Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Određene prosečne cene kvadrata za porez na imovinu

Gradsko veće je na 92. sednici održanoj 28. novembra, utvrdilo Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombora i proslediće je na razmatranje i usvajanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Foto 32590 Veće je donelo rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu. Za određivanje poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora određeno je pet zona, jedinstveno za grad i sela. Zone su određene prema komunalnoj opremljenosti, opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada i drugim sadržajima u gradu, odnosno selima. Najopremljenija je prva zona, u kojoj je, primera radi, prosečna cena kvadratnog metra kuća za stanovanje 45.189 dinara, a u petoj zoni 15.185 dinara. Cena kvadratnog metra građevinskog zemljišta u prvoj zoni iznosi 1.500, u četvrtoj 460, a u petoj zoni 160 dinara. Cena kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta u trećoj i četvrtoj zoni iznosi 110, te u petoj 76 dinara. Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.
Gradsko veće je prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sombora. Informacijom je obuhvaćen period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, a Veće je preduzećima kod kojih je utvrđena neusklađenost, naložilo da prilikom izrade programa poslovanja za 2018. godinu pažljivije planiraju ekonomske parametre.
Odlučeno je i da se sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor, Kazneno-popravnim zavodom u Somboru, Srednjom poljoprivredno-prehrambenom školom i OŠ „Branko Radičević” u Staparu, zaključi ugovor o korišćenju zemljišta u javnoj svojini grada Sombora koje nije privedeno nameni, a koristi se kao poljoprivredno zemljište. Ugovor će biti zaključen za proizvodnu  2017/2018. godinu.
Na 92. sednici utvrđeni su i kriterijumi i tekstovi javnih poziva „LAP za mlade 2018” i „Programi za decu u 2018”.
Veće je dalo saglasnost na programski sadržaj i finansijski okvir  manifestacije „Zimske čarolije” koja će biti organizovana od 22. decembra 2017. do 7. januara 2018. godine.
triletrip @ Čet, 30.11.2017. 01:21
društvo grad sombor gradsko veće kanalizacija lokalna samouprava politika porez na imovinu prečišćavanje otpadnih voda prosečna cena kvadratnog metra sombor vodosnabdevanje zimska čarolija zona