Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Raste tražnja za organskim proizvodima

Iako trenutno zauzimaju jako mali postotak ukupnog svetskog tržišta hrane, organski proizvodi postaju sve traženija roba u svetu, i sve je značajnije učešće ovih proizvoda u svetskim trgovinskim tokovima.

Foto 23465Procene govore da će učešće organskih proizvoda na svetskom tržištu hrane nastaviti ubrzano da raste u narednim godinama. U prilog tome ide i činjenica da je 2010. godine organska proizvodnja u svetu zauzimala 37 miliona hektara, odnosno osam miliona hektara više nego 2005. godine. U istom periodu obradive površine pod organskom proizvodnjom na teritoriji EU povećale su se sa šest na devet miliona hektara, što je u proseku rast od gotovo deset odsto na godišnjem nivou. Rast tražnje organskih proizvoda, pre svega voća, povrća, mleka i mlečnih prerađevina, zabeležen je prethodnih godina u većini evropskih zemalja. Prednjače Nemci, ali je konstatan rast tražnje evidentan u Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji... 
Evropski trend rasta tražnje za organskim proizvodima prelio se delom i na domaće tržište, za koje se praktično može reći da je u povoju. Sa tek oko 10 miliona evra prometa robe u ovom sektoru svrstavamo se u nerazvijena tržišta organske hrane sa tendecijom blagog rasta. Bez obzira na prilično sumornu sliku, Akcioni plan za razvoj organske proizvodnje predviđa da u predstojećem ciklusu, površine pod organskim poljoprivrednim proizvodima budu značajno uvećana i da dostignu 50.000 hektara. Najavljeno je da će fokus biti stavljen na izvoz, pre svega u zemlje EU u kojima se ne oseti prezasićenost, Nemačka, Francuska, Danska... Jedan od prioriteta je i uspostavljanje prepoznatljive „etikete” za domaće tržište, čime bi bio omogućen jednostavniji nastup organskim proizvoda u maloprodajnim objektima, pre svega najznačajnijih trgovinskih lanaca. Danas se velika većina prodavnica sa ponudom organskih proizvoda nalazi u Beogradu i Novom Sadu.
Izvor: Projekat Organska poljoprivreda - održiva budućnost sufinansira PS za kulturu i informisanje | savamajstor @ Pon, 15.12.2014. 01:41
akcioni plan organska poljoprivreda - održiva budućnost organski proizvodi poljoprivreda ps za kulturu i informisanje sombor tržište