Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Poziv za obuku u Albaniji

Somborski edukativni centar, jedan je od partnera na projektu „Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work”, poziva zainteresovane omladinske radnike za učešće na desetodnevnom seminaru u albanskom gradu Drač.

Foto 9062Obuka pruža konkretne informacije o preduzetničkom obrazovanju, kako ga koristiti i promovisati u radu sa mladima, kao i istraživanje koncepta omladinskog preduzetništva, socijalnog preduzetništva i „start up” modela. Takođe, pruža mogućnost omladinskim radnicima da kroz inovativne metode razmišljaju iz perspektive mladih i da ih ohrabruju da koriste preduzetništvo kao odgovor na trenutnu nezaposlenost. - Nakon završene obuke, svi učesnici imaće priliku da stečeno znanje upotrebe u praksi tako što će u svojim lokalnim zajednicama organizovati radionice za mlade na prethodno pomenute teme - piše u pozivu. Termin održavanja obuke je 19. - 29. aprila u Draču. Učestvovaće 32 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bugarske, Severne Makedonije, Srbije, Turske i Rumunije koji će raditi na poboljšanju kompetencija omladinskih radnika na polju preduzetničkog obrazovanja.
- Ukoliko želite da se prijavite za učešće na ovom treningu, potrebno je da popunite onlajn prijavni formular, najkasnije do 28. marta.
savamajstor @ Čet, 21.03.2019. 03:51
albanija društvo entrepreneurial mindset through social innovation in youth work grad drač mladi obuka omladinski radnici preduzetništvo sombor somborski edukativni centar start up
• Nove poreske zone na javnoj raspravi

Lokalna samouprava uvodi nove gradske zone koje služe za obračun poreza na imovinu.

Foto 5404Radi usklađivanja zona i koeficijenata koji se koriste prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora pristupilo je izmenama i dopunama odluke kojom se određuju zone i koeficijenti. Predlog predviđa usklađivanje zona sa zonama koje se koriste za utvrđivanje lokalnih komunalnih taksi utvrđenih Odlukom o građevinskom zemljištu. Predloženim izmenama, zone i koeficijenti biće odraz stepena komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti i drugih kriterijuma, a kod poslovnih prostora zavisiće od atraktivnosti lokacije. Zbog toga se pristupilo preraspodeli ulica u okviru prve zone, na prvu A, prvu B, i prvu C zonu. Prema dosadašnjoj odluci sve ulice u okviru „Venaca” bile su u prvoj zoni. 
Nacrt Odluke biće na javnoj raspravi od 20. do 26. oktobra, kada će u periodu od 9 do 10 časova, u sobi 142 (mala sala na prvom spratu) Županije, biti održana javna prezentacija nacrta Odluke o četvrtim izmenama i dopunama odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora. Sugestije, predloge i komentare građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Odeljenja lokalne poreske administracije i u elektronskom obliku na e-mail bjovicevic@sombor.rs
triletrip @ Pet, 19.10.2018. 08:10
društvo javna rasprava komunalna opremljenost lokalna samouprava poreska admiistacija porez na imovinu preduzetništvo privreda sombor zona
• Dunavsko-panonska mikro regija o infrastrukturi

Članovi novoformirane evropske mikroregije održali su u Palati kulture Bačka u Baji konferenciju posvećenu infrastrukturnim projektima.

Foto 26603 Infrastrukturni projekti i planovi bili su tema plenarnih sednica, ali i sastanaka radnih grupa u kojima su učestvovali predstavnici grada domaćina Baje, Mohača, Sombora, Apatina i Belog Manastira. Prisutnima su se obratili Oto Salai (Szalai Ottó), zadužen za oblast privrede u Gradskom veću grada Baje i Ištvan Jo (Jo István), državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske. Oni su govorili o težnji kako lokalne uprave u Baji i ministarstava da na što bolji način povežu sve zainteresovane aktere u Mađarskoj i inostranstvu i tako omoguće iniciranje i sprovođenje projekata koji će doprineti privrednom razvoju celokupne mikro regije. Dunavsko-panonska mikro regija je do sada sprovela nekoliko aktivnosti i pripremila planove za naredni period. Kako su objasnili Šandor Rauš (Rausch Sándor), potpredsednik Skupštine županije Bač - Kiškun i Atila Pribila, pomoćnik gradonačelnika grada Sombora, do konferencije u Baji predloženo je 80 projekata. Planira se u oblasti turizma, kulture, saobraćaja, vodoprivrede i preduzetništva. - Neki od tih projekata se odnose na uspostavljanje jedinstvenog kalendara kulturnih manifestacija, zatim na revitalizaciju putne infrastrukture, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, odnosno Mađarskoj. Posebno mesto zauzimaju projekti usmereni ka povezivanju gradova mikro regije kroz uspostavljanje drumskog i vodnog prevoza - rečeno je nakon sastanka u Baji.
milangagrčin @ Čet, 03.12.2015. 01:45
apatin atila pribila bač - kiškin baja beli manastir dunavsko-panonska mikroregija ištvan jo (jo istván) kultura mohač oto salai (szalai ottó) preduzetništvo šandor rauš (rausch sándor) saobraćaj sombor turizam vodoprivreda
• Subvencijama protiv nezaposlenosti

Grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje i novo zapošljavanje u 2015. godini.

Foto 7436Foto 14485Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Oni koji ostvare ovo pravo u obavezi su da obavljaju registrovanu delatnost najmanje godinu dana - piše u pozivu. Subvencije su namenjene nezaposlenima koji se vode na evidenciji službe i imaju završenu obuku iz oblasti preduzetništva po planu i programu NSZ ili druge odgovarajuće institucije. Za lica koja do sada nisu pohađala obuku, NSZ će organizovati obuke iz preduzetništva 5. i 6. novembra u svojim prostorijama, na Apatinskom putu. Pre pristupanja obuci, potrebno je da nezaposlena lica od svog savetnika preuzmu uput i evidentiraju se u poslovnom centru somborske filijale. 
Subvencije za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu od sto hiljada dinara, odobravaju se i poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru. Subvencije se odnose na zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih osoba koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni poziv je otvoren deset dana od dana objavljivanja. Pozivi
milangagrčin @ Uto, 03.11.2015. 05:54
filijala sombor nacionalna služba za zapošljavanje novo zapošljavanje obuka preduzetništvo privreda samozapošljavanje sombor subvencije
• „Volonteru” 17 hiljada evra (9)

Somborsko udruženje građana „Volonter” uspešno je konkurisalo za sredstva iz programa Evropske unije „Erasmus plus”.

Foto 3818Organizacijama u Srbiji u okviru ovog konkursa dodeljeno je ukupno nešto više od milion evra. Somborsko udruženje građana dobilo je 17.310 evra za projekat „Zajedno za preduzetništvo mladih u ruralnim sredinama” (Together for rural youth entrepreneurship).
Najviše sredstava, 137.980 evra, dodeljeno je novosadskom Centru za studije socijalne demokratije za projekat „Quality of European Youth Work – It’s Abouth You(th)”.
Erasmus plus je program Evropske komisije Evropske unije namenjen podršci obrazovanju, treninzima, mladima i sportu.
triletrip @ Pon, 27.07.2015. 02:30
društvo erasmus + evropska komisija evropska unija mladi obrazovanje preduzetništvo projekat sombor ug volonter
>>
123