Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Četiri godine bez napretka

Transparentost Srbija sprovela je tokom 2019. godine istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova i opština na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 95 indikatora.

Foto 36465 Indeks transparentnosti grada Sombora nije se menjao u odnosu na prethodno ispitivanje i ostao je na nivou iz 2015. godine. Tada je, kao i danas, LTI iznosio 52. Naša lokalna samouprava nije bila obuhvaćena istraživanjem iz 2017. godine. Iako je ukupna ocena identična sa 2015. godinu, grad Sombor je isključivo zbog pada transparetnosti u drugim sredina napredovao devet mesta i sada zauzima 13 poziciju u konkurenciji 145 lokalne samouprave u Srbiji. Transparentniji smo u odnosu na preostale jedinice zapadnobačkog okruga, koje nisu uspele da premaše LTI 50. Grad Sombor ima 15 „bodova” manje u odnosu na najtransparentniju lokalnu sredinu - Plandšite (67), iza koje su našli Paraćin i Novi Pazar sa LTI 66. Naša lokalna samouprava je netransparentnija postala na najznačajnijim pitanjima. Tako je u poslednje dve godine na gradskom sajtu prestalo objavljivanje odluka koje usvajaju skupština i gradsko veće, odnosno akata pre razmatranja na sednici skupštine. Sve to je na gradskom sajtu bilo dostupno 2015. godine. SOinfo.org je u nekoliko navrata tokom ove godine zatražio sazive i odluke aktuelnog Gradskog veća, međutim do sada, i pored isteka svih rokova, zahtevane informacije i dokumentacija nismo dobili.
Sombor je „bodove transparentnosti” izgubio i kod razmatranja završnog računa budžeta za 2017. godinu, odnosno objavljivanja predloga završnog računa budžeta i usvajanja završnog računa budžeta, te objavljivanja i razmatranja revizije završnog računa budžeta. LTI poeni iz 2015. godine „nestali” su i zbog ukidanja ranije prakse da u uslužnom centru (šalter sali), u prostorijama uprave ili na sajtu grada građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona. Kako je navedeno u rezultatima istraživanja, danas postoje mehanizmi da se putem sajta grada ukaže na korupciju. Lokalna samouprava tokom trajanja istraživanja, u predviđenom roku od tri meseca, nije ažurirala informator o radu, ali ni obuhvatila plan javnih nabavki sa linkom ka dokumentu. Nazadovali smo i na polju objavljivanja javnih konkursa za direktore javnih preduzeća, odnosno ustanova, unutrašnje sistematizacije i organizacije lokalne samouprave, kao i izveštaja o dodeli imovine u zakup.
Vredne bodove, koji su sprečili smanjenje Indeksa transparentnosti, doneli su novoustanovljeni indikatori. Lokalna samouprava je usvojila Lokalni antikorupcijski i Plan integriteta, te počela da objavljuje urbanističke planove.
savamajstor @ Čet, 12.09.2019. 05:13
budžet gradsko veće indeks transparentnosti javni konkurs za imenovanje direktora lokalni antikorupcijski plan lti plan integriteta skupština grada sombor transparentnost srbija urbanistički planovi uslužni centar završni račun
• Zašto Grad i institucije izbegavaju Plan integriteta?! (14)

- Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća bile su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. godine - piše na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Predvođeni somborskom lokalnom samoupravom svestan propust u radu napravilo je još dvadeset somborskih institucije, javnih preduzeća, organizacija.

Foto 9502- Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupka samokontrole institucije u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike. Plan integriteta čine mere pravne i praktične prirode kojima se sprečavaju, umanjuju i otklanjaju rizici za nastanak i razvoj etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili koruptivnih postupaka i korupcije - piše u obrazloženju Agencije, koja je kako bi izrada Plana intergriteta bila što manje zahtevna svim subjektima poklonila uprošteni model, nažalost, pokazalo se, nedovoljno prost za naše javne institucije, pre svih za lokalnu samoupravu sa najviše zaposlenih po glavi stanovnika u Srbiji. Grad Sombor se izbegavanjem izrade Plana integriteta našao među 96 opština i gradova koji nisu u stanju da odgovore na elementarna pitanja vezana za sprečavanje neodgovornog ponašanja u lokalnoj administraciji. Nisu umeli, hteli ili smeli?! Posebno zabrinjava činjenica, da Grad nije ostao sam u neizvršavanju obaveza prema državnim organima. Potporu je dobio od još dvadeset javnih subjekata, među kojima su škole, javna preduzeća, zdravstvene i ustanove kulture. Agenciji za borbu protiv korupcije, do danas, Plan integriteta nisu dostavile sledeće javne institucije sa teritorije grada: Dom zdravlja Dr Đorđe Lazić, Ustanova za smeštaj dece i omladine, Gerontološki centar, Turistička organizacija Grada Sombora, JKP Energana, JKP Vodokanal, Istorijski arhiv i Gradski muzej. Na dodatnom popisu su osnovne i srednje škole: Aleksa Šantić, Branko Radičević (Stapar), Bratstvo jedinstvo (Svetozar Miletić), Dositej Obradović, Moša Pijade (Bački Breg), Laza Kostić (Gakovo), Petefi Šandor (Doroslovo), 22. oktobar (Bački Monoštor), 21. oktobar Sombor, ŠOSO Vuk Karadžić, te Srednja tehnička i Srednja poljoprivredno-prehrambena škola. 
Planovi integriteta bili su podeljeni u četrnaest institucionalnih sistema. Sombor je samo u sistemu pravosuđa imao potpun učinak, pošto su potreban dokument u predviđenom roku izradila i dostavila sva tri somborska Suda, te Kazneno-popravni zavod Sombor.
savamajstor @ Sre, 11.12.2013. 02:29
agencija za borbu protiv korupcije aleksa šantić bački breg bački monoštor dom zdravlja dr đorđe lazić doroslovo društvo gakovo gerontološki centar gradski muzej istorijski arhiv jkp energana jkp vodokanal kazneno-popravni zavod sombor obrazovanje osnovni sud plan integriteta privredni sud sela sombor sonovne škole srednja poljoprivredno-prehrambena škola srednja tehnička škola turistička organizacija grada sombora ustanmova za smeštaj dece i omladine viši sud