Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Lokalne potrebe smernica za delovanje viših nivoa

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu organizovao je u Somboru drugu konferenciju posvećenu regionalnom razvoju.

Foto 34669 Cilj konferencije je upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sa značajem i mogućnostima regionalnog razvoja, kroz pametnu specijalizaciju i putem korišćenja dostupnih evropskih fondova. Podsekretar u nadležnom sekretarijatu  Nebojša Vojnović je poručio da je važno da postoji obostrana komunikacija između lokalnih samouprava i resornog sekretarijata, jer bez identifikovanja potreba lokalnih samouprava ne mogu da se kreiraju pravci delovanja viših nivoa vlasti. Prisutnima je o strategiji „Evropa 2020” govorila zamenica direktora Regionalne razvojne agencije „Panonreg” iz Subotice Ljubica Mesaroš. Naglasila je da se kreiranjem regionalnih politika, kao instrumenata za postizanje ujednačenog i održivog razvoja stvara preduslov za inovacije koje će doneti najveću stopu povrata ulaganja. - Jedan od preduslova za regionalni razvoj je specijalizacija regija, jer nisu sve regije iste, svaka ima svoju specifičnost u čemu je uspešna, a to se može definisati kroz saradnju univerziteta, istraživačkih centara, preduzeća i javne uprave. Time se može stvoriti platforma za strategiju pametne specijalizacije putem definisanja prioriteta - navela je Mesaroš.
Vladica Vojinović sa Univerziteta Edukons je u svom obraćanju predstavila važnost implementiranja jedinstvenog softverskog rešenja „Smart dev” za upravljanje projektima i strateško planiranje, koji bi sve lokalne samouprave trebalo da koriste radi bolje iskorišćenosti resursa.
savamajstor @ Uto, 11.12.2018. 02:15
evopa 2020 konferencija ljubica mesaroš nebojša vojnović pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu privreda ragionalna razvojna agencija panonreg regionalni razvoj smart dev sombor univerzitet edukons vladica vojnović
• Dve hiljade evra za radne i upravljačke kapacitete

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je rezultate konkursa.

Foto 4508Kako je navedeno u javnom pozivu, sredstva se opredeljuju za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicima lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine. Odobrava se isplata s ciljem da jedinice realizuju projekte koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede - piše u rešenju. Iako je pozivom predviđena dodela 2,5 miliona dinara, utrošeno je manje od polovine, svega 1,17 milona dinara. Deliće ih četiri opštine i jedan grad.
Nadležni su objavili da će po 250.000 dinara pripasti lokalnim samouprava Srbobran, Bač i Sombor, 246.500 dinara će biti opredeljeno opštini Irig, a 178.398 dinara Kanjiži. Nije navedeno za koje projekte se konkretno opredeljuju ova sredstva niti koliko će novca za potrebe sufinansiranja lokalne samouprave biti obavezne da izdvoje.
savamajstor @ Pet, 13.07.2018. 07:00
društvo opština bač opština irig opština kanjiža opština srbobran pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sombor unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta
• Obnavlja se prevodnica kod Bezdana?

Među pet odobrenih projekata u okviru prekogranične saradnje Mađarska - Srbije nalazi se i rekonstrukcija i sanacija prevodnice Bezdan i ustave Šebešfok - objavljeno je na konferenciji za medije u Vladi Vojvodine u Novom Sadu.

Foto 8584Za projekat „Kompleksno unapređivanje vodoprivrednih područja kanala Baja–Bezdan“ odobreno je preko 7 milion evra. Glavne aktivnosti u ovom projektu usmerene su na rekonstrukciju i sanaciju prevodnice Bezdan i ustave Šebešfok. Vršilac dužnosti direktora JP „Vode Vojvodine” Slavko Vrndžić je kazao da je projekat od ogromnog značaja za hidrosistem DTD, kao i za plovidbu, revitalizaciju plovnih puteva, odbranu od poplava, te da nosi u sebi jednaku važnost za turizam i kulturnu baštinu.
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić saopštili su na konferenciji za novinare u Pokrajinskoj vladi da je pet odobrenih velikih strateških projekata, koje sufinansira Evropska unija, vredno više od 28 miliona evra. Od ukupno odobrenog iznosa 14 miliona evra je za Mađarsku, a preko deset miliona evra je za Srbiju, odnosno Vojvodinu. Ostatak iznosa do 28,4 miliona evra je sufinansiranje partnera iz Srbije i Mađarske.
Osim projekta „Kompleksno unapređivanje vodoprivrednih područja kanala Baja–Bezdan”, odobreni su projekti „Snabdevanje vodom i razvoj vodne infrastrukture u graničnim slivnim područjima” (5.900.000 evra), projekat železnice na deonici Subotica-Baja vredan je preko tri miliona evra uz 15 posto učešća, a projekat „Razvoj prekograničnog puta Kibekhaza (HU) – Rabe (SRB)” preko 4,5 miliona evra uz 15 posto učešća. Preko tri miliona evra iz budžeta IPA programa namenjeno je za projekat iz oblasti turizma i kulturne baštine „Raznobojna saradnja”.
triletrip @ Uto, 07.03.2017. 13:45
bezdan evropska unija ipa projekat jp vode vojvodine kanal baja - bezdan nenad grbić novi sad ognjen bjelić pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prekogranična saradnja mađarska - srbija prevodnica sela slavko vrndžić sombor vlada ap vojvodine
• Najava revizije lokalnih Strategija razvoja (1)

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, najavio reviziju Strategija razvoja i akcionih planova u lokalnim samoupravama.

Foto 28573 - Prvi cilj u radu sekretarijata će biti revidiranje Strategija razvoja i akcionih planova po lokalnim samoupravama koje ih imaju, kao i Programa razvoja AP Vojvodine. Strategije razvoja ne mogu biti samo mrtvo slovo na papiru, a akcioni planovi moraju biti operativni i primenjivi. Takođe, ljudski resursi su veoma važan instrument da bi se određeni planovi mogli sprovesti, a od decembra kada počne primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, racionalizacija će biti neminovna, i na godišnjem nivou će se smanjivati broj zaposlenih za dva odsto. Lokalne i Pokrajinska administracija moraju biti efikasnije, pa se u reorganizaciji mora voditi računa o preraspodeli kadrova, koji će biti produktivniji – rekao je sekretar Bjelić. Pokrajinski „ministar” je izjavio da je njegov cilj da svaka opština ima deset pripremljenih projekata koji će moći da konkurišu za sredstva iz evropskih fondova, jer kako je dodao, budžeti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou će biti sve manji i potrebno je okrenuti se eksternim izvorima finansiranja.
„Strategija održivog razvoja grada Sombora 2014 - 2020” usvojena je krajem juna 2015. godine ili sa godinu i po dana zakašnjenja u odnosu na planirani početak sprovođenja. SOinfo.org je još prilikom poziva za javnu raspravu ukazao na brojne propuste u strateškom planiranju, a posebno u akcionim planovima. Međutim do usvajanja, predložena verzija doživela je svega nekoliko sitnijiih, kozmetičkih izmena, pa smo suštinski dobili neprimenjiv dokument, koji postoji samo da bi se ispoštovala zakonska obaveza. Kakvo li će biti mišljenje „pokrajinske kontrole”?!
milangagrčin @ Pon, 08.08.2016. 00:29
društvo igor mirović pokrajinska vlada pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sekretar ognjen bjelić sombor strategija održivog razvoja grada sombora 2014-2020 strategije razvoja i akcioni planovi