Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Završena obuka za preduzetništvo i pokretanje biznisa

Obuka za preduzetništvo i samozapošljavanje realizovana je u sklopu projekta „Mlad se promeni za posao pokreni 5.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru”.

Foto 36693 Organizatori su upriličili dva modula, poslednjeg vikenda septembra, odnosno 18. i 19. oktobra. Učešće je bilo besplatno za sve nezaposlene mlade od 18 do 30 godina sa prebivalištem na području grada. - Tokom obuke polaznici su radili na razvoju poslovnih ideja i šansi, unapredili veštine finansijskog upavljanja, bavili se kreiranjem poslovnog modela CANVAS i pisanjem poslovnog plana za dobijanje subvencija za pokretanje sopstvenog biznisa - naveli su domaćini obuke. Kako je objavljeno, učesnici su u pauzama između predavanja i radionica mogli da dobiju besplatnu mentorsku i pravno – ekonomsku podršku kao i podršku u promociji njihovih proizvoda ili usluga. Njima će po završetku obuke biti obezbeđena podrška trenera u konačnom predlogu biznis plana ukoliko se odluče da konkurišu za subvencije preduzetnicima.
Obuku za preduzetništvo i samozapošljavanje realizovali su lokalna samouprava i partneri Somborski edukativni centar, Somborski omladinski bum i Školom za osnovno obrazovanje odraslih Sombor. Finansijsku podršku pružilo je Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Izvor: Sara Mikić | savamajstor @ Sre, 23.10.2019. 10:00
mlad se promeni za posao pokreni 5.0 – unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u somboru obrazovanje obuka preduzetništvo samozapošljavanje škola za osnovno obrazovanje odraslih sob- somborski omladinski bum sombor somborski edukativni centar - sec
• Obuka za mlade preduzetnike

Grad Sombor u saradnji sa Udruženjem građana Somborski edukativni centar organizuje obuku za sticanje poslovnih veština namenjenu nezaposlenim mladima od 18 do 30 godina starosti.

Foto 10638Foto 9062Tokom obuke polaznici će raditi na razvoju poslovnih ideja i poslovnih šansi, unaprediti veštine finansijskog upravljanja, baviti se kreiranjem poslovnog modela CANVAS, kao i pisanjem poslovnog plana za dobijanje subvencija za samozapošljavanje. Obuka će biti realizovana u dva modula: 27. i 28. septembra, te 18. i 19. oktobra. Između radionica i predavanja planira se i pružanje mentorske podrške, kako bi se polaznicima pružile besplatne konsultacije za registrovanje agencije, pravno – ekonomska, i podrška u promociji proizvoda ili usluga. Prednost prilikom odabira kandidata imaće oni koji su u mogućnosti da prisustvuju na oba modula obuke. Učešće je besplatno, a za polaznike je obezbeđen radni materijal, osveženje, obroci kao i troškovi prevoza za osobe čije je prebivalište van Sombora.
Prijavu mogu da podnesu nezaposlene osobe od 18 do 30 godina starosti, najkasnije do srede, 25. septembra. Prijave se podnose putem formulara koji može da se pronađe na stranici Kancelarije za mlade Grada Sombora, zajedno sa detaljnijim informacijama o ovom konkursu.
triletrip @ Uto, 24.09.2019. 00:05
društvo kancelarija za mlade mladi nezaposleni obuka preduzetništvo sombor somborski edukativni centar
• Poziv za obuku u Albaniji

Somborski edukativni centar, jedan je od partnera na projektu „Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work”, poziva zainteresovane omladinske radnike za učešće na desetodnevnom seminaru u albanskom gradu Drač.

Foto 9062Obuka pruža konkretne informacije o preduzetničkom obrazovanju, kako ga koristiti i promovisati u radu sa mladima, kao i istraživanje koncepta omladinskog preduzetništva, socijalnog preduzetništva i „start up” modela. Takođe, pruža mogućnost omladinskim radnicima da kroz inovativne metode razmišljaju iz perspektive mladih i da ih ohrabruju da koriste preduzetništvo kao odgovor na trenutnu nezaposlenost. - Nakon završene obuke, svi učesnici imaće priliku da stečeno znanje upotrebe u praksi tako što će u svojim lokalnim zajednicama organizovati radionice za mlade na prethodno pomenute teme - piše u pozivu. Termin održavanja obuke je 19. - 29. aprila u Draču. Učestvovaće 32 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bugarske, Severne Makedonije, Srbije, Turske i Rumunije koji će raditi na poboljšanju kompetencija omladinskih radnika na polju preduzetničkog obrazovanja.
- Ukoliko želite da se prijavite za učešće na ovom treningu, potrebno je da popunite onlajn prijavni formular, najkasnije do 28. marta.
savamajstor @ Čet, 21.03.2019. 03:51
albanija društvo entrepreneurial mindset through social innovation in youth work grad drač mladi obuka omladinski radnici preduzetništvo sombor somborski edukativni centar start up
• Nove poreske zone na javnoj raspravi

Lokalna samouprava uvodi nove gradske zone koje služe za obračun poreza na imovinu.

Foto 5404Radi usklađivanja zona i koeficijenata koji se koriste prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora pristupilo je izmenama i dopunama odluke kojom se određuju zone i koeficijenti. Predlog predviđa usklađivanje zona sa zonama koje se koriste za utvrđivanje lokalnih komunalnih taksi utvrđenih Odlukom o građevinskom zemljištu. Predloženim izmenama, zone i koeficijenti biće odraz stepena komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti i drugih kriterijuma, a kod poslovnih prostora zavisiće od atraktivnosti lokacije. Zbog toga se pristupilo preraspodeli ulica u okviru prve zone, na prvu A, prvu B, i prvu C zonu. Prema dosadašnjoj odluci sve ulice u okviru „Venaca” bile su u prvoj zoni. 
Nacrt Odluke biće na javnoj raspravi od 20. do 26. oktobra, kada će u periodu od 9 do 10 časova, u sobi 142 (mala sala na prvom spratu) Županije, biti održana javna prezentacija nacrta Odluke o četvrtim izmenama i dopunama odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora. Sugestije, predloge i komentare građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Odeljenja lokalne poreske administracije i u elektronskom obliku na e-mail bjovicevic@sombor.rs
triletrip @ Pet, 19.10.2018. 08:10
društvo javna rasprava komunalna opremljenost lokalna samouprava poreska admiistacija porez na imovinu preduzetništvo privreda sombor zona
• Dunavsko-panonska mikro regija o infrastrukturi

Članovi novoformirane evropske mikroregije održali su u Palati kulture Bačka u Baji konferenciju posvećenu infrastrukturnim projektima.

Foto 26603 Infrastrukturni projekti i planovi bili su tema plenarnih sednica, ali i sastanaka radnih grupa u kojima su učestvovali predstavnici grada domaćina Baje, Mohača, Sombora, Apatina i Belog Manastira. Prisutnima su se obratili Oto Salai (Szalai Ottó), zadužen za oblast privrede u Gradskom veću grada Baje i Ištvan Jo (Jo István), državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske. Oni su govorili o težnji kako lokalne uprave u Baji i ministarstava da na što bolji način povežu sve zainteresovane aktere u Mađarskoj i inostranstvu i tako omoguće iniciranje i sprovođenje projekata koji će doprineti privrednom razvoju celokupne mikro regije. Dunavsko-panonska mikro regija je do sada sprovela nekoliko aktivnosti i pripremila planove za naredni period. Kako su objasnili Šandor Rauš (Rausch Sándor), potpredsednik Skupštine županije Bač - Kiškun i Atila Pribila, pomoćnik gradonačelnika grada Sombora, do konferencije u Baji predloženo je 80 projekata. Planira se u oblasti turizma, kulture, saobraćaja, vodoprivrede i preduzetništva. - Neki od tih projekata se odnose na uspostavljanje jedinstvenog kalendara kulturnih manifestacija, zatim na revitalizaciju putne infrastrukture, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, odnosno Mađarskoj. Posebno mesto zauzimaju projekti usmereni ka povezivanju gradova mikro regije kroz uspostavljanje drumskog i vodnog prevoza - rečeno je nakon sastanka u Baji.
milangagrčin @ Čet, 03.12.2015. 01:45
apatin atila pribila bač - kiškin baja beli manastir dunavsko-panonska mikroregija ištvan jo (jo istván) kultura mohač oto salai (szalai ottó) preduzetništvo šandor rauš (rausch sándor) saobraćaj sombor turizam vodoprivreda
>>
123