Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Fabrika agropeleta treći put na prodaju

Stečajni upravnik Bridge Power Investments iz Novog Sada oglasio je treću prodaju fabrike agropeleta u Doroslovu kao pravnog lica, metodom javnog prikupljanja ponuda.

Foto 15750Imovinu preduzeća čini fabrika za proizvodnju agropeleta u Doroslovu i zemljište na kom je ona izgrađena.
- Tokom prva dva javna poziva niko nije otkupio prodajnu dokumentaciju, ali je bilo ljudi koji su dolazili da razgledaju imovinu. Sada smo modifikovali ponudu, pa u prodajnu imovinu nije ušla poljomehanizacija, koju ćemo oglasiti posebnim javnim pozivom za nekoliko dana. Nadam se da će ovoga puta biti zainteresovanih - izjavio je za portal „eKapija” stečajni upravnik Ivan Petrović.
Procenjena vrednost imovine pravnog lica Bridge Power Investments, koja je sada ponuđena, iznosi oko 347 miliona dinara, a minimalna prihvatljiva cena je 173.995.000 dinara. Javno nadmetanje će biti održano 7. avgusta u 15 časova u Novom Sadu.
Fabrika za proizvodnju agropeleta u Doroslovu otvorena je aprila 2013. godine, a procenjuje se da je u nju tada uloženo oko 12,5 miliona evra. Stečaj preduzeća Bridge Power Investments iz Novog Sada počeo je decembra 2015. godine.
triletrip @ Pet, 07.07.2017. 02:22
agropelet bridge power investments doroslovo ekapija ekonomija fabrika imovina javna ponuda poljomehanizacija pravno lice privreda prodaja sela sombor stečaj zemljište
• Prodaja Fabrike akumulatora 21. oktobra

Stečajni upravnik stečajnog dužnika Fabrika akumulatora Sombor AD u stečaju oglasio je prodaju preduzeća, po početnoj ceni od 12,5 miliona evra.

Foto 11113Foto 7224Fabrika akumulatora Sombor će biti prodata kao pravno lice, što pored objekata i opreme podrazumeva i žigove i druga intelektualna prava. Vrednost preduzeća procenjena je na 25.020.000 evra, a početna cena na javnom nadmetanju biće 12.510.000 evra. Depozit za učešće u javnom nadmetanju je 20 odsto od procenjene vrednosti i iznosi 5.004.000 evra. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja kupe dokumentaciju za prodaju po ceni od 250.000 dinara, uplate depozit i potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita.
- Veliki proizvođač akumulatora, američki Exide, pokazao je interesovanje preko svog zastupnika u Srbiji, a stigao je i nezvaničan upit od jedne kompanije iz Rusije - kazao za biznis portal „eKapija” stečajni upravnik Predrag Ljubović.
Najvažniju imovinu somborske fabrike akumulatora čine proizvodne hale, upravne zgrade, magacini, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište. Osim same fabrike, prodaje se i Trgosirovina, Somborcima poznat kao otpad pored garaže „Severtransa”.
Fabrika akumulatora dva puta je bila pod upravljanejm zakupaca, a poslednji, Dem Helas, uposlio je oko 30 odsto kapaciteta i stotinak radnika. Dem Helasu je pre oko mesec dana otkazan zakup odlukom odbora poverilaca, ali zakupac još nije izašao iz pogona fabrike, pa je pokrenuta tužba za njegovo iseljenje. Krajnji rok za uplatu depozita je 14. oktobar. Javno nadmetanje će biti održano 21. oktobra u 12 sati u Fabrici akumulatora.
U prilogu vesti možete da pogledate kompletan tekst javnog poziva za javno nadmetanje za prodaju Fabrike akumulatora Sombor.
triletrip @ Ned, 28.08.2016. 02:59
akumulator dem helas ekapija ekonomija exide fabrika akumulatora sombor imovina javno nadmetanje pravno lice predrag ljubović privreda prodaja sombor stečaj stečajni upravnik
• Dug miruje ako se redovno plaća (1)

Poreski dužnici koji do kraja ovog meseca izmire dugovanja stiču pravo na mirovanje duga. Redovnim plaćanjem poreskih obaveza tokom mirovanja duga stiče se pravo na otpis kamate.

Foto 7436Odeljenje lokalne poreske administracije podseća građane i pravna lica koji imaju dugovanja po osnovu poreza, komunalnih taksi (lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, lokalna komunalna taksa za držanje sredstava za igru, lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, lokalna komunalna taksa za postavljanje reklamnih panoa), naknada (naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za fizička i pravna lica, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada za zakup građevinskog zemljišta) i prihoda od davanja u zakup poslovnog prostora da uslov za mirovanje glavnog duga mogu steći ukoliko do 31. januara 2013. godine plate poreske obaveze dospele za novembar i decembar 2012. godine. Period mirovanja duga zavisi od ekonomske snage obveznika - za fizička lica i preduzetnike koji nisu svrstani u velika pravna lica, dug miruje do 31. decembra 2014. godine, a do 31. decembra 2013. godine glavni dug će mirovati pravnim licima koja su razvrstana u velika pravna lica. Pravo na otpis kamate stiče se blagovremenim plaćanjem poreskih obaveza tokom perioda mirovanja glavnog duga - saopštila je Gradska uprava Grada Sombora.
triletrip @ Pon, 21.01.2013. 18:48
dug fizička lica građani kamata mirovanje otpis porez pravno lice privreda sombor