Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Pristanište u Bezdanu na uvidu

Odeljenje za komunalne poslove objavilo je rani javni uvid u materijal za izradu planu detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana.

Foto 13342Rani javni uvid održaće se u periodu do 2. decembra svakog radnog dana od osam do 14 časova, u zgradi Županije, kancelarija broj 3. Kako je navedeno u pozivu, predmet javnog uvida je materijal (elaborat) pripremljen u početnim fazama izrade planskog dokumenta (tekstualni grafički deo), izrađen i overen od strane JP Urbanizam. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku vremena određenog za javni uvid, izvršiti uvid u predmet ranog javnog uvida, dobiti potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. U toku javnog uvida, pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na izložen prostor - piše u pozivu.
Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana Gradsko veće prihvatilo je polovinom septembra tekuće godine, a nepunih mesec dana kasnije odluku je potvrdila i skupština grada. Uslovi i smernice za izradu Plana detaljne regulacije pristaništa su definisani Prostornim planom grada Sombora, Prostornim planom područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i Prostornim planom područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav.
savamajstor @ Čet, 24.11.2016. 02:11
bezdan dunav međunarodni plovni put e-80 dunav privreda prostorni plan grada sombora prostorni plan za područja posebne namene specijalnog rezenrvata prirode gornje podunavlje putničko pristanište sela sombor yu agent
• Izbačeni iz Južnog toka?! (8)

Izlazna tačka Južnog toka neće biti na teritoriji Sombora, kako je to ranije bilo predstavljeno.

Foto 18690To je u petak potvrdio direktor Srbijagasa, Dušan Bajatović. On je na otvaranju izložbe posvećene Južnom toku rekao da su prihvaćene neke izmene toka gasovoda. - Male izmene se odnose na to da će izlaz Južnog toka iz Srbije ka Mađarskoj biti kod Subotice, a ne kod Sombora - rekao je Bajatović za Blic. Polovinom 2013. godine u Prostornom planu transnacionalnog gasovoda Južni tok, predstavljeno je i usvojeno da će izlazna tačka gasovoda biti u ataru između Gakova i Bačkog Brega, te da će gotovo 40 kilometara toka biti na teritoriji Sombora. U ovom momentu je nemoguće uopšte predvideti da li će Južni tok prolaziti našim krajem i kako će izgledati nova ruta
Inače, prethodnih nedelja Srbijagas je vršio pritisak u somborskoj lokalnoj samoupravi kako bi plasirali svoje neshvatljive zamisli. Iako je u prostornim planovima grada Sombora i Južnog toka potpuno definisana ruta gasovoda na ovom području, iz Srbijagasa su želeli da po svaku cenu izmene postojeće. Kako saznajemo, nisu marili što je planirano da gasovod zaobilazi oranice i zahtevali su da se ustanovi najkraći mogući put, bez obzira na posledice i znatno višu cenu radova, koji nastaju zbog obavezne eksproprijacije, a potom i zbog pretvaranja obradivog u neobradivo zemljište, čime bi naneli direktnu štetu poljoprivrednim proizvođačima.
savamajstor @ Ned, 28.09.2014. 23:14
bački breg gakovo gasovod južni tok lokalna samouprava privreda prostorni plan grada sombora prostorni plan transnacionalnog gasovoda južni tok sela sombor srbijagas
• Prostorni plan grada na uvidu do srede!

Tiho i bez pompe, nedavno je, pažljivo biranim radnicima javnog sektora predstavljen Prostorni plan grada Sombora. Mediji i građani nisu bili pozvani na prezentaciju, no barem nam je omogućeno da sa zvaničnog sajta grada preuzmemo, 406 MB tešku dokumentaciju, iz koje smo Vam u prilogu vesti izdvojili tekstualni deo nacrta, te stratešku procenu uticaja na životnu sredinu.

Foto 13928Uglavnom, predlog Prostornog plana Grada Sombora biće na javnom uvidu zaključno sa sredom, 18. decembra, u kancelarijama Odeljenja za komunalne poslove. Do tada će svi moći da ga pregledaju, te upute zamerke ili predloge na osnovni urbanistički dokument, koji definiše svako dalje planiranje na nivou grada. Prostorni plan GS je po navodima autora iz Zavoda za urbanizam, usklađen sa istoimenim republičkim, odnosno pokrajinskim planom, ali i sa postojećim posebnim planovima (Gornje Podunavlje, Produktovod, Južni tok, Upravljanje otpadom...). On predstavlja osnovni planski instrument za usmeravanje i upravljanje dugoročnim održivim razvojem lokalne zajednice, korišćenjem, organizacijom i uređenjem prostora Grada Sombora. Takoreći, predviđa, preporučuju i definiše polja primarnog i dugoročnog delovanja u svim sferama života. 
Tako su u oblasti saobraćaja, prioriteti dati putevima međunarodne važnosti, bez obzira da li se radi o drumskom, železničkom ili vodnom transportu, te rekonstrukciji i izgradnji graničnh prelaza, sa rokom završetka od šest godina. Planom su definisane izmene kategorizacije zemljišta u narednih deset godina, po kojoj bi smo, za nešto više od dva odsto (na ukupno 80%) smanjili površine postojećih obradivih površina u korist šuma i „građevine”, iako je evidentno da postoji višak građevinskog zemljišta pre svega u selima. Prostorni plan predviđa da do 2020. godine sva somborska sela dobiju vodu, ali i beleži porazan podatak, da je tek nešto više od polovine gradskih objekata (55%) priključeno na fekalnu kanalizaciju. Nažalost, dokument nije smeo da odgovori kakav je plan razvoja ovog segmenta komunalne oblasti. Prostorni plan grada Sombora nagoveštava buduće delovanje u razvoju industrije, sa akcentom na manje prerađivačke kapacitet. Planirane „radne zone” obuhvataju i neka od sela, koja će u budućnosti biti pregrupisana po važnosti. Centri zajednica naselja trebalo bi da postanu Kljajićevo, Bezdan i Stanišić, dok bi Stapar, Čonoplja, Aleksa Šantić i Bački Monoštor dobili „simbol” razvijenih naselja. Neka od njih bi, barem na osnovu onog što piše u planu, mogli da se nadaju i kancelarijama pojedinih javnih službi, ali i domovima kulture, koja danas uopšte nemaju Gakovo i Aleksa Šantić. Kao bitna ulaganja u sela podvučene su veterinarske stanice, sportske hale, ali i domovi za stare. Da li će to biti realno ostvarivo najviše zavisi od demografskih kretanja, koja bi po prognozama trebalo da zadrže negativni trend. To bi značilo da će 2021. godine na teritoriji grada Sombora živeti oko 74.000 građana, odnosno 13 odsto manje nego danas! Rastina bi u tom slučaju gotovo nestala. Prostorni plan Grada Sombora ponudio je i vrlo intersantne podatke u oblasti energetike. Pominje se mala hidroelektrana u Bezdanu, zagrevanje iz postojeće bušotine u Bačkom Monoštoru, te Telečka zaravan kao moguća lokacija za vetroelektranu. Ono što zabrinjava je neiskorišćenost, lako dostupne biomase. Kada bismo koristili samo trećinu raspoloživog proizvodili bismo neverovatnih 700.000 MWh godišnje - piše u Prostornom planu Grada Sombora, koji je u potpunosti predvideo pravila građenja, usmeravajuća za sve buduće planove nižeg reda.  
Prema rečima Paule Vukašinović, načelnice Odeljenja za komunalne poslove, Plan će pred odbornike skupštine grada „biti iznet” početkom naredne godine
savamajstor @ Čet, 12.12.2013. 08:02
aleksa šantić bački monoštor bezdan biomasa društvo gakovo gornje podunavlje javni uvid južni tok kanalizacija kljajićevo mala hidroelektrana odeljenje za komunalne poslove paula vukašinović privreda prostorni plan grada sombora saobraćaj sela sombor stanišić vetroelektrana. voda zavod za urbanizam