Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Jačanje zaštite nacionalnih manjina

Zaštitnik građana, grad Sombor, Savet Evrope i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovali su okrugli sto „Službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave”.

Foto 35238 Cilj događaja je predstavljanje pravnog okvira kojim se regulišu prava nacionalnih manjina, posebno u pogledu službene upotrebe manjinskih jezika na lokalnom nivou. Skupu su prisustvovali predstavnici gradske uprave, saveta za međunacionalne odnose, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i nevladinog sektora. - Svima nama je poznato da je grad Sombor jedan multinacionalni i multikulturalni grad, pod time podrazumevamo da u njemu živi zajednica koja broji preko dvadeset nacionalnosti i to je jedno od najvećih bogatstava našeg grada. Trudili smo se da prava nacionalnih zajednica na teritoriji našeg grada budu na odgovarajući način prepoznata, ali i na odgovarajući način ostvarivana kroz različite mere, kako lokalne politike, tako i kroz poštovanje odgovarajućih propisa i regulativa - rekla je gradonačelnica. Dodala je da su prema Statutu grada u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo, latinično pismo, mađarski jezik i pismo, a na teritoriji naseljenih mesta Bački Monoštor, Bački Breg i Svetozar Miletić hrvatski jezik i pismo.
Ivan Bošnjak, državni sekretar u MDULS je rekao da je primer Sombora nešto što želimo da u čitavoj Srbiji zaista postane svakodnevni život, da odnos etničkog porekla i učestvovanje u političkom životu ne bude suprotstavljen, već da bude jedna harmonija koja će činiti ne samo kvalitetniji život svakom pojedincu. Šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper je izjavio da postoje zahtevi koje Srbija mora da ispuni na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, a da je jedan od njih i konvencija o pravima nacionalnih manjina, te da je jedan od zlatnih standarda u Evropi usklađivanje prava individualnih grupa sa većinskom grupom. Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je po završetku okruglog stola upriličila sastanak sa Tobiasom Flesenkemperom. Razgovaralo se o daljoj saradnji Saveta Evrope i grada Sombora.
savamajstor @ Uto, 12.03.2019. 05:03
bački breg bački monoštor društvo dušanka golubović hrvatski jezik ivan bošnjak mađarski jezik manjinski jezici ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave okrugli sto savet evrope sela službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave sombor svetozar miletić tobias flesenkemper
• Grad traži pomoć i podršku organizacija

Okrugli sto „Početak procesa izrade Lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019. - 2020. za grad Sombor” zakazan je za 12. mart u županijskoj sali 108, sa početkom u 11 sati.

Foto 7436Grad Sombor poziva zainteresovane građane, organizacije civilnog društva, predstavnike privatnog sektora i druga zainteresovana lica da aktivno uzmu učešće na okruglom stolu. - Želimo da dobijemo odgovore na pitanja kao što su: Kako biste unapredili informisanje o pružanju javnih usluga? Šta treba uraditi da informacije budu dostupnije, a procedure jasnije? Koji podaci grada Sombora treba da budu u otvorenom formatu? Da li znate kako se koriste sredstva od naplaćenog poreza na imovinu? Šta bi u postupku moglo da se izmeni, a da Vam olakša ostvarivanje Vaših prava? Takođe, ovim okruglim stolom želimo da iniciramo dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i javne uprave kako bi se podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana - piše u pozivu.
Nadležni kažu da je tendencija da se građanima olakša ostvarivanje njihovih prava i da im se omogući da budu pravovremeno, jasno i kvalitetno informisani o poslovima i životu lokalne samouprave. Izrada „Lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019. - 2020. za grad Sombor” će se sprovoditi u koordinaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz stručnu podršku Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative. „Partnerstvo za otvorenu upravu” je odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti jer je činjenica da se najveći deo odluka Vlade Srbije sprovodi na lokalnom nivou, gde su javna uprava i administracija upravo i najbliži građanima.
savamajstor @ Sre, 06.03.2019. 01:58
administracija društvo grad sombor građanske inicijative informisanje javna uprava lokalni akcioni plan ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave okrugli sto organizacije civilnog društva partnerstva za otvorenu upravu za period 2019. - 2020. za grad sombor partnerstvo za otvorenu upravu poslovni sektor sombor
• Urediti status personalnih asistenata

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom bio je domaćin novog okruglog stola.

Foto 34389 Tema je bila „Promocija personalne asistencije kao podsticaj OSI na aktivizam i borbu za kvalitetniji život”. Domaćin tribine bila je psiholog, Jadranka Radojčić. Uvodno izlaganje, ali i kasnija diskusija bili su usmereni ka formiranju ciljeva za unapređenje položaja personalnih asistenata, a ujedno i osoba sa invaliditetom. Učesnici su saglasni da je trenutni položaj personalnih asistenata neadekvatan, te da se u narednom periodu mora raditi na njegovom poboljšanju u svakom smislu, njihovog radnog statusa, primanja, obaveza i odgovornosti. Takođe, govorilo se o položaju osoba sa invaliditetom. Ponovljeno je da zajedniči učini još više na većoj inkluzivnosti ovih osoba. Okrugli sto u Gerontološkom centru okupio je dvadesetak učesnika, od osoba sa invaliditetom, članova udruženja OSI u opštini Sombor, personalnih asistenata i članova porodica, do stručnjaka iz ustanova u čijem su delokrugu rada osobe sa invaliditetom.
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem sličnih događaja.
Izvor: Zoran Kovačić | savamajstor @ Čet, 25.10.2018. 07:00
centar za samostalni život osoba sa invaliditetom sombor društvo gerontološki centar okrugli sto osobe sa invalididetom personalni asistenti promocija personalne asistencije kao podsticaj osi na aktivizam i borbu za kvalitetniji život sombor zoran kovačić
• Skup o zapošljivosti osoba sa mentalnim smetnjama

UG „Psihozon” je 17. oktobra priredilo okrugli sto čija tema je bila zapošljivost osoba sa mentalnim smetnjama.

Foto 34345 Skupu u Gradskoj kući prisustvovali su predstavnici Gradske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović”, Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki”, Zavoda za javno zdravlje Sombor, te nekoliko udruženja građana.
Cilj je bio da se razmene iskustva, sagledaju problemi i pronađu moguća rešenja za unapređenje položaja osoba sa mentalnim smetnjama. Zaključeno je da društvo vodi brigu o osobama sa psihičkim i psihijatrijskim problemima kroz različite usluge u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, te kratkoročnim aktivnostima civilnog sektora, ali se te osobe najčešće sagledavaju zajedno sa osobama sa invaliditetom, zbog čega se dešava da takve osobe neretko postaju „nevidljive” u socijalnom okruženju. Problem zapošljivosti je generalni i opšte poznati problem u našoj zajednici, a kada je reč o zapošljivosti osoba narušenog psihičkog zdravlja, problema je još više, zaključeno je na skupu u Gradskoj kući.
Razmatrane su mogućnosti i problemi zapošljavanja kroz modele socijalnog preduzetništva, radnih centara, javnih radova itd, sagledano kroz zakonsku regulativu i strateške dokumente na lokalnom nivou. Poseban akcenat je stavljen i na širu edukaciju građana o psihičkom zdravlju, radi stvaranja šire platforme, koja će biti dobar osnov za građenje svesti o psihičkom zdravlju, važnosti empatije, humanih i opšte dobrih društvenih vrednosti.
Okrugli sto je organizovao „Caritas” u sklopu projekta „Promene”, podržanog od strane Evropske unije, a uz lokalnu podršku „Psihozona”, člana Mreže za mentalno zdravlje „NaUm”.
triletrip @ Ned, 21.10.2018. 23:51
caritas društvo mentalna oboljenja okrugli sto projekat psihozon socijalna zaštita sombor zapošljavanje
• Bolji odnos i veće razumevanje osoba sa invaliditetom

Novi Sad je bio domaćin tribine „Od pacijenta do građanina”.

Foto 33372Naziv nije slučajno odabran. Po rečima Zorana Pavlovića, pokrajinskog ombudsmana, on sugeriše promenu paradigme kako u pristupu, tako i u razumevanju osoba sa invaliditetom. Na žalost, ova promena paradigme je izraženija u normativnoj sferi, nego u stvarnosti. U stvarnosti postoji čitav niz problema koji utiču na ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, a čije rešavanje zahteva koordinarane aktivnosti raznih društvenih aktera – medijskih, političkih, finansijskih, kulturnih, zdravstvenih, obrazovnih, civilnih i drugih – objasnio je Pavlović. Pokrajinski ombudsman je podsetio prisutne da je ovo pomeranje naglaska sa pacijenta na građanina važno i sa stanovišta legitimnosti i demokratičnosti političke zajednice. Svi su se učesnici okruglog stola složili sa ocenom da invalidnost nikoga ne osuđuje na niži kvalitet života, na odricanje od principa samostalnosti i dostojanstva, na restrikcije u uživanju ljudskih prava.
Okrugli sto je okupio predstavnike nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, gradske i pokrajinske vlasti i institucija AP Vojvodine, a o problemima osoba sa invaliditetom referisalo se iz ugla ljudskih prava, građanskog angažmana i socijalnog preduzetništva. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, reprezentovala je Julijana Čatalinac, koja je ujedno i pripremila izveštaj sa ovog događaja.
milangagrčin @ Uto, 27.03.2018. 05:54
„od pacijenta do građanina“ centar za samostalni život invalida sombor društvo julijana čatalinac novi sad okrugli sto pokrajinski ombudsman prof. dr. zoran pavlović sombor
>>
12345