Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Predškolci uče nemački

U skladu sa ciljevima koji su definisani planom razvoja Predškolske ustanove Vera Gucunja, a koji podržavaju rani razvoj dece bez finansijskog učešća roditelja, biće pokrenut specijalizovani program pod nazivom Nauči nemački.

Foto 29080 Povodom uvođenja novog programa u sistem PU Vera Gucunja, kao i o potrebama i preduzetim aktivnostima upriličen je sastanak gradonačelnice Dušanke Golubović sa direktorkom predškolske ustanove Aleksandrom Perović, odnosno Antonom Bekom, predsednikom Humanitarnog udruženja Nemaca Gerhard, koje će pružati tehničku podršku specijalizovanom programu. - Dogovoreno da, eksperimentalno, učenje nemačkog jezika počne 1. novembra u objektu „Ðanić”, sa decom pripremno-predškolskog uzrasta. Program „Nauči nemački” realizovaće se dva puta nedeljno u trajanju od po jedan sat - objavljeno je u izveštaju sa sastanka.
Sagovornici su potvrdili da je ovakav način uvođenja nemačkog jezika kroz specijalizovani program, pod pretpostavkom optimalne zainteresovanosti, dobar korak ka sistemskom rešenju, odnosno formiranju bilingvalne grupe u bliskoj budućnosti.
savamajstor @ Uto, 11.10.2016. 01:45
aleksandra perović anton bek dušanka golubović gradonačelnica humanitarno udruženje nemaca gerhard nauči nemački objekat đanić obrazovanje predškolska ustanova vera gucunja pripremno-predškolski uzrast sombor
• Konkurs za drugog „Avrama”

Objavljen je konkurs za dodelu priznanja „Avram Mrazović”, koje se dodeljuje prosvetnim radnicima sa teritorije grada Sombora.

Foto 468Pravo učešća na konkursu za dodelu priznanja „Avram Mrazović” ima predškolska ustanova, osnovne i srednje škole sa teritorije grada Sombora. Priznanje se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u obrazovno - vaspitnom radu koji se vrednuje kriterijumima definisanim u konkursu, imajući u vidu kulturno i profesionalno nasleđe Avrama Mrazovića. Prijavu na konkurs podnosi obrazovna ustanova, na predlog nadležnih organa predškolske ustanove i nastavničkih veća osnovnih i srednjih škola. Konkurs je otvoren u narednih mesec dana, odnosno do 15. oktobra.
Sve prijave sa obrazloženjem sa naznakom Za konkurs za dodelu priznanja „Avram Mrazović” podnose se na šalterima 11 i 12 Gradskog uslužnog centra, u prizemlju Županije. Celokupan tekst konkursa može da se preuzme na zvaničnoj internet stranici Grada Sombora.
milangagrčin @ Pet, 16.09.2016. 00:46
društvo grad sombor gradska uprava komisija konkurs obrazovanje osnovne i srednje škole predškolska ustanova vera gucunja priznanje avram mrazović sombor
• U toku je drugi upis dece za vrtiće

Danas se završava drugi upisni rok za pripremne predškolske grupe poludnevnog boravka u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja”.

Foto 21974Prijavljivanje dece za upis u poludnevni boravak trenutno se obavlja u objektima Predškolske ustanove „Vera Gucunja”. Roditelji se mogu javiti vaspitačima u objektima u gradu i naseljenim mestima, u vremenu od 8 do 12 časova.
Za prijavu deteta za upis u predškolsku ustanovu potrebno je priložiti: izvod iz matične knjige rođenih za dete, važeću ličnu kartu, sa tačnom adresom roditelja ili staratelja, rešenje o strarateljstvu za decu pod starateljstvom, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta, te popunjenu prijavu - obrazac prijave koja se dobija kod vaspitača. 
Inače, u prvom krugu upisano je 1.717 mališana u jaslice, obdanište i zabavište, dok je na listi čekanja Predškolske ustanove „Vera Gucunja” ostalo 71 dete.
milangagrčin @ Sre, 31.08.2016. 00:55
društvo poludnevni boravak predškolska ustanova vera gucunja sombor upis dece u predškolsku ustanovu
• Rebalans od milion evra (36)

Odlukom o prvom rebalansu budžeta grada Sombora predviđa se smanjenje prihoda u iznosu od 123 miliona dinara. Kako se navodi u izveštaju sa sednica Gradskog veća umanjenje će u najvećoj meri pogoditi investicije u oblasti vodosnabdevanja.

Foto 28303 - Prema predlogu Odluke o prvom rebalansu budžeta grada za ovu godinu, koji je Gradsko veće utvrdilo na svojoj četvrtoj sednici ukupan obim sredstava budžeta Grada za 2016. godinu utvrđen je u iznosu od 2.680.084.803 dinara. Procenjeno je i da će se tekući prihodi ostvariti u manjem iznosu u odnosu na prvobitnu Odluku o budžetu grada, odnosno u iznosu od 2.603.909.000 dinara, što je umanjenje od 4.5 odsto, odnosno 123,1 milion dinara - navodi se u izveštaju Odseka za poslove sa javnošću. Inače, predlogom Odluke o budžetu grada Sombora za 2016. godinu gradska kasa je planirana u bruto iznosu od 2.913.873.000 dinara. Bruto sredstva budžeta predviđala su prihode u iznosu od 2.727.000.000 dinara dok su sredstva indirektnih budžetskih korisnika iz ostalih izvora finansiranja iznosila 186.873.000 dinara.
- Prema prvom rebalansu najveća umanjenja odnose se na prihode planirane od zaduživanja kod poslovne banke, što će usloviti i manje rashode u delu sredstava namenjenih za ulaganje u komunalnu infrastrukturu - za investicije u oblasti vodosnabdevanja. Osim toga, usled primene Odluke Skupštine grada Sombora o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora za 2015. godinu, sredstva za plate zaposlenih za čijim radom je prestala potreba su umanjena, dok su sredstva na ime naknada za otpremnine uvećana. Predlog prvog rebalansa budžeta Grada biće upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini grada. Članovi Gradskog veća su utvrdili su i Predlog odluke o pristupanju izradi srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji grada Sombora.
Peto zasedanje Gradskog veća održano je utorak, a već u sredu bila je organizovana i šesta sednica. Većnici su tada dali saglasnost za proširenje objekta PU Vera Gucunja u Sportskoj ulici i obavestili o toku pripreme prekograničnog projekta sa opštinom Erdut u kojem će partner biti i Institut ekonomskih nauka iz Beograda.
milangagrčin @ Pet, 01.07.2016. 04:12
društvo gradsko veće institut ekonomskih nauka komunalna infrastruktura odluka o budžetu grada sombora opština erdut predškolska ustanova vera gucunja rebalans budžeta skupština grada sombora sombor vodosnabdevanje
• Većnici aminovali, slede otkazi (16)

Na 90. sednici Gradskog veća, održanoj u petak, 29. januara, utvrđen je predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora u gradu Somboru.

Foto 11856Prema predlogu odluke, u javnom sektoru u Somboru maksimalno može biti zaposleno 1.133 radnika. Od tog broja, u organima grada, mesnim zajednicama i javnim ustanovama može biti zaposleno 577 osoba, a u javnim preduzećima maksimalan broj zaposlenih je 556. Shodno tome, maksimalan broj zaposlenih u Gradskoj upravi može da bude 178, u Narodnom pozorištu Sombor 45, a u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja” 180. U Turističkoj organizaciji grada Sombora je mesto garantovano za pet radnika, u Razvojnoj agenciji grada Sombora četiri, a u Centru za socijalni rad 11 radnika.
Maksimalan broj zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima je sledeći: „Vodokanal” 93, „Energana” 35, „Čistoća” 147 i „Prostor” 108 radnika. Prema informacijama od izvora iz Gradske uprave javni sektor u Somboru očekuje sigurnih 65 otkaza, a spekuliše se i sa brojkom od 100 ljudi.
Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru mora da dobije „saglasnost” odbornika Skupštine grada.
Članovi Gradskog veća utvrdili su i predlog Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom kojom je predviđena jednokratna novčana pomoć za porodilje zaključno sa trećim živorođenim detetom, roditeljski dodatak za prvorođeno dete i pravo na poklon za prvorođenu bebu u kalendarskoj godini čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji grada Sombora. Gradsko veće je usvojilo i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu, prema kojem će sprovođenjem aktivnih mera politike zapošljavanja posao dobiti 116 lica.
Pored ovih odluka, većnici su imenovali i Privredni savet grada Sombora u kojem većinu „drži” Gradska uprava. Članovi Privrednog saveta su: Panto Petrović, direktor AMK „Magnet”; Ljubica Prokić, šef računovodstva „Fiorano” d.o.o., Dimitar Pavlevski, direktor „Somboled” d.o.o.; Aleksandar Lalić, direktor „Agricom Company Group” d.o.o.; Sava Dojić, član Gradskog veća za privredu i finansije; Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu delatnost; Milan Rakas, pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj; Ivan Kamerer, šef Odseka za planiranje i statistiku i Mihael Plac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj – navodi se u saopštenju Odseka za poslove s javnošću Gradske uprave.
milangagrčin @ Pon, 01.02.2016. 00:49
čistoća energana gradska uprava gradsko veće javna ustanova javni sektor javno preduzeće maksimalan broj zaposlenih narodno pozorište sombor otkaz predškolska ustanova vera gucunja privredni savet prostor racionalizacija razvojna agencija grada sombora saopštenje sombor turistička organizacija grada sombora višak zaposlenih vodokanal
>>
12345