Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Radnici Baneta traže akciju

Bivši zaposleni u MPI HK „Bane” AD u stečaju gotovo redovno održavaju sastanke, a sa jučerašnjeg je upućen još jedan apel lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima da se angažuju u stečajnom postupku i zatraže nadležnost suda u Somboru.

Foto 18816Foto 18815 Stečajni postupak nad „Banetom” pokrenut je 11. jula ove godina, a prethodno je četiri godine trajao postupak likvidacije. Prema mišljenju bivših radnika Baneta proces likvidacije, u kojoj je samo trebalo da se završi ugovorena proizvodnja, trajao je predugo, a za to vreme nije bilo moguće da se naplate potraživanja ni po izvršnim sudskim presudama.
- Na početku likvidacionog postupka većinski vlasnik je dugovao državi oko 100 miliona dinara za poreze, a sada je taj dug 336 miliona dinara, što znači da je povećan tri puta. Država mora da spreči da on radi reorganizaciju, a opštinska vlast mora više da se angažuje na naplati svojih potraživanja. Agencija za privatizaciju nije pratila tok likvidacionog postupka, jer je dozvolila da se dug prema državi za četiri godine utrostruči – rekao je Vladimir Krstevski. Stečajni postupak nad Banetom vodi se u Privrednom sudu u Beogradu, što je posebno nepovoljno za poverioce iz redova radnika, jer mnogi od njih nemaju dovoljno novca za putovanje do glavnog grada.
- Na prvom ročištu u Beogradu formiraće se skupština poverilaca od čijih članova se bira odbor poverilaca. Naš cilj je bio da pokušamo da odemo na tu skupštinu. Na žalost nismo u tome uspeli, a nemamo ni novaca. Na prethodna dva skupa učinili smo sve da što više bivših radnika preda svoja potraživanja. Ko to nije uradio može da prijavi potraživanja do 11. novembra, ali bolje da to bude što pre - rekao je Saša Virijević. On je predložio da se formira neformalna organizacija koja bi se zvala „Somborski klub poverilaca” i okupljala bi sve poverioce sa prebivalištem na teritoriji Grada Sombora.
- Cilj je i da se dovede strani investitor u „Bane” koji bi ponovo pokrenuo proizvodnju. Jedna evropska grupacija je zainteresovana za brend „Bane”. Dobili smo mejl od Lorenca Takina, koji je direktor razvoja u grupaciji i želi da dođe u septembru u Sombor. Naš predlog je da predsednik tog „Somborskog kluba poverilaca” bude gradonačenik Nemanja Delić, jer je Opština Sombor jedan od najvećih poverilaca Baneta - rekao je Saša Virijević. On je naglasio da su u grupaciji koja je zainteresovana za „Bane” i poznate firme poput „Elzeta” i „Titana”. Tu bi mogao da postoji i problem jer je pravo upotrebe žiga - brenda „Bane” u februaru 2012. godine preneto na fizičko lice Mirjanu Mitrović iz Beograda, što je uredno registrovano u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine. Tome je prethodila promena adrese nosioca prava na upotrebu žiga, odnosno seljenje sedišta „Baneta” iz Sombora u Beograd.
Na jučerašnjem skupu bivših radnika nekadašnjeg somborskog giganta prisutni su popisali svoja potraživanja prema svom nekadašnjem preduzeću, a prvo poverilačko ročište biće održano sutra, 22. avgusta u Privrednom sudu u Beogradu.
triletrip @ Sre, 21.08.2013. 16:37
bane privreda privredni sud beograd pro galvano mikrometal sombor stečaj
• Bivši radnici: Vratimo „Bane” u Sombor! (3)

Sedamdeset bivših radnika MPI Bane HK u likvidaciji pozvalo je najveće somborske poverioce tog preduzeća da pokušaju da izdejstvuju vraćanje sedišta Baneta u Sombor, kako bi nadležnost nad stečajnim postupkom dobio somborski sud.

Foto 8336- Nad MPI HK „Bane” AD je 11. jula pokrenut stečajni postupak u Privrednom sudu u Beogradu. Stečajnom postupku prethodila je likvidicija nad preduzećem, što je trajalo četiri godine, a u istom periodu nisu izmireni poverioci, iako je ukupan kapital premašivao dug prema poveriocima. U istom periodu prema bilansima stanja kapital je smanjen za 7 miliona puta, iako je u likvidaciji samo završavana proizvodnja za „Pro Galvano mikrometal” koji je ujedno i većinski vlasnik MPI HK „Bane“ AD.
I pored višegodišnjih upozorenja i obraćanja nadležnim službama, lokalnoj samupravi i niza sastanaka nije došlo ni do kakvog pomaka, te je razložan strah da ni sada nećemo ostvariti svoja prava koja nam zakonom pripadaju. Činjenica da je većinski vlasnik sedište firme prebacio u Zemun, odnosno da su za sve nadležni sudovi u Beogradu, dodatno nam otežava situaciju.
Zakazano ročište za 22. avgust 2013. godine je poslednja šansa da se vrati sedište firme u Sombor, a za tu odluku nam je potrebna većina u skupštini poverilaca. Zato molimo sve poverioce: Grad Sombor, komunalna preduzeća  „Vodokanal”, „Energana”, sve relevantne političke činioce i medije da se  zajedno izborimo za  vraćanje MPI HK  „Bane“ u  Sombor, za opšte dobro naše zajednice - navodi se u saopštenju grupe od 70 bivših radnika tog preduzeća.
triletrip @ Ned, 18.08.2013. 22:59
bane beograd poverioci privreda privredni sud pro galvano mikrometal radnici sombor stečaj zemun