Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Obuka za rad u organizaciji civilnog društva

Grad Sombor, Somborski edukativni centar i Somborski omladinski Boom pozivaju mlade, do 30 godina sa ove teritorije, na trodnevnu obuku (14. - 16. decembra) „Jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva”.

Foto 34637 - Primljeni polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja i veštine potrebne za radni angažman u organizacijama civilnog društva. Obuhvaćeni će biti građanska participacija i aktivizam, kreiranje programa, struktura organizacija, fandrejzing – prikupljanje sredstava, upravljanje finansijama, organizovanje događaja, odnosi sa javnošću, timski rad, monitoring, evaluacija - naveli su organizatori. Prijavljivanje kandidata traje do srede, 12. decembra. Prijavni formular (u prilogu vesti) potrebno je ispravno popuniti i proslediti na imejl: kancelarijazamlade@sombor.rs. Potvrda učešća, izabranima će biti upućena sutradan, 13. decembra.
- Petoro najmotivisanijih učesnika obuke će imati priliku da do kraja januara realizuju svoju četrdesetočasovnu „džobšedouing” aktivnost u nekoj organizaciji civilnog društva u Somboru koja ima zaposlene, gde će pratiti aktivnosti istih i osnaživati se za svoj budući potencijalni angažman u nekoj od organizacija civilnog društva. Obuka se organizuje u okviru projekta „Mlad se promeni, za posao pokreni 4.0 - unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru” - piše u pozivu.
savamajstor @ Pet, 07.12.2018. 00:54
društvo jačanje kompetencija za radni angažman u organizacijama civilnog društva kacelarija za mlade grada sombora mlad se promeni za posao pokreni 4.0 obuka za rad organizacije civilnog društva privreda sombor somborski omladinski boom zapošljavanje
• Izbrisati odredbe usmerene protiv javnog interesa!

Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Foto 33396 - Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca koji deluju u javnom ili opštem interesu. Istovremeno se mora omogućiti potpuna i efikasna kontrola javnosti nad radom javnih preduzeća i drugih subjekata osnovanih ili finansiranih od strane organa javne vlasti. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je u sklopu javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavilo najnoviji Nacrt 22. marta 2018. godine. U članu 3. tačka 5. ove verzije predviđa se da u organe vlasti spadaju i „pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnosti od opšteg interesa”. Ovo neopravdano zakonsko rešenje značilo bi da svako može tražiti bilo koju informaciju od udruženja, medija, pa čak i pojedinaca čija aktivnost se na bilo koji način odnosi na javni ili opšti interes. Primenom ovog rešenja bi se prvenstveno onemogućio rad istraživačkih novinara, nevladinih organizacija i svih drugih koji doprinose ostvarenju javnog interesa. Pored toga, iako se u tačkama 4. i 6. Nacrta precizira da u organe javne vlasti spadaju javna preduzeća i drugi subjekti osnovani ili finansirani od strane organa javne vlasti, naknadno dodatom odredbom se predviđa da se organom vlasti ne smatra „društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira ko je njegov član ili akcionar”. Ovim se van domašaja kontrole javnosti ostavlja veliki broj preduzeća o čijem poslovanju javnost ima opravdan interes da zna.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaju u demokratskom društvu mora služiti kontroli rada organa javne vlasti, drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja i onih koji se finansiraju iz javnih prihoda. Međutim, prema poslednjoj verziji Nacrta, zakon bi se mogao koristiti za kontrolu onih koji nemaju javna ovlašćenja niti se finansiraju iz javnih prihoda. S obzirom na veliki značaj ovog zakona za razvoj demokratije u Srbiji i ostvarenje javnog interesa kroz kontrolnu ulogu medija i nevladinih organizacija, zahtevamo da se i pre okončanja javna rasprave iz teksta Nacrta zakona uklone ona rešenja koja bi se mogla zloupotrebiti ili koja bi nanela štetu interesu javnosti da zna - piše u pozivu više desetina organizacija civilnog društva, medija i brojnih pojedinaca.
savamajstor @ Sub, 31.03.2018. 00:56
civil rights defenders društvo javna vlast mediji medijska udruženja organizacije civilnog društva sombor zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
• Organizacije zainteresovane za međusobnu saradnju

Upriličena je Konferencija „Perspektive razvoja i saradnje organizacija civilnog društva u Somboru”.

Foto 32269Foto 32270 Skupu su se odazvali predstavnici tridesetak lokalnih udruženja građana i potvrdili ono što je godinama u nazad prilično evidentno, somborskim organizacijama civilnog društva, neophodna je tešnja saradnja i ozbiljnije definisanje prioriteta. - Konferencija je inicirana je sa ciljem da se učesnici upoznaju sa trenutnim lokalnim kontekstom kada je reč o delovanju organizacija civilnog društva, kao i sa primerima prakse, te da se izlistaju potencijalni predlozi modela delovanja, kao i mere i aktivnosti za unapređenje saradnje, kvaliteta rada i kreiranja podsticajnog okruženja za delovanje organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici - naveli su domaćini u izveštaju. Naveli su da će zbir zaključaka sa konferencije poslužiti za naredne korake kako organizacija civilnog društva, tako i donosilaca odluka u lokalnoj zajednici. Sve u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora za aktivan doprinos rešavanju problema u lokalnoj zajednici i njenom razvoju.
Predstavnik udruženja su u radnom delu konferencije, koji se odvijao u manjim grupama, nedvosmileno ukazali da je potrebno usaglašavanje zajedničkih prioriteta i što kvalitetnije umrežavanje, ali i rad na zajedničkim projektima. Takođe, navedeno je da sujetu treba svesti na najmanju moguću meru, te težiti otvorenosti i transparentnosti organizacija. Ukazano je i na nedovoljno kvalitetno konkursno finansiranje, nejasne kriterijume, slabu kontrolu realizacije projekata, odnosno nedovoljno novca za realizaciju predloga u punom kapacitetu. Predstavnici ocd su podsetili i na nezaobilazni partijski interes. Moglo se čuti i da bi pojedinim organizacijama, pre svih osoba sa invaliditetom, trebalo dodeliti statuse povlašćenih i omogućiti im da budu direktni budžetski korisnici, barem u delu  obezbeđivanje minimuma funkcionalnosti. Održavanje Koncerencije „Perspektive razvoja i saradnje organizacija civilnog društva u Somboru” inicirao je Somborski edukativni centar. Podršku su pružili TACSO kancelarija u Srbiji i lokalna samouprava.
savamajstor @ Čet, 26.10.2017. 02:47
društvo koncerencija organizacije civilnog društva perspektive razvoja i saradnje organizacija civilnog društva u somboru sombor somborski edukativni centar tacso
• Strateško planiranje na lokalnom nivou

NVO „SO open” iz Sombora bila je jedini predstavnik zapadnobačkog okruga na drugom regionalnom seminaru posvećenom lokalnim strategijama i njihovoj primeni u lokalnoj sredini. Akcenat skupa bio je na učešću organizacija civilnog društva u svim segmentima izrade.

Foto 23525Foto 23524 U hotelu „Kaštel Ečka”, kraj Zrenjanina održana je dvodnevni regionalni seminar na temu „Strateško partnerstvo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”. Namera je bila se da se organizacijama predstave modeli ka efikasnijem i transparentnijem strateškom planiranju lokalnog razvoja. Pod tim se podrazumeva šira participacija i efikasnije uključivanje lokalnih OCD (organizacija civilnog društva), građana i njihovih neformalnih grupa u proces izrade, sprovođenja i monitoring lokalnih strategija i planova u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Važno je napomenuti da su učesnici seminara pored teorijskih predavanja imali priliku da se kroz pet radionica upoznaju i sa najvažnijim fazama ciklusa strateškog planiranja, kroz zadatke koji su im bili dodeljivani. Seminarom je bilo obuhvaćeno devet tema. Izuzetno zanimljivo bilo je predstavljanje primera dobre prakse, „usvajanje i sprovođenje LAP-a za mlade opštine Prijepolje”. O tom lokalnom akcionom planu govorio je Admir Veljović, koordinator Kancelarije za mlade Prijepolje. Zaključak je da bi naša kancelarija za mlade imala i mogla dosta toga da nauči od kolega. Na seminaru je bilo prisutno osamnaest OCD iz Vojvodine, a jedini predstavnik Sombora i Zapadno bačkog okruga bilo je udruženje „SO open”.
Ovaj projekat su zajednički sproveli Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda i udruženja Narodni parlament iz Leskovca, Građanska šansa iz Valjeva i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat finansira Evropska Unija u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom Vlade Republike Srbije.
savamajstor @ Ned, 07.12.2014. 02:36
centar za ravnomerni regionalni razvoj društvo evropska unija građanska šansa iz valjeva kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom narodni parlament iz leskovca nvo so open organizacije civilnog društva sombor stalna konferencija gradova i opština (skgo) strategija strateško partnerstvo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice
• Konsultacije oko OCD strategije

- Sastanci u okviru procesa izrade Nacionalne strategije i Akcionog plana podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva biće organizovani u deset gradova Srbije - saopštili su iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvo.

Foto 16068Serija sastanaka počinje 3. oktobra u Subotici. Kako je navedeno u javnom pozivu na skupu u hotelu Galerija očekuje se i prisustvo predstavnika organizacija iz pripadajućioh opština. Pored subotičkih prijave bi trebalo da upute i predstavnici OCD iz Sombora, Apatina, Odžaka, Kule, Malog Iđoša, Bačke Topole, Bečeja, Novog Bečeja, Ade, Sente, Kanjiže, Novog Kneževca, Čoke, Kikinde i Nove Crnje. - Kako bi diskusija bila što sadržajnija, molimo Vas da se prethodno upoznate sa tekstom nacrta Strategije koji je objavljen je na podsekciji veb stranice Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i da bez obzira na prisustvo na sastanku, uputite onlajn komentare na tekst Strategije - navodi se u pozivu. 
Zbog ograničenog broja mesta domaćini pozivaju organizacije da što je pre moguće upute svoje prijave, kako bi se našli među učesnicima sastanka u Subotici. Kontakt osoba Jovana Timotijević: 011/3113 895 - jelena.timotijevic@civilnodrustvo.gov.rs
savamajstor @ Uto, 30.09.2014. 01:10
akcioni plan društvo kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. konsultativni sastanci nacionalna strategija organizacije civilnog društva razvoj civilnog društva sombor
>>
12