Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Informisanje o participativnom budžetiranju

Organizovan je okrugli sto predstavnika grada sa nadležnima u gradskim i seoskim mesnim zajednica.

Foto 35957 Kako se navodi okupljanje je organizovano u okviru sprovođenja mera Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021. Glavna tema okruglog stola bila je analiza mera i do sada izvršenih aktivnosti. Skupština grada Sombora je u junu 2018. godine usvojila Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021. Shodno merama do sada je gradska uprava održala tribine u šest mesnih zajednica, sproveden je jedan ciklus participativnog budžetiranja i pokrenut je internet sajt, „Reforma poreza na imovinu”, kao podsajt zvanične internet stranice grada Sombora - objavili su nadležni. Predstavnici grada su tokom sastanka govorili o aktivnostima u predstojećem periodu, pre svega o organizovanju novog ciklusa participativnog budžetiranja i o tribinama u mesnim zajednicama koje će biti organizovane od narednog meseca.
Ovom prilikom, lokalna samouprava je predstavila CBC Interreg IPA projekat „Women-to-Save”, posvećen socijalnom preduzetništvu na selu. Objavljeno je da ga partnerski realizuju predstavnici mesnih zajednica, Gradske uprave i Centra za socijalni rad. - Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije, a deo koji obezbeđuje grad Sombor sa svojim partnerima je finansiran i sredstvima prikupljenim na osnovu naplate poreza na imovinu - objavljeno je u zvaničnom izveštaju.
SOinfo.org nije bio obavešten o održavanju ovog okruglog stola.
savamajstor @ Uto, 18.06.2019. 02:24
akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021 cbc interreg ipa projekat mesne zajednice participativno budžetiranje reforma poreza na imovinu sela socijalno preduzetništvo za žene u rualnim područjima (women to save) sombor
• Mere za trošenje novca od poreza na imovinu

Meštanima i članovima MZ Bački Monoštor predstavljene su mere akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021.

Foto 35441 Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju njihovim potrebama. Na prezentaciji je istaknuto da samo svojim angažmanom, učešćem u javnom i političkom životu, građani mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno će uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. - Vaše učešće je od velikog značaja za poboljšanje kvaliteta života vas, vaše porodice, vaših sugrađana i za ukupan razvoj lokalne zajednice. S toga je jako važno uputiti i uključiti sugrađane u ove procese. Ovakvim angažovanjem vaših sugrađana ove godine će se, osim u gradu, realizovati i predloženi projekat u Bačkom Monoštoru - rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor, koji je govorio o važnosti plaćanja poreza na imovinu, kao i o participativnom budžetiranju. Na prezentaciji su, uz njega, govorili, Nikolina Kovačić i Jovana Grujić, članice Radne grupe za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021.
Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi ga Helvetas.
savamajstor @ Sre, 10.04.2019. 05:25
akcioni plan bački monoštor branimir trbojević helvetas jovana grujić mesna zajednica ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ministarstvo finansija nikolina kovačić porez na imovinu reforma poreza na imovinu sela sombor stalna konferencija gradova i opština švajcarska agencija za razvoj i saradnju (sdc)
• Obavezne poreske prijave i za „vikendice”

Grad Sombor poziva građane da podnesu prijave ili promene na imovini, objektima za odmor i/ili rekreaciju, tokom aktuelnog popisa nepokretnosti u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu”.

Foto 16950- Pored kuća za stanovanje, stanova, poslovnih objekata, garaža i garažnih mesta, popisuju se i objekti za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima. Objekti za odmor i rekreaciju su predmet oporezivanja i razvrstavaju se u kategoriju objekata – kuće za stanovanje. Za utvrđivanje poreske obaveze nisu od značaja činjenice da li se plaća zakup zemljišta nadležnim javnim preduzećima, da li je upisano pravo svojine u zemljišne knjige i slično. Od značaja za oporezivanje je faktičko stanje odnosno postojanje objekta i pravo svojine, korišćenja ili postojanje državine od strane fizičkog ili pravnog lica - piše u obaveštenju koje je objavljeno na sajtu grada.
Poreska obaveze obračunaće se od dana nastanka, dana sticanja prava, dana početka korišćenja, dana osposobljavanja, dana izdavanja upotrebne dozvole, odnosno omogućavanja korišćenja na drugi način, a najviše pet godina unazad. Predmet oporezivanja je korisna površina objekta - zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta, isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta. Obveznicima koji koriste objekte za odmor ili rekreaciju u vikend naseljima na teritoriji Sombora, a ne nalaze se u evidencijama ovog Odeljenja kao obveznici poreza na imovinu, upućeni su pozivi da podnesu poresku prijavu za iste. Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj u skladu sa članom 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
savamajstor @ Pon, 05.11.2018. 03:30
društvo objekti za odmor i/li rekreaciju odeljenje lokalne poreske administracije poreska prijava reforma poreza na imovinu sombor vikend naselja vikendice zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
• Anketa o trošenju novca od poreza na imovinu

Lokalna smaouprava uputila je putem zvaničnog sajta poziv građanima za učešće u anketi. Nejasno je zašto u pozivu nisu promenili definiciju opština u grad, obzirom da je Sombor još pre decenije to postao. Objavljujemo poziv bez intervencija.

Foto 5000- Vaše mišljenje nam je važno! …da bismo zajedno odlučili u šta da ulažemo i time gradimo budućnost naše „opštine”. Vi ste, kao poreski obveznik, kroz plaćanje poreza na imovinu, doprineli da naša opština ima sredstva da ulaže u svoju budućnost. Želimo da nam kažete da li ste zadovoljni radom naše „opštine”, želimo da čujemo da li biste se uključili u odlučivanje o tome na šta se troši „opštinski budžet”. Kroz popunjavanje ove kratke, anonimne ankete će Vaš glas doprineti da naše usluge ka Vama budu bolje. Uključi se, ti se pitaš! Istraživanje se sprovodi u okviru Programa „Reforma poreza na imovinu”, a uz podrsku Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije - objavljeno je na gradskom sajtu.
Anketa sadrži desetak pitanja, kroz koja bi građani trebalo da ocene pojedine postupke lokalne samouprave. Tiču se procedura i javnosti rada, samih organa, zatim trošenja novca, obaveštenosti i podsticanju građana na učešće u planiranju trošenja novca od poreza na imovinu. Anketa
savamajstor @ Pet, 28.09.2018. 08:30
anketa društvo reforma poreza na imovinu sombor švajcarsjka konfederacija vlada srbije
• Popisivači polaze na teren

Program „Reforma poreza na imovinu” sprovodi se u 45 jedinica lokalne samouprave među kojima je i grad Sombor.

Foto 33575 Cilj programa jeste da se u narednih šest meseci, koliko traje projekat, evidentiraju svi obveznici, odnosno da svi plaćaju porez na imovinu kojom raspolažu kako bi se postiglo ravnomerno opterećenje građana. Početkom maja, u prvoj fazi implementacije projekta, 17 popisivača će otpočeti popis nepokretnosti na teritoriji grada Sombora, tako da građani mogu očekivati da će ih u narednom periodu popisivači posetiti. Njihova obaveza je da uporede podatke iz baze podataka lokalne poreske administracije i stanja na terenu. Popisivači će imati odgovarajuće legitimacije za obavljanje posla. - Molimo građane da popisivačima izađu u susret, da im pruže sve neophodne podatke, odnosno popune odgovarajuću poresku prijavu i ispune zakonsku obavezu. Sredstva prikupljena po osnovu naplate poreza na imovinu koriste se za održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, škola, vrtića i drugih objekata. Redovnim plaćanjem poreza značajno utičemo na kvalitet života u našoj sredini i dajemo doprinos razvoju našeg mesta - piše u dopisu Odeljenja lokalne poreske administracije GU Sombora.
Sprovođenje programa finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a Vlada Švajcarske je za pet najuspešnijih opština, odnosno gradova obezbedila nagradni fond u iznosu od milion franaka. Sombor je za sprovođenje programa izabran između 92 lokalne samouprave, koliko se prijavilo za učešće u projektu.
savamajstor @ Pet, 04.05.2018. 03:53
društvo infrastruktura odeljenje lokalne poreske administracije popisivači porez na imovinu reforma poreza na imovinu sombor švajcarska agencija za razvoj i saradnju vlada švajcarske
>>
12