Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Do kraja avgusta obavezni zahtevi inspekcijama

Grad Sombor je raspisao javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020. godinu za stočare, odnosno vlasnike infrastrukturnih elemenata na parcelama.

Foto 14130Javni poziv je objavljen polovinom juna i trajaće do 31. oktobra. Međutim, zainteresovani učesnici, jedan od značajnijih uslova ovog poziva moraju ispuniti do kraja avgusta. Kako se navodi, sva lica zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg po osnovu poljoprivredne infrastrukture, odnosno po osnovu stočarstva, dužna su da, najkasnije do 1. septembra 2019. godine, podnesu zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije (infrastruktura), odnosno Republičke veterinarske inspekcije (stočarstvo). Zapisnici ovih komisija su sastavni deo dokumentacije koja se podnosi do kraja oktobra.
Javni konkurs u oblasti infrastrukture važi za vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada (voćnjaci i vinogradi u rodu). Pravo prečeg po osnovu stočarstva imaju vlasnici domaćih životinja ili zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji lokalne samouprave, u kojoj se pravo prečeg ostvaruje.
Nažalost, grad Sombor, ovim javnim pozivima nije dao poseban značaj. Informacija o raspisivanju konkursa očigledno nije bila dovoljno kvalitetna za naslovnu stranu zvanične prezentacije lokalne samouprave u kojoj preovlađuje poljoprivredna proizvodnja, pa se može pronaći tek dubinskom pretragom sajta grada. SOinfo.org je zato u prilogu vesti postavio oba zahteva za priznavanje prava prečeg i javni poziv sa smernicama za konkurisanje. Preostali dokumenti, izjava o saglasnosti stranke i izjava povezanih lica mogu se preuzeti na sajtu grada.
savamajstor @ Uto, 16.07.2019. 06:00
domaće životinje državno svojina javni poziv odvodnjavanje plastenik poljoprivreda poljoprivredno zemljište pravo prečeg zakupa ribnjak sistemi za navodnjavanje sombor staklenik stočarstvo vinograd voćnjak
• Pokrajinski krediti za poljoprivrednike

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za kreditiranje nabavke osnovnog stada u kozarstvu i ovčarstvu, za nabavku plastenika, protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća. Raspisani su i konkursi za kreditiranje izgradnje skladišta, nabavku teladi, te podizanje voćnjaka.

Foto 20086Krediti se odobravaju uz godišnju kamatu od dva odsto, uz različite grejs periode, u zavinsoti od konkursa. Minimalan iznos kredita kod kozarstva i ovčarstva je 1.000, a maksimalan 10.000 evra, grejs period je 12 meseci, a kredit se otplaćuje u četiri rate. Maksimalan iznos kredita za nabavku plastenika je 15 hiljada evra, grejs period je takođe 12 meseci, a kredit se otplaćuje u pet rata. Za nabavku protivgradnih mreža maksimalan iznos kredita je 15.000  evra, grejs period godinu dana, otplata je u tri rate. Za izgradnju skladišta minimalan iznos kredita je 10.000, a maksimalan 20.000 evra, grejs period je godinu dana, a otplata u tri rate. Krediti za nabavku kvalitetne teladi mogući su u najmanjem iznosu od 5.000 i najvećem od 15.000 evra, a celokupan iznos kredita vraća se jednokratno po isteku 15 meseci od odobravanja kredita. Za podizanje višegodišnjih zasada voća maksimalan iznos kredita je 10.000 evra, a grejs period i otplata zavisi od vrste voća - saopštila je Gradska uprava. Svi konkursi su otvoreni do 29. septembra, a prijave se šalju Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs”.
Svi detalji konkursa sa spiskom potrebnih uslova i dokumentacije mogu da se vide na zvaničnoj internet stranici Grada Sombora.
triletrip @ Uto, 09.09.2014. 03:09
ap vojvodina društvo grejs period kamata konkurs kozarstvo kredit ovčarstvo plastenik pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede poljoprivreda privreda protivgradna mreža silos skladište sombor telad voćarstvo