Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Radio Sombor pred novom prekretnicom

Radio Sombor je posle gotovo pet decenija postojanja pred prelomnom tačkom: prodaja ili gašenje najstarijeg radija u gradu.

Foto 4610Radio Sombor je privatizovan 2007. godine, ali je ubrzo ugovor i raskinut, pa je vlasnik praktično postala država. Od tada do danas, Radio Sombor je napustio najveći broj zaposlenih, pa se danas novinari i tehničari mogu praktično izbrojati na prste jedne ruke. Medijsku kuću iz koje su potekli gotovo svi danas aktivni novinari iz Sombora sada opterećuju dugovi prema zaposlenima, kao i prema penzionom i zdravstvenom fondu.
- Priča o prolongiranju privatizacije za četiri meseca ne odnosi se na Radio Sombor. Tu je reč samo o tome da je Vlada Republike Srbije donela odluku da još četiri meseca finansira medije, koji sredstva dobijaju direktno iz republičkog budžeta. Pred nama je, neminovno, vrlo brza privatizacija. Videćemo da li je to srećna ili nesrećna okolnost. Utoliko je srećna, što Radio Sombor iz budžeta grada Sombora za javno informisanje nije dobio ni trećinu potrebnih sredstava za emitovanje programa na srpskom i na četiri jezika nacionalnih manjina. Što je duži rok do privatizacije, mi imamo više problema da opstanemo i da na neki način održavamo ovakvu dinamiku programa Radio Sombora - izjavio je direktor Radio Sombora Stipan Benić. On je dodao da je najstariji somborski elektronski medij u nezavidnoj situaciji jer je vrednost kapitala znatno niža od vrednosti duga Radio Sombora. Prilikom poziva Agencije za privatizaciju za slanje pisama o zainteresovanosti za kupovinu, prijavilo se pet-šest potencijalnih kupaca.
- Nismo obavešteni da li se tu nešto promenilo, više ćemo saznati kada bude raspisan javni poziv za prodaju kapitala - rekao je Stipan Benić.
Radio Sombor poseduje dozvolu za regionalnu frekvenciju za teritoriju Sombora i Apatina, što svakako predstavlja najzanimljiviji deo kapitala tog preduzeća, pored antenskog stuba na sopstvenom zemljištu na periferiji Sombora.
triletrip @ Pon, 29.06.2015. 00:15
agencija za privatizaciju direktor ekonomija mediji privatizacija privreda radio sombor sombor stipan benić
• Pritisak UNS-a na medijskom konkursu! (16)

U Županiji održana tribina pod nazivom „Kuda idu sredstva za kulturu, medije, decu i mlade Sombore Grade?!”

Najzanimljivi momenti tribine dogodili su se tokom polemike oko podele medijskog dinara. Novinar SOinfo.org portala je postavio pitanje zašto su preduzeću iz Apatina, koje je inače u blokadi, dodeljena sredstva grada Sombora? Načelnica Društvenih delatnosti Dušanka Golubović je odgovorila da je sve urađeno u skladu sa procedurom, a da je Gradska uprava trpela neviđen pritisak, sa strane, da se medijima van teritorije grada Sombora dozvoli da učestvuju na pomenutom konkursu. Šta više, konkurs je tako i bio i prilagođen. Na pitanje glavnog i odgovornog urednika somborskog radija, Stipana Benića, ko je vršio pritisak? Odgovor načelnice glasio je: Udruženje novinara Srbije. Gradski većnik za kulturu Nemanja Sarač je potvrdio reči načelnice. Direktor i glavni odgovorni urednik Radio Sombora, Stipan Benić, se na konferenciji osvrnuo na finansiranje medija. Napomenuo je kako je konkurs raspisan i još brže završen. Zaobiđene su preporuke ministarstva, a mesto u komisiji je dobilo nekoliko „nezavisnih stručnjaka” za medije čija je stručnost pod velikim znakom pitanja. Benić je zaključio da je konkurs jako nevešto urađen i da ostavlja mesto za sumnju, a da su zahvaljujući tome „pojedinci dobili pojas za spasavanje”. Tribina u organizaciji SEC-a, posvetila je pažnju i gradskim konkursima, za decu i mlade, te finansiranju kulture. Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra je ukazao da je njegova organizacija, iako među vodećima u ova dva polja, na gradskim konkursima, dobila tek mrvice. - Što se tiče mladih, budžetom je podeljeno tri miliona dinara. SEC je dobio samo 56 hiljada dinara, iako ima nekoliko zaposlenih radnika i poseduje potrebne sertifikate - rekao je Vlaškalić i izneo podatak da je otkrivena zloupotreba sredstava. - UG Porodica iz Sombora, koja je u 2014. godini dobila sredstva po dva konkursa, u iznosu od 12 hiljada i 240 hiljada dinara. Opredeljena sredstva su bila namenjena za igralište za decu sa posebnim potrebama. Projekat nije realizovan, a izveštaj o potrošenim sredstvima nije podnet nadležnoj službi, te ovim putem apeluje da se sredstva vrate u budžet - predočio je Srđan Vlaškalić, dodajući da je zastupnik ovog udruženja, inače zaposlen u Razvojnoj agenciji grada Sombora. Dragan Nikodijević iz Centra za društveni razvoj iz Kljajićeva je u svom izlaganju naveo da grad ne zna u kom pravcu da se kreće, jer nema razvojnih dokumenata (strategija), pa samim tim nema ni prioriteta gde usmeriti resurse. On je naveo da se budžet grada donosi bez javne rasprave i učešća građana, koji nažalost teško uspostavljaju komunikaciju sa gradskom upravom. Miroslav Stojisavljević, stručnjak za kulturu, medije i obrazovanje je istakao da kultura konačno ima nekoga ko će je saslušati, ko je uvek na mestima gde se nešto dešava. Ipak istakao je da ono što ne valja, a tiče se finansiranja, leži u činjenici da gro sredstava godinama odlazi jednoj ustanovi, Pozorištu, i da se to mora promenuti. Stojisavljević je istakao da Somboru nedostaje volonterski rad, da kultura nema organizovan povraćaj srestava, te da mora postojati bolja veza između kulture i turizma.
milangagrčin @ Ned, 31.05.2015. 05:22
centar za društcveni razvoj dragan nikodijević dušanka golubović gradski većnik za kulturu kuda idu sredstva za kulturu, medije, decu i mlade sombore grade?! miroslav stojisavljević nemanja sarač odeljenje za finansije radio sombor soinfo.org sombor somborski edukativni centar srđan vlaškalić stipan benić ug porodica uns - udruženje novinara srbije
• O sredstvima za kulturu, medije, decu i omladinu

Somborski edukativni centar u saradnji sa Radio Somborom, ROBMOS produkcijom i Centrom za društveni razvoj organizuje tribinu pod nazivom „Kuda idu sredstva za kulturu, medije, decu i mlade Sombore Grade?!”

Foto 24893 Tribina u Svečanoj Sali Skupštine Grada Sombora (Županija) zakazan je za petak 29. maj u pet do dvanest (11:55) - predočili su organizatori. Na tribini će govoriti dr Miroslav Stojisavljević, stručnjak za kulturu, medije i obrazovanje, zatim Stipan Benić, direktor i glavni i odgovorni urednik Radio Sombora, Dragan Nikodijević iz Centar za društveni razvoj, kao i Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra
- Cilj tribine je podsticanje međusobnog dijaloga građana, nevladinih organizacija, medija, ustanova i predstavnika lokalne samouprave o izazovima u sferi kulture, medija i rada sa decom i mladima u cilju unapređenja mehanizama dodele sredstava za programe - navodi se u pozivu organizatora. 
savamajstor @ Čet, 28.05.2015. 07:34
dragan nikodijević društvo kuda idu sredstva za kulturu, medije, decu i mlade sombore grade?! miroslav stojisavljević radio sombor sombor somborski edukativni centar srđan vlaškalić stipan benić tribina
• Da li su nam potrebni bolji i kvalitetniji mediji?! (2)

Svi učesnici sinoć održanog Somborskog javnog foruma posvećenog javnom informisanju, složili su se oko jednog - situacija u medijima je izuzetno teška. Medije muče, pre svega finansije, izuzetno visoke državne naknade, neusklađenost medijskih regulativa, velik broj piratskih emitera, te nejasna državna medijska strategija. Medijske kuće u Somboru imaju još jedan specifičan problem, a koji se odnosi na nepoštovanje obaveze lokalne samouprave da u budžetu predvidi sredstva za medijske projekte.

Foto 16175 - Evidentno je da u ovoj oblasti ima mnogo problema. Odavno je trebalo rešavati ova pitanja i saglasan sam da treba pomoći u meri u kojoj je to moguće. Imamo dosta tema za razgovor i zaista bih predložio da u cilju boljeg informisanja i bolje pozicije medijskih kuća inicirate plan za razgovor i predlog rešenja koji će ići pred Gradsko veće. Obećavam da ću se založiti za to da u budžetu budu predviđena izdvajanja za programe lokalnih medijskih kuća, odnosno projekte koji će biti finansirani iz budžeta - predočio je učesnicima i gostima Somborskog javnog foruma posvećenog medijima, gradski većnik zadužen za kulturu, Saša Torlaković. On je potvrdio da je Gradsko veće jedina adresa za rešavanje ovih problema i da od dobre volje lokalne samouprave zavisi koliko će se novca izdvajati za medije prilikom predloga budžeta. Torlaković je upitao predstavnike sedme sile da li smatraju da je javno informisanje dovoljno kvalitetno, profesionalni i istinito, te na primeru SOinfo.org portala, naveo netačno, neprecizno i za neke maliciozno izveštavanje, jer se gradski većnici, ovde, nazivaju gradskim ministrima.     
- Ukoliko navodi gospodina Torlakovića budu sprovedeni u delo iz Sombora će otići jedna veoma dobra vest, da je gradska vlast pronašla način da, u zakonskim okvirima, finansijski podrži lokalne medijske projekte. U suprotnom, ostaćemo bez jedne dobre prakse, ali sa sve više ugroženih medija, što proizilazi iz prilično neuređene regulative u kojoj su pojedine teme aktuelne još od 2000. godine. Sudbina medijske strategije, čija izrada je počela još tokom mandata prošle Vlade, i dalje nije poznata. Ni na poslednjim sastancima posvećenih ovoj temi, nema odgovora na sporna pitanja, kakav je status TANJUG-a, povlačenje države i projektno finansiranje medija, status regionalnih javnih servisa, te informisanje na jezicima nacionalnih manjina, a predstavnici države bi do nedelje trebalo da odgovore šta podrazumevaju pod redifinisanje medijske strategije i na koji način će to biti sprovedeno. Sumnjam da ćemo dobiti konkretne odgovore, bez obzira što imamo izuzetno težak položaj, pre svega, regionalnih i lokalnih medija, koji iziskuju brza rešenja - rekao je između ostalog Nedim Sejdinović, sekretar Nezavisnog društva novinara Vojvodine. On je među medije koji se nalaze u zakonskom vakumu naveo je i specifičan slučaj Radio Sombora, o kome je više govorio Stipan Benić, v.d. direktora i glavni i odgovorni urednik. - Radio Sombor je jedna od prvih žrtava loše privatizacije, koja nas je dovela na ivicu bankrota. U poslednje vreme lokalna samouprava ima razumevanja za našu situaciju i na ime sufinansiranja dela programa opredeljena su nam značajna sredstva. Da nije toga danas sigurno ne bismo imali Radio Sombor, koji emituje dva sata programa na mađarskom, dva sata na hrvatskom, sat na Bunjevačkom i po tome spada u kategoriju takozvanih javnih servisa. Nije sporno da li treba da postoje servisi, sporno je na koje će načine biti finansirani - rekao je Benić, napominjujući da je za kvalitet programa neophodno ulaganje i da se današnji posao sveo na daktilografisanje i konferencije za medije, jer istraživačke priče izuzetno puno koštaju i nemoguće je u sadašnjim prilikama tome se ozbiljno posvetiti.   
Potpuno nezavisni od budžetskih priliva već 14 godina na lokalnoj medijskoj sceni opstaje Radio Fortuna. Njihovo finansiranje vezano je isključivo za marketing, no to nikako nije dovoljno za proizvodnju novih sadržaja i razvoj sopstvenog programa. - Situacije u elektronskim medijima je mnogo teža nego u pisanim. Imamo dodatne obaveze, prema državnim agencijama, a samo mesečna izdvajanja za SOKOJ prelaze 30.000 dinara. Mi te obaveze svakog prvog u mesecu moramo ispuniti pa se jedine uštede mogu praviti na uštrb zaposlenih, iz čega proizilazi i pad kvaliteta programa - ispričala je Zorica Dučić, urednica Radio Fortune, i danas najslušanijeg gradskog radija, koji, kao i većina stanica, beleži pad slušanosti. Slična situacija zadesila je i privatne televizije, u konkretnom slučaju TV K-54, koja iz gradskog budžeta može da računa, tek na skromna sredstva za prenose skupštinskih zasedanja. - Za poslednjih godinu dana na osnovu prenosa skupština prebačeno nam je 220.000 dinara, od 1,6 miliona koliko je predviđeno za ove namene. Mi prenose radimo po jednoj zaista niskoj ceni, značajno jeftinije čak i od kolega u Odžacima. Grad nikada do sada nije realizovao, niti planirao medijske konkurse i onda ne treba da čudi zašto nedostaju emisije iz sopstvene produkcije i zašto je kulminiralo nezadovoljstvo medija - istakla je Snežana Beljanski, urednica TV K-54. Po njenom mišljenju projektno finansiranje medija bi otvorilo mogućnost za ulaganja u sadržaje, obuku mladih novinara i jači uticaj medija na društvo u celini.
Kako je u samom finišu sinoćnje tribine u Domu učenika rekao David Kecman, dugogodišnji novinar Radio Sombora, zajednički interes politike i medija je istina, a lokalna vlast mora naći interes da kroz medije priđe konzumentima. - Već u nekoliko poslednjih istraživanja potvrdili smo da novca u medijskoj sferi ima dovoljno. Problem nastaje kod arbitraže, odnosno preraspodela sredstava i upravo to bi moglo da bude presudno u situaciji kada u Srbiji imamo prevelik broj medija. Neće biti dobro ukoliko o opstanku nekog medija bude odlučivao onaj koji raspoređuje sredstva, umesto tržišta, publike ili onih koji se reklamiraju - zaključio je Nedim Sejdinović iz NDNV-a.  
triletrip @ Sre, 14.11.2012. 15:36
david kecman dom učenika društvo gradsko veće javno informisanje medijska strategija nedim sejdinović nezavisno društvo novinara vojvodine radio fortuna radio sombor saša torlaković gradski većnik snežana beljanski sokoj sombor somborski javni forum stipan benić tribina tv k-54 zorica dučić
• Priznanje monoštorskim vatrogascima

Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bačkog Monoštora dobilo je najveće priznanje Hrvatske vatrogasne zajednice.

Foto 14823 Na predlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Belog Manastira predsednik monoštorskih vatrogasaca Stipan Benić i članovi Jakob Gajzinger i Aca Pavošev primili su Orden za međunarodnu saradnju, najveće priznanje Hrvatske vatrogasne zajednice.
- Saradnja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Belog Manastira i Bačkog Monoštora traje šest godina, a uspostavljene su prijateljske veze i sa nekoliko društava iz Bosne i Hercegovine. Sa belomanastirskim vatrogascima potpisali smo i povelju o prijateljstvu. Dobrovoljno vatrogastvo je u Hrvatskoj na mnogo višem nivou nego kod nas i njihovi članovi uživaju poseban ugled u zajednici - ispričao je Stipan Bernić, predsednik monoštorskih vatrogasaca.
Da bi orden bio dodeljen, predlog iz Belog Manastira morao je da prođe odlučivanje kroz Vatrogasnu zajednicu Osiječko-baranjske županije i Hrvatske vatrogasne zajednice, što je procedura koja traje oko godinu dana - objasnio je Stipan Benić.
Dobrovoljna vatrogasna društva iz Bačkog Monoštora, Bačkog Brega, Stapara, Doroslova i Bezdana dobila su u sredu pomoć u vidu vatrogasnih odela, koja su stigla iz jedne karitativne organizacije iz Mančestera iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Tokom leta očekuje se i isporuka jednog kompletno opremljenog vatrogasnog vozila.
triletrip @ Čet, 17.05.2012. 03:25
aca pavošev bački breg bački monoštor beli manastir bezdan dobrovoljno vatrogasno društvo doroslovo hrvatska vatrogasna zajednica jakob gajzinger osiječko-baranjska županija sela sombor stapar stipan benić vatrogasci
<<>>
123