Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Setva kukuruza u roku

- Od ukupnih površina obuhvaćenih planom setve, setva je obavljena na 70 odsto parcela, odnosno na 48.336 od planiranih 68.571 hektara - piše u saopštenju Odseka za planiranje i statistiku.

Foto 6806Setva većine prolećnih kultura je u završnoj fazi i uglavnom će biti u skladu sa planom. Do sada je završeno samo sejanje jarog ječma, krmnog bilja i industrijske paprike. - Jarim ječmom je zasejano 306, ili deset hektara više od plana setve, pod krmnim biljem je 1.416, a paprikom 365 hektara, koliko je i bilo navedeno u setvenom planu - saopštili su iz Odseka. Ukoliko vremenske prilike posluže u najkraćem roku će biti okončana setva šećerne repe na planiranih sedam hiljada hektara, kao i soje, koja je trenutno zasejana na 7.583, od predviđenih 8.256 hektara. - Suncokret je zasejan na 78 odsto planiranih površina, odnosno na 5.811 hektara, dok je setva merkantilnog kukuruza obavljena je na 24.088, od upisanih 40.831 hektara. Na 60 odsto parcela, kukuruz je posejan u setvenom roku (1. do 15. april) u kojem se, prema podacima somborske Poljoprivredne stručne službe ostvaruju najbolji prinosi. Dobri prinosi se ostvaruju i setvom obavljenom do 20. aprila - navodi se u nedeljnom izveštaju Odseka za planiranje i statistiku.
Aktuelne cene poljoprivrednih proizvoda na Produktnoj berzi u Novom Sadu: pšenica merkatilna - 21,5 dinar, kukuruz prirodno suv - 17,5 dinara, soja - 58 dinara, sojina sačma SJPT - 58 dinara, suncokretova sačma - 22 dinara. 
savamajstor @ Sre, 16.04.2014. 03:17
industrijska paprika jari ječam krmno bilje kukuruz odsek za planiranje i statistiku poljoprivreda prolećna setva pšenica merkatilna šećerna repa soja sombor suncokret suncokretova sačma
• Prolećni radovi na trećini planiranog

Najviše oranica biće zasejano merkantilnim kukuruzom i to ukupno 40.831 hektara, sojom 8.256, suncokretom 7.451, šećernom repom 7.054 i povrćem 2.203 hektara - navode u Odseku za planiranje i statistiku.

Foto 5039- Prolećna setva je do sada obavljena na 34,7 odsto setvenih površina, odnosno na 23.823 hektara. Najdalje se odmaklo u setvi šećerne repe. Ovom kulturom zasejano je 91 odsto planiranih površina, odnosno 6.454 hektara, dok je setva suncokreta obavljena na polovini planiranih parcela, odnosno na 3.811 hektara. Soja je do sada zasejana na 57 odsto predviđenih površina - piše u saopštenju Odseka za planiranje i statistiku, u kome se navodi da je setva industrijske paprike, najbliže završetku, pošto je sejanje ove kulture gotovo na 354 od 379 planiranih hektara. Na prolećnu obradu, odnosno oranje čeka još 1.998 hektara u somborskom ataru. 
- Prema planu, prolećna setva na području grada Sombora trebalo bi da se obavi na ukupno 68.571 hektara, od kojih je 55.694 hektara je u posedu individualnih poljoprivrednih gazdinstava - saopšteno je iz gradskog odseka za planiranje i statistiku. Jesenas je pšenica posejana na 15.672 hektara, dok je 3.103 hektara zauzeo ozimi ječam
savamajstor @ Sre, 09.04.2014. 03:25
atar industrijska paprika merkantilni kukuruz odsek za planiranje i statistiku ozima pšenica poljoprivreda prolećna setva šećerna repa soja sombor suncokret
• Na berzi kukuruz u akciji (1)

Prošle sedmice najtrgovaniji proizvod na novosadskoj Produktnoj berzi bio je kukuruz, koji je zabeležio i najveći rast cene.

Foto 7562Kukuruz je u periodu od 7. do 11. oktobra zabeležio najveći rast cene, pokazuju podaci Produktne berze u Novom Sadu. Cena na početku nedelje bila je 13,10 dinara po kilogramu bez PDV-a, a na kraju perioda iznosila je 13,80 dinara. Suncokret polako dolazi na nivo cene koji približan onima u zemljama regionu. U protekloj nedelji cena suncokreta se kretala u rasponu od 27,80 din/kg bez PDV, pa do 28 din/kg, što znači da se prosečna cena kretala oko 30 dinara sa PDV-om. Kilogram pšenice na Produktnoj berzi ceni se 18,57 dinara po kilogramu, dok soja košta 49,68 dinara.
triletrip @ Pon, 14.10.2013. 01:49
kukuruz poljoprivreda privreda produktna berza pšenica soja sombor suncokret trgovina
• U berbi najviše odmakao suncokret

Berba je završena na nešto manje od 40 odsto somborskih njiva. Suncokret je požnjeven sa 80 odsto površina, berba kukuruza je obavljena na 30 odsto njiva, a žetva soje je na polovini.

Foto 12856Suncokretom je zasejano 7.985 hektara njiva, a rod je ubran sa 6.247 hektara pokazuju podaci Odseka za plan i statistiku Odeljenja za privredu za 26. septembar. Prosečan prinos suncokreta je 3 tone po hektaru. U toku je i berba semenskog i merkantilnog kukuruza. Merkantilni kukuruz je ubran na 11.790 ha, od ukupno 39.911 ha pod žutim zrnom. Prosečan rod kukurza iznosi 5,6 t/ha, a na parcelama poljoprivrednih preduzeća i zadruga je veći i iznosi 6,5 t/ha. Vađenje šećerne repe je na samom početku, a početni podaci pokazuju da se rod kreće oko 52 tone po hektaru. Vađenje „slatkog korena” završeno je na nešto više od 12 odsto od 6.699 hektara zasejanih površina. Prema statističkom planu, setva ozimih kultura trebalo bi da se obavi na ukupno 19.227 ha. Prema strukturi setve najviše površina biće zasejano ozimom pšenicom i to 15.672 ha, setva ozimog ječma trebalo bi da se obavi na 3.103 ha, a setva ostalih kultura planirana je na 271 ha.
Saopštenjem poljoprivrednim proizvođačima obratio se gradonačelnik Sombora Nemanja Delić. U saopštenju se navodi da poljoprivrednici zemljište u državnoj svojini mogu koristiti isključivo kada potpišu Ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. „Poljoprivredni proizvođači koji su imali Ugovore o zakupu u ranijim godinama, a istekli su u toku 2013. godine, dužni su da to zemljište napuste do 30. oktobra 2013. godine. Dalje radnje na zemljištu za koje ne postoje važeći ugovori smatraće se uzurpacijom poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini“, navodi se u saopštenju  gradonačelnika Sombora Nemanje Delića, upućenom poljoprivrednicima.
triletrip @ Ned, 29.09.2013. 23:22
berba čećerna repa kukuruz odeljenje za privredu odsek za plan i statistiku poljoprivreda sela setva soja sombor statistika suncokret žetva
• Žetva suncokreta na polovini, počelo i branje kukuruza

Gradski odsek za plan i statistiku objavio je prvi jesenji izveštaj o stanju u somborskom ataru. Od 69.100 hektara pod jesenjim kulturama, do sada su žetveni radovi završeni na nešto više od 11 hiljada.

Foto 12855Najviše se odmaklo u žetvi suncokreta koja je obavljena na 52,75 odsto površina, odnosno na 4.212 ha od ukupno 7.985 ha. Prosečan prinos iznosi 2,8 tona po hektaru, dok je poslednja važeća berzanska cena malo jača od 30 dinara za kilogram. Požnjevena je i trećina površina pod sojom, odnosno 2.471 ha od ukupno 8.734 ha pod ovom kulturom. Prosečan prinos soje je 2,3 tone po hektaru. Cena ove uljarice, na Produktnoj berzi u Novom Sadu, raste i sada je na granici od 47 din/kg. - Startovala je i berba oba tipa kukuruza. Semenski kukuruz je „skinut” sa 27,41 odsto površina, a prosečan prinos je 5,4 t/ha, dok je berba merkantilnog obavljena na sedam odsto površina i do sada je prosečan prinos iznosio 5,1 t/ha. Pod merkantilnim kukuruzom je ukupno 39.911 ha - navodi se u županijskom saopštenju, u kome se dodaje da je prvih dana kampanje vađenja šećerne repe prosečan prinos oko 52,5 t/ha. Slatki koren izvađen sa 105, od ukupno 6.699 hektara.
Više od polovine posla obavili su somborski povrtari. Oni su letinu obrali sa 56,76 odsto površina, odnosno 1.225 od evidentiranih 2.497 hektara. U ovoj grupi poljoprivrednika ne nalaze se proizvođači industrijske paprike koja je u somborskom ataru zauzela 349 hektara. 
savamajstor @ Sre, 18.09.2013. 03:18
berba industrijska paprika merkantilni kukuruz odeljenje za plan i statistiku poljoprivreda povrće produktna berza novi sad šećerna repa semenski kukuruz soja sombor suncokret žetva
<<>>
12345678910