Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Ozbiljno ugrožena plovidba, Dunav sve niže

- Ja se lično za 15 godina nisam ni približno susreo sa ovakvom situacijom, da je ovoliko dugo trajao kontinuirano nizak vodostaj. Ni mnogo starije kolege, koje se mogu pohvaliti duplo dužim stažom, se ne sećaju ovoliko dugotrajnog niskog vodostaja - rekao je za SOinfo.org, Branko Savić, direktor bezdanskog Yu-agenta.

Foto 32796Koliko je stanje na Dunavu ozbiljno, obzirom da je nizak vodostaj na snazi već mesecima?
Pa toliko je ozbiljno, da je više nego katastrofa, sve što je vezano za reku. Mi trenutno sa našim brodovima (Bezdan BTL i Pannonia) radimo na relacijama Mađarska – Austrija i Mađarska – Nemačka, kao i na relaciji Prahovo – Budimpešta. Brod koji bi trebao da prevozi 1.200 tona kukuruza u jednom putovanju, trenutno je utovaren sa 320 tona i pitanje je da li će uopšte uspeti da se provuče na najkritičnijim plićacima. Partneri za koje prevozimo i sa kojima imamo dugoročnu saradnju učestvuju delimično u enormnim gubicima, što je jedino pozitivno. Koliko imam saznanja, Nemačka vlada je odobrila par stotina miliona evra kako bi spasila svoja brodarska preduzeća. Naravno, sve u vidu oslobađanja od poreskih davanja, a neznatno i kroz direktne subvencije u korist brodarskih preduzeća. Napominjem, iako je to svima jasno, da naša država, za sada ne reaguje.
- Kakve probleme to stvara u plovidbi i kako se sada odvija? Ima li zastoja i koja su kritična mesta na dunavskom toku?
Plovidba kroz Mađarsku je ograničena na moguću, a i dozvoljenu isključivo po dnevnoj svetlosti, što veoma usporava plovidbu i dodatno opterećuje brodareske kuće, a sa druge strane plovidba tokom večernjih sati je veoma rizična na ovom, nezapamćeno niskom vodostaju, a koji traje već tri meseca. Kritična mesta postoje gotovo celim tokom Dunava. Najkritičniji sektori su Nemačka (od Vilshofena do Straubiga), Austrija/Slovačka, od Kremsa do Melka i od Bratislave do Beča, u Mađarskoj sektori oko gradova Gonyo, Nagymaros, Dunafuldvar, dok su u Srbiji to sektori Apatin, Mohovo, Futog. Brojne su opasne tačke na delu dunavskog toka kroz Rumuniju i Bugarsku.
Prognoze za naredni period, očekuje li se uopšte rast vodostaja i šta ako ne dođe do promena? Kada su opšte poslednji put registrovane ovakve prilike?
Najavljen je početak kontinuiranih padavina u Bavarskoj od 22/23. oktobra. No, koliko će se isto obistiniti, koliko će kiše pasti, videćemo. Trenutno je neophodno da kiša pada 7-10 dana u kontinuitetu da bi se vodostaj samo doveo u minimalno ekonomičan nivo za plovidbu, a da bi se normalizovao potrebno je mesec dana kontinuiranih padavina u Bavarskoj, u Alpima kao u u Slovačkoj i Mađarskoj. Naravno dobrodošle su padavine u celom dunavskom slivu, kako bi se situacija normalizovala što je pre moguće. U slučaju da do normalizacije ne dođe, stupiće obustava plovidbe od strane brodarskih kuća, zaustavljanje brodova i enormni finansijski gubici svima koji su povezani sa Dunavom, posade brodova, poljoprivrednici, luke, armija ljudi - ispričao je Branko Savić, direktor YU-agenta, ističući da ni oni najstariji na Dunavu, ne pamte ovakve prilike.
savamajstor @ Sre, 17.10.2018. 09:00
bezdan branko savić brodski transport dunav nizak vodostaj obustava plovidba privreda sela sombor yu agent
• Potpisan ugovor za obnovu bezdanske prevodnice

JVP „Vode Vojvodine” potpisalo je dva ugovora u okviru IPA programa prekogranične saradnje, a jedan se tiče rekonstrukcije prevodnice na Dunavu kod Bezdana.

Foto 8585Dva ugovora će doneti višemilionska ulaganja u Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav u 2018. godini. Jedan projekat je revitalizacija kanala Begej, na potezu od Kleka do Srpskog Itebeja, gde je planirano ulaganje oko sedam miliona evra. Drugi projekat odnosi se na obnovu prevodnice Bezdan i hidročvora Šebešfok, za šta je predviđeno oko 3,5 miliona evra. Radovi iz ovih projekata odvijaće se naredne godine - saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”.
Cilj radova kod Bezdana je unapređenje funkcionalnosti samog kanala. Na prevodnici Bezdan planirani su radovi na njenom osposobljavanju, kao jednog od ključnih objekata za plovni put Vrbas - Bezdan i značajne uloge ove prevodnice u odbrani od visokih vodostaja Dunava. Inače, prevodnica Bezdan nije u funkciji više od četvrt veka. Radovi na sanaciji ustave i prevodnice Šebešfok dovešće do boljeg protoka Bajskog kanala, unaprediće rad sistema za odvodnjavanje, a kako je kanal Baja – Bezdan proglašen zaštićenim područjem prve kategorije u Gornjem Podunavlju, poboljšaće se i turistička ponuda na kanalu.
Budžet kojim raspolaže srpska strana je skoro 3,5 miliona evra. Početak radova je planiran krajem naredne godine i trebalo bi da budu gotovi tokom 2020. godine.
Projekat je deo Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i od strateške je važnosti za pogranični region između dve države. Finansijer radova je Evropska unija. Prijavu za projekat JVP „Vode Vojvodine” podnelo je u saradnji sa mađarskom Direkcijom za vode i Fondom „Evropski poslovi” AP Vojvodine.
triletrip @ Uto, 21.11.2017. 01:28
ap vojvodina bezdan društvo dunav evropska unija hidrosistem dunav-tisa-dunav ipa jvp vode vojvodine mađarska nautika plovidba prekogranična saradnja prevodnica privreda rumunija šebešfok sombor srbija ugovor ustava
• U Mađarskoj krenula plovidba, Srbija još kritična

Na toku Dunava u Mađarskoj od subote u 14 sati je dozvoljena plovidba, ali uz određena ograničenja, dok je u Srbiji zbog leda na površini reke još uvek na snazi zabrana saobraćaja na vodi.

Foto 29845Foto 29846Led koji se formirano na Dunavu, Tisi i u kanalskoj mreži u Vojvodini i dalje zadaje glavobolje u rečnom saobraćaju. Osim što se zbog zabrane plovidbe gomilaju gubici, u problemu su i oni koji svoje plovne objekte nisu adekvatno obezbedili. Led je uništio i pristan za turističke brodove u Apatinu.
Bezdanski brodari iz „YU Agenta” se nadaju da će se situacija u narednim danima popraviti, ali da bi sreća bila potpuna, potreban je iviši vodostaj reke.
- Plovidba u Mađarskoj je dozvoljena samo po danu, a zabrana se u dalje odnosi na tankere bez duplog boka, jer rekom još uvek plivaju sante leda, ali manjim intenzitetom nego prethodnih dana. Prema informacijama kolega iz Mađarske, ledolomci su usidreni u Baji, posada je ukrcana i spremna za polazak ka srpsko-hrvatskom delu Dunava, čekaju samo zeleno svetlo od nadređenih. Ovih nekoliko toplijih dana je dovelo do otapanja i smanjenja santi leda koje reka nosi, ali je na nekoliko mesta na toku reke kroz Srbiju došlo do začepljenja zbog nagomilavanja leda. Namera je da ledolomci otvore te čepove da velike naslage leda ne bi uticale ne normalan protok vode u koritu reke - objasnio je Aleksandar Botka iz „YU Agenta”.
- Bitno je da plovila na rekama budu dobro izvezana, pozicionirana tako da se sante leda ne skupljaju na njima i da ih ne moze ugroziti nalet velike kolicine leda, a najmanja opasnost je u stajacoj vodi rukavaca i zimovnika - rekao je Aleksandar Botka. Merna stanica vodostaja na Dunavu kod Bogojeva pokazuje rast ovih dana, što ukazuje da je ledeni čep nizvodno od tog mesta. Brodari priželjkuju viši vodostaj, ali ne ovakav koji uzrokuje led, nego stabilan i „prirodan”, kako bi tankere mogli da natovare na isplativ gaz, odnosno da povezu više robe.
Prema saopštenju JVP Vode Vojvodine, led se od subote uveče zaustavljao uzvodno od Bačke Palanke, a zbog rasta vodostaja pozvani su u pomoć ledolomci iz Mađarske.
Redovna odbrana od zagušenja ledom trenutno se sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotokova, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava, saopštilo je u nedelju JVP „Vode Vojvodine”.
triletrip @ Pon, 16.01.2017. 07:11
baja bezdan društvo dunav led ledohod ledolomac ledostaj mađarska odbrana od leda plovidba reka sela sombor vode vojvodine
• Zeleno svetlo Gradskog veća za putničko pristanište (1)

Gradsko veće je na 18. sednici utvrdilo Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana, odlučilo o raspodeli sredstava u oblasti sporta za period jul 2016 – jun 2017. godine, a raspravljalo se i o komunalnim temama.

Foto 25662Na sednici Gradskog veća, održanoj u ponedeljak, 12. septembra, utvrđen je predlog ugovora o privremenom upravljanju i korišćenju objekta u Šikari za privremeni smeštaj migranata-izbeglica u gradu Somboru.
Veće je utvrdilo i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana. Uslovi i smernice za izradu Plana detaljne regulacije pristaništa su definisani Prostornim planom grada Sombora, Prostornim planom područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje” i Prostornim planom područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav. Naručilac plana je bezdansko preduzeće „YU Agent”, a obrađivač JP „Urbanizam”. Predlog odluke biće razmotren i na sednici Skupštine grada Sombora.
Gradsko veće je donelo i zaključak o raspodeli sredstava u oblasti sporta za period jul 2016. – jun 2017. godine, a bilo je reči i o rezultatima javnog poziva za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, prema kojima će u 15 preduzeća biti zaposlena 22 nezaposlena lica.
Veće je ovlastilo gradonačelnicu Sombora da donese rešenje o obrazovanju Komisije za  koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Sombora. Za predsednika Komisije imenovan je Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicije.
Na sednici je obrazovan i Savet za zdravlje grada Sombora, kao stalno radno telo Gradskog veća.
Predsednik Saveta je dr Darko Kosanović, a zamenik predsednika Biljana Klipa, sekretar organizacije Crvenog krsta u Somboru. Savet za zdravlje osim predsednika i njegovog zamenika ima još 12 članova.
triletrip @ Uto, 13.09.2016. 01:54
biljana klipa crveni krst dr darko kosanović društvo dunav gradsko veće inspekcijski nadzor jp urbanizam komisija miroslav kovačić plovidba politika pristanište saobraćaj savet za zdravlje grada sombora sombor sport vodni saobraćaj yu agent
• Krenula 44. Dunavska regata

U subotu ujutro na Dunav se otisnula 44. Motonautička podunavska regata.

Foto 28453 Najstarija regata u Srbiji pošla je sa obale Dunava kod Čarde na carini. Putovanje Dunavom trajaće sedam dana. Prvo pristajanje će biti u Apatinu, plovidba se nastavlja do Bogojeva, a četvrta luka je Nest pored Bačke Palanke.
Mirko Antalović iz Bačkog Monoštora ispričao je da regata prvobitno nosila naziv „Bratstvo - jedinstvo” i dok je postojala SFRJ plovilo se i po Dravi. Za Tibora Baloga iz Novog Sada regata je simbol ljubavi prema reci, prema vodi i da učesnike okuplja i druženje koje sada već traje decenijama.
triletrip @ Ned, 24.07.2016. 00:27
44. podunavska motonautička regata apatin bačka palanka bezdan bogojevo čarda kod carine društvo dunav motonautika nest plovidba regata reka sombor turizam
>>
123456