Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Većini radnika po 680 dinara

Privredni sud u Somboru objavio je rešenje o glavnoj deobi stečajne mase u DD TI Farbara iz Čonoplje.

Foto 8174Navedeno je da su tokom stečajnog postupka ostvareni prilivi od 32,387 miliona dinara. Najveći deo, 26,5 miliona dinara prihodovan je prodajom imovine. Preostala sredstva stigla su od kamata i zakupa. Uglavnom, poveriocima DD TI Farbara pripašče tek trećina sredstava, obzirom da će 20,6 miliona opredeljeno za stvarne troškove stečajnog postupka, od čega bruto zarade po ugovoru o delu iznose preko 6,6, a naknada i nagrada stečajnog upravnika više od 4,5 miliona dinara.
Evidentirana dugovanja čonopljanskoe Farbare premašila su 117 miliona dinara. Agencija za osiguranje depozita je najveći pojedinačni poverilac sa 106 miliona dinara, dok su potraživanja bivših zaposlenih nešto preko deset miliona dinara. Obzirom da najznačajniji dugovi spadaju u treći isplatni red poverilaca, a da je sredstava značajno manje od potrebnog biće namireno tek 7,26 odsto stvarnog iznosa. Tako će Agenciji od raspoloživih 11,5 pripasti nešto više od 7,5 miliona dinara, dok će nekadašnjim radnicima „pripasti mrvice”. Najveći deo njih dobiće tek 681,31 dinar. Pravo na svojih 7,26 odsto stečajne mase Farbare ostvario je i grad Sombor. Potraživanja od skoro 300 hiljada dinara namirena su sa 21.777 dinara.
Deoničko društvo sa Tekstilnom industrijom Farbara Čonoplja u stečaju je od maja 2010. godine. Status deoničkog društva dobilo je 1992. godine kao deo sistema somborskih preduzeća Dekor i Tekstil. Udeo u vlasništvu imao je čak i tada aktuelni Pokrajinski fond za razvoj privrede. Proizvodnja u čonopljanskoj Farbari prestala je sredinom devedetih godina. Preduzeće je u doba SFRJ zapošljavalo i do 550 radnika, a u periodu od 1957. do 1959. godine Farbara je imala čak i fudbalski klub.
savamajstor @ Uto, 30.07.2019. 05:00
agencija za osiguranje depozita bivši radnici čonoplja dd ti farbara dekor poverioci privreda sela sombor stečajna masa tekstil u stečaju
• Budućnost isključena sa berze

Suspendovano trgovanje akcijama čonopljanskog preduzeća.

Foto 5394Beogradska berza donela je rešenje o isključenju akcija Budućnost AD Čonoplja sa MTP Belex, tržišni segment MTP-akcije. Trgovanje akcijama na MTP Belex privremeno je obustavljeno krajem aprila 2018. godine, kada je u čonopljanskom preduzeću pokrenut postupak prinudne likvidacije. Nakon obaveštenja stečajnog upravnika Dragana Veselinovića, od 10. februara 2019. godine, o otvaranju stečaja u Budućnosti AD, akcije su isključene sa berzanskog tržišta.
Privredni sud u Somboru je polovinom januara, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, započeo stečajni postupak u Akcionarskom društvu „Budućnost” poljoprivredna proizvodnja, prerada i promet. Kako je tada navedeno, poverioci u narednih 60 dana mogu prijaviti svoja potraživanja. Privredni sud u Somboru je prvo poverilačko ročište zakazao za 26. februar. Tom prilikom biće formirana i skupština poverilaca.
savamajstor @ Uto, 19.02.2019. 04:11
beogradska berza budućnost ad čonoplja dragan veselinović mtp akcije mtp belex poverilačko ročiste poverioci privreda privredni sud sombor sela sombor stečajni upravnik
• Graničar povučen sa tržišta

Beogradska berza je zbog pokretanja stečajnog postupka obustavila trgovinu akcijama gakovačkog preduzeća.

Foto 10625- Privremena obustava trgovanja akcijama AD Graničar traje do dostavljanja Berzi obaveštenja i dokumentacije relevantne za sagledavanje statusa Izdavaoca u vezi sa javno objavljenim podacima o otvaranju stečajnog postupka nad Izdavaocem, a najduže tri meseca od dana donošenja ove Odluke koja stupa na snagu i primenjuje se odmah. Nalozi za trgovanje akcijama Izdavaoca uneti u BelexFIX miruju do dana prestanka privremene obustave trgovanja - piše u odluci Beogradske berze.
Privredni sud u Somboru je rešenje o pokretanju stečajnog postupka nad AD Graničar Gakovo, zbog trajne nesposobnosti plaćanja svojih obaveza, doneo početkom marta. Prvo poverilačko ročište, na kojem će biti formirana i Skupština akcionara, zakazano je za 12. april, dok je za 2. septembar planirano ispitno ročište. Privredni sud je za stečajnog upravnika imenovao Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika. Poverioci AD Graničar Gakovo, u roku od 60 dana mogu prijaviti svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku.
savamajstor @ Čet, 24.03.2016. 02:28
ad graničar agencija za licenciranje stečajnih upravnika belexfix beoogradska berza gakovo poverilačko ročiste poverioci privreda privredni sud u somboru privremena obustava trgovanja sela sombor stečajni postupak
• Proglašen stečaj nad AD „Graničar” Gakovo

Privredni sud u Somboru doneo je Rešenje o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD „Graničar” Gakovo, zbog trajne nesposobnosti plaćanja svojih obaveza.

Foto 10625Foto 9866Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Privredni sud je pozvao poverioce da u roku od 60 dana prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pod teretom odbačaja kao neblagovremene, ukoliko bude podneta po isteku roka od 120 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku. Istovremeno, sud je pozvao dužnike „Graničara” da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. 
Prvo poverilačko ročište je zakazano za 12. april, na kojem će biti formirana i Skupština akcionara, a ispitno ročište je zakazano za 2. septembar. Oba ročišta će se održati u somborskom Privrednom sudu, sa početkom u 12 časova, u sudnici broj 3.
Agencija za registar privrednih subjekata je dobila nalog da izvrši upis rešenja o pokretanju stečaja nad stečajnim dužnikom, a pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od isticanja oglasa na oglasnu tablu suda odnosno od 7. marta – navodi se u objavljenom oglasu.
milangagrčin @ Pet, 11.03.2016. 00:50
ad graničar gakovo agencija za licenciranje stečajnih upravnika agencija za registar privrednih subjekata obezbeđena i neobezbeđena potraživanja poverilačko ročiste poverioci privredni sud sombor skupština akcionara sombor stečaj stečajni postupak zakon o stečaju
• Crkavica i dalje čekanje (3)

Kao da nema rešenja za Fabriku akumulatora Sombor. Prethodne nedelje fabrika je na tri dana bila bez struje, a radnicima su isplaćeni sramotni iznosi „solidarne pomoći”.

Foto 11114Prethodne nedelje fabrika je na tri dana bila bez struje, a ta situacija, je bila savršena za izmeštanje finansijskog odeljenja, van fabrike. Nije poznato koja je krajnja destinacija „papirologije”. Električne energije u Fabrici akumulatora Sombor nije bilo od utorka do petka, i u tom periodu najveći broj zaposlenih nije dolazio na „posao” - saznaje SOinfo.org. Ipak, poslednjeg radnog dana, uz dolazak struje, zaposlene je sačekalo još iznenađenja. Radost zbog povratka na posao, dodatno je uvećalo „neverovatno dobročinstvo uprave”. Obezbeđene su novčane nadoknade za maj - u najmizernijim mogućim iznosima. Oni koji taj mesec opravdano nisu radili stekli su pravo na isplatu solidarne pomoći u iznosu od hiljadu dinara, dok je zaposlenima koji su bili na svom radnom mestu tokom meseca maja, radni sat vrednovan 120 dinara, što je manje nego da su bili angažovani preko omladinske zadruge
U skladu sa dešavanjima u krugu, situacija se preslikala i na pripremu UPPR Fabrike akumulatora Sombor. Dokument još uvek nije predstavljen pa se u skladu sa tim odlažu ročišta za predstečajni postupak FAS-a. Zahtev je za sada, na iznos od dva miliona evra, uputila Findomestik banka, a pominje se i preduzeće „Cerski štit”, usko povezano matičnim Farmakomom, koji po navodima, ozbiljnih prestoničkih medija, u ovom momentu duguje najmanje 500 miliona evra. Zvanično, najveći poverilac u slučaju šabačkog koncerna, je Međunarodna finansijska korporacija, deo grupe Svetske banke, koja će, po predstavljanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije, i odlučiti kakva sudbina čeka Farmakom MB, a samim tim i Fabriku akumulatora Sombor.    
savamajstor @ Uto, 08.07.2014. 02:50
cerski štit fabrika akumulatora sombor farmakom mb international finance corporation poverioci predstečajni postupak privreda sombor unapred pripremljeni plan reorganizacije world bank group
>>
12