Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Podnošenje zahteva za jedan dan u trećoj zoni

Počela je realizacija programa subvencionisanog parkiranja.

Foto 3219- JKP Parking Servis Sombor na osnovu odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga Skupštine grada Sombora, poziva korisnike parkirališta koji pripadaju jednoj od kategorija korisnika iz ove odluke, da podnesu zahtev za ostvarivanje subvencionisane cene Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave igrada Sombora, kako bi ostvarili pravo na besplatno parkiranje u trećoj zoni jedan dan u nedelji - piše u pozivu ovog javnog komunalnog preduzeća. Besplatno parkiranje ostvaruje korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegovog domaćinstva, ukoliko ima svojstvo ratnog vojnog invalida stečeno kao učesnik oružanih akcija od 17. avgusta 1990. godine ili svojstvo mirnodopskog vojnog invalida, kao član porodice poginulog borca odnosno umrlog ratnog vojnog invalida, te svojstvo ratnog veterana. Pravo na besplatan parking ima korisnik novčane socijalne pomoći, odnosno lice sa invaliditetom, minimalno od sedamdeset do sto posto - objavljeno je u važećoj gradskoj odluci.
JKP Parking servis Sombor, ovom prilikom obaveštava građane da za vreme praznika neće vršiti kontrolu i naplatu parkiranja, u utorak 1. i sredu 2. januara, te u ponedeljak 7. januara.
savamajstor @ Čet, 27.12.2018. 07:29
besplatno parkiranje jkp parking servis odeljenje za društvene delatnosti osoba sa invaliditetom privreda ratni i vojni invalidi ratni veterani socijalna pomoć sombor subvencionisana cena komunalnih usluga
• Subvencionisanje komunalnih usluga

Odeljenje za društvene delatnosti GU grada Sombora pripremilo je Nacrt odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga.

Foto 7436Javna rasprava o nacrtu odluke trajaće od 8. do 17. septembra, a odluka će javno biti prezentovana 17. septembra u sali 108 Županije, u vremenu od 10 do 11 časova. Predloge, sugestije i komentare građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor i u elektronskom obliku na e-mail: nrosic@sombor.rs, najkasnije do 17. septembra 2018. godine. Kako se navodi Odluka je izrađena u skladu sa izmenama Zakona o komunalnim delatnostima i Akcionim planom Vlade Vojvodine za poboljšanje položaja ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. i rata 1999. godine.
Subvencionisana cena obuhvata komunalne usluge javnih komunalnih preduzeća Vodokanal, Vodovod Bezdan i Čistoća. Objavljeno je da subvencije u visini od 100 odsto cene usluga JKP Čistoća Sombor i subvencionisanu potrošnju 1,5 m3 vode po članu domaćinstva, ostvaruje korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegovog domaćinstva, ukoliko ima: svojstvo ratnog vojnog invalida stečeno kao učesnik oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999 godine, kao i svojstvo mirnodopskog vojnog invalida, kao član porodice poginulog borca odnosno umrlog ratnog vojnog invalida, svojstvo ratnog veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990.godine i rata 1999. godine. - Pravo na subvencionisanu cenu ima i korisnik novčane socijalne pomoći, koji je i zakupac stana koji je, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobio stan u zakup namenjen za socijalno stanovanje, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć koji je trajno nesposoban za rad zbog invaliditeta i godina života, korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, korisnik prava na socijalnu pomoć koji živi u domaćinstvu u kome nema radno sposobnih članova, odnosno svojstvo lica sa invaliditetom utvrđeno rešenjem nadležnog republičkog organa, ako je invaliditet utvrđen minimalno od sedamdeset do sto posto - piše u predstavljenoj odluci koja je dostupna na sajtu grada Sombora.
savamajstor @ Pon, 10.09.2018. 06:11
bezdan član porodice poginulog borca društvo jkp čistoća jkp vodokanal jkp vodovod korisnik socijalne pomoći mirnodopski vojni invalid osi - osobe sa invaliditetom pravo na dodatak i pomoć za negu drugog lica ratni vojni invalidi sela socijalna pomoć sombor subvencionisanje cene komunalnih usluga
• Poziv za srednjoškolce putnike

Pravo na regresiranje troškova prevoza, odnosno na mesečne karte sa popustom, imaju učenici srednjih škola koji žive u somborskim selima i prigradskim naseljima, a pohađaju srednju školu u Somboru i učenici koji pohađaju srednju školu u opštinama koje se graniče sa teritorijom grada Sombora, a žive na teritoriji grada Sombora.

Foto 29943- Srednjoškolci koji pohađaju srednju školu sa sedištem u Somboru ostvaruju pravo na regresiranu mesečnu kartu kod prevoznika Severtrans AD u zavisnosti od relacije putovanja. U prvoj i drugoj zoni mesečne karte se regresiraju u visini od 40, a u trećoj i četvrtoj zoni od 50 odsto cene mesečne autobuske karte. Popust na cenu mesečne karte ostvaruje se uz školsku potvrdu o statusu redovnog učenika i relacije putovanja. Učenici iz porodica koje su korisnici materijalne socijalne pomoći, učenici sa smetnjama u razvoju ili su bez roditeljskog staranja ostvaruju pravo na 100 odsto regresirane troškove putovanja, a uz obavezu dostavljanja neophodne dokumentacije sekretarijatu škole - piše u javnom pozivu. Dokumentacija se dostavlja do 7. septembra.
Učenici sa teritorije grada Sombora koji pohađaju školu u Kuli, Apatinu, Odžacima, Subotici ili Bačkoj Palanci, ostvaruju pravo na nadoknadu troškova prevoza u iznosu od 40 odsto cene autobuske mesečne karte u javnom saobraćaju za relaciju od mesta prebivališta do sedišta škole. Srednjoškolci bez roditeljskog staranja ili iz socijalno ugroženih porodica ostvaruju pravo na nadoknadu punog iznosa cene mesečne karte. Srednjoškolci koji pohađaju srednju školu izvan Sombora, pravo na regresiranje troškova prevoza ostvaruju podnošenjem zahteva i potrebnih dokumenata u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora u Županiji.
savamajstor @ Čet, 30.08.2018. 02:20
gradska uprava obrazovanje severtrans ad socijalna pomoć sombor srednje škole srednjoškolci učenici uslužni centar županija
• Narodna kuhinja za siromašne u selima

U četvrtak je počela podela prehrambenih paketa za najsiromašnije građane u somborskim selima.

Foto 7436Treći ovogodišnji krug pomoći za socijalno ugrožena lica nastanjena u selima na teritoriji grada Sombora pošao je na put iz dvorišta Crvenog krsta, koji je zadužen za distribuciju pomoći kroz narodnu kuhinju. Radi se o 550 prehrambenih paketa koje će korisnici socijalne pomoći preuzeti u mesnim zajednicama svog stanovanja.
Distribuciji humanitarne pomoći, kao i obično, prisustvovao je i predsednik Skupštine grada dr Zoran Parčetić.
triletrip @ Pet, 27.07.2018. 02:42
društvo hrana narodna kuhinja pomoć prehrambeni proizvodi prehrana sela socijalna pomoć socijalna zaštita sombor
• Programi i mere za nova radna mesta

Nacionalna služba za zapošljavanje predstavila je informaciju o sufinansiranju programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Foto 14485Odobrava se učešće u finansiranju četiri programa ili mere APZ. Reč je javnim radovima, programu stručne prakse, programu sticanja praktičnih znanja i programu dodele subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica sa evidencije NSZ. Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koristiće se isključivo za isplatu naknade za obavljeni posao (iznos od 18.000 dinara), naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada (u visini do 1.500 dinara), naknadu troškova sprovođenja javnih radova (od 1.000 do 2.000 dinara), kao i za naknadu troškova organizovanja obuke. Program stručne prakse podrazumeva da se uključenim licima isplaćuju novčana sredstva u mesečnom iznosu od 12 do 16 hiljada dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme. Program sticanja praktičnih znanja trajaće šest meseci i podrazumeva zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Tokom ovog programa, poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima, Nacionalna služba za zapošljavanje refundiraće na mesečnom nivou neto zaradu u iznosu od 23 hiljade dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima. Poslednji program podrazumeva otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje lica u privrednim subjektima iz privatnog sektora iz teže zapošljivih grupa u trajanju od najmanje godinu dana. U ovu grupu spadaju: mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne pomoći. Ovaj program podrazumeva isplatu jednokratne subvencije u iznosu od 150 do 250 hiljada dinara u zavisnosti od razvijenosti opštine. Ukoliko se zapošljavaju osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne pomoći visina subvencije se kreće od 180 do 300 hiljada dinara
Svi zahtevi za učešće u finansiranju programa se dostavljaju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno preko nadležne filijale NSZ.
Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje može da podnese autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava. Rok za podnošnje zahteva je 29. februar ove godine. Sve ostale potrebne informacije možete preuzeti u prilogu vesti, kao i na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
milangagrčin @ Pet, 05.02.2016. 01:51
ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nacionalna služba za zapošljavanje osi - osobe sa invaliditetom otvaranje novih radnih mesta praktična znanja radno sposobni korisnici romi socijalna pomoć sombor sprovođenja javnih radova stručna praksa zapošljavanje
>>
12