Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Prijava za personalnu asistenciju

Somborski Centar za socijalni rad objavio je poziv za prijavu potencijalnih korisnika usluge personalne asistencije u 2018. godini.

Foto 26849Potencijalni korisnici usluge personalne asistencije za ostvarivanje ovog prava u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, treba da podnesu zahtev za ostvarivanje prava Komisiji pri Centru za socijalni rad u Somboru, Karađorđeva 4. Za prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dokaz o redovnim mesečnim primanjima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev; uverenje o nepostojanju ugovora o doživotnom izdržavanju; uverenje o imovinskom stanju za sebe i srodnike obavezne na izdržavanje (Republički geodetski zavod i Poreska uprava) iz mesta rođenja i mesta prebivališta; uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlena lica; nalaz i mišljenje lekara specijaliste; uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopije ličnih karata, overene fotokopije zdravstvenih knjižica svih članova domaćinstva.
Pravo na uslugu personalne asistencije primarno se priznaje za žene i muškarce starosti od 18 do 65 godina sa visokim stepenom zavisnosti od pomoći drugih u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života, i to za lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: da su osobe sa teškim telesnim invaliditetom; da su osobe sa ograničenom sposobnošću kretanja; da su osobe kojima je potrebna pomoć za zadovoljavanje osnovnih svakodnevnih životnih potreba; da su osobe koje obavljaju različite radne aktivnosti unutar ili izvan kuće; da su osobe koje su sposobne da razumeju i da same donose odluke o sopstvenim potrebama i učestvuju u planiranju usluga i davanju uputstava svojim personalnim asistentima. Poziv je otvoren osam dana od dana objavljivanja u Somborskim novinama, odnosno od 24. novembra.
triletrip @ Uto, 28.11.2017. 01:57
centar za socijalni rad društvo javni poziv personalna asistencija socijalna zaštita sombor
• Objavljena tri gradska konkursa

Grad sombor objavio je konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi; za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, te za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma. Sva tri konkursa odnose se na sledeću, 2018. godinu.

Foto 7436Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2018. godini otvoren je za sledeće kulturne delatnosti: amatersko kulturno stvaralaštvo, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa; književnost (stvaralaštvo i izdavaštvo); muzika (stvaralaštvo, interpretacija, produkcija, horovi); likovne i vizuelne umetnosti i kinematografija. Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja, kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište na teritoriji Grada Sombora. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja javnog poziva (24. novembar). Udruženja i organizacije koje deluju u oblasti kulture pozvane su da po isteku javnog poziva podnesu predloge za članove komisije, koja će odlučivati o podnetim predlozima. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti smeju obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Projekti treba da ispunjavaju jedan od sledećih ciljeva: unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju programa koji doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života; prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije kroz aktivnosti identifikovanja, informisanja, edukacije i pružanja podrške potencijalnim žrtvama i žrtvama nasilja; jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama građana; unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca , kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije; razvijanje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti; podsticanje i promocija zdrave ishrane; prevencija, lečenje i rehabilitacija od bolesti zavisnosti i malignih bolesti; podrška obolelima od malignih bolesti i monitoring i evaluacija usluga socijalne zaštite. Rok za podnošenje prijave je takođe 15 dana, računajući od 24. novembra.
Grad Sombor objavio je i javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma za 2018. godinu. Pravo učešća imaju udruženja i organizacije koje se bave romskim pitanjima i unapređenjem položaja Roma i Romkinja i koja imaju sedište na teritoriji Grada Sombora. Prema javnom pozivu, biće finansirane aktivnosti u pet oblasti: planirenje, podrška i uključivanje Roma u obrazovni sistem; materijalna podrška romskim učenicima; organizovanje radionica, seminara i obuka; povećanje nivoa znanja o značaju lečenja i preventivne kontrole zdravlja romske populacije i materijalna podrška najugroženijim romskim porodicama. Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od objavljivanja javnog poziva, odnosno od 24. novembra.
Udruženja i organizacije koje se bave Romima, odnosno koja deluju u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite osetljivih grupa građana takođe su pozvane da pošalju predloge za članove komisija, koje će doneti odluku o dodeli sredstava po podnetim prijavama.
Svi detalji sva tri konkursa dostupni su na zvaničnom gradskom sajtu, a javni pozivi su objavljeni i u Somborskim novinama od 24. novembra.
triletrip @ Pon, 27.11.2017. 00:56
društvo finansiranje grad sombor kultura lap roma lokalna samouprava programi projekti romi socijalna zaštita sombor sufinansiranje udruženje građana zdravstvena zaštita
• SEC: Školski pribor za socijalno ugroženu decu

UG „Somborski edukativni centar” do 20. novembra prikuplja dobrovoljne priloge u vidu školskog pribora, koji će biti podeljen deci iz socijalno ugroženih porodica.

Foto 9062„Somborski edukativni centar” je prošle sedmice, 17. oktobra, povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečijeg siromaštva, počeo akciju prikupljanja školskog pribora za đake u socijalno ugroženim porodicama. Akcija će trajati do 20. novembra, odnosno do Međunarodnog dana dečijih prava. Građani koji žele da doprinesu akciji, školski pribor mogu da donesu svakog radnog dana u prostorije Somborskog edukativnog centra na Staparskom putu br. 16, u vremenu od 9 do 17 časova. Aktivisti SEC-a već najavljuju i novu humanitarnu akciju: 20. novembra počeće sa prikupljanjem slatkiša za decu iz ranjive populacije, koji će im biti podeljeni tokom božićnih i novogodišnjih praznika.
triletrip @ Ned, 22.10.2017. 23:43
civilni sektor deca društvo humanitarna pomoć mladi škola školski pribor socijalna zaštita sombor somborski edukativni centar učenici volonterizam
• Podeljeni prehrambeni paketi za ugrožene u selima

U utorak je počelo dostavljanje prehrambenih paketa za socijalno ugrožene žitelje somborskih sela i prigradskih naselja.

Foto 7436Distribuciju paketa vrši somborski Crveni krst i paketi će u sredu biti dostavljeni svim seoskim mesnim zajednicama. Podela će se vršiti po spiskovima koje je pripremio somborski Centar za socijalni rad.
- Ovo je peta podela prehrambenih paketa socijalno ugroženim stanovnicima somborskih sela. U ovoj tranši biće podeljeno 550 paketa, a sadržaj i vrednost paketa je nepromenjena, jer je javna nabavka izvršena početkom godine - kazao je prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora, koji je prisustvovao distribuciji paketa. On je kazao da će do kraja godine biti organizovana još jedna isporuka paketa, te da će grad da nastavi da vodi socijalno odgovornu politiku.
Paketi sadrže po tri kilograma pirinča i šećera, četiri kilograma pasulja, tri litre ulja, testeninu, konzervirano povrće i druge prehrambene proizvode.
triletrip @ Uto, 17.10.2017. 23:40
centar za socijalni rad crveni krst društvo grad sombor lokalna samouprava narodna kuhinja predsednik prehrambeni paketi prim. dr zoran parčetić sela skupština grada sombora socijalna politika socijalna zaštita sombor
• Grejanje na biomasu u Gerontološkom centru

Gerontološkom centru u Somboru odobrena su sredstva za realizaciju projekta uštede energije.

Foto 32080 Gerontološkom centru u Somboru odobreno je oko pet miliona dinara na konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata za korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama. Javni poziv objavio je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Vlade AP Vojvodine. 
Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić i direktor Gerontološkog centra Sombor Zoran Drča su u utorak, 26. septembra u Novom Sadu potpisali ugovor o sufinansiranju projekta za obnovu postrojenja kotlarnice u RJ Dom za negu i stara lica na Apatinskom putu, gde će se kao energent u kotlarnici koristiti biomasa.
triletrip @ Čet, 28.09.2017. 02:35
bespovratna sredstva biomasa društvo energetska efikasnost gerontološki centar sombor kotlarnica nenad grbić pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj socijalna zaštita sombor zoran drča
<<>>
123456
. . .
16