Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Priznata dugovanja 20 miliona dinara

Privredni sud u Somboru objavio je zaključenu listu potraživanja Ferrariplast u stečaju.

Foto 3660Preduzeće, koje je u Somboru stiglo kao vredna italijanska investicija, završilo je neslavno, u ogromnim dugovima. Ferariplast je u stečaju, sa potvrđenim dugovanjima od oko 20 miliona dinara, kako je objavljeno u zaključnoj listi potraživanja Privrednog suda u Somboru. Nepunih šest miliona dinara pripašće Poreskoj upravi filijala Sombor, IK Sombor ima pravo na 3,75, dok je treći poverilac, po priznatim dugovanjima, Pravobranilaštvo grada Sombora kome je potvrđeno potraživanje od 2,12 miliona dinara sa kamatama. Među evidentiranima je i nekoliko bivših zaposlenih koji računaju na nešto više od pet miliona.
Stečaj u Ferariplastu otvoren na zahtev Grada Sombora, početkom oktobra 2018. godine. Pogon za proizvodnju plastičnih delova vlasnika Gaetana Ferarija iz Vićence otvoren je još 2004. godine. Investicija bila vredna oko milion i po evra. Preduzeće, iako je bilo najava višemilionskih ulaganja, za 11 godina, nije odmaklo iz prve faze razvoja. Poslovni račun im je blokiran od 2015. godine. blokiran Ferariplast je „u zlatno doba” zapošljavao četrdesetak radnika.
savamajstor @ Pet, 19.04.2019. 04:18
ferrariplast filijala sombor ik sombor poreska uprava pravobranilaštvo grada sombora privreda privredni sud u somboru sombor stečaj
• Decembarsko ročište za Graničar

Privredni sud u Somboru doneo je odluku o održavanju dopunskog ispitnog ročišta u slučaju Graničar AD Gakovo.

Foto 10625Kako je objavljeno, Privredni sud u Sombor, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD Graničar Gakovo, doneo je rešenje od 29. oktobra 2018. godine kojim se zakazuje Dopunsko ispitno ročište za 18. decembar 2018. godine sa početkom u 12 sati u sudnici tri - Privrednog suda u Somboru.
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD „Graničar” Gakovo, zbog trajne nesposobnosti plaćanja svojih obaveza, doneto je početkom 2016. godine. Beogradska berza je iste godine u avgustu donela odluku o isključenju akcija Graničara sa organizovanog tržišta. Pre nešto manje od godinu dana Privredni sud u Somboru je na ispitnom ročištu doneo zaključak o listi priznatih i osporenih potraživanja AD Graničar Gakovo u stečaju. Dugovanja Graničar AD Gakovo, po izveštaju Poreske uprave iz februara tekuće godine, samo na ime poreza iznosila su preko 466 miliona dinara ili nešto manje od četiri miliona evra.
savamajstor @ Pet, 02.11.2018. 08:00
dopunsko ispitno ročište gakovo graničar ad poreska uprava privreda privredni sud u somboru sela sombor stečaj
• Zlata Rakić privremeni upravnik u Kolutu

Bivša stečajna upravnica u Fabrici akumulatora Sombor imenovana je za privremenog stečajnog upravnika u Poljoprivrednom preduzeću Kolut AD u kome je 8. avgusta pokrenut prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Foto 176Kako je navedeno u oglasu Privrednog suda u Somboru, stručno lice - privremena stečajna upravnica Zlata Rakić iz Sombora imenuje se u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije, a posebno da li su planom obuhvaćeni svi poverioci stečajnog dužnika, da li je pravilno izvršena procena visine potraživanja poverilaca prema stečajnom dužniku kao i utvrđenjem da li stečajni dužnik ima neka potraživanja nad svojnim dužnicima, te da li je pravilno izvršena procena vrednosti pokretne i nepokretne imovine u navedene u planu - piše u oglasu. Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o Unapred pripremljenom planu reorganizacije - UPPR, PP Kolut AD zakazano je za 19. oktobar. Privredni sud u Somboru obaveštava poverioce da uvid u UPPR mogu izvršiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 sati u Pisarnici Suda.
Poljoprivredno preduzeće Kolut AD u blokadi je od avgusta 2015. godine u ukupnom trajanju od 870 dana. Iznos blokade je oko 17,4 miliona dinara. Skupština akcionarskog društva je na sednici održanoj krajem juna tekuće godine donelo odluku o prodaji pojedinih nepokretnosti, te izdavanju hipoteka na ribnjak, farmu govedarstva i po potrebi nad ostalim građevinskim objektima. Većinski vlasnik PP kolut AD je Ravnica doo iz Bezdana.
savamajstor @ Uto, 21.08.2018. 11:00
bezdan fabrika akumulatora sombor kolut pp kolut ad privreda privredni sud u somboru ravnica doo sela skupština akcionara sombor unapred pripremljeni plan reorganizacije - uppr zlata rakić
• Obustava za Aleksa Šantić

Beogradska berza je obustavila trgovanje akcijama AD Aleksa Šantić.

Foto 9782Otvaranje stečajnog postupka predstavlja osnov za isključenje hartija od vrednosti sa tržišta Berze. To je polazeći od napred navedenih činjenica i okolnosti, konstatovano radi zaštite investitora, te utvrđivanja da li je nastavak organizovanja trgovanja akcijama, do usaglašavanja podataka o statusu Izdavaoca dostavljenih Berzi sa javno objavljenim podacima pravosudnih organa i nadležnih registara privrednih subjekata i hartija od vrednosti, neophodno privremeno obustaviti trgovanje akcijama - piše u obrazloženju Beogradske berze. Akcija Aleksa Šantića je na dan iskučenja koštala 471 po čemu je vrednost preduzeća oko 400 miliona dinara. 
Stečaj u Aleksa Šantić AD otvoren je krajem marta na predlog preduzeća Scom doo iz Feketića u vlasništvu Vladimira Vrbaškog. Kako je navedeno u rešenju o pokretanju stečajnog postupka zbog duga Aleksa Šantić Ad prema poveriocu u iznosu od 64,75 miliona dinara od kojih je 55,5 miliona dinara poverilac naplatio prodajom imovine dužnika. Inače, računi preduzeća iz Aleksa Šantića su na dan otvaranja stečajnog postupka bili u neprekindoj blokadi više od 430 dana, u ukupnom iznosu od 470,5 miliona dinara.
Prvo poverilačkog ročište zakazano je za 28. april, dok će, po navodima iz rešenja Privrednog suda u Somboru, ispitno ročište biti održano 29. maja. 
savamajstor @ Uto, 25.04.2017. 06:10
aleksa šantić aleksa šantić ad beogradska berza privreda privredni sud u somboru scom doo sombor stečaj vladmir vrbaški
• Traži se kupac za Ziper (9)

Javno prikupljanje ponuda za kupovinu lanca tržnih centara Ziper iz Novog Sada biće otvoreno do 16. januara 2017. godine.

Foto 3434Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina preduzeća, koju čini 10 celina u Novom Sadu, Somboru, Kikidi, Subotici i Zrenjaninu. Procenjene vrednosti kompletne imovine je oko 1,8 milijardi dinara, dok se cene zasebnih celina Zipera kreću se od 173.448 do čak 718.571.128 dinara. Procenjena vrednost objekta na Staparskom putu u Somboru iznosi 264 miliona dinara, odnosno nešto više od dva miliona evra. Kako se navodi, nekadašnje prodajno mesto Zipera ima 7.100 m2 - piše između ostalog u popisu imovine export-import preduzeća Ziper. Stečaj je otvoren 2010. godine, dok je poslovni centar u Somboru sa radom počeo tri godine ranije, u januaru 2007. 
Priznata potraživanja fizičkih i pravnih lica sa teritorije grada Sombora prema Ziperu iznose gotovo 25 miliona dinara. Ziper duguje nekadašnjim zaposlenima, somborskim privrednim subjektima, odnosno lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima. Izuzimajući zaposlene, najveći deo somborskih potraživanja pripada kompaniji Somboled (15,5 miliona), slede Mara kore (4,4 miliona), Gradska uprava Sombor (1,53 miliona), Čistoća (1,02 miliona), te Gradska pekara - 963.000 dinara, Privredni sud u Somboru - 865.831 i Vodokanal 225 hiljada dinara. Ukupna priznata dugovanja Zipera iznose 1,8 milijardi dinara.
savamajstor @ Pon, 19.12.2016. 04:18
gradska pekara gradska uprava sombor javno prikupljanje ponuda jkp čistoća jkp vodokanal mara objekat na staparskom putu privreda privredni sud u somboru prodaja somboled sombor tržni centar ziper
>>
123