Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Izglasan budžet, prihvaćeni planovi jkp

Odbornici Skupštine grada Sombora su na 30. zasedanju usvojili predlog Budžeta za 2019. godine u iznosu od 2,96 milijardi dinara. Takođe, potvrdili su poskupljenje lokalnih taksi i naknada, planove rada javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu, te osnovali Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Foto 33035Raspravu o predlogu budžeta otvorio je odbornik Demokratske stranke, Siniša Lazić, navodeći da je budžet beskarakteran, bez imidža, centralizovan i da država preliva obaveze na lokal. On smatra da je realan budžet oko dve milijarde dinara. Lazić je ukazao na nelogične poteze poput korišenja sredstva za renoviranje pijace u lancima za investiranje u zgradu Agrosaveza, izgradnje kafane na groblju, investiranja u „arapaski put” u Staparu. Rekao je da je privredni ambijent loš, a dokaz je i to da su pobegli čak i investitori iz Bangladeša. On se posebno osvrnuo na odnos lokalne samouprave prema Domu zdravlja Dr Đorđe Lazić, gde najmanje deset ljudi traži neplaćemno odsustvo, jer između ostalog nemaju ni radna odela. Šef odborničke grupe DS-a je rekao da bi bilo dobro kupiti i HTZ opremu učesnicima licitacija za državnu zemlju. Samostalni odbornik Milan Milanko je prokomentarisao da je prihodna strana budžeta samo iskopiran rebalans, a zatim i da fabrike „žutih lopova” i dalje rade, a da ovi što sada uzmu subvencije i pobegnu. Milanko je komentarišući budžetske rashode za sport i omladinu rekao da je „u fudbalu spas”, aludirajući na angažovanje šefa odborničke grupe SNS u naprasno preseljenom FK Stanišić. Milanko je rekao da dve trećine kapitalnih investicija odlazi za šeika, te da svi treba da budu zabrinuti jer građani masovno odlaze. - Ne vidim ideju da se zaustavi propadanje Sombora - rekao je Milanko. Odbornicima opozicije odgovorio je većnik Sava Dojić, navodeći da je izvršenje na ime poreza na zaradu ove godine na 91 odsto i da se pri planiranju vodilo računa o ciframa i učinku. - Skupština se tretira na pogrešan način. Ogroman broj tačakam gubi se mogućnost za raspravu, a ljudi su na rubu egzistencije - rekla je u svom obraćanju odbornica Dunja Prokić. Ona smatra da je sistem centralizovan, da se radi po nalozima ministarstva i da je smanjenje naknada trudnicama udar na ono što se vladajuća većina zalaže. Navela je da u budžetu rapidno rastu spacijalizovane i usluge po ugovoru. Po rečima Ferenca Varge novi budžet nema perspektivu, ne vodi se dovoljno računa o socijalnom delu, niti o stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta, nema rasta lične potrošnjem, sem navale na jeftinu robu - rekao je Varga, kometarišući da je smanjenje nezaposlenosti plod odlaska građana iz Sombora. Varga smatra da će se izdvajanje od 170 miliona za košenje trave itekako odraziti na održavanje komunalne infrastrukture. Zamenik predsednika Skupštine, Miodrag Sekulić, je predlog budžeta ocenio kao domaćinski, te da vlast nije bahata i surova prema socijalnim kategorijama. - Vidim bolje sutra - rekao je Sekulić. Nebojša Opačić (SNS) je prokomentarisao da to što nema konkretnih zamerki i amandmana govori da je budžet dobar. Skupština grada Sombora je sa 42 glasa za i pet protiv usvojila predloženi budžet za 2019. godinu.
Odbornici su se po usvajanju budžeta „posvetili” osnivanju Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, za koji će ove godine iz budžeta grada biti izdvojeno osam miliona dinara. Odbornik SPS-a i načelnik Školske uprave, Borislav Staničkov je u svojoj diskusiji rekao da je ovo svetla tačka u daljoj afirmaciji obrazovanja i da je ovo tačka na dugogodišnju inicijativu. - Treba da budemo zahvalni gradonačelnici koja je prihvatila inicijativu - rekao je Staničkov, ističući da će ovaj program biti od značaja i za sam Pedagoški fakultet. Siniša Lazić je upitao kakav će biti kvalitet programa, odnosno akreditovanja, a zatim upozorio na drastično smanjenje broja đaka i organizacijom mreže škola. - Mi imamo problem sa stručnim kadrom i decom sve nižeg nivoa znanja. Na čelu ustanove će biti neadekvatan kadar, bira se čovek difovac - izjavila je Dunja Prokić, ukazujući da se pri izboru organa upravljanja može primetiti težak oblik nepotizma jer u upravljački organ bira lice koje je nečija sestra. Odbornik Đorđe Grujić je preneo da ova sredina, pre 14 godina, nije bila zrela za ovakav Centar, ali ni da sada posao neće biti lak. Po njemu, Centar će imati prostora za sopstvenu produkciju i priliku da sam zarađuje. Većnik Nemanja Sarač je obrazložio da će programi Centra donositi određeni broj bodova. Pre odlaska na pauzu odbornici su se bavili i kadrovskim planom GU Sombor za 2019. godinu, odnosno maksimalnim brojem zaposlenih u organima lokalne samouprave. Siniša Lazić je rekao da na brojnim mestima sede nekompetentni ljudi i da je neshvatljivo da ni posle dve godine, zbog nestručnosti, nije rešen konkurs za izbegla i prognana lica. Po njegovim rečima lokalnoj samoupravi nedostaju vozači i izvršioci u inspekcijskim poslovima. Dunja Prokić je rekla da da su konkursi za zapošljavanje koncipirani za stranačke poslušnike i da se to stalno ponavlja. Sa druge strane, Miodrag Sekulić (SNS) naveo je da se stvara vrhunska uprava i da je on lično fasciniran radom gradske uprave.
Odbornici opozicije su oštro kritikovali uvećanje komunalnih i administrativnih taksi, odnosno usluga koje lokalna samouprava pruža drugim licima. Lazić je upitao zašto se dižu naknade i takse kada su u budžetu ostvarene uštede i kada lokalna samouprava „nema problema”, dok je Dunja Prokić za ovu odluku rekla da stiže iz ministarstva finansija, a da građani nisu informisani dovoljno o ovom poskupljenju. Miodrag Sekulić je naveo da je odluka izbalansirana i da nije tačno da se zahvata iz budžeta građana.
Odbornici su se za reč javljali praktično još samo u objednjenoj raspravi o planovima poslovanja javnih komunalnih preduzeća. Dunja Prokić je ocenila da je dobit od 30 miliona premala jer su javna preduzeća monopolisti, a potom upitala ko je koristio i slupao službeni auto Vodokalana i koliko je time oštećen budžet grada? Navela je i da je nedopustivo u planu JKP Prostor pisati o planu za osarijum i lapidarijum u situaciji kada se Malo pravoslavno groblje raspada. Ferenc Varga se osvrnuo na Vodovod Bezdan, od koga se promenom koncepcije poslovanja, dobila samo skuplja voda, umesto razvoja vodovoda. Zoran Rus, šef odborničke grupe SNS je odgovorio da grad nikad bolje nije funkcionisao, te da je Vodokanal ostvario istorijsku dobit od 24 miliona dinara. Borislav Staničkov je naveo da Energana više „ne boluje kao ranije” i izrazio očekivanje da će ubuduće Skupština biti u prilici da raspravlja o srednje i dugoročnim planovima javnih komunalnih preduzeća.
Po usvajanju planova poslovanja javnih preduzeća, prihvaćen je plan rada TOGS-a, odnosno javnih ustanova iz oblasti društvenih delatnosti. Nakon toga prihvaćen je predlog sastava Gradskog saveta roditelja i rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekta Centar za tretman otpada na deponiji Rančevo koji bi trebalo da izvrši procenu vrednosti koncesije i studije opravdanosti. Dunja Prokić je ocenila da u ovom timu nema stručnjaka za otpad, te da je koncesija najlošije rešenje, jer će biti onemogućeno ubiranje značajnih sredstava. Upozorila je da bi koncesija mogla značajno da optereti budžete građane. Tradicionalno, zasedanje završen tačkom izbori i imenovanja. Nataša Turkić je izabrana za direktorku GB Karlo Bijelicki na period od četiri godine, dok je Milan Stakić, imenovan na mesto vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju na period od šest meseci. Odbornici su u finišu usvojili predložene sastave školskih odbora.
savamajstor @ Uto, 18.12.2018. 04:48
agrosavez bački monoštor budžet grada za 2019. godinu centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju doroslovo društvo dunja prokić đorđe grujić ferenc varga fk stanišić helena roksandić musulin javna komunalna preduzeća javno-privatno partnerstvo koncesija milan milanko milan stakić miodrag sekulić nataša turkić nebojša opačić pijaca u lancima romsko naselje sava dojić siniša lazić skupština grada sombor stapar zoran rus
• Plan detaljne regulacije za romsko naselje

Održana je konsultativna radionica sa romskom zajednicom na temu izrade Plana detaljne regulacije dela romskog naselja, ulica Nova i Nova sportska u Bačkom Monoštoru. Događaj je organizovan u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”.

Foto 34448 - Radionicu su vodili predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Igor Miščević, Milena Zindović i Klara Danilović uz prisustvo predstavnika GU Grada Sombora kao naručioca PDR-a i predstavnika JKP Prostor u svojstvu obrađivača. Aktivno je učestvovalo dvadesetak meštana romskog naselja koji su na jasan način izrazili svoje stavove i posebno potencirali da im je bitno da se ostvare preduslovi za ozakonjenje objekata, formiranje i uređenje ulica, rešavanje problema atmosferske kanalizacije i izgradnju objekta javne namene za potrebe udruženja Roma. Ovo je prva od više predviđenih tribina u kojima će romsko stanovništvo Bačkog Monoštora moći aktivno da učestvuje u izradi PDR-a - objavljeno je na sajtu grada.
Sredstva za sufinansiranje Plana u iznosu od 770.000 dinara su dobijena po osnovu raspisanog konkursa koji finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO, na kojem je projekat pripremljen na inicijativu grada izabran kao jedan od deset odabranih predloga lokalnih samouprava u Srbiji. Ostatak sredstava od 330.000 dinara se finansira sredstvima budžeta Grada. Usvajanje Plana detaljne regulacije romskog naselja u Bačkom Monoštoru se predviđa tokom 2019. godini.
savamajstor @ Pon, 05.11.2018. 02:00
bački monoštor igor miščević jko prostor klara danilović milena zindović nova sportska ulica nova ulica paln detaljne regulacije podrška eu inkluziji roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju roma roimi romsko naselje sela sombor stalna konferencija gradova i opština - skgo
• Planska dokumentacija za romsko naselje

Obezbeđena su sredstva za izradu Plana detaljne regulacije u romskom naselju u Bačkom Monoštoru.

Foto 24525Foto 24524 - Plan će omogućiti rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, te izgradnju neophodne infrastrukture i tako doprineti kvalitetnijem životu stanovnika ovog dela Bačkog Monoštora. Plan detaljne regulacije će omogućiti finansiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže i izgradnje atmosferske kanalizacije. U narednom periodu planirana je i izgradnja saobraćajnica u novoformiranim ulicama, kao i primena stambenih modela koje je Gradsko veće grada Sombora usvojilo. Stambeni model podrazumeva kupovinu kuće na selu, sufinansiranje dogradnje sanitarnih prostorija i druge radove na kući - piše u izveštaju sa sastanka gradskih većnika, koordinatora za romska pitanja i delegacije JP Urbanizam.
Finansiranje Plana detaljne regulacije obezbeđeno je u okviru pete komponente (oblast unapređenja uslova stanovanja) projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”. Projekat je vredan je 4,8 miliona evra i finansiran je od strane Evropske Unije. O relizaciji u Srbiji brine Misija OEBS-a u okviru Strategije za unapređenje položaja Roma. Projekat se sprovodi u 20 opština i gradova, a odvija kroz šest komponenti i to: (1) pristup osnovnim pravima, (2) formiranje mobilnih timova, (3) jačanje kapaciteta organizacijacivilnog društva, (4) preventivni programi sa ciljem napuštanja školovanja, (5) poboljšanje uslova stanovanja i (6) održivo zapošljavanje.
savamajstor @ Sub, 18.04.2015. 00:29
bački monoštor društvo gradsko veće misija oebs ovde smo - evropska podrška za inkluziju roma plan detaljne regulacije romsko naselje sela sombor
• Briga o zdravlju sakupljača sirovina!

Zavod za javno zdravlje Sombor i NVO Beli golub iz Bačkog Monoštora realizuju projekat „Procena higijensko-epidemioloških prilika i faktora koji utiču na zdravlje Roma – sakupljača sekundarnih sirovina”.

Foto 10173U sklopu projektnih aktivnosti sprovedeno je anketno istraživanje koje je obuhvatilo 56 domaćinstava sakupljača sekundarnih sirovina u romskom naselju Bački Monoštor. Ovoj ciljnoj grupi je nedavno održano predavanje i radionica na temu „Rizici po zdravlje sakupljača sekundarnih sirovina”. Tada su svi prosutni mogli da preuzmu higijenski paketi i neophodnu zaštitnu opremu (čizme, rukavice i prsluke). Projekat će se sprovoditi do marta 2012. godine, a obuhvatiće dalju edukaciju učesnika, kako bi  se smanjili rizici i unapredilo zdravlje sakupljača sekundarnih sirovina - piše u saopštenju ZZJZ Sombor. Koordinatori  projekta su dr Dragoslava Čubrilo i dr Nataša Drča
Pre ovog, u okviru „Dekade Roma”, Zavod za javno zdravlje realizovao je šest projekata u romskim naseljima u Bačkom Monoštoru, Deronjama i Bogojevu. Dosadašnji projekti uglavnom su se odnosili na analizu uslova života u „čergama”, te borbu protiv prenosivih bolesti.  
savamajstor @ Pon, 19.12.2011. 03:26
bački monoštor bogojevo deronje društvo rizici po zdravlje sakupljača sekundarnih sirovina romsko naselje sela sombor zavod za javno zdravlje sombor
• Nedopustivo ponašanje u Somboru (2)

Sombor je danas povodom najnovijeg grafita na Jevrejskoj opštini posetio predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši, koji je razgovarao sa gradonačelnikom Nemanjom Deliće, višim javnim tužiocem Miroslavom Krkelićem i načelnikom Policijske uprave u Somboru Sašom Dmitrašinovićem.

Foto 11078 - Posetio sam Sombor jer se za dve nedelje drugi put dešava skrnavljenje Jevrejske opštine, kao i ispisivanje fašističkih simbola u romskom naselju, što je veoma opasna i zloslutna poruka - izjavio je predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši. Poruke koje raspiruju versku i nacionalnu mržnju i koje veličaju fažizam opasne su uvek i svugde - kazao je Egereši. „U multinacionalnoj, multikulturalnoj i višejezičnoj Vojvodini, ovakvi događaji su nedopustivi. Duboko sam uveren da ovakvi inicidenti duboko vređaju sve naše građane, a ne samo one na koji se grafiti odnose. Očekujem brzu i efikasnu reakciju i policije i tužilaštva, kako bismo uputili jasnu poruku da će svako ko pokuša da zaplaši nekog pojedinca ili grupu, kao i da naruši mir i dobar suživot svih nacija u Vojvodini, biti najstrožije kažnjen” - poručio je Šandor Egereši. Predsednik Skupštine Vojvodine je kazao da je sa višim javnim tužiocem, gradonačlenikom i načelnikom policije dogovoreno da zajednički rade na rasvetljavanju ispisivanja grafita mržnje i da u tome imaju punu podršku pokrajinskih organa. Načelnik Policijske uprave u Somboru Saša Dmitrašinović je izjavio da se prioritetno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela, što znači da je oformljen poseban tim iskusnih operativnih radnika, kako bi se rasvetlile okolnosti i obezbedili dokazi i vinovnici priveli licu pravde. - U kontaktu sam sa direktorom Policije i u svakom momentu imam njegovu punu podršku za sve aktivnosti koje sprovodimo, tako da će nam biti obezbeđena neophodna tehnička pomoć. Sigurno je da je ovo za nas imperativ, da ovo krivično delo rasvetlimo, kako bi se svi naši sugrađani osećali bezbedno. Uveravam počinioce ovakvih dela da ćemo učiniti baš sve da ih privedemo licu pravde - izjavio je Saša Dmitrašinović. On je kazao da je rasvetljavanje ovakvih krivičnih dela poseban izazov, pogotovo zbog poverenja koje sugrađani imaju u policiju. 

triletrip @ Uto, 01.02.2011. 15:55
antisemitizam društvo gradonačelnik grafit jevrejska opština krivično delo međunacionalna mržnja miroslav krkelić načelnik policijske uprave nemanja delić predsednik skupštine ap vojvodine romsko naselje šandor egereši saša dmitrašinović sombor viši javni tužilac