Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Do kraja avgusta obavezni zahtevi inspekcijama

Grad Sombor je raspisao javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020. godinu za stočare, odnosno vlasnike infrastrukturnih elemenata na parcelama.

Foto 14130Javni poziv je objavljen polovinom juna i trajaće do 31. oktobra. Međutim, zainteresovani učesnici, jedan od značajnijih uslova ovog poziva moraju ispuniti do kraja avgusta. Kako se navodi, sva lica zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg po osnovu poljoprivredne infrastrukture, odnosno po osnovu stočarstva, dužna su da, najkasnije do 1. septembra 2019. godine, podnesu zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije (infrastruktura), odnosno Republičke veterinarske inspekcije (stočarstvo). Zapisnici ovih komisija su sastavni deo dokumentacije koja se podnosi do kraja oktobra.
Javni konkurs u oblasti infrastrukture važi za vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada (voćnjaci i vinogradi u rodu). Pravo prečeg po osnovu stočarstva imaju vlasnici domaćih životinja ili zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji lokalne samouprave, u kojoj se pravo prečeg ostvaruje.
Nažalost, grad Sombor, ovim javnim pozivima nije dao poseban značaj. Informacija o raspisivanju konkursa očigledno nije bila dovoljno kvalitetna za naslovnu stranu zvanične prezentacije lokalne samouprave u kojoj preovlađuje poljoprivredna proizvodnja, pa se može pronaći tek dubinskom pretragom sajta grada. SOinfo.org je zato u prilogu vesti postavio oba zahteva za priznavanje prava prečeg i javni poziv sa smernicama za konkurisanje. Preostali dokumenti, izjava o saglasnosti stranke i izjava povezanih lica mogu se preuzeti na sajtu grada.
savamajstor @ Uto, 16.07.2019. 06:00
domaće životinje državno svojina javni poziv odvodnjavanje plastenik poljoprivreda poljoprivredno zemljište pravo prečeg zakupa ribnjak sistemi za navodnjavanje sombor staklenik stočarstvo vinograd voćnjak
• Pojednostavljen konkurs za pravo prečeg zakupa zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je za stočare pojednostavilo postupak za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Foto 7436Postupak je pojednostavljen kako bi što više lica koja uzgajaju i drže životinje ostvarilo pravo prečeg zakupa državnog zemljišta. Izmenama i dopunama omogućeno je da zahteve, u skladu sa uslovima iz Javnog poziva, podnose i stočari sa umatičenim grlima, što prema prethodnom konkursu nije bilo moguće. Manji je i broj dokumenata koji se odnose na veterinarske uslove, dovoljan je zapisnik Republičke veterinarske inspekcije. Uslovi koji se odnose na priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a po osnovu vlasništva na infrastrukturi ostaju isti. Rok za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava prečeg zakupa državnog zemljišta po osnovu držanja i izgoja domaćih životinja i po osnovu vlasništva na infrastrukturi je 31. oktobar 2016. godine. Izmenjen i dopunjen Javni poziv sa zahtevima i izjavom, objavljen je na zvaničnoj internet stranici Grada Sombora u rubrici info pult, javni pozivi/konkursi i biće objavljen u „Somborskim novinama”, izdanju od 26. avgusta. Objavljivanjem dopunjenog konkursa, stavlja se van snage Javni poziv objavljen 18. jula 2016. godine.
triletrip @ Čet, 25.08.2016. 01:57
društvo državno poljoprivredno zemljište grad sombor javni poziv ministarstvo poljoprivrede poljoprivreda pravo prečeg zakupa sela sombor stočarstvo
• U toku prijava za besplatno zemljište i pravo prečeg zakupa

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta uputila je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i za korišćenje državnih oranica bez naknade.

Foto 22058Rok za podnošenje potrebne dokumentacije po oba javna poziva je 31. oktobar ove godine. Na javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa mogu da se prijave fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine, a vlasnici su sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, staklenika, plastenika i drugih poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Osim njih, pravo pečeg zakupa po osnovu stočnog fonda i vlasništva ili zakupa na objektima za uzgoj domaćih životinja mogu da dobiju upisana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu najmanje godinu dana.
Zahteve za korišćenje do 100 hektara poljoprivrednog zemljišta bez naknade mogu podnositi škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove, a zahteve za korišćenje do 1.000 hektara mogu podnositi fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, te ustanove za izvršenje krivičnih sankcija. Zahteve mogu podnositi i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.
Zahtevi se podnose Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Grada Sombora.
triletrip @ Uto, 26.07.2016. 01:03
državno poljoprivredno zemljište grad sombor javni poziv komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta korišćenje bez naknade lokalna samouprava navodnjavanje odvodnjavanje poljoprivreda poljoprivredno gazdinstvo pravo prečeg zakupa ratarstvo ribnjak sombor stočarstvo
• Vreme za dokazivanje prava prečeg zakupa

Grad Sombor uputio je javni poziv korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta za dokazivanje prava prečeg zakupa, koji je otvoren do 30. oktobra ove godine.

Foto 12792 Vlasnici funkcionalnih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, kao i vinograda starijih od tri, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata i za uzgoj i držanje životinja do 30. oktobra treba da dostave dokumentaciju za priznavanje prava prečeg zakupa. Osim dokaza da je poljoprivaredno gazdinstvo registrovano i u aktivnom statusu poljoprivrednici dostavljaju dokumentaciju po osnovu vlasništva na infrastrukturi, odnosno po osnovu uzgoja životinja. Kompletan javni poziv sa potrebnim obrascima može da se skine sa zvaničnog sajta Grada Sombora. Za dodatne informacije zainteresovani mogu da obrate na telefone 468 106 i 468 163 ili lično u sobi 228 na drugom spratu Županije.
triletrip @ Pet, 09.09.2011. 12:45
državno poljoprivredno zemljište infrastruktura javni poziv licitacija navodnjavanje odvodnjavanje poljoprivreda pravo prečeg zakupa sombor vinograd voćnjak zakup
• Dokazati pravo prečeg zakupa

Odeljenje za privredu Gradske uprave pozvalo je korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta da podnesu zahteve, odnosno dokaze o pravu prečeg zakupa jer predstoji nova tura licitacija.

Pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta imaju vlasnici funkcionalnih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada u rodu starijih od 3, a mlađih od 15 godina, vinograda u rodu starijih od 3 a mlađih od 30 godina, funkcionalnih poljoprivrednih objekata, vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja. Rok za podnošenje dokumentacije je 30. oktobar 2010. godine. Spisak potrebne dokumentacije može da se vidi na sajtu Gradske uprave, a po prikupljanju se podnosi poštom Komisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ili lično na šalteru broj 10 Uslužnog centra u Županiji. Dodatne informacije mogu da se dobiju na telefone 025/468 106 i 468 160, odnosno u Odeljenju za privredu u sobi broj 228 na drugom spratu Županije.
triletrip @ Uto, 14.09.2010. 08:48
državno poljoprivredno zemljište gradska uprava licitacija odeljenje za privredu poljoprivreda pravo prečeg zakupa sela sombor zakup