Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Obavezne poreske prijave i za „vikendice”

Grad Sombor poziva građane da podnesu prijave ili promene na imovini, objektima za odmor i/ili rekreaciju, tokom aktuelnog popisa nepokretnosti u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu”.

Foto 16950- Pored kuća za stanovanje, stanova, poslovnih objekata, garaža i garažnih mesta, popisuju se i objekti za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima. Objekti za odmor i rekreaciju su predmet oporezivanja i razvrstavaju se u kategoriju objekata – kuće za stanovanje. Za utvrđivanje poreske obaveze nisu od značaja činjenice da li se plaća zakup zemljišta nadležnim javnim preduzećima, da li je upisano pravo svojine u zemljišne knjige i slično. Od značaja za oporezivanje je faktičko stanje odnosno postojanje objekta i pravo svojine, korišćenja ili postojanje državine od strane fizičkog ili pravnog lica - piše u obaveštenju koje je objavljeno na sajtu grada.
Poreska obaveze obračunaće se od dana nastanka, dana sticanja prava, dana početka korišćenja, dana osposobljavanja, dana izdavanja upotrebne dozvole, odnosno omogućavanja korišćenja na drugi način, a najviše pet godina unazad. Predmet oporezivanja je korisna površina objekta - zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta, isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta. Obveznicima koji koriste objekte za odmor ili rekreaciju u vikend naseljima na teritoriji Sombora, a ne nalaze se u evidencijama ovog Odeljenja kao obveznici poreza na imovinu, upućeni su pozivi da podnesu poresku prijavu za iste. Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj u skladu sa članom 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
savamajstor @ Pon, 05.11.2018. 03:30
društvo objekti za odmor i/li rekreaciju odeljenje lokalne poreske administracije poreska prijava reforma poreza na imovinu sombor vikend naselja vikendice zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
• Ističe rok za podnošenje poreskih prijava

Poslednji rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana ističe 16. maja – navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Foto 4818Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u prošloj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini i to: fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije. 
Neoporezivi iznos dohotka za prošlu godinu je 2.201.220 dinara i jednak je trostrukom iznosu prosečne godišnje zarade (733.740 dinara) po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini
Porez na dohodak se plaća po stopi od 10 odsto na iznos od 2.201.221 do 6.603.660, a po stopi od 15 odsto na iznos zarade preko 6.603.661 dinar. Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje. 
Poreska prijava se može podneti u elektronskom obliku, preko elektronskog servisa Poreske uprave, i u papirnom obliku, na adresu poreske filijale u mestu prebivališta - navodi se u saopštenju Poreske uprave.
milangagrčin @ Pet, 29.04.2016. 02:46
fizička lica - rezidenti nerezidenti poreska prijava poreska uprava srbije porez na dohodak - 10 odsto porez na dohodak - 15 odsto sombor zakon o porezu na dohodak građana