Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Obuka za mlade za rad u civilnom sektoru

U Somboru se već nekoliko godina realizuje projekat „Mlad se promeni, za posao pokreni”.

Foto 34779 U okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0“ koji realizuje Grad Sombor, Somborski edukativni centar i Somborski omladinski boom, održana je obuka za mlade od 15 do 30 godina, za jačanje  kompetencija  za  radni  angažman  u  organizacijama  civilnog  društva. Obuka je održana od 14. do 16. decembra u  Omladinskom  klubu  Grada  Sombora.
Polaznici su imali priliku da steknu osnovna znanja i veštine potrebne za radni angažman u organizacijama civilnog društva kao što su: građanska participacija i aktivizam, kreiranje programa, struktura  organizacija, prikupljanje sredstava, upravljanje finansijama, organizovanje događaja, odnosi sa javnošću, timski rad, monitoring, evaluacija i sl. Nakon obuke svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da borave u nekim od organizacija civilnog društva u Somboru, kako bi stekli praktične veštine i na licu mesta se upoznali sa načinom funkcionisanja udruženja građana.
triletrip @ Pet, 28.12.2018. 00:39
civilni sektor društvo grad sombor mlad se promeni, za posao pokreni 4.0 mladi omladinski klub projekat radionica sec sombor somborski edukativni centar somborski omladinski boom udruženje građana
• SEC obeležio Dan dečjih prava

U utorak, 20. novembra, Somborski edukativni centra je u saradnji sa partnerima obeležio Međunarodni dan dečjih prava.

Foto 34539Foto 34538 Somborski edukativni centar je u saradnji sa Somborskim omladinskim Bumom, Centrom za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), u okviru programa podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, organizovao niz aktivnosti povodom Dana borbe protiv nasilja nad decom i Međunarodnog dana dečjih prava. Članovi dramske sekcije CEKOS-a su izveli predstavu „Interkulturna komedija za sve uzraste” pred oko 150 prisutnih, mahom dece, među kojima su bili i mališani iz Prihvatnog centra za migrante u Somboru. Na priredbi u Mađarskoj građanskoj kasini proglašeni su nagrađeni i pohvaljeni radovi dece, učesnika likovnog konkursa SEC-a pod nazivom „Iskorak iz nasilja”. U kategoriji dece od 1. do 4. razreda najboljim je proglašen rad Maleka Bevara, a u uzrastu od 5. do 8. razreda delo Sare Kunić. Na konkurs je pristiglo više od 150 dečjih radova, među kojima i dvedesetak radova dece iz Prihvatnog centra. Posetioci su nakon događaja imali priliku da pogledaju izložbu na kojoj je predstavljen deo radova pristiglih na likovni konkurs.
Volonteri Somborskog edukativnog centra su ujedno počeli i sa prikupljanjem školskog pribora, koji će zajedno sa slatkišima u novogodišnjim paketima biti podeljen socijalno ugroženoj deci iz Sombora i okolnih sela.
triletrip @ Pet, 23.11.2018. 00:46
deca društvo međunarodni dan dečjih prava mladi sec sombor somborski edukativni centar
• Godišnja skupština i osmi rođendan SEC-a

Somborski edukativni centar poziva članove da prisustvuju redovnom zasedanju Skupštine udruženja.

Foto 30137 Sednica će biti priređena u petak, 17. februara od 16 časova u Domu učenika srednjih škola. Kako su objavili domaćini, nadležni će podneti godišnje izveštaje, a to se odnosi na Upravni, odnosno nadzorni odbor udruženja građana. Takođe, ovom prilikom biće predstavljen novi strateški dokument organizacije. Dnevnim redom je predivđeno da u nastavku sednice budu izabrani članovi novog upravnog i nadzornog odbora Somborskog edukativnog centra. Organizacija je u pozivu za godišnju skupštinu najavila da će predstaviti tekuće i buduće aktivnosti, te dodeliti sertifikate polaznicima obuka realizovanih tokom 2016. godine.
U pozivu je navedeno da će po završetku skupštinskog zasedanja biti obeležen i osmi rođendan udruženja. Somborski edukativni centar je osnovan u februaru 2009. godine.
savamajstor @ Sre, 15.02.2017. 05:21
dom učenika srednjih škola društvo godišnja skupština nadzorni odbor sec sombor somborski edukativni centar upravni odbor
• Fokus grupe - doprinos novom LAP-u za mlade

Somborski edukativni centar upućuje javni poziv učesnicima fokus grupa u okviru projekta „Za LAP istraži, potrebu pokaži” – istraživanje o potrebama mladih i kapacitetima lokalne zajednice u svrhu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora.

Foto 28832 Putem javnog poziva biće odabrano maksimalno 24 osobe kako bi bile formirane grupe sagovornika za tri jednočasovna fokus grupna intervjua koji će se održati u četvrtak 22. septembra u periodu od 9 do 16 časova u prostorijama Somborskog edukativnog centra. Zainteresovani predstavnici javnog i civilnog sektora za doprinos istraživanju, treba da se prijave putem formulara, do utorka 13. septembra. - Grupe sagovornika činiće predstavnici lokalnog javnog sektora (gradska uprava i ustanove koje deluju na teritoriji grada Sombora čija su jedna od prioritetnih ciljnih grupa mladi), predstavnici lokalnog javnog i lokalnog civilnog sektora, te predstavnici lokalnog civilnog sektora (udruženja mladih i za mlade sa iskustvom realizacije aktivnosti za mlade na teritoriji grada Sombora, mediji i verske zajednice - piše u pozivu. 
- Cilj fokus grupnih intervjua je da se ispitaju kapaciteti i spremnost lokalne zajednice da se odgovori na potrebe mladih, mišljenja i stavovi o potrebama mladih i nivo spremnosti donosilaca odluka da uključe mlade i stručnjake za rad sa mladima u procese donošenja odluka i kreiranja programa i politika od interesa za mlade, nivo otvorenosti i senzibilisanosti lokalne zajednice za mlade... - navode iz SEC-a. Rezultati fokus grupa davaće se u formi zaključaka na osnovu razgovora i anonimnih pojedinačnih odgovora učesnika koji će potom biti pridodati sa rezultatima anketiranja više od 300 mladih sa teritorije Grada. Ovo će biti osnovu za sačinjavanje izveštaja, sa nizom adekvatnih preporuka mera i aktivnosti za potrebe kreiranja novog LAP za mlade Grada Sombora.
savamajstor @ Pon, 12.09.2016. 02:46
društvo fokus grupe lokalni akcioni plan za malde sec sombor somborski edukativni centar za lap istraži - potrebu pokaži
• Obuka za aktivno traženje posla (1)

Somborski omladinski bum u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom uputio je poziv mladima od 17 do 30 godina iz Sombora, Kule, Apatina i Odžaka na trodnevnu obuku za aktivno traženje posla.

Foto 9062Foto 8527U okviru ove obuke, učesnici će imati priliku da steknu tzv. prenosive veštine, kao što su komunikacijske veštine u poslovnom okruženju, pisanje CV-a i motivacionog i propratnog pisma, pravljenje ličnog akcionog plana, veštine timskog rada, aktivno traženje posla, kontaktiranje poslodavaca. Očekuje se da po završetku obuke polaznici postanu konkurentniji na tržištu rada i uvećaju šansu za zapošljavanje.
Zainteresovani nezaposleni mladi iz Zapadnobačkog okruga mogu se prijaviti za učešće u projektu najkasnije do srede, 24. avgusta u 18 sati popunjavanjem aplikacionog formulara na sajtu Somborskog edukativnog centra. Obuka će biti održana u Somboru od 26. do 28. avgusta. Za učesnike su obezbeđeni obroci, osveženje, materijal za rad, promo materijal, putni troškovi i smeštaj. Projekat „Mlad se promeni, za posao pokreni 2.0” finansira Ministarstvo omladine i sporta. Pošto se radi o projektu čiji je cilj smanjenje siromaštva dece i mladih, podržao ga je i Arigatou International.
triletrip @ Pon, 22.08.2016. 02:04
društvo konkurentnost mladi obuka sec sombor somborski edukativni centar somborski omladinski bum tržište rada zaposlenje
>>
123