Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Rebalans budžeta pred Skupštinom

U utorak, 11. jula pred odbornicima Skupštine grada Sombora naći se predlog prvog rebalansa budžeta grada za ovu godinu.

Foto 30711U obrazloženju predloga stoji da je rebalans uslovljen pre svega rasporedom iznosa suficita utvrđenog Odlukom o završnom računu budžeta grada Sombora za 2016. godinu u iznosu od 115.237.552 dinara, u koji su uključena doznačena neutrošena namenska sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti, sredstva od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje. S obzirom da su pojedini budžetski korisnici iskazali potrebu za prestrukturiranjem u važećoj odluci o budžetu grada Sombora za ovu godinu, kako bi mogli neometano funkcionisati u skladu sa zakonskim odredbama. Rebalans budžeta je neophodan i zbog izmene određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje i rad celokupnog budžetskom sektora.
Najviši nivo rasta planiran je u okviru ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kako u obliku samostalnog finansiranja iz budžeta, tako i u obliku sufinansiranja putem projekata sa višim nivoima vlasti.
Kada je prihodna strana u pitanju, rebalansom je predviđeno povećanje poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 146 miliona dinara, poreza na imovinu 64 miliona, pokrajinskih transfera u iznosu od 70,23 miliona dinara, prihodi od prodaje dobara i usluga 30 miliona dinara, mešoviti i neodređeni prihodi 28,985 miliona, te prihodi od prodaje nepokretnosti u iznosu od 20 miliona dinara. 
Sa druge strane, novi plan rashoda iznosi ukupno 3.171.453.000 dinara. Najviše sredstava je planirano za plate, doprinose, naknade, socijalna davanja i nagrade zaposlenima u iznosu od 525.954.000 dinara ili 16,59 odsto ukupnog budžeta. Za zgrade i građevinske objekte je planirano 509.476.000 dinara ili 16,06 odsto, dok je za specijalizovane i usluge po ugovoru 495.035.000 miliona dinara ili 15,61 odsto budžeta. Izdaci za funkcionisanje lokalne samouprave veći su za 14,66 miliona dinara, od toga 3,69 miliona odlazi za plate i doprinose zaposlenih. Izdaci za komunalnu oblast veći su za 165,1 miliona dinara. Kad je u pitanju socijalna zaštita, troškovi su veći za 5,535 miliona dinara, kulturni izdaci za 2,799, dok su izdaci u zdravstvu veći za 3,1 milion dinara. Za projekte od značaja za lokalnu samoupravu izdvojeno je dodatnih 83 miliona dinara, dok su mere aktivne politike zapošljavanja u plusu za 4,5 miliona dinara. Poljoprivreda će dobiti dodatnih 35,76 miliona dinara. 
Da zaključimo, ukupna sredstva budžeta ovom Odlukom definišu se na nivou od 3.171.452.587 dinara. Procena ostvarenja tekućih prihoda, bez sredstava transfera iznosi 2.975.985.000 dinara i predstavlja uvećanje tekućih prihoda u iznosu od 299,9 miliona dinara ili 11,2 odsto u odnosu na prihode iz prvobitne Odluke o budžetu.
milangagrčin @ Pon, 10.07.2017. 09:43
budžet ekonomija gradska uprava grada sombora odbornici privreda rebalans sednica skupštine grada skupština grada sombora sombor
• Pred odbornicima poslovanje komunalnih preduzeća

Predsednik Skupštine grada Sombora, prim. dr Zoran Parčetić sazvao je četrnaestu sednicu Skupštine grada za ponedeljak, 26. juna, sa početkom u 9 časova.

Foto 29873Na dnevnom redu je za sada predviđeno četrnaest tačaka. Prema objavljenom sazivu, odbornici će prvo raspravljati o Predlogu Antikorupcijskog plana za grad Sombor, kao i o Predlogu odluke o pripremi i distibuciji vode za piće. Nakon toga, tema će biti predlozi odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, druge izmene i dopune o sahranjivanju i grobljima, kao i predlozi Odluka o izmenama i dopunama osnivačkih akata JKP Čistoća, Zelenilo i Parking servis. Odbornici će potom raspravljati o Izveštajima o poslovanju javno – komunalnih preduzeća. Na dnevnom redu su izveštaji Vodokanala, Prostora, Čistoće, Energane, Zelenila i Parking servisa. Nastavak sednice donosi prve izmene i dopune programa poslovanja Energane za ovu godinu.
Do kraja zasedanja planirano je usvajanje odluke o obrazovanju gradskog štaba za vanredne situacije, predloga o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca grada, imovinsko – pravnih predmeta, te izbori i imenovanja. Direktan prenos sednice Skupštine obezbeđuje TV K-54.
milangagrčin @ Sre, 21.06.2017. 05:07
14. sednica antikorupcijski plan društvo izveštaji o poslovanju jkp čistoća jkp energana jkp parking servis jkp prostor jkp vodokanal jkp zelenilo prim. dr zoran parčetić sednica skupštine grada sombor
• Sednica Skupštine grada poslednjeg novembarskog dana (28)

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić zakazao je sednicu gradskog parlamenta za 30. novembar. Predloženi dnevni red ima 18 tačaka.

Foto 28062Odbornici bi prvo trebalo da razmotre izveštaj o izvršenju budžeta grada u periodu od januara do septembra ove godine. Odbornici bi trebalo da usvoje i neke „istorijske” odluke, kao što je predlog za likvidaciju JP Urbanizam i JP direkcija za izgradnju grada. Nakon toga na dnevnom redu će biti i Predlozi Odluka o promeni osnivačkog akta JKP Prostor, te druge izmene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja to preduzeće. Odbornici bi trebalo da se izjasne i o promeni osnivačkog akta u preduzeću JKP Zelenilo i Predlogu odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad KP Vodovod Bezdan i Predlogu odluke o osnivanju JKP Vodovod Bezdan. U drugom delu sednice, pred odbornicima će se naći i predlozi Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Sombora, prve izmene i dopune Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora za 2015. godinu, treće izmene i dopune Odluke o osnivanju radnih tela Skupštine grada Sombora. Raspravljaće se još i o prvim izmenama i dopunama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, taksi prevozu, naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, te izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Sombora. Poslednja tačka po običaju izbori i imenovanja. 
Prenos sednice, na TV K54, počeće u devet časova.
milangagrčin @ Pet, 25.11.2016. 08:28
boris đurković branko rilke društvo izvršenje budžeta januar - septembar 2016 likvidavcija jp direkcija grada i urbanizma milorad veljović odbornici predlozi odluka predsednik skupštine grada prim. dr zoran parčetić razrešenje direktora sava dojić sednica skupštine grada sombor
• Skupština raspravlja o izmenama urbanističkih gradskih odluka

Sedma sednica Skupštine grada biće održana 9. novembra.

Foto 28067Predlogom dnevnog reda koji je predsednik Skupštine grada dr Zoran Parčetić uputio odbornicima za raspravu je predviđeno 14 tačaka. Prvo će se debatovati o predlozima odluka o promeni osnivačkih akata javnih komunalnih preduzeća „Vodokanal”, „Čistoća”, „Energana” i „Parking servis”, a potom će se pred odbornicima naći i treće izmene i dopune programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora”. Na dnevnom redu su i predlozi izmena odluka o uređenju grada, o građevinskom zemljištu, o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Sombora, kao i izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor. Odbornici će odlučivati o tri imovinsko pravna predmeta. Glasaće se o prodaji dela katastarske parcele 9458/7 u KO Sombor, na Staparskom putu, čija celokupna površina je 1,3 hektara, te o prodaji parcela 111/16 i 111/17 u ulici Josifa Marnkovića, ukupne površine oko 1.200 m2.
Među poslednjim tačkama je imenovanje članova Štaba za vanredne situacije, kao i tačka izbori i imenovanja. Prenos Skupštine obezbeđuje TV K-54, a početak je predviđen za 9 časova.
milangagrčin @ Pon, 31.10.2016. 01:05
društvo javno komunalna preduzeća odbornici politika predlozi odluka predsednik skupštine grada sednica skupštine grada skupština grada sombor
• Drugi rebalans budžeta pred odbornicima (6)

Predsednik Skupštine grada prim. dr Zoran Parčetić zakazao je za 6. oktobar šestu sednicu Skupštine grada.

Foto 28093Odbornici će razmatrati deset tačaka dnevnog reda, od kojih je prva i svakako najznačajnija, predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta grada Sombora za ovu godinu. Nakon rebalansa, na dnevnom redu će se naći i prve izmene i dopune Poslovnika Skupštine grada, te predlozi Odluka o drugim izmenama i dopunama o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, prve izmene i dopune Odluke o merama i načinu i uslovima trajnog uništavanja ambrozije, druge izmene i dopune Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji grada Sombora. Odbornici će raspravljati i o donošenju planova detaljne regulacije obilaznice oko Kljajićeva, te o izmenama i dopunama plana generalne regulacije naseljenog mesta Telečka, kao i o Predlogu odluke o izradi plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana. Na samom kraju sednice, na dnevnom redu će se naći četvrte izmene i dopune Pravilnika o radu JKP „Zelenilo”. Poslednja tačka po običaju su izbori i imenovanja.
Sednica je zakazana za devet časova, a prenos obezbeđuje TV K-54
.
milangagrčin @ Pon, 03.10.2016. 01:45
bezdan budžet društvo dunav kljajićevo politika prim. dr zoran parčetić pristanište rebalans sednica skupštine grada sela skupština grada sombora sombor telečka
>>
12