Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Hor otvorenog srca oduševio (1)

Na oduševljenje somborske publike, a naročito dece, na Dečjem odeljenju Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“ u subotu, 3. decembra, održan je koncert Muzičkog društva „Muzika Viva“ i „Hora otvorenog srca“.

Foto 29610Foto 29611 Pod vođstvom dirigenta Marite Topić i stručnih saradnika - Marka Marinovića i Snežane Grozdanović, hor se prvi put predstavio široj javnosti delima izvorne, zabavne i muzike za decu. Podršku projektu dale su ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ iz Sombora i Osnovna škola „Bratstvo jedinstvo'' iz Svetozar Miletića, čija deca su učestvovala na radionicama. Pored dece i mladih iz ovih škola, „Hor otvorenog srca“ okupio je i druge dobre ljude koji su želeli da pomognu njegovom radu.
Probe hora odvijale su se od avgusta do decembra uz finansijsku podršku Trag fondacije. U okviru projekta realizovane su i radionice sviranja afričkih bubnjeva za mlade đembaše, koji su otvorili koncert i zadobili simpatije publike. „Hor otvorenog srca“ podržali su i gosti – ritmička sekcija perkusionista „Ritam duše“ iz Novog Bečeja koji su izvanrednim umećem oduševili prisutne i izazvali ovacije svojim nastupom.
triletrip @ Čet, 08.12.2016. 01:44
deca društvo hor otvorenog srca marita topić marko marinović mladi musica viva novi bečej ritam duše snežana grozdanović sombor sošo vuk karadžić svetozar miletić trag fondacija
• Veća uključenost stalna tema

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, bio je organizator Okruglog stola na temu: Da li tolerišemo jezik invalidnosti?!

Foto 28931 Seminar je bio organizovan u Gerontološkom centru u Somboru, a domaćin skupa i autorka prezentacije bila je psihološkinja Jadranka Radojčić. Učesnici su imali aktivan, sadržajan pogled o važnosti učešća osoba sa invaliditetom u svim segmentima društva i njihove potpune uključenosti jer će veća vidljivost doprineti potpunijoj promociji i osnaživanju osoba sa invaliditetom. Uvažavanjem i upotrebom jezika invalidnosti podiže se svest kod građana i samih OSI o neophodnosti pristupa socijalnom modelu invalidnosti i sprečavanju predrasuda prema OSI, njihovim osnaživanju i otvaranje prema lokalnoj sredini i većoj uključenosti - piše u izveštaju.
Pored samih članova Centra sa područja Zapadnobačkog okruga i njihove personalne asistente, tribini su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija, SOŠO Vuk Karadžić sa domom i LS Sombora. Aktivnost je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
savamajstor @ Pet, 23.09.2016. 03:43
centar za samostalni život osoba sa invaliditetom da li tolerišemo jezik invalidnosti društvo jadranka radojčić ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja okrugli sto personalni asistenti sombor sošo vuk karadžić
• Usluge CEPTE koristilo sto lica

Centar za pristupačnu tehnologiju je mesto u kojem sva deca sa smetnjama u razvoju mogu da pronađu svoj put do prave inforamacije o asistivnim tehnologijama, te da koriste usluge Centra za izradu didaktičke opreme - rečeno je tokom zvaničnog predstavljanja projekta.

Foto 27881 CEPTE – Centar za pristupačnu tehnologihju i edukaciju, u okviru Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić u Somboru, počeo je sa radom 15. januara. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Norveške sa 27.500 evra i lokalna samouprava sa 2.500 evra. Realizacija projekta je počela u oktobru 2015. godine – ispričala je Sonja Durut, direktorka ŠOSO Vuk Karadžić. Direktorka je navela da se u Centru nalazi različita oprema: Brajev štampač za slepe, tastatura sa uvećanim znakovima, elektronska lupa, Brajev red, sintetizator govora, zamene za miš, tasteri u boji, specijalne tastature tablet računari i druga oprema. U okviru Centra funkcionišu dva servisa, i to servis za pristupačnu tehnologiju i servis za didaktičku adaptaciju. O uslugama Centra, broju korisnika i vrstama opreme koja se nalazi u centru govorili su Marko Marinović, Katarina Salkanović i Radmila Jokić. Marinović je predočio da Centar pruža usluge koje uključuju procenu potreba korisnika za asistivnom tehnologijom i didaktičkom adaptacijom, prilagođavanja asistivne tehnologije potrebama korisnika, obučavanje korisnika i porodice u korišćenju sredstava asistivne tehnologije, besplatno iznajmljivanje sredstava asistivne tehnologije i druge usluge. - Projektom je planirano da korisnici Centra budu sto učenika ŠOSO Vuk Karadžić u Somboru, kao i korisnici van škole, ali sa teritorije Zapadnobačkog upravnog okruga i oko 40 odraslih koji imaju potrebu za korišćenjem asistivnih tehnologija – rekao je Marinović.
Od otvaranja Centra do danas pruženo je 195 različitih usluga, koje je koristilo 97 korisnika. Pojedinačne servise za pristupačnu tehnologiju i didaktičku adaptaciju predstavile su Katarina Salkanović i Radmila Jokić. - Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju nalazi se u prostorija ŠOSO na Apatinskom putu 29. Kontakt se može ostvariti putem telefona: 025/434-420, kao i putem e-mail adrese: cepteso@gmail.com - rečeno je na konferenciji.
savamajstor @ Sre, 18.05.2016. 00:34
ambasada kraljevine norveške asistativna tehnologija brajev štampač centar za pristupačnu tehnologiju cepter katarina salkanović marko marinović obrazovanje radmila jokić sintetizator govora sombor sonja durut sošo vuk karadžić tastatura sa uvećanim znakovima tasteri u boji zapadnobački okrug
• Deset miliona dinara za ŠOSO Vuk Karadžić (3)

Direktorka ŠOSO Vuk Karadžić Sonja Durut i član Gradskog veća prim. dr Zoran Parčetić najavili dalje unapređenje socijalne zaštite.

Foto 27751Većnik Parčetić je istakao da je škola za osnovno i srednje obrazovanje na osnovu potpisnog ugovora sa gradom, pružalac usluga Dnevnog boravka za lica sa smetnjama u razvoju – deca i odrasli, kao i Savetovališta za rani razvoj, koji podrazumeva pružanje individualnih defektoloških tretmana deci od dve godine do polaska u osnovnu školu. Za ove dve namene budžetom grada Sombora opredeljeno je 3,5, odnosno 1,2 miliona dinara. Parčetić je istakao i da je naš grad prepoznat od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku kao lokalna samouprava koja ima proširen program socijalne zaštite, na osnovu čega je 23. marta sa Ministarstvom potpisan ugovor. Tim ugovorom lokalnoj samoupravi dodeljeno je 9,6 miliona dinara, kao podrška razvoju i unapređenju usluga socijalne zaštite. Gradsko veće je 15. aprila donelo Zaključak na osnovu koga se od ovog iznosa, 6,7 miliona dinara opredeljuje za uslugu gerontodomaćica, odnosno usluge pomoći i nege starih u kući, dok je preostalih 2,9 miliona dinara namenjeno za usluge dnevnog boravka i ranog savetovališta. Parčetić je predočio da je sada za program dnevnog boravka usmereno gotovo pet miliona dinara, dok su sredstva za uslugu ranog savetovanja skoro udvostručena i iznose oko tri miliona dinara. - Ovim je lokalna samouprava pokazala i dokazala da vodi jednu zaista odgovornu socijalnu politiku i da brine o svim građanima grada Sombora kojima je ta pomoć potrebna - rekao je Parčetić.
Direktorica Sonja Durut se u ime škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić, zahvalila većniku Parčetiću i Odeljenju za društvene delatnosti grada Sombora. Istakla je da su im ova sredstva dobro došla i da će se biti iskorišćena za nabavka opreme i radno angažovanje u dnevnom boravku za omladinu i odrasle, odnosno za nabavku opreme u savetovalištu za rani razvoj deteta. Biće povećan broj tretmana, pa će sada biti obuhvaćena sva deca sa teritorije grada Sombora.
milangagrčin @ Pet, 22.04.2016. 21:01
dr zoran parčetić ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sombor sonja durut sošo vuk karadžić usluge dnevnog boravka usluge pomoći i nege starih u kući - gerontodomaćica usluge ranog savetovališta
• Tri meseca rada Centra za pristupačnu tehnologiju

Pri Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić u Somboru, u januaru je otvoren Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (CEPTE) koji na jednom mestu deci sa smetnjama u razvoju, bilo da pohađaju ovu školu ili su inkludirana u masovne škole, i odraslim osobama sa invaliditetom pruža mogućnost da dobiju sve neophodne informacije o prilagođenim pomagalima, ali i da ih iznajme kako bi pri nabavci mogli da odaberu ono pomagalo koje odgovara njihovim potrebama.

Foto 27638 Usluge Centra, od otvaranja, koristio je 81 korisnik i pruženo je 177 različitih usluga u okviru oba servisa, Servis za didaktičku adaptaciju i Servis za pristupačnu tehnologiju. Korisnici su bili deca, omladina i odrasle osobe sa invaliditetom sa teritorija opština Sombor, Apatin, Subotica, Odžaci i Kula. Defektolozi i nastavnici angažovani u Servisu za didaktičku adaptaciju su na osnovu popunjenih upitnika za identifikaciju potreba dece i učenika i obavljenih razgovora sa učiteljima, nastavnicima i roditeljima izradili sledeća didaktička sredstva: tiha knjiga, radni listovi za grafomotoriku na više nivoa, vremensku orjentaciju i razvoj pažnje, set igara za razvoj pažnje u tri nivoa, slovarice za iščitavanje jednosložnih i dvosložnih reči, slogarica, set za razvoj govora, setovi za razvoj fine motorike različitih nivoa složenosti, setovi za vizuomotornu koordinaciju, vizuelni rasporedi časova i dnevih aktivnosti, set za klasifikaciju, serijaciju i uočavanje sleda. U okviru Centra izrađuju se prilagođena nastavna sredstva i učila za decu sa smetnjama u razvoju, kao što su kartice za komunikaciju, sveske za slabovide učenike, prilagođeni radni listovi i slično, koja im pomažu da postignu što bolji uspeh u školi. Takođe, vršena je identifikacija potreba korisnika, izbor odgovarajuće asistivne tehnologije i obuka za korišćenje iste. Najveće potrebe iskazane su za asistivnu tehnologiju koja obezbeđuje pristupačnost računaru (prilagođeni miševi, tastature, različite vrste tastera) i opremu koja služi za uspostavljanje i razvoj alternativnih oblika komunikacije kao što su jednostavni i složeniji komunikatori
Sve usluge koje se pružaju u Centru su besplatne. Projekat je podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške i Grada Sombora.
savamajstor @ Čet, 14.04.2016. 18:20
ambasada kraljevine norveške apatin centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (cepte) defektolozi društvo kula obrazovanje odžaci osobe sa invaliditetom set igara set za razvoj govora sombor sošo vuk karadžić subotica vizualni rasporedi časova vizuomotorna kordinacija zapadno bački okrug
<<>>
12345678