Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Predlozi za Oktobarsku nagradu do 5. oktobra

Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade raspisala je javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade grada Sombora.

Foto 7436Predloge za dodelu Oktobarske nagrade mogu podneti fizička i pravna lica, a rok za njihovo dostavljanje je 5. oktobar. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, lično u Gradskom uslužnom centru (šalter 11 i 12) ili putem pošte na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom „Predlog za Oktobarsku nagradu – ne otvarati”. 
Oktobarska nagrada se dodeljuje povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada Sombora od fašističke okupacije, 21. oktobra, kao nagrada za trajno životno delo. Predsednik Komisije za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade je Srđan Zavišin. Kompletan tekst javnog poziva je dostupan na zvaničnom gradskom sajtu.
triletrip @ Pon, 24.09.2018. 09:30
21. oktobar dan oslobođenja društvo grad sombor javni poziv konkurs oktobarska nagrada predlog sombor
• U petak javna prezentacija novog budžeta

Javna rasprava o predlogu budžeta grada za sledeću godinu traje od 30. novembra do 8. decembra, kada će u Županiji biti priređeno javno predstavljanje.

Foto 7436Predlog budžeta grada Sombora za 2018. godinu predviđa prihode od 2.949.086.000 dinara, rashode u iznosu od 2.951.086.000 dinara, te budžetski deficit od dva miliona dinara, koji će predstavljati prihod od primanja ostvarenih prodajom subjekata privatizacije, stoji u dokumentu koji je dostupan na zvaničnom sajtu grada Sombora. Pošto je javna rasprava u toku, Gradska uprava očekuje od građana predloge, primedbe i pitanja na plan gradske kase za narednu godinu, koji mogu da se pošalju na elektronske adrese sdojic@sombor.rsrmarinov@sombor.rs.
Najveći prihodi sledeće godine očekuju se od poreza i taksi koje ubire Grad Sombor, od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta i transfera s viših nivoa vlasti.
Na rashodnoj strani investicije u infrastrukturu navedene su u više oblasti budžeta. Pod stavkom Stavljanje u funkciju građevinskog zemljišta - zgrade i građevinski objekti stoji iznos od 152,8 miliona dinara. Za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture - tekuće popravke i održavanje predviđeno je 110 miliona dinara. U delu predloga budžeta za unapređenje privrednog i investicionog ambijenta, za projekte iz komunalne oblasti od značaja za lokalnu samoupravu planirano je 139 miliona dinara za zgrade i građevinske objekte. Za LAP za zapošljavanje za 2018. godinu predviđeno je 17,8 miliona dinara, za projekte opšteg karaktera od značaja za lokalnu samoupravu 30.000.000, za projekte iz društvene oblasti 10 miliona, za projekte iz obrazovanja 20 miliona dinara, za projekte iz komunalne oblasti 6 miliona, itd. Za poljoprivredu je predviđeno ukupno 150 miliona dinara, od čega će 61,9 miliona biti odvojeno za zgrade i građevinske objekte.
Grad Sombor će sa 15 miliona dinara finansirati rad Narodne apoteke Sombor, a 32 miliona dinara će biti potrošeno za dokapitalizaciju dugoročnog programa toplifikacije grada. Za akciju „Mesec čistoće” predviđeno je 15 miliona dinara.
Za socijalnu zaštitu izdvojeno je ukupno 147.329.173 dinara. Za jednokratnu novčanu pomoć predviđeno je 7,2 milona, za personalnu asisteniciju za lica sa smetnjama u razvoju 4,8 miliona, pomoć i nega u kući dobiće 27 miliona, za narodnu kuhinju je planirano 20 miliona dinara. Grad Sombor će programe Crvenog krsta finansirati sa tri miliona dinara, za roditeljki dodatak za prvo dete biće raspoloživo sedam milona dinara. Za finansijsku pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama u predlogu budžeta predviđeno je 10 miliona dinara, a za sufinansiranje vantelesne oplodnje milion dinara, itd.
U oblasti kulture za Narodno pozorište Sombor predviđeno je 87.226.840 dinara. Druga najveća stavka je budžet Kulturnog centra „Laza Kostić” u iznosu od 45.343.500 dinara u okviru koje su izdvojena sredstva za Somborske muzičke svečanosti (3.000.000), dečiji festival „Šareni svet” (500.000), Festival multikulturalnosti (500.000). Manifestacije „Art okupacija” i „Likovna jesen” dobiće po dva miliona dinara, dok je 18 miliona dinara predviđeno za filmski festival.
Za Gradsku biblioteku „Karlo Bijelicki” i niz književnih manifestacija i programa iz gradskog budžeta će biti izdvojeno 42.775.000 dinara, za Gradski muzej 25.625.000, za Istorijski arhiv Sombor 17.435.000 dinara, te za Galeriju „Milan Konjović” 10.366.900 dinara.
Za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi putem javnog poziva predviđeno je 11 miliona dinara, dok je za finansiranje projekata medija odvojeno 12 miliona dinara.
Oblast sporta i omladine će biti finansirana sa ukupno 124.088.400 dinara, od kojih će 73.290.000 potrošiti Sportski centar „Soko”. Kroz podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, za organizacije fizičke kulture biće plasirano 28,7 miliona dinara, od kojih se za stručno-pedagoški rad trenera izdvaja 2.160.000 dinara, za stipendije 1.844.000 dinara, za godišnje programe klubova 22.796.000 dinara, te za manifestacije 1.900.000 dinara. Sportskom savezu grada Sombora direktno pripada 18.098.400. Javna prezentacija Predloga odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu će biti održana u petak, 8. decembra u 10 časova u velikoj sali Županije.
triletrip @ Uto, 05.12.2017. 00:46
budžet društvo ekonomija informisanje infrastruktura javna prezentacija javna rasprava javni prihodi kultura omladina politika porez predlog privreda socijalna zaštita sombor sport
• Naplata vode u selima na javnoj raspravi

Od 17. do 25. novembra 2017. godine trajaće javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombora.

Foto 7436Foto 6441Razlozi za izmene i dopune odluke proizilaze iz činjenice da su stvoreni formalni uslovi za preuzimanje vodovoda u Aleksi Šantiću, Doroslovu, Riđici, Svetozaru Miletiću, Stanišiću, Staparu, Telečki, Bačkom Monoštoru, Kolutu i Bačkom Bregu, od strane JKP „Vodokanal”, ali nisu stvoreni tehnički uslovi za očitavanje potrošnje vode preko vodomera u navedenim selima.
Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, predlaže da se u navedenim selima  potrošnja vode utvrđuje paušalno i to 3m³ vode po članu domaćinstva, uz naknadu za održavanje vodovodnog priključka po domaćinstvu. Na ovaj način potrošnja vode bi se utvrđivala sve dok se ne steknu uslovi za očitavanje potrošnje vode preko vodomera.
Da bi se stvorili potrebni tehnički uslovi potrebno je izvršiti baždarenje vodomera, a tamo gde ih nema izvršiti ugrađivanje i izvršiti druge tehničke pripreme, što iziskuje određeni vremenski period i  materijalna sredstva.
Javna prezentacija odluke i završna rasprava zakazana je za 27. novembar od 10 do 11 časova u sali 108 u Županiji.
Predloge, sugestije i komentare na Nacrt odluke građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na e-mail: vdespotovic@sombor.rs, najkasnije do 25. novembra.
Nakon završetka rasprave, Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove uputiće izveštaj o javnoj raspravi i nacrt odluke Gradskom veću grada Sombora na dalje odlučivanje.
triletrip @ Pon, 20.11.2017. 08:11
domaćinstvo društvo gradsko veće javna rasprava jkp vodokanal obračun paušal potrošnja vode predlog sela sombor voda za piće vodomer vodosnabdevanje vodovod
• Traži se dobitnik Povelje grada Sombora

Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade objavila je javni poziv za dodelu Povelje grada Sombora.

Foto 7436Povelja grada Sombora dodeljuje se na Dan grada, 17. februara, kada je 1749. godine status slobodnog i kraljevskog grada u Habsburškoj monarhiji. Povelja se dodeljuje za postignute posebne rezultate u 2016. godini u nekoliko oblasti: nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva (književnog, muzičkog, scenskog, rtv, likovnog, primenjene umetnosti i sličnih); publicistike i novinarstva; planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva; unapređenja i zaštite životne sredine; prosvete i razvoja školstva; sporta i postignutih sportskih rezultata; zdravstva i zdravstvene zaštite; socijalnog i humanitarnog rada; privrednog razvoja i drugih nenavedenih oblasti od značaja za grad Sombor.
Povelja grada Sombora dodeljuje se pojedincu, a istom licu može se ponovo dodeliti po isteku perioda od deset godina. Povelja se može ponovo dodeliti i u kraćem periodu, uz posebno obrazloženje predloga o značaju dostignuća ili ostvarenja.
Obrazložene predloge za dodelu Povelje grada Sombora mogu podneti fizička i pravna lica. Prijave se podnose do 13. januara 2017. godine, lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, ili putem pošte na adresu: Trg Cara Uroša 1, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Predlog za Povelju grada Sombora – ne otvarati”. Predlagači ne mogu sami sebe da predlože. Javni poziv za dodelu Povelje grada Sombora objavljen je na zvaničnom gradskom sajtu.
triletrip @ Sub, 31.12.2016. 03:29
dan grada društvo grad sombor javni poziv nagrada povelja grada sombora predlog priznanje sombor
• Održane dve sednice Gradskog veća

Gradsko veće usvojilo je nekoliko predloga odluka, informacija, kao i predlog Odluke o budžetu grada za 2016. godinu.

Foto 26721Foto 26720 Gradsko veće zasedalo je u četvrtak i utorak, a na sednici od 15. decembra utvrđen je predlog Odluke o budžetu grada Sombora. Gradska kasa za 2016.godinu imaće bruto iznos od 2.913.873.000 dinara. Bruto sredstva budžeta obuhvataju prihode u iznosu od 2.727.000.000 dinara i sredstva indirektnih budžetskih korisnika iz ostalih izvora finansiranja od 186.873.000 dinara.
Najviše sredstava, 1.143 milijardi dinara, određeno je za komunalnu oblast, uključujući tu JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora” i mesne zajednice. Za obrazovanje je planiran iznos od 453 miliona, a za društvene delatnosti 431 milion dinara. Sredstva u iznosu od 389 miliona ostavljena su za Gradsku upravu, gradonačelnika i Gradsko veće, Skupštinu grada i Gradskog javnog pravobranioca, dok je za rashode opšte namene opredeljen iznos od 331 milion dinara. Budžetom je predviđeno i 20 miliona dinara za projekte od značaja za lokalnu samoupravu. I naredne godine se nastavlja finansiranje određenih socijalnih kategorija, odnosno materijalno najugroženijeg dela stanovništva. Narodna kuhinja će imati dovoljno novca za rad tokom cele godine, a obezbeđena su i sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći, rešavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih lica, regresiranje putnih troškova đaka srednjih škola. Finansiraće se i jednokratne naknade za nezaposlene porodilje i trudnice, potrebe inkluzivnog obrazovanja, roditeljski dodatak za prvorođeno dete, pomoć i nega u kući, sredstva za realizciju LAP-a zapošljavanja grada Sombora – navedeno je, osim ostalog, u obrazloženju Odluke o budžetu grada za 2016. godinu.
Na 82. sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi nekoliko odluka, među kojima i Odluke o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, te predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije. Usvojene su i informacije o stanju u oblasti predškolskog obrazovanja, te informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru vezano za zagađivanje kanala 300 u Kljajićevu. Kako se navodi u saopštenju, nadzorom kanala je utvrđeno da je isti zagađen čvrstim otpadom, te da pet vlasnika objekata pored kanala ispuštaju fekalije direktno ili se otpadne vode iz septičkih jama prelivaju u kanal. Nadzor je izvršilo Odeljenje inspekcije i to na delu kanala na kojem je izvršena rekonstrukcija. Zapisnik sa fotografijama sa terena prosleđen je, na dalje postupanje, Pokrajinskom vodnom inspektoru, navodi se u saopštenju sa sednice Gradskog veća održane 14. decembra.
milangagrčin @ Sre, 16.12.2015. 00:25
budžet gradonačelnik gradsko veće legalizacija ozakonjenje plan predlog skupština grada sombor
>>
12