Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Neophodno je izgraditi turistički proizvod

Realizovan je drugi od tri modula namenjenih davocima usluga u turizmu. Višesatno predavanje ponudilo je nekoliko mogućih pravaca razvoja.

Foto 21305Foto 21308 Bez obzira koji put izaberemo i kakvom vidu turizma se okrenemo neophodno je da pre svega stvorimo naš proizvod, koji bi imao pečat jednog podneblja i bio prepoznatljiv u turističkoj ponudi. Kako je objasnio Miloš Ćuruvija, direktor preduzeća Futurizma, sve je negde već urađeno i praktično je potrebno samo da prilagodima ta znanja našim uslovima. On je predočio nekoliko uspešnih projekata razvoja turističkog proizvoda u Portugalu, Austriji, Španiji, Irskoj, Finskoj... Ćuruvija je kazao da su čak i u tim područjima, sa sistemskim pristupom razvoju turizma, očekivani rezultati došli tek posle nekoliko godina, ali i da su neretko bili primorani da menjaju početnu koncepciju i prilagođavaju svoju ponudu. Po pravilu svi su kao osnovu uzimali prirodu pa su tako kao turistički potencijali, uglavnom, bili prepoznati biciklizam i biciklističke rute, pešačenje, posmatranje ptica, sakupljanje bilja, vinske i rute sira... Uz navedeno, našu turističku šansu predstavljaju ribolovni i lovni, te gastronomski turizam, koji zahtevaju nešto „ozbiljniji” pristup - rečeno je na drugom turističkom modulu
Tokom skupa više puta je ponovljeno da je svakom domaćinstvu, koje želi da pruža turističke usluge, neophodno dobro planiranje, kako bi se izbeglo nepotrebno svaštaranje. Stručnjaci su još jednom pozvali domaćinstva da sarađuju, navodeći da konkurencija u ovom vidu turizma, ne postoji i da je interes svih da se kroz zajedničko delovanje podstiče proširenje kapaciteta i ustanovljavanje kvalitetnije ponude. Na koncu, masovnost vodi do standardizovanja određenog proizvoda ili procesa, te stvaranja sopstvenog brenda, koji će imati svoju cenu i kupce.
savamajstor @ Sre, 23.04.2014. 02:15
biciklističke rute domaća radinost futurizam miloš ćuruvija pešačenje posmatranje ptica privreda sakupljanje bilja sombor turizam vinske rute