Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Mioković umesto Lančuškog

Skupština grada Sombora zasedaće 12. februara, a odbornici će između ostalog odlučivati i o izmenama Statuta grada.

Foto 7436Izmene u Statutu grada tiču se uglavnom usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, te drugih, koji regulišu komunalnu oblast, gradnju, urbanizam, itd. Osim o ovim izmenama, odbornici Skupštine grada će diskutovati o usvajanju ostavke direktora JKP „Zelenilo” i o postavljenju Momira Miokovića za novog vršioca dužnosti direktora u tom javnom preduzeću. Pred odbornicima će biti predlozi plana javnog zdravlja do 2025. godine, odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređivanja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnih delova zgrada. Na dnevnom redu će biti i nekoliko tačaka iz komunalne oblasti, izveštaji o radu gradonačelnice, Gradskog veća i Gradske uprave, izmene statuta nekoliko javnih ustanova, itd. Predlog dnevnog reda ima ukupno 18 tačaka.
Sednica Skupštine grada zakazana je za utorak, 12. februar, u 9 časova, u svečanoj sali Županije.
triletrip @ Pon, 11.02.2019. 06:00
gradska uprava gradsko veće izveštaj o radu komunalna oblast momir mioković nadležnosti politika skupština grada sombor statut grada sombora
• Sažete odluke o gradskim taksama

Odbor za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada Sombora, sredinom septembra utvrdilo je prečišćeni tekst Odluke o gradskim administrativnim taksama.

Foto 19537
Prečišćenim tekstom odluke sažete su dve odluke o gradskim administrativnim taksama iz 2015. godine, tačnije iz Službenih listova grada Sombora br 1/2015 i 4/2015. 
Zahtev, molba, predlog, prijava i drugi podnesak iz izvorne nadležnosti Grada plaća se 130 dinara, dok je za zahtev za davanje mišljenja o primeni opštinskih, odnosno gradskih propisa potrebno izdvojiti 350 dinara. Takse na žalbe protiv rešenja koje donose gradski organi, odnosno za sva rešenja koje donose gradski organi iznose 130, odnosno 170 dinara. Uloženi vanredni pravni lek na rešenja iz izvorne nadležnosti grada plaća se 850 dinara. Obaveštenje o nameni prostora na osnovu urbanističkih planova za individualne objekte građana košta 990 dinara, a za sve poslovne, poljoprivredne i objekte kolektivne gradnje 3.700 dinara. Cena takse za donošenje urbanističkih planova je 18.960 dinara. Za urbanistički projekat kojim se sprovodi urbanistički plan potrebno je izdvojiti 4.320 dinara, a potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelizacije staje 5.120 dinara. Zahtev za donošenje rešenja Komisije za povraćaj zemljišta, kao i zahtev za veštačenje na terenu iste Komisije košta 820 dinara.
milangagrčin @ Pon, 10.10.2016. 01:34
društvo gradska uprava gradske administrativne takse novi cenovnik odbor za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta skupštinski odbori sombor statut grada sombora tarifa
• Skupština grada o zaštitniku građana (6)

Za petak, 30. januar, predsednik Skupštine grada Sombora Borislav Staničkov zakazao je sednicu lokalnog parlamenta sa tri tačke dnevnog reda.

Foto 23754Odbornici Skupštine grada najpre će raspravljati o predlogu Odluke o zaštitniku građana grada Sombora. Postojanje gradskog ombudsmana predviđeno je Statutom, a tu dužnost je jedina i zadnja obavljala Irina Burka-Parčetić, današnja načelnica Gradske uprave. Statut grada Sombora propisuje minimalne kvalifikacije, koje kandidat za Zaštitnika građana grada Sombora mora da ima: „Za zaštitnika građana može biti birano lice koje, pored opštih uslova za sticanje biračkog prava (državljanstvo, punoletstvo, poslovna sposobnost, prebivalište na području Grada), ima završen pravni fakultet, da je istaknutih stručnih sposobnosti i visokog moralnog integriteta, sa najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti ljudskih i manjinskih prava, koje nije osuđivano i protiv koga se ne vodi krivični postupak. Zaštitnik građana se bira na period od pet godina i može još jednom biti biran na taj položaj. Zaštitnik građana ne može biti član političke stranke i ne može obavljati ni jednu javnu funkciju, niti bilo koju profesionalnu delatnost”. Zaštitnika građana bira i razrešava Skupština grada Sombora, a može da ga predloži odbornička grupa ili najmanje trećina odbornika Skupštine grada.
Lokalni parlament će u petak raspravljati i o novom predlogu Odluke o gradskim administrativnim taksama, a sednicu će završiti izborima i imenovanjima. Zasedanje Skupštine grada 30. januara zakazano je za 9 sati. Direktan prenos možete da pratite na Radio Somboru (97,5 MHz) i na TV K-54.
triletrip @ Pon, 26.01.2015. 22:43
administrativna taksa društvo lokalna samouprava ombudsman politika sednica skupština grada sombora sombor statut grada sombora zaštitnik građana
• Bez „nove većine” u Skupštini (30)

- Postojeća gradska vlast, glasovima 35 prisutnih odbornika, odbacila je Dnevni red Skupštine grada Sombora koji je predložio 21 odbornik aktuelne opozicije. Predlagači se zbog nezakonitog sazivanje Skupštine nisu ni pojavili na ovoj sednici. „Portparol” opozicije, Miodrag Sekulić, najavio je krivičnu prijavu protiv sadašnjeg predsednika gradske skupštine.

Foto 15706 „Rat” je zvanično počeo, a prvu bitku, bez borbe, izvojevala je vladajuća većina. Sigurno je da ništa nije završeno i da će već za nekoliko dana uslediti novi okršaj. Miodrag Sekulić (SNS) je bio jedini odbornik za govornicom „vanredno redovne” Skupštine grada. Sekulićevo izlaganje, koje se odnosilo na navodne brojne nelegalnosti pri sazivanju skupštine, a koje je predsednik gradskog parlamenta u nekoliko navrata prekidao, završeno je najavom krivične prijave upravo protiv Siniše Lazića, a posle i Sekulićevim izlaskom iz sale. Prisutni odbornici su zatim glasanjem odbili da prihvate dnevni red i tako zaključili zasedanje, koga, po zakonskom tumačenju opozicije, u stvari nije ni bilo. Da li je u „pravu” Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada ili Poslovnik o radu Skupštine grada Sombora trenutno niko sa sigurnošću ne može da kaže. Ipak, u ovom momentu je jasno da prilikom zakazivanja zasedanja prekršen Poslovnik o radu Skupštine grada Sombora, te da opozicija ne mora, ukoliko obezbedi većinu, čekati narednih šest meseci za izglasavanje poverenja sadašnjem gradskom rukovodstvu. U prilogu vesti možete pogledati nemontirani materijal „krnjeg” skupštinskog zasedanja.  
Do novih uzbuđenja, koja će sigurno biti znatno dramatičnija, čekaćemo samo četiri dana. Druga redovna sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za utorak u devet časova. Javljamo se sa lica mesta, uživo.
savamajstor @ Pet, 07.09.2012. 18:58
dnevni red miodrag sekulić poslovnik o radu skupštine grada sombora siniša lazić skupština grada sombora sombor statut grada sombora zakon o lokalnoj samoupravi