Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Objavljena prva odluka o skidanju useva (5)

Na zvaničnom sajtu Grada Sombora u utorak je objavljena prva odluka o skidanju useva sa državnih oranica koje su nelegalno korištene.

Foto 22058Odluka je datirana na 12. jul, a postavljena je na sajt grada u utorak, 19. jula. Rod pšenice skinut je sa dve parcele u Kolutu. - Sa katastarske parcele broj 1270, njiva 4. klase, potes Telep, KO Kolut ukupne površine 2,7361 ha koju je, bez pravnog osnova, koristilo nepoznato lice i na istoj posejalo usev pšenice. Usev je posejan na celokupnoj površini predmetne katastarske parcele - stoji u odluci o skidanju useva koju je potpisala gradonačelnica Dušanka Golubović. Rod pšenice skinut je i sa dela katastarske parcele broj 1263, koja se vodi kao trstik-močvara 2. klase, površine 1,7844 ha. na ovoj njivi pšenica je bila zasejana na 0,4880 ha. Prema odluci, za dan skidanja roda određen je 12. jul, u podne. Nezakonito korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini utvrđeno je na osnovu zapisnika Poljočuvarske službe od 21. juna ove godine, a konstatovano je i to da za te dve parcele nije podneta izjava o bespravnom korišćenju državnog poljoprivrednog zemljišta.
triletrip @ Sre, 20.07.2016. 02:16
društvo državno poljoprivredno zemljište dušanka golubović grad sombor gradonačelnica kolut poljoprivreda privreda pšenica sela sombor žetva
• Otkosi rekordnog roda

Izuzetni prinosi merkantilne pšenice – izvestila je Gradska uprava.

Foto 9731Vršidba je do sada izvedena na oko 85 odsto njiva pod žitom. Od ukupno 13.838 hektara žetva je obavljena na 12.262 hektara. Prosečan prinos je iznosio 6,5 tona po hektaru, a kako se navodi u saopštenju na pojedinim parcelama ostvareni su rekordni rezultati. Tako je na žitnim poljima PP Bezdana prosečan prinos 8,6 tona po hektaru. Na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Sombor prosečan rod bio je preko 10 tona po hektaru. Po rečima direktora PSS Sombor, Vladimira Sabadoša, rekordni prinosi se mogu objasniti dobrim sklopom padavina, rokom setve, sortnim materijalom i primenom agrotehničkih mera. Gradski većnik Zoran Miler je istakao da je reč o rekordima kakvi nisu ostvareni u poslednjih 15 godina. Očigledno je da su se poljoprivredni proizvođači u saradnji sa PSS opredelili za dobre sortimente i dobre agrotehnične mere. Kada bi poljoprivredni proizvođači ušli u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prinosi bi, uz primenu agrotehničkih mera bili još veći. 
Žetva je pri kraju i što se tiče preostalih tipova žitarica. Prema podacima Odseka za plan i statistiku ječam je požnjeven na 2.494 od ukupno 2.730 hektara. Prosečan prinos je iznosio 5.7 tona po hektaru. Prosečan prinos uljane repice je iznosio 3.3 tone po hektaru, a žetva je završena.
milangagrčin @ Pet, 10.07.2015. 01:09
jecam odsek za plan i statistiku ovas poljoprivreda pp bezdan pšenica pss sombor raž sombor uljana repica vladimir sabadoš žetva 2015 žito zoran miler
• Okončana jesenja kampanja

U somborskom ataru jesenji radovi privode se kraju, ostalo je još da se ubere nešto kukuruza.

Foto 5039Kukuruz je obran na 38.943 hektara, a za berbu je preostalo još 666 hektara, skoro sve u posedu zemljoradničkih zadruga, dok su individualna gazdinstva berbu uglavnom okončala. Prinos merkantilnog kukuruza na parcelama zemljoradničkih zadruga je 10 tona po hektaru, a kod individualnih gazdinstava 7,4 tone. 
Vađenje šećerne repe je pri kraju, od ukupno 6.906 ha koliko je bilo zasejano ovom kulturom, repa je izvađena na 97 odsto parcela odnosno 6.726 ha. Prosečan rod je iznosio 61,6 tona po hektaru. 
Okončana je i setvena kampanja u kojoj je plan nešto malo podbacio: planirano je da se setva ozimih kultura obavi na 20.288 hektara, a urađena je na 19.048 hektara, navode u Odseku za plan i statistiku Gradske uprave. Pšenicom je zasejano 15.792 hektara, ječmom 2.187 ha, uljanom repicom 414 hektara i ostalim ozimim kulturama 655 hektara.
triletrip @ Pon, 01.12.2014. 21:43
berba društvo jecam kukuruz poljoprivreda pšenica šećerna repa setva sombor uljana repica
• Vaši i glodari napadaju jesenje useve

Poljoprivredna stručna služba (PSS) Sombor objavila je u subotu analizu stanja jesenjih useva, pšenice i ječma, u somborskom ataru.

Foto 15152Vizuelnim pregledom useva pšenica PSS je registrovala prisustvo lisnih vašiju, krilate i beskrilate forme Aphididae, za sada samo po obodnim delovima parcele, te prisustvo oštećenja od glodara, poljskih miševa i poljskih voluharica. - Broj aktivnih rupa manji od 10 po hektaru i za sada se insekticidni tretman ne preporučuje. Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima redovan obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva vašiju. U slučaju jačeg napada potrebno je primeniti neki od insekticida - navodi se u saopštenju Poljoprivredne stručne službe Sombor. Stručnjaci preporučuju obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa po hektaru. U slučaju da je broj aktivnih rupa veći od 10, potrebno je primeniti gotove mamke na bazi cinkfosfida. Mamke stavljati samo u aktivne rupe koje je po stavljanju mamaka potrebno zatvoriti, preporučuju iz PSS Sombor. Na usevima ječma primećeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti, krilatih i bezkrilnih formi vaši, te oštećenja od poljskih glodara i poljskih voluharica. Za sada se ne preporučuje primena fungicida i insekticida  u usevu ječma.
triletrip @ Pon, 10.11.2014. 00:09
glodari jecam poljoprivreda poljoprivredna stručna služba sombor poljske voluharice poljski miševi privreda pšenica sombor vaši
• Berba i setva u punom zamahu

Poljoprivrednici koriste svako pogodno vreme za radove u polju, pa i u periodima kada ne pada kiša mehanizacija je angažovana na njivama.

Foto 12857Ni kiša koja pada zadnjih nekoliko dana nije omela paore da obavlaju poslove na njivi. Mehanizacija je i danas, doduše u manjem broju, viđena u radu na njivama, bere se kukuruz, izvlači se šećerna repa. Prosečan rod „slatkog korena” je 61,4 tone po hektaru, a izvađena je na 3.102 hektara. Napreduje i berba merkanitilnog  i semenskog kukuruza i na branje čeka još 26.000 ha pod merkanitilnim i 228 ha pod semenskim kukuruzom. Setva pšenice je obavljena na 2.641 ha, što je 15,6 odsto setvenog plana - navodi se u izveštaju Odseka za plan i statistiku Gradske uprave. Merkantilni kukuruz je obran na 33,7 odsto površina od ukupno 39.609 ha pod ovom kulturom. Na parcelama poljoprivrednih preduzeća i zadruga prosečan prinos iznosi 11,5 t/ha, a kod individualnih  gazdinstava 7,2 t/ha. Berba semenskog kukuruza je obavljena na 394 ha, dok je prosečan prinos 3,3 t/ha. Žetva suncokreta je završena, dok je pod sojom još 572 ha, a na požnjevenih 9.234 ha ostvaren je prosečan prinos od 3,6 t/ha.
Prema planu setve pšenicom bi trebalo da se zaseje 16.876 ha, a radovi su do sada obavljeni na 2.641 ha. Ozimi ječam zasejan je na 936 ha, odnosno na 40 odsto planiranih površina, dok je uljanom repicom zasejano 410 ha. Poljoprivrednici pripremaju i zemljište za prolećnu setvu, pa je do sada uzorano 1.762 ha, od ukupno planiranih 61.612 hektara.
triletrip @ Čet, 16.10.2014. 23:18
berba kukuruz njiva poljoprivreda privreda prolećna setva pšenica šećerna repa setva soja sombor suncokret
<<>>
12345
. . .
10