Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Tri meseca rada Centra za pristupačnu tehnologiju

Pri Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić u Somboru, u januaru je otvoren Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (CEPTE) koji na jednom mestu deci sa smetnjama u razvoju, bilo da pohađaju ovu školu ili su inkludirana u masovne škole, i odraslim osobama sa invaliditetom pruža mogućnost da dobiju sve neophodne informacije o prilagođenim pomagalima, ali i da ih iznajme kako bi pri nabavci mogli da odaberu ono pomagalo koje odgovara njihovim potrebama.

Foto 27638 Usluge Centra, od otvaranja, koristio je 81 korisnik i pruženo je 177 različitih usluga u okviru oba servisa, Servis za didaktičku adaptaciju i Servis za pristupačnu tehnologiju. Korisnici su bili deca, omladina i odrasle osobe sa invaliditetom sa teritorija opština Sombor, Apatin, Subotica, Odžaci i Kula. Defektolozi i nastavnici angažovani u Servisu za didaktičku adaptaciju su na osnovu popunjenih upitnika za identifikaciju potreba dece i učenika i obavljenih razgovora sa učiteljima, nastavnicima i roditeljima izradili sledeća didaktička sredstva: tiha knjiga, radni listovi za grafomotoriku na više nivoa, vremensku orjentaciju i razvoj pažnje, set igara za razvoj pažnje u tri nivoa, slovarice za iščitavanje jednosložnih i dvosložnih reči, slogarica, set za razvoj govora, setovi za razvoj fine motorike različitih nivoa složenosti, setovi za vizuomotornu koordinaciju, vizuelni rasporedi časova i dnevih aktivnosti, set za klasifikaciju, serijaciju i uočavanje sleda. U okviru Centra izrađuju se prilagođena nastavna sredstva i učila za decu sa smetnjama u razvoju, kao što su kartice za komunikaciju, sveske za slabovide učenike, prilagođeni radni listovi i slično, koja im pomažu da postignu što bolji uspeh u školi. Takođe, vršena je identifikacija potreba korisnika, izbor odgovarajuće asistivne tehnologije i obuka za korišćenje iste. Najveće potrebe iskazane su za asistivnu tehnologiju koja obezbeđuje pristupačnost računaru (prilagođeni miševi, tastature, različite vrste tastera) i opremu koja služi za uspostavljanje i razvoj alternativnih oblika komunikacije kao što su jednostavni i složeniji komunikatori
Sve usluge koje se pružaju u Centru su besplatne. Projekat je podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške i Grada Sombora.
savamajstor @ Čet, 14.04.2016. 18:20
ambasada kraljevine norveške apatin centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (cepte) defektolozi društvo kula obrazovanje odžaci osobe sa invaliditetom set igara set za razvoj govora sombor sošo vuk karadžić subotica vizualni rasporedi časova vizuomotorna kordinacija zapadno bački okrug