Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Tekuće održavanje zgrada od 220 dinara

Završena je javna rasprava o Nacrtu odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim zgradama.

Foto 2248- Cene za tekuće održavanje u stambenim zgradama određene su u apsolutnom iznosu, kod zgrada bez lifta cena je 220, a u zgradama sa liftom 287 dinara po stanu - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu. Željko Laslo, savetnik u Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, objasnio je na javnoj raspravi da se u nacrtu odluke, nalazi i naknada za rad prinudnog upravnika utvrđena u skladu sa brojem posebnih delova. - Za zgrade koje imaju do osam posebnih delova iznos naknade za rad prinudnog upravnika je 147 dinara po stanu, od osam do 30 delova naknada može iznositi 176 dinara, a sa više od 30 posebnih delova zgrade 205 dinara po stanu - preneo je Laslo navodeći da su minimalni iznosi utvrđeni u skladu sa kriterijumima Ministarstva, u odnosu na starost zgrade, kao i u odnosu na to da li zgrada ima ili nema lift. On je izvestio i da je lokalna samouprava imala obavezu da u skladu sa Zakonom o stanovanju donese akt kojim će odrediti minimalne cene za investiciono i tekuće održavanje u zgradama i da utvrdi iznos naknade za rad prinudnih upravnika u kojima organi upravljanja nisu do sada formirani. Nacrt odluke sa izveštajem sa javne rasprave biti razmotren na sednici Gradskog veća, ali da će početi da se primenjuje tek po usvajanju na sednici Skupštine grada.
Završnoj raspravi su prisustvovali profesionalni upravnici, kao i građani stanari zgrada.
savamajstor @ Uto, 19.12.2017. 02:58
društvo gradsko veće nacrtu odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada naknada za rad prinudnog upravnika u stambenim zgradama odeljenje za komunalnu delatnost imovinsko-prave i stambene poslove savetnik skupština grada sombor upravnik zgrade željko laslo
• Gradskoj upravi potreban savetnik za ozakonjenje objekata

Gradska uprava grada Sombora raspisala je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo.

Foto 19541Po objavljenoj konkursnoj dokumentaciji, Gradska uprava traži jednog diplomiranog inženjera građevinarstva ili diplomiranog inženjera arhitekture za složene poslove u postupcima ozakonjenja objekata. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u organima autonomne pokrajine, organima jedinice lokalne samouprave ili državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana koji počinje da teče dana 25. februara i ističe 13. marta. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 025/468 - 121, a kontakt osoba je Gabor Bujak.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, naznačene veštine i znanja biće proverene u prostorijama Gradske uprave grada Sombor, nakon 13. marta - navodi se u objavnoj konkursnoj dokumentaciji. U prilogu vesti preuzmite Javni Konkurs sa svim ostalim i relevantnim informacijama.
milangagrčin @ Uto, 28.02.2017. 06:10
društvo gabor bujak gradska uprava grada sombora javni konkurs odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo postupak ozakonjenja objekata savetnik sombor