Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Završena nabavka 65 raketa

Trajala korporacija AD iz Kruševca izabrani je ponuđač za nabavku 65 protivgradnih raketa.

Foto 25805Grad Sombor je na zvaničnom sajtu objavio da je vrednost javne nabavke male vrednosti bila 2,5 miliona dinara, a da je prihvaćena jedina ponuda od 2,73 miliona dinara sa uračunatim porezom na dodatnu vrednost. Trajal korporacija se obavezala da će izvrši isporuku predmetnog dobra u radarski centar Bajša u roku od maksimalno pet kalendarskih dana, po potpisivanju ugovora. Nabavljenih 65 protivgradnih raketa za potrebe grada Sombora su vertikalnog dometa od 7.300 do 7.900 metara. Nose 400 grama reagensa na bazi srebro-jodida (AgJ) - piše u specifikaciji proizvoda. Ponuđač garantuje kvalitet isporučenih predmetnih raketa, sa procentom neispravnosti tokom eksploatacionog perioda manjim od 2 odsto utrošenih raketa.
Ugovorom je predviđeno da na teret dobavljača pada i materijalna i nematerijalna šteta naneta trećim fizičkim i pravnim licima, kao i šteta na lanserima i objektima unutar sistema odbrane od grada, nastala neispravnošću-laganjem protivgradnih raketa, koja su posledica proizvodno - tehnološke greške. Pod neispravnom raketom koja je posledica proizvodno-tehnološke greške podrazumevaju se one koje nisu izvršile svoju namensku funkciju. Grada Sombora i Trajal korporacije su ugovorom predvideli da dobavljač po prijemu obaveštenja o nastanku materijalne štete obaveštava naručioca o slanju svog predstavnika na mesto nastanka štete, radi zajedničke procene, na osnovu koje dobavljač vrši nadoknadu, direktno oštećenom licu.
savamajstor @ Sre, 19.02.2020. 07:00
bajša javna nabavka male vrednosti poljoprivreda protivgradne rakete radarski centar bajša sombor trajal korporacija
• Besplatna radionica za žene

Somborska „Dobra bašta” organizuje u petak, 21. februara, besplatnu radionicu upotrebe mašina u proizvodnji i preradi povrća.

Foto 37333 Prvi deo celodnevne radionice biće održan u plasteniku ovog socijalnog preduzeća u Stanišiću gde će polaznice imati priliku da se obuče za korišćenje stolova za rasad i profesionalne sušare za preradu povrća. U popodnevnim časovima, u prostorijama Mesne zajednice u Stanišiću, biće održano teorijsko predavanje na ovu temu i stručne konsultacije sa tehnologom. Radionica je namenjena ženama iz Sombora i okoline koje su zainteresovane za ovu oblast. Broj polaznica je ograničen, a prednost će imati nezaposlene žene, kao i one koje se već bave poljoprivredom i preradom hrane, a žele da unaprede svoja znanja uz stučnu podršku.
Sve kandidatkinje koje žele da pohađaju radionicu, mogu da se prijave do 19. februara. Potrebno je da podataka ime i prezime, kontakt telefon, radni status (zaposlena/nezaposlena/samozaposlena) pošalju na imejl - onasnazivanje@fondb92.org. Takođe, imejlu bi trebalo da pridruže i odgovor na pitanje zašto žele da učestvuju u radionici. Odabranim kandidatkinjama koje dolaze iz mesta van Stanišića biće refundirani troškovi prevoza.
tam @ Ned, 16.02.2020. 19:00
dobra bašta društvo fond b92 poljoprivreda prerada hrane sela socijalno preduzeće sombor stanišić
• Rani uvid za poljoprivredni kompleks

Gradska uprava je raspisala oglas za Rani javni uvid u materijal za izradu plana detaljne regulacije za izgradnju poljoprivrednog kompleksa u Katastarskoj opštini Stanišić. Investitor je doo Pan Harvest iz Gakova, a izrađivač PDR-a, somborski Saputnik M, ogranak Meridijanprojekt - urbanističko i prostorno planiranje.

Foto 37251 Objavljeno je da bi ovaj kompleks trebalo da se pruža na gotovo 1.100 hektara. Osnovne namene površina na području, dominantno ostaje poljoprivredno zemljište, vodno zemljište-melioracioni kanal i saobraćajne površine-lokalni put, odnosno atarski putevi. Konceptualnim rešenjem poljoprivredno zemljište je podeljeno na dve celine. Kako je navedeno u materijalu, u prvoj celini dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje (ribnjaci, farme, staklenici i plastenici...), objekata u funkciji poljoprivrede (hladnjače, magacini, silosi sa sušarama garaže, koševi, ambari, ostave, nadstrešnice...), komunalnih i infrastrukturnih objekata, akumulacija i objekata/kompleksa za korištenje obnovljivih izvora energije (biogasnih postrojenja, solarnih elektrana, vetroparkova).
Drugi deo plana odnosi se na izgradnju tri tipa salaša, voćarsko-vinogradarskih objekata i objekata za eksploataciju mineralnih sirovina - piše u pozivu za Rani javni uvid. Budući plan detaljne regulacije predviđa da lokalni put Stanišić - Aleksa Šantić pređe u rang opštinskog puta, a da se atarski putevi koji će voditi do poljoprivrednih kompleksa asfaltiraju i prošire na delovima sa širinom manjom od propisane.
Javni uvid će biti mogući izvršiti do 7. februara, u županijskoj kancelariji 143, svakog radnog dana do 14 sati. Tada će biti zaključeno i podnošenje primedbi i sugestija u pisanom obliku. Preuzimanje materijala na sajtu grada.
savamajstor @ Pon, 27.01.2020. 06:40
aleksa šantić farme gakovo ko stanišić lokalni put mineralne sirovine opštinski put pan harvest plastenici poljoprivreda poljoprivredni kompleks privreda rani javni uvid ribnjaci salaši sela sombor staklenici voćarsko-vinogradarski objekti
• Grad ne zna, Ministarstvo ne odgovora

SOinfo.org je pokušao da sazna koliko je uspešan projekat izdavanja 225 hektara državne zemlje u Staparu, državnom partneru, kompaniji Al Rawafeid Srbija. Odeljenje za poljoprivredu lokalne samouprave nema odgovore, nadležno ministarstvo ćuti, iako smo se obraćali najmanje dva puta u prethodnom periodu.

Foto 5039Lokalne samouprave je u svom dopisu uglavnom potvrdila sopstvenu nemoć da potpuno upravlja poverenim poslovima i budžetskim prihodima. - Obzirom da se sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini prenose od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za poljoprivredno zemljište, u masi, a ne po zakupcima, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a ni Odeljenje za finansije Gradske uprave Vam ne može dati precizan odgovor vezan za pitanja uplate zakupnine - piše u odgovoru na naš upit koliko je sredstava Ministarstvo uplatilo u budžet grada Sombora na ime zakupa državnog zemljišta u Staparu izdatog partneru Al Ravafeid. Odeljenje nije upoznato ni sa godišnjim izvršenjem, kao ni da li je u dosadašnjih pet godina bilo kršenja ugovornih obaveza. Nadležni su ponovili da na pitanje vezano za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini izdatog pravnom subjektu Al Rawafeid nije u mogućnost da kvalitetan i potpun odgovor obzirom da je sa istim ugovor zaključilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za poljoprivredno zemljište. Preporučili su nam da se direktno obratimo njima radi dobijanja traženih podataka. SOinfo.org je u dopisu Odeljenju lokalne samouprave pokušao da dobije komentar, koliko je ovaj ugovor povoljan za grad Sombor i da li je tokom pet godina trajanja potvrđena opravdanost izdavanja 224 hektara najplodnije zemlje, za svega 56.000 evra godišnje. Interesovalo nas je u da li je partner, u prethodnom periodu, izvršio bilo kakva ulaganja na ovim parcelama, koje su to investicije i kolika je njihova vrednost. Nažalost, ni o tome u lokalnoj samoupravi nisu mogli ništa da kažu.
Odgovore o realizaciji Međudržavnog sporazuma, po zaključku vlade RS Memoranduma Vlade Republike Srbije, koji se tiče državnog zemljišta u Staparu, do danas nismo dobili od odgovornih u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Poslednje dostupne informacije o „staparskom partnerstvu” sa Al Rawafeidom su iz prve polovine 2017. godine. Tada je pomoćnica načelnika gradskog odeljenja za poljoprivredu Mirjana Drča Borović rekla da je arapski partner „platio deo zakupa” i ukazala da kontrolu naplate obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ona je pre gotovo tri godine predočila i da je 354 hektara dato u zakup i na korišćenje „Al Rawafeid Srbija” na period od 20 godina, ali da je ova površina umanjena jer je zapisnikom Republičke poljoprivredne inspekcije ustanovljeno da na delu zemljišta investitor iz Bačkog Brestovca ima pravo prečeg zakupa po osnovu infrastrukture pa je arapskoj firmi ostalo 225 hektara.
Dok čekamo da odgovorni daju makar i osnovne informacije o realizaciji međudržavnog sporazuma sa Al Rawafeid, podsećamo da će Vlada APV do 2021. godine izdvojiti 440 miliona dinara za finansiranje izgradnju puta kroz atar, od Stapara do Sivca, a da lokalna samouprava planira projektovanje „Zalivnog polja Stapar”.
savamajstor @ Pet, 24.01.2020. 10:00
al rawafeid međudržavni sporazum memorandum valde republike srbije ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede mirjana drča borović odeljenje za finansije odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine poljoprivreda sombor
• Plodovi paprike imali oštećenja od sunca

Poljoprivredna stručna služba Sombor je u Edukativnom centru predstavila rezultate mikro i makro ogleda poljoprivrednih kultura u 2019. godini.

Foto 37193Foto 37194Vladimir Sabadoš, direktor PSS Sombor, je u obraćanju rekao da su se ogledi sprovodili na nekoliko lokacija, odnosno na oglednim poljima - Toplana, Bilić, Gakovo i oglednom voćnjaku u Karavukovu, kao i parcelama poljoprivrednih preduzeća i proizvođača u zapadnobačkom okrugu. Ogledi su izvršeni u specifičnim agroekološkim uslovima. - Ove godine, na našem području, odnosno u Somboru, Apatinu i Odžacima, imali smo 169 apliciranih i dobijenih konkursa, 17 IPA projekata i 41 sproveden program. - rekao je Sabadoš.
O rezultatima dobijem u ogledima govorili su stručnjaci iz različitih oblasti. Ono što je zajedničko za sve poljoprivredne kulture jeste da su dale slabije prinose. Kako su stručnjaci naveli, slabiji prinos prouzrokovan je lošim vremenskim uslovima. Posledice visokih temperatura koje su obeležile proteklo leto, odrazile su se na krompir, soju, pšenicu.
Paprika, kako je objasnila Olivera Sekulić, dala je velik broj plodova sa oštećenjem od sunca. Što se tiče prinosa soje, kako su naveli, prošla godina nije bila na nivou rekordne 2018. godine. - U jednom periodu izgledalo je da će prinosi biti vrlo solidn, ali je toplo leto uticalo da prinos bude prosečan - naveli su iz PSS Sombor. Sorta Wendy dala je najbolje rezultate pri ogledima sprovedenim na soji.
Što se tiče ozime pšenice, na oglednoj parceli u Gakovu, najveći prinos dala je sorta MODERN sa prinosom od 8.402 kilograma po hektaru. Objavljeno je da se u Karavukovu istakla sorta NS-NG-1 sa prinosom od 7.300 kg/ha. NS hibridi kukuruza, su na oglednom polju u Gakovu dali natural prinos u proseku od 9.868, dok su AS I KWS dali natural prosek od 9.246 i 11.071 kg/ha.
Mara Sikic @ Pon, 20.01.2020. 07:00
bilić edukativni centar gakovo kukuruz ogledi olivera sekulić ozima pšenica paprika poljoprivreda poljoprivredna stručna služba sombor - pss sombor salaši sela soja sombor toplana vladimir sabadoš
>>
1234
. . .
98