručne prakse u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Program stručne prakse podrazumeva sticanje znanja i veština za rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa je namenjena nezaposlenima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem koji nisu do sada stekli praktična znanja i veštine u struci. Pravo učešća na javnom pozivu imaju privatni preduzetnici.
savamajstor @ Čet, 13.10.2016. 01:20
društvo gradsko veće javne nabavke jp direkcija za izgradnju grada sombor stručna praksa treće izmene i dopune
• Otvoren konkurs za stručnu praksu

Objavljen je javni pozivi za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i stručna praksa u cilju sticanja praktičnih znanja i veština.

Foto 14485- Novina u odnosu na prethodnu godinu je ta što po ovogodišnjem javnom pozivu pravo učešća uz poslodavce iz privatnog sektora imaju i poslodavci iz javnog sektora i to iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Program je kao i do sada namenjen licima bez radnog iskustva u struci, a u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa opštim ili posebnim zakonom odnosno u cilju sticanja praktičnih znanja i veština za rad u struci - piše u pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje. Tokom stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć i troškove prevoza u mesečnom iznosu od 12.000 za lica sa srednjom stručnom spremom, 14.000 dinara za lica sa viškom stručnom spremom, te 16.000 dinara za lica sa VSS
NSZ podseća da je i dalje aktuelan poziv za realizaciju programa zapošljavanja pripravnika koji se vode na evidenciji nezaposlenih, a nastanjeni su u ruralnom području. Pravo učešća imaju privatni poslodavci čije je sedište takođe u ruralnom području. Nacionalna služba za zapošljavanje refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u visini do najviše 28.400 dinara na mesečnom nivou. Pozivi će biti otvoreni do utroška sredstava. 
savamajstor @ Uto, 08.03.2016. 01:05
nacionalna služba za zapošljavanje privreda socijalno osiguranje sombor stručna praksa zapošljavanje pripravnika u ruralnom području zarada
• Programi i mere za nova radna mesta

Nacionalna služba za zapošljavanje predstavila je informaciju o sufinansiranju programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Foto 14485Odobrava se učešće u finansiranju četiri programa ili mere APZ. Reč je javnim radovima, programu stručne prakse, programu sticanja praktičnih znanja i programu dodele subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica sa evidencije NSZ. Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koristiće se isključivo za isplatu naknade za obavljeni posao (iznos od 18.000 dinara), naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada (u visini do 1.500 dinara), naknadu troškova sprovođenja javnih radova (od 1.000 do 2.000 dinara), kao i za naknadu troškova organizovanja obuke. Program stručne prakse podrazumeva da se uključenim licima isplaćuju novčana sredstva u mesečnom iznosu od 12 do 16 hiljada dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme. Program sticanja praktičnih znanja trajaće šest meseci i podrazumeva zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Tokom ovog programa, poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima, Nacionalna služba za zapošljavanje refundiraće na mesečnom nivou neto zaradu u iznosu od 23 hiljade dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima. Poslednji program podrazumeva otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje lica u privrednim subjektima iz privatnog sektora iz teže zapošljivih grupa u trajanju od najmanje godinu dana. U ovu grupu spadaju: mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne pomoći. Ovaj program podrazumeva isplatu jednokratne subvencije u iznosu od 150 do 250 hiljada dinara u zavisnosti od razvijenosti opštine. Ukoliko se zapošljavaju osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne pomoći visina subvencije se kreće od 180 do 300 hiljada dinara
Svi zahtevi za učešće u finansiranju programa se dostavljaju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno preko nadležne filijale NSZ.
Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje može da podnese autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava. Rok za podnošnje zahteva je 29. februar ove godine. Sve ostale potrebne informacije možete preuzeti u prilogu vesti, kao i na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
milangagrčin @ Pet, 05.02.2016. 01:51
ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nacionalna služba za zapošljavanje osi - osobe sa invaliditetom otvaranje novih radnih mesta praktična znanja radno sposobni korisnici romi socijalna pomoć sombor sprovođenja javnih radova stručna praksa zapošljavanje
<<>>
1234