Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• RAGS na putu za likvidaciju (3)

Gradsko veće pokrenulo je inicijativu za pokretanje postupka likvidacije Razvojne agencije grada Sombora. Većnici su na zasedanju obavešteni o šteti koju je na usevima prouzorokvalo nevreme. Procenjuje se da su polovinom jula, grad i olujni vetar naneli štetu od od pola milijarde dinara.

Foto 28753Obrazlažući inicijativu Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, rekao je da Razvojna agencija grada nije ostvarila cilj zbog kojeg je osnovana, a o inicijativi Gradskog veća izjasniće se i Skupština grada Sombora. Obrazloženje, koje je upućeno odbornicima, sadrži i informacije da RAGS nije ispunio uslove za akreditaciju po bilo kom osnovu. Nisu izrađeni predlozi projekata, a odobrena donatorska sredstva nisu u srazmeri sa finansijskim sredstvima koja je Grad Sombor izdvajao za njihovo funkcionisanje. Takođe, RGS nije uspeo da se pozicionira na tržištu, te da obezbedi dodatne prihode i donacije, već se isključivo oslanjao na gradska budžetska sredstva. Većnici su na poslednjoj sednici prihvatili informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih i javnih komunalnih preduzeća za prvu polovinu godine. Zaključkom Gradskog veća, javna i javna komunalna preduzeća su zadužena da sagledaju mogućnosti za dodatno smanjenje ukupnih troškova poslovanja do kraja poslovne godine, a posebno troškova po osnovu službenih putovanja, naknada po ugovoru o delu, troškove sponzorstva, donacija, reprezentacije i slične troškove. Ova informacija biće dostavljena i Ministarstvu privrede Republike Srbije. Prihvaćena je i informacija o realizaciji Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora. 
Gradsko veće je usvojilo izveštaj o proceni štete od elementarne nepogode na poljoprivrednim usevima, u noći između 13. i 14. jula. Prema izveštaju, grad i olujno nevreme, zahvatili su oko 8.000 hektara zemljišta i naneli štetu na usevima od 80 do 100 odsto. Okvirni iznos štete kreće se u rasponu od 412 do 513 miliona dinara. Komisija za procenu štete je obišla teren i utvrdila da je najveća šteta od grada i olujnog vetra naneta usevima na području salaških naselja Bilić i Obzir, te u Svetozar Miletiću. Štetu je prijavilo 150 fizičkih i pravnih lica. Odeljenje za poljoprivredu će izveštaj proslediti nadležnim republičkim i pokrajinskim organima. 
Većnici su na ovom zasedanju prihvatili predlog za učešće u Programu za poboljšanje uslova stambenog zbrinjavanja i infrastrukture u romskim naseljima - IPA 2013. Ministarstvu finansija Repupblike Srbije kandidovani su infrastrukturni radovi u romskom naselju u Bačkom Monoštoru i Tekstilnoj ulici u Somboru.
milangagrčin @ Sre, 31.08.2016. 04:02
bački monoštor društvo gradsko veće javna preduzeća javno - komunalna preduzeća ministarstvo finansija ministarstvo privrede rags salaši obzir salaši bilić sava dojić skupština grada sombora sombor svetozar miletić
• Devetomesečni budžetski Izveštaj pred Skupštinom (1)

Odbornici Skupštine grada Sombora će na današnjoj skupštini razmatrati izvršenje Odluke o budžetu grada Sombora za period januar - septembar 2015. godine.

Foto 25706Kako se navodi u Izveštaju, za devet meseci ostvareni su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 1.593.497.106 dinara ili 60,06 odsto predviđenog plana. Ukupni rashodi u istom periodu iznose 1.540.505.662 dinara, i na nivou su od 58,03 odsto. Najveće učešće u budžetu od 556 miliona dinara i dalje imaju prihodi od poreza na zarade. Porez na imovinu je prikupljen u iznosu od 324 miliona dinara, dok su transferi „pristigli” u iznosu od 311 miliona dinara. Vredno pomena su još i prilivi od raznih taksi u iznosu od blizu 30 miliona dinara, dok su prihodi od novčanih kazni doneli dodatnih 11 miliona. Treba istaći da je trenutni „podbačaj” u budžetu, prihod od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Od predviđenih 106 miliona naplaćeno je tek skromnih 14 miliona ili nepunih 13,5 odsto. Takođe, zatajili su i prihodi od naknade za uređenje građevinskog zemljišta, jer je naplaćeno svega 12,26 odsto predviđenih sredstava. Javna preduzeća su u budžet od predviđenih 5 miliona vratili samo 2,45 miliona dinara.
Što se rashoda tiče, Gradska uprava, Izvršni organ, Skupština i GJP potrošili su 266,9 miliona dinara ili 17,7 odsto. Komunalna oblast, koja obuhvata Direkciju grada i MZ utrošila je 482 miliona ili gotovo 32 odsto. Rashodi društvenih delatnosti i obrazovanja iznose 301,2 odnosno 287,9 miliona dinara. Rashodi - opšte namene iznose oko 120 miliona, dok su rashodi po Programu zakupa poljoprivrednog zemljišta 49,3 miliona dinara. Na plate, doprinose, razne naknade i nagrade, socijalna davanja do sada je otišlo 393.000.000 dinara ili 25,52 odsto budžeta. Usluge po ugovoru i specijalističke usluge utrošene su na nivou od 226 miliona ili blizu 15 odsto rashodne strane budžeta. Na tekuće popravke i održanje „otišlo” je 126 miliona, a na dotacije neprofitnim organizacijama 77,5 miliona. Posebno interesantna je i činjenica da su jedino rashodi za plate i izdaci za kulturu, TOGS i RAGS na nivou godine, odnosno njihovi troškovi su na nivou 75 odsto utrošenih sredstava. Ostali rashodi se kreću u rasponu od 50 – 65 odsto. Ni u jednom delu izveštaja se ne pominje koliko sredstava je utrošeno na dnevnice, putne troškove, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, poklone i ostale „drugorazredne” troškove...
milangagrčin @ Uto, 24.11.2015. 04:32
direkcija za izgradnju grada gradska uprava izvršenje budžeta javna preduzeća komunalna oblast kultura odbornici porez na imovinu prihodi rags rashodi skupština grada sombor transferi turistička organizacija grada sombor - togs zakup poljoprivrednog zemljišta
• I odbornici odbili izveštaj Razvojne agencije?! (6)

Nažalost, ni u 2013. godini, Razvojna agencija grada Sombora nije bila čak ni blizu da opravda svoju ulogu i svrhu svog postojanja.

Foto 8545Razvojna agencija grada Sombora uradila je u prošloj godini čak 212 projekata, od kojih je odobrenje dobilo 58. Uspešnost izrade projekata 27,35 odsto, što je i dalje poražavajući podatak, ali je u odnosu na 2012. godinu, zabeležen porast uspešnosti izrade projekata za neverovatnih pet (5) procenata. Dakle, budžet RAGS-a za 2013. godinu je iznosio 15 miliona dinara, broj zaposlenih je bio 16, za dva više nego u 2012. godini. Na plate, poreze, doprinose i kojekakve naknade za zaposlene, izdvojeno je dve trećine ukupnog budžeta, odnosno 10.406.104 dinara. Na gorivo, električnu energiju, troškove transporta u 2013. godini je potrošeno 615.016 dinara. Međutim, oči para jedna stavke iz budžeta (ostali lični rashodi i naknade) u visini od 475.300 dinara?! Jedan u nizu poražavajućih podataka, koji se vidi iz izveštaja o radu za 2013. godinu, je planiranje RAGS-a. Oni su sopstvene prihode iz realizacije projekata i prihode iz poslovanja agencije predvideli u iznosu od četiri miliona dinara. Nažalost, iako su krajem prethodne kalendarske godine obišli većinu javnih preduzeća u potrazi za realizovanim projektima, nisu bili sposobni čak ni „da se snađu” za više od tri miliona dinara.
Dakle, zaključak je isti kao i za prošli izveštaj. Građanima Sombora, RAGS nije doneo nikakvu korist, jer ona od svog začetka služi da bi se „namirili” visoko kotirani pojedinci, uske interesne grupe ili da bi se zapošljavali stranački kadrovi. Agencija je neophodna hitna rekonstrukcija, jer je od svega zamišljenog, plan ispunila samo po pitanju broja zaposlenih, koji nemaju izgleda da čak i u nekoliko narednih godina ostvare „zacrtano” pri osnivanju - finansijski nezavisna i samoodrživa Razvojna agencija grada Sombora. Ono što me raduje, je, da ni većina odbornika Skupštine grada Sombora nije prihvatila ovaj izveštaj o radu za 2013. godinu jer je samo 28 odbornika glasalo za izveštaj, ali ono što me rastužuje da niko od njih nije dao predlog za razrešenje direktora ove agencije ili predlog za gašenje ove, po rezultatima „nepotrebne” agencije.
Izvor: Milan Gagrčin | savamajstor @ Čet, 10.04.2014. 02:00
direktor ernest veselovski privreda rags razvojna agencija grada sombora skupština grada sombor
• Razvojna agencija - uloga i značaj?! (5)

- Razvojna agencija Grada Sombora osnovana je sa ciljem da radi na osmišljavanju i pisanju projekata koji će svojom implementacijom unapređivati infrastrukturnu i ekonomsku sliku Sombora i čitavog regiona, da postane nosilac lokalnog ekonomskog razvoja, da radi na privlačenju investitora na područje Grada Sombora, da doprinosi razvoju novih i postojećih malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u regionu - piše u zvaničnoj Misiji Razvojne agencije grada Sombora.

Foto 19100Nažalost ovi navodi su samo „mrtvo slovo na papiru”. RAGS je najmanje nosilac ekonomskog razvoja našeg grada, od investitora nema ni traga ni glasa, malih i srednjih preduzeća je sve manje, nezaposlenost u našem gradu je prešla magičnih 30 odsto, a najveći deo projekata, koje „stvaraju“ u RAGS-u, su potpuno beznačajni. To se odnosi na banalne projekte održavanja i zaštite životne sredine i prirode, sanacije divljih deponija, održavanje kanalizacije, uređenja javnih površina i grobalja, adaptacija i sanacija starih zgrada, postavljanje žičanih ograda i kapija, štampanje novina, postavljanje spomenika, zamena crepova na zgradama... Da ne grešim dušu ima i nekolicina projekata koji su dobri i korisni za naš grad, ali je njihov značaj u moru „promašenih tema” gotovo neprimetan. Razvojna agencija grada Sombora uradila je u prethodnom periodu 85 projekata, od kojih je odobreno 19. Taj podatak govori da je uspešnost izrade projekata 22.35 odsto, što je više nego poražavajući učinak. Ovaj indeks (ne)uspešnosti dovodi u pitanje potrebu za Razvojnom agencijom grada Sombora, posebno ako se u obzir uzme broj zaposlenih, njihova struktura i nivo budžetskog izdvajanja. Dodatno zabrinjava podatak, koji navode iz RAGS-a, da su zaposleni učestvovali na brojnim seminarima, predavanjima i usavršavanjima. Ili predavači na seminarima nisu stručni, ili su zaposleni u agenciji „sedeli na ušima“ pa nisu odmakli od osnovne obuke, tačnije nisu savladali pisanje projekata – ono za šta su zapravo i dobili državni posao. Želim da istaknem da je po godišnjem izveštaju za 2012. godinu, budžet RAGS-a iznosio 12.759.000 dinara, i da su imali 14 zaposlenih radnika. Na plate zaposlenih je otišlo 9.985.000 dinara ili 80.41 odsto budžeta, odnosno, bruto, nešto manje od 60.000 dinara mesečno po zaposlenom. Oči paraju i pojedine stavke iz budžeta, recimo za gorivo, električnu energiju, troškove transporta – na koje je u 2012. godini potrošeno 795.272 dinara. Šta li su to u RAGS-u toliko transportovali?
Poseban problem predstavlja sukob interesa direktora RAGS-a, koji uz rukovodeću javnu funkciju, nadzire rad, najmanje tri privatna preduzeća, koja za divno čudo, imaju istu delatnost kao i Razvojna agencija grada Sombora. Usput, njegove privatne firme su, po broju odobrenih i naplaćenih projekata, daleko uspešnije od gradske agencije, koja bi na na osnovu dosadašnjeg učinka bez razmišljanja mogla biti ugašena! Građanima Sombora, RAGS nije doneo nikakvu korist, jer ona od svog začetka služi da bi se „namirili“ visoko kotirani pojedinci, uske interesne grupe ili da bi se zapošljavali stranački kadrovi. Agencija je neophodna hitna rekonstrukcija, jer je od svega zamišljenog plan ispunila samo po pitanju broja zaposlenih, koji nemaju izgleda da čak i u nekoliko narednih godina ostvare „zacrtano” pri osnivanju - finasijski nezavisna i samoodrživa Razvojna agencija grada Sombora.
Izvor: Milan Gagrčin | savamajstor @ Pon, 23.09.2013. 03:53
ernest veselovski milan gagrčin privreda projekti rags razvojna agencija grada sombora sombor sukob interesa
• „Podrška” medijima (15)

Radio Sombor, TV K-54, Radio Fortuna i SOinfo.org pokrenuli su krajem novembra zajedničku inicijativu za finansiranje javnog informisanja na teritoriji grada. Po završetku prvog somborskog medijskog konkursa najmanje sume predviđene su upravo za one koji su „podigli glas”.

Foto 2992Foto 15893Foto 11150Gradskom budžetskom projekcijom za 2013. godinu izdvajanja za Radio Sombor skraćena su za pola miliona dinara, da bi zatim uz Radio Fortunu, uslovima konkursa, bio automatski isključen iz procesa dodeljivanja sredstava. Potpisnik inicijative, TV K-54 je među tri lokalne televije dobio najmanje novca, dok je portal SOinfo.org, matične NVO SOopen, vrednosno izjednačen sa agencijom koja se služi našim imenom i koja na osnovu spornog ugovora (Veselovski-Hajtl) uzurpira kablovski kanal u posedu Grada Sombora. 
Najviše novca na medijskom konkursnu zaslužila je televizija sa upitnim vlasničkim statusom. Spektru, odlukom Gradskog veća, pripada 1,4 miliona dinara. RTV Sreće će moći da povuče 1,2 miliona dinara, dok će televizija sa najdužim vekom, TV K-54, imati pravo na 1,1 milion dinara. Lokalni ministri su preostalih 300.000 dinara iz medijskog budžeta podelili na „ravne časti”. Po 150.000 dinara iz gradske kase očekuju televizija koja nema novinara, urednika niti je do sada proizvela i jednu sopstvenu vest, te somborski informativni portal SOinfo.org, koji, još jednom ponavljamo, nema veze sa Sombor.tv by RAGS, niti sa jednom objavljenom informacijom na tom kablovskom kanalu. Takođe, SOinfo.org nema veze ni sa istoimenom agencijom.
savamajstor @ Pet, 28.06.2013. 02:20
društvo medijski konkurs radio sombor rags rtv fortuna rtv sreće soinfo.org sombor tv k-54 tv spektar