Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Grad i pokrajina rasprodaju zemljište

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove objavilo je oglase za otuđenje gradskih građevinskih parcele.

Foto 34857 Grad Sombor je u prvom oglasu naveo da će 1. februara biti organizovana javno nadmetanje za parcelu broj 2582/8 (KO Sombor 1), koja se nalazi na uglu ulica 12. Vojvođanske udarne brigade i Solunskih boraca. Građevinsko zemljište, nad kojim grad Sombor ima javnu svojinu, je površine od sedam ari i 30 m2. - Parcela se nalazi u bloku broj 47 i namenjena je uslužnim, proizvodnim i skladišnim funkcijama, koji objekti se mogu realizovati samo na osnovu uslova Plana dalje urbanističke razrade, što znači da je pre otpočinjanja realizacije gradnje, nephodno izraditi urbanistički projekat, koji će definisati urbanističko rešenje i uslove za izgradnju objekata - piše u pozivu. Početna cena za otuđenje predmetne parcele je 481.800 dinara, odnosno 660 dinara po m2.
Lokalna samouprava je u drugom oglasu na prodaju ponudila četiri povezane parcele, od oko deset ari, na uglu ulica Starog Vujadina i 7. Vojvođanske udarne brigade, u Gogama. - Otuđuju se parcele 71/10, 71/11, 75/4 površine i 75/5, po vrsti zemljišta gradsko građevinsko zemljište, njiva 2. klase, na kojima nema izgrađenih objekata. Otuđenje se sprovodi jedinstveno za sve četiri parcele i nije moguće pojedinačno nadmetanje za posebnu parcelu. U okviru zone porodičnog stanovanja, a u zavisnosti od veličine parcele dozvoljena je izgradnja glavnog objekta, pratećeg-poslovnog objekta i pomoćnog objekta - piše u oglasu. Početna cena za ovu prodajnu celinu iznosi 436.540 dinara ili 460 dinara po kvadratu. Javno nadmetanje biće organizovano 25. januara. Dan ranije ističe rok za prijavu učešća u nadmetanju. Oba gradska oglasa možete preuzeti u prilogu vesti.
Autonomna pokrajina Vojvodina je u prvom ovogodišnjem broju Službenog glasnika objavila da će u tekućoj godini biti organizovana prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu APV, a koje se nalazi na teritoriji katastarskih opština Sombor 2, odnosno Kolut. Navodi se da je za otuđenje planirana parcela 354/2 u ulici Stanka Opsenice u Kolutu sa namenom za radnu zonu, površine 1.387 m2. Prodaja će biti organizovana i za parcelu 11492 (Jurija Gagarina, Sombor), od 1.653 M2 sa namenom za poljoprivredni kompleks, odnosno parcelu 19361 (Bezdanski put), od preko pola hektara (5.635 m2) koja se može koristiti za uslužnu, proizvodnu ili skladišnu delatnost. Nije navedeno kada će biti organizovana javna nadmetanja za navedeno zemljište, niti očekivana početna cena.
savamajstor @ Pet, 11.01.2019. 11:00
7. vojvođanske udarne brigade ap vojvodina bezdanski put goge građevinsko zemljište javni oglas jurija gagarina katastarska opština - ko ko kolut ko sombor 1 ko sombor 2 kolut parcele privreda proizvodnja skladište službeni glasnik solunskih boraca sombor stanka opsenice starog vujadina ulica 12. vojvođanske udarne brigade uslužna delatnost
• Kosanović vd zamenik direktora

Vlada AP Vojvodine imenovala je „drugog čoveka” somborske Bolnice.

Foto 33451 - Dr Darko Kosanović, doktor medicine, specijalista opšte hirurgije, imenuje se za vršioca dužnosti zamenika direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović” Sombor na period od šest meseci - objavljeno je u prekjučerašnjem izdanju Službenog glasnika AP Vojvodine. Darko Kosanović je do sada bio načelnik odeljenja za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja somborske bolnice. Takođe, od kraja oktobra 2017. godine, Kosanović je na funkciji predsednika Saveta za zdravlje grada Sombora. Pored redovnog posla u OB „Dr Radivoj Simonović”, Kosanović je angažovan i u Poliklinici Vuković u Somboru, gde, kako se navodi na sajtu te privatne medicinske ustanove, obavlja hiruške i vaskularne preglede.
Vestima iz vojvođanske Vlade treba dodati i da je poslaniku Radomiru Kuzmanoviću, potvrđen mandat u Pokrajinskom savetu za bezbednost. Kuzmanović je bio član dosadašnjeg Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine.
savamajstor @ Čet, 12.04.2018. 11:00
doktor medicine dr darko kosanović društvo odnor za bezbednost opšta bolnica dr radivoj simonović pokrajinski savet za bezbednost poliklinika vuković radomir kuzmanović savet za zdravlje grada sombora službeni glasnik sombor
• Vojvođanska sredstva za somborski IPA projekat

Pokrajinski sekretarijat za finansije opredelio je 39 miliona dinara za podršku projektima koji se finansiraju iz fondova EU.

Foto 32605Odluka o preusmeravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve APV ka Sekretarijatu za finansije objavljena je poslednjem broju Službenog glasnika. Predviđeno je da 13,3 miliona dinara bude dodeljeno, kako piše u odluci, na ime tekućih transfera ostalim nivoima vlasti. Gradu Somboru, po ovom osnovu, za realizaciju IPA projekta „Obogaćivanje turističke ponude za slepe i osobe sa oštećenjem vida”, pripada 535.778 dinara. Ostatak vojvođanskog novca (25.748.612 dinara) preusmeren je kao kapitalni transfer ostalim nivoima vlasti. Iznos namenjen somborskoj lokalnoj samoupravi je čak četiri puta veći u odnosu na tekuće izdatke. Tako gradu Somboru, po osnovu realizacije gore navedenog projekta pripada, dodatnih 2.262.643 dinara. Ukupno je upućeno 2,8 miliona dinara ili 23.500 evra.
Vodeći aplikant projekta „Obogaćivanje turističke ponude za slepe i osobe sa oštećenjem vida - Visitus” je grad Sombor, prekogranični partner opština Erdut, a partner iz Srbije – Institut ekonomskih nauka. Cilj projekta je kreiranje uslova za unapređenje turističke ponude u pograničnom području Zapadnobačkog upravnog okruga i Osječko-baranjske županije, kroz proširenje ponude za slepe i slabovide. Implementacija projekta počela je 15. juna 2017. godine, a kao dan završetka realizacije, određen je 14. februar 2019. Budžet projekta je 353.048,18 evra.
savamajstor @ Uto, 12.12.2017. 09:00
ap vojvodina društvo grad sombor institut ekonomskih nauka obogaćivanje turističke ponude za slepe i osobe sa oštećenjem vida - visitus opština erdut osiječko-baranjska županija pokrajinski sekretarijat za finansije službeni glasnik sombor zapadnobački okrug
• Pelt i Kuzmanović u radnom odnosu (9)

Dvoje somborskih odbornika u Skupštini Vojvodine imaće status - u radnom odnosu.

Foto 26225Odluku da Radomir Kuzmanović, odbornička grupa „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” i Ilona Pelt iz odborničke grupe „Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor” budu na stalnom radu doneo je Odbor za administrativna i mandatna pitanja AP Vojvodine. Odluka je objavljena u pretposlednjem izdanju Službenog glasnika, a kako se navodi, pored dvoje somborskih, radni odnos pri pokrajinskoj administraciji, zasnovalo je još sedam odbornika (SNS - 5, SRS - 1 i DS - 1). Izabrani somborski poslanici su i u prethodnom poslaničkom mandatu bili „na stalnom radu”. Mesečna primanja Kuzmanovića bila su oko 92.000 dinara, dok je Ilona Pelt na ime poslaničkog angažovanja primala oko 88.000 dinara. Inače, na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije može se videti da je odbornica SVM, 2. jula, podnela novi izveštaj o imovini. Radomir Kuzmanović je prvi i jedini izveštaj podneo krajem oktobra 2015. godine. Tu piše da, uz primanja u AP Vojvodini, mesečno inkasira i 19.500 dinara na ime mandata u Skupštini grada Sombora.
Pominjemo i da su u Službenom glasniku AP Vojvodine navedena još dva somborska imena. Diplomirani inženjer Dragan Bračika izabran je na mesto direktora Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine. Dosadašnji rukovodilac u somborskom ogranku Vojvodinašuma, Stanko Kosovac, imenovan je za pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na period od četiri godine.
savamajstor @ Pet, 19.08.2016. 05:03
aleksandar vučić - srbija pobeđuje ap vojvodina centar za privredno-tehnološki razvoj dragan bračika društvo ilona pelt odbornici pomoćnik pokrajinskog sekretarijata radomir kuzmanović savez vojvođanskih mađara - ištvan pastor službeni glasnik sombor stanko kosovac
• Nova pravila za majke (2)

Prema novoj Odluci o finansijskoj podršci porodicama sa decom, nezaposlene porodilje koje ispune utvrđene kriterijume, ostvaruju pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 50.000 dinara.

Foto 26847- Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć nezaposlene porodilje ostvaruju zaključno sa trećim živorođenim detetom. Članom tri Odluke određeno je da je nezaposlena porodilja ona porodilja koja nije u radnom odnosu kod poslodavcam, niti je lice koje samostalno obavlja delatnost, a nezaposlenost se utvrđuje u odnosu na dan rođenja deteta. Odlukom su utvrđeni i kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenoj porodilji, a osnovni su: da na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji Grada u trajanju od najmanje 12 meseci, da je državljanin Republike Srbije, odnosno da je otac državljanin Republike Srbije, ako porodilja nije državljanin Srbije i da je nezaposleno lice. Ostali kriterijumi odnose se na prosečna primanja po članu porodice porodilje. Prilikom utvrđivanja prihoda porodice bitno je istaći da prihod porodilje čine prihodi ostvareni po osnovu: zarada, naknade zarada, penzije, invalidnine, prihod od nepokretnosti (katastarski prihod). Za lica koja samostalno obavljaju delatnost, kao mesečni prihod primenjuje se osnovica za obračun obaveznog socijalnog osiguranja. Odlukom je precizirano i ko čini porodicu porodilje, a to su njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive - piše u saopštenju Odeljenja za poslove sa javnošću.
Zahtevi podneti do 29. februara rešavaće se po staroj, ranije primenjivanoj Odluci. Nova Odluka će na snazi biti od prvog marta 2016. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke, donete na 37. sednici Skupštine grada Sombora, 5. februara 2016. godine, prestaje da važi ranije primenjivana Odluka o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama. Kompletnu Odluku pronađite u prilogu vesti - Službeni glasnik (stranice 2 - 5).
savamajstor @ Čet, 25.02.2016. 04:55
beba društvo finansijska podrška porodicama sa decom gradsko veće jednokratna finansijska pomoć porodiljama mama porodilje skupština grada sombora službeni glasnik sombor
>>
1234
. . .
7