Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Izmene plana poslovanja zbog racionalizacije u dva JKP

Gradsko veće je 83. sednici, održanoj 15. septembra, dalo saglasnost na prve izmene i dopune programa poslovanja „Čistoće” i „Zelenila”. Razlog za izmene je sprovođenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Sombora za 2017. godinu.

Foto 19537U JKP „Čistoća” broj zaposlenih će sa 147 biti sveden na 124 radnika na neodređeno vreme, a JKP „Zelenilo” će umesto dosadašnjih 95, imati 85 radnika zaposlenih na neodređeno vreme. Programi poslovanja u ovim preduzećima izmenjeni su i dopunjeni u delu koji se odnosi na planiranu masu zarada i dinamiku isplate po mesecima, kao i u delu troškova koji se odnose na primanja zaposlenih.
Članovi Gradskog veća su utvrdili i Predlog odluke o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodovod Bezdan”, jer dosadašnjem v.d. direktora, Dejanu Kubatovu, ističe mandat.
O oba predloga odluka konačnu reč daće odbornici Skupštine grada Sombora. Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o raspodeli sredstava u oblasti sporta za period jul-decembar 2017. godine.
triletrip @ Uto, 19.09.2017. 02:47
bezdan društvo gradsko veće javno komunalno preduzeće jkp čistoća jkp vodovod bezdan jkp zelenilo lokalna samouprava politika racionalizacija skupština grada sombora sombor
• Usvojen rebalans, rešava se sudbina Apoteke Sombor

Na sednici Skupštine grada Sombora u utorak, 11. jula, očekivano se najviše raspravljalo o rebalansu budžeta grada, o smanjenju broja zaposlenih u javnoj upravi i potezima koji će biti preduzeti zbog dugova i uslova za poslovanje Apoteke Sombor.

Foto 31470Foto 31475Odbornici Skupštine grada su po dnevnom redu najpre raspravljali o rebalansu ovogodišnjeg budžeta grada, pošto je novi proračun gradske kase uslovljen rasporedom suficita od prošle godine u iznosu od 115.237.552 dinara. U tu cifru su uključena doznačena neutrošena namenska sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti, sredstva od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje.
Član Gradskog veća Sava Dojić je predstavljajući rebalans kazao da će više novca biti uloženo u opremanje industrijske zone, put Sombor - Baja, kružni tok kod ulice 21. oktobra, Beogradske i venaca, vodovod Lugovo - Stapar, renoviranje fasada u gradu i druge infrastrukturne i komunalne investicije u gradu i selima. Detaljnije o najznačajnijim stavkama rebalansa budžeta možete da pročitate u posebnoj vesti.
Odbornica SVM-a dr Đerđi Vamošer-Goretić izrazila je zadovoljstvo povećanjem iznosa za funkcionisanje novoformiranog JKP „Vodovod” Bezdan, dok je Dragan Nikodijević iz „Dosta je bilo” zamerio što su umanjena sredstva za dotacije nezaposlenim porodiljama, kao i to da je iznos za kazne povećan na 60 miliona dinara, a ista stavka zasmetala je i odborniku DS-a Ferencu Vargi. On se zapitao i kako će biti uložena sredstva ostvarena od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Milan Rakas iz SPS-a je rekao da rebalans govori o tome da je uveden red u gradski budžetski sistem.
- Ovo je socijalno odgovoran budžet, a dobar je odnos i prema sportu. Važno je da će višak biti iskorišten za investicije u infrastrukturu i komunalnu oblast. Prvi put je budžet grada Sombora prešao iznos od tri milijarde dinara, a SPS posebno podržava stavku za uređenje industrijske zone - rekao je Milan Rakas prilikom rasprave o rebalansu budžeta grada. Odbornik Milan Milanko iz Nove stranke je mišljenja da nova gradska kasa nema realnu podlogu. - Nije bilo većeg zapošljavanja, ali se očekuje veći prihod od poreza na zarade. Više novca se očekuje od prodaje imovine, a sumnjiv je i deo dobiti od javnih preduzeća, koji je sa osam povećan na 16 miliona dinara. Sve ovo se radi da se pokrije rashodna strana, na kojoj je samo za kazne predviđeno 60 miliona dinara. Možda je to zbog toga da se isplate zaposleni koji su nezakonito dobili otkaz u nedavno ugašenim javnim preduzećima - zapitao se odbornik Milan Milanko. Odbornik SNS-a Mile Kalember je zadovoljan što će više novca biti uloženo u komunalnu infrastrukturu, jer će to, kako veruje, uticati na direktne investicije u privredu.
- Važno je da se jednako investira i u grad, i u sela. Možemo da budemo zadovoljni rastom prihoda od poreza na zarade - rekao je Mile Kalember. Šef odborničke grupe DS-a Siniša Lazić je rekao da ga rebalans budžeta podseća na satiričnu pripovetku Radoja Domanovića „Razmišljanje jednog običnog srpskog vola”. - Možete da napišete da je budžet pet ili sedam milijardi. Činjenica je nemate nikakav rezultat od prošle godine. Nemate ni jedan metar asfalta ili komunalne infrastrukture u bilo kom segmentu. Zamenili ste par sijalica, dakle imamo jedno katastrofalno upravljanje finansijama grada. Dobro je da su postavljene klupe na stazi pored kanala, ali nema sredstava za rešavanje bilo kojeg problema. Zašto nisu odvojena sredstva za participiranje u rešavanju problema kafilerije? Zašto malo ne osetite puls ovoga grada - upitao je Siniša Lazić. Njegove tvrdnje demantovao je šef odborničke grupe SNS-a Zoran Rus, koji je rekao da nije tačno da se ništa ne radi i da mu je žao što Siniša Lazić nije bio u sali kada je bilo reči o tekućim i budućim investicijama. - Upravo ovih dana je počelo asfaltiranje Ratarske ulice, i u ovom prvom periodu u gradu će biti utrošeno oko 100 tona asfalta. Rekonstrukcija Glavne ulice je jedina stvar koja je urađena dok je Demokratska stranka bila na vlasti. Mislim da se moglo uraditi mnogo više. Što se tiče ulaganja u infrastrukturu, sredstva su značajno povećana, a nije se uzimalo ni od kulture, ni od sporta - rekao je Zoran Rus. Siniša Lazić je replicirao da je su vreme vlasti DS-a asflatirane ulice u gradu, izgrađena je nova fabrika vode, nova toplana i urađen je put Svetozar Miletić - Stanišić.
Rebalans gradskog budžeta pohvalili su i potpredsednik Skupštine grada Miodrag Sekulić (SNS), kao i Nebojša Opačić iz novoformiranog Pokreta obnove Kraljevine Srbije.
triletrip @ Sre, 12.07.2017. 01:20
borislav staničkov budžet dragan nikodijević društvo infrastruktura investicije javno komunalno preduzeće mesna zajednica milan milanko milan rakas miodrag sekulić politika racionalizacija rasprava rebalans sava dojić sednica siniša lazić skupština grada sombora sombor zaposlenost zoran parčetić zoran rus
• Rebalans budžeta pred Skupštinom

U utorak, 11. jula pred odbornicima Skupštine grada Sombora naći se predlog prvog rebalansa budžeta grada za ovu godinu.

Foto 30711U obrazloženju predloga stoji da je rebalans uslovljen pre svega rasporedom iznosa suficita utvrđenog Odlukom o završnom računu budžeta grada Sombora za 2016. godinu u iznosu od 115.237.552 dinara, u koji su uključena doznačena neutrošena namenska sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti, sredstva od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje. S obzirom da su pojedini budžetski korisnici iskazali potrebu za prestrukturiranjem u važećoj odluci o budžetu grada Sombora za ovu godinu, kako bi mogli neometano funkcionisati u skladu sa zakonskim odredbama. Rebalans budžeta je neophodan i zbog izmene određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje i rad celokupnog budžetskom sektora.
Najviši nivo rasta planiran je u okviru ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kako u obliku samostalnog finansiranja iz budžeta, tako i u obliku sufinansiranja putem projekata sa višim nivoima vlasti.
Kada je prihodna strana u pitanju, rebalansom je predviđeno povećanje poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 146 miliona dinara, poreza na imovinu 64 miliona, pokrajinskih transfera u iznosu od 70,23 miliona dinara, prihodi od prodaje dobara i usluga 30 miliona dinara, mešoviti i neodređeni prihodi 28,985 miliona, te prihodi od prodaje nepokretnosti u iznosu od 20 miliona dinara. 
Sa druge strane, novi plan rashoda iznosi ukupno 3.171.453.000 dinara. Najviše sredstava je planirano za plate, doprinose, naknade, socijalna davanja i nagrade zaposlenima u iznosu od 525.954.000 dinara ili 16,59 odsto ukupnog budžeta. Za zgrade i građevinske objekte je planirano 509.476.000 dinara ili 16,06 odsto, dok je za specijalizovane i usluge po ugovoru 495.035.000 miliona dinara ili 15,61 odsto budžeta. Izdaci za funkcionisanje lokalne samouprave veći su za 14,66 miliona dinara, od toga 3,69 miliona odlazi za plate i doprinose zaposlenih. Izdaci za komunalnu oblast veći su za 165,1 miliona dinara. Kad je u pitanju socijalna zaštita, troškovi su veći za 5,535 miliona dinara, kulturni izdaci za 2,799, dok su izdaci u zdravstvu veći za 3,1 milion dinara. Za projekte od značaja za lokalnu samoupravu izdvojeno je dodatnih 83 miliona dinara, dok su mere aktivne politike zapošljavanja u plusu za 4,5 miliona dinara. Poljoprivreda će dobiti dodatnih 35,76 miliona dinara. 
Da zaključimo, ukupna sredstva budžeta ovom Odlukom definišu se na nivou od 3.171.452.587 dinara. Procena ostvarenja tekućih prihoda, bez sredstava transfera iznosi 2.975.985.000 dinara i predstavlja uvećanje tekućih prihoda u iznosu od 299,9 miliona dinara ili 11,2 odsto u odnosu na prihode iz prvobitne Odluke o budžetu.
milangagrčin @ Pon, 10.07.2017. 09:43
budžet ekonomija gradska uprava grada sombora odbornici privreda rebalans sednica skupštine grada skupština grada sombora sombor
• Gradsko veće: „Zelenilo” uklanja ambroziju

U proteklih nekoliko dana, 16. i 19. juna održane su dve sednice Gradskog veća, na kojima su donete brojne odluke, među kojima su one o uništavanju ambrozije i učešću u projektu „Evropski Amazon biciklističa ruta”.

Foto 7436Gradsko veće je u petak, 16. juna razmatralo izveštaje o radu nekoliko javnih preduzeća i utvrdilo je predloge izmena Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JKP „Prostor”, te izmenu Odluke o sahranjivanju i grobljima na području grada Sombora. Izglasan je i predlog o postavljenju Irine Burka-Parčetić za vršioca dužnosti pravobranioca Grada Sombora na period ne duži od šest meseci, o čemu će odluku da donese Skupština grada.
Veće je prihvatilo predlog da sa projektom „Evropski Amazon biciklistička ruta” učestvuje u drugom pozivu Programa „Dunavski transnacionalni program” i da obezbedi sredstva za sufinansiranje i predsufinansiranje projekta, ukoliko bude odobren za realizaciju.
Radove na uklanjanju ambrozije na teritoriji grada Sombora,  Gradsko veće je poverilo JKP „Zelenilo”, a vrednost ugovorenog posla iznosi 13.925.000 dinara.
Gradsko veće je na sednici održanoj u ponedeljak, 19. juna utvrdilo Predlog lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor. Članovi Gradskog veća usvojili su i zaključke neophodne za realizaciju projekta „Povećanje turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama”, koji Grad Sombor realizuje u saradnji sa Opštinom Erdut (Hrvatska) i beogradskim Institutom ekonomskih nauka. Projekat je za finansiranje odobrilo  programsko telo  INTERREG IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014-2020.
triletrip @ Uto, 20.06.2017. 01:44
društvo gradsko veće lokalna samouprava odluke politika predlozi projekti sednica skupština grada sombora sombor
• Traži se ostavka Slobodana Stanića!

Neformalna grupa građana Protest protiv diktature predala je u ponedeljak nove zahteve.

Foto 30669Zahtevi Protesta su vrlo konkretni i tiču se nedavnog slučaja porodičnog nasilja odbornika Srpske napredne stranke, Slobodana Stanića. Kako je navedeno u zahtevu koji je upućen gradonačelnici, skupštini grada i odbornicima Skupštine grada, građane zanima da li će se lokalna vlast „ispoštovati” nultu toleranciju prema nasilju u porodici i kampanju koju vode članice Vlade Srbije, pre svih ministarka Zorana Mihajlović. „Protest protiv diktature” zahteva da Slobodan Stanić (SNS) podnese ostavku na mesto odbornika u Skupštini grada Sombora zbog nasilja u porodici, kao i nasilja prema odbornici svoje odborničke grupe. Takođe, zahteva se da Gradski odbor Srpske napredne stranke u Somboru pokaže doslednost u borbi protiv nasilja i najoštrije sankcioniše ponašanje svog odbornika, kao i da nedvosmisleno stane u zaštitu odbornice koja takođe pripada odborničkoj grupi SNS. Poslednjim zahtevom neformalna grupa „Protest protiv diktature” traži od gradonačelnice Dušanke Golubović i predsednika Skupštine grada Zorana Parčetića da javno iznesu svoj stav o ovom slučaju i da javno zatraže ostavku doskorašnjeg predsednika odborničke grupe SNS u Skupštini grada Sombora. Protest protiv diktature očekuje da će čelni ljudi grada svoje stavove izneti već na današnjem zasedanju Skupštine grada koja počinje u devet časova.
Protest protiv diktature Sombor podseća gradonačelnicu da još uvek nije odgovorila na prethodne zahteve, niti je učinila „taj veliki korak” i izvinila se građanima zbog predizbornog gafa, o kome se pričalo širom Srbije. Građani okupljeni oko protesta protiv diktature podsećaju da je od upućivanja prvih zahteva prošlo više od tri nedelje.
savamajstor @ Uto, 23.05.2017. 06:03
društvo dušanka golubović gradonačelnica gradski odbor sns porodično nasilje predsednik skupštine protest protiv diktature skupština grada sombora slobodan stanić sombor zoran parčetić zorana mihajlović
<<>>
1234567
. . .
16