Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Sublimacija osam hiljada godina

Arheološkom izložbom SO–ARHEO 2012 i stručnim predavanjem Gradski muzej obeležio je značajan jubilej — 135 godina muzejske delatnosti u Somboru.

Foto 34404Foto 34407- Izložba je pokazatelj dobre saradnje Pokrajinskog zavoda za zaštitu kulture i Gradskog muzeja Sombor koji su zajednički sproveli istraživanja i što nije tako često, posebno južno od Save i Dunava. Istakao bih aspekat multi disciplinarnih istraživanja koje je prikazano na izložbu, ali i značaj same izložbe, koja na ovako, rekao bih, malom prostoru sublimira gotovo osam hiljada godina trajanja istorije i predistorije jer pokriva period od šest hiljada godina pre Hrista do praktično juče. Retko je da za samo šest godina od početnog istraživanja, Muzej dođe do završnog proizvoda, same prezentacije - ispričao je na otvaranju izložbe dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva. Okupljenima se obratila i jedna od autorki izložbe, Anđelka Putica, navodeći da će izložba biti posvećena nedavno premiluj koleginici, Vukici Morgan Bebi. - Beba je kao neki duh ove izložbe. Svaki ovaj objekat koji vidite nacrtan uradila je Beba svojom rukom. Svaki njen osmeh, svaka njena dobra ili loša reč oseti se u ovoj izložbi. Ona je neko koje sa nama proveo godine jer je član Muzeja od 70-tih godina. Mi smo složile da ovaj dan posetimo njoj - ispričala je Anđelka Putica, viši kustos arheolog GMS koja je izložbu pripremila zajedno sa koleginicom, kustosom arheologom, Viktorijom Uzelac. Pored autorki u pripremi izložbe učestvovao je tim GMS, sa stručnim saradnicima.
Izložbu čini 188 eksponata po tematskim celinama i u hronološkom okviru koji su propraćeni rekonstrukcijama i na vizualu panoa. Prikazan je deo antropološkog materijala sa nekropole u Čičovima, sa 3D animacijama uz izložene arheološke eksponate. Prikupljen je bogat fond arheoloških predmeta koji svedoče o dinamičnom smenjivanju naroda i kultura na teritoriji Sombora. Pojedinačni predmeti pronađeni u naseljima i nekropolama veoma su značajni za dalje proučavanje i arheološko istraživanje, budući da je originalna arheološka slika narušena. Ova zaštitna istraživanja ukazala su i na potencijal za buduća sistematska istraživanja na dva lokaliteta u Somboru (Gradina i  Čičovi), Svetozar Miletiću (Atarski put) i lokalitetu Sekeš u Doroslovu. Gradski muzej je u sklopu obeležavanja 135 godina muzejske delatnosti u gradu, u saradnii sa Srpskim arheološkim društvom organizovao i predavanje u okviru projekta „Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa”. Cilj je, da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočne rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, održao je iscrpno predavanje o arheologiji, koji su principi istraživanja, sa ciljem da se steknu osnovne predstave o kompleksnosti arheoloških istraživanja. Izlaganje o arheološkom nasleđu na teritoriji Sombora, sa osvrtom na probleme ugroženih lokaliteta, vodile su koleginice iz muzeja Anđelka Putica i Viktorija Uzelac.
savamajstor @ Uto, 30.10.2018. 02:00
135 godina muzejske delatnosti adam crnobrnja anđelka putica anželka putica arheologija gradski muzej sombor izložba kultura lokalitet atarski put podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa pokrajinski zavod za zaštitu kulture so-arheo 2012 sombor srpsko arheološko društvo svezotar miletić viktorija uzelac
• O somborskoj arheologiji za jubilej muzeja

Gradski muzej ove godine obeležava 135. godišnjicu osnivanja, a tim povodom će 25. i 26. oktobra biti organizovan program pod nazivom „SO-arheo 2012”.

Foto 34318 Foto 34323 Gradski muzej Sombor 2018. godine obeležava 135 godina od osnivanja, od početka rada Istorijskog društva Bač-bodroške županije, koje je ostavilo veoma bogato nasleđe. Povodom ovog značajnog jubileja u muzeju će biti realizovana dva zanimljiva arheološka programa. U četvrtak, 25. oktobra u 18 časova će biti otvorena izložba „SO-arheo 2012”. Na izložbi će biti predstavljeni rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja sprovedenih na trasi gasovoda u okviru gasifikacije Sombora i okolnih sela, od aprila do decembra 2012. godine. Postavka će biti u izložbenim prostorijama u prizemlju Gradskog muzeja. Dan kasnije, u petak, 26. oktobra od 12 časova će biti priređena dva predavanja. Predsednik Srpskog arheološkog društva dr Adam Crnobrnja će govoriti o podizanju svesti o značaju arheološkog nasleđa. Arheolozi i kustosi Gradskog muzeja Anđelka Putica i Viktorija Lakatoš će govoriti o arheološkom nasleđu na teritoriji Sombora, sa osvrtom na probleme ugroženosti arheoloških lokaliteta.
triletrip @ Uto, 16.10.2018. 08:00
anđelka putica arheologija dr adam crnobrnja društvo gradski muzej istorija izložba kultura nauka sombor srpsko arheološko društvo viktorija lakatoš