Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Većnici o sanaciji malih deponija

Gradsko veće je zasedalo 177. put.

Foto 35980Članovi veća su su na poslednjem zasedanju odlučili o 12 tačaka dnevnog reda. Prihvatili su predloge odluke o trećim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada, odnosno izmenama i dopunama plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Breg. Razmotrili su i predlog odluke o pokretanju inicijative za ispravku naziva naseljenog mesta i promenu naziva katastarske opštine, kao i predlog rešenja o imenovanju članova gradskog saveta roditelja za tekuću školsku godinu.
Gradsko veće je ovom prilikom usvojilo dopunu ponude i programa rada JKP Čistoća na poslovima sanacija manjih divljih deponija u gradu i naseljenim mestima „Mesec čistoće”. - Zbog postojanja manjih divljih deponija u naseljenim mestima i sprečavanja stvaranja većih divljih deponija izvršiće se postavljanje kontejnera za kabasti otpad koji će se tokom cele godine prazniti, a ne samo tokom akcije „Mesec čistoće” - piše u zvaničnom izveštaju. Kako se navodi, za ove aktivnosti neophodno je opredeliti dodatna sredstva, jer su se sredstva opredeljena osnovnim ugovorom utrošila na akciju „Mesec čistoće” u gradu i naseljenim mestima. - JKP Čistoća je u dopuni ponude, jasno definisala vrstu radova po naseljenim mestima, dinamiku kao i iznos jedinične cene za navedene radove - objavili su nadležni.
Bilo je ovo još jedno, u nizu zasedanja bez Gorana Milića, većnika za međunarodnu saradnju i saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima.
savamajstor @ Uto, 15.10.2019. 05:00
bački breg društvo goran milić gradsko veće jkp čistoća mesec čistoće odluka o uređenju grada plan generalne regulacije sela sombor većnik za međunarodnu saradnju i saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima
• Komunalci podsećaju na obaveze vlasnika

- Obzirom da često nailazimo na porodične kuće i stambene zgrade zarasle ne samo u travu, već i u korov Odeljenje inspekcije i komunalne policije podseća na obavezu uređenja, odnosno čišćenja prostora i dela javne površine oko zgrade i ispred dvorišnih ograda - objavljeno je na sajtu grada.

Foto 9896Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu grada, u odluci o uređenju grada piše da se o prostoru oko zgrade, delu javne površine i ispred dvorišnih ograda staraju: vlasnik, odnosno korisnik porodične stambene zgrade ili stana, vlasnik, odnosno korisnik stambene zgrade ili organ koji upravlja zgradom, vlasnik odnosno korisnik poslovne zgrade, preduzeća, ustanove, organi i organizacije.
- Prema odredbama Odluke o uređenju grada pod čišćenjem prostora i dela javne površine oko zgrade i ispred dvorišnih ograda smatra se košenje trave, čišćenje i sakupljanje nanetog otpadnog materijala i slične radnje. Očišćeni otpadni materijal vlasnici (korisnici) bi trebalo da na odgovarajući način odlože u posude za otpatke i džakove. Nadzor nad sprovođenjem Odluke o uređenju grada vrši Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora. U slučaju nepoštovanja navedene odluke nadležni komunalni inspektor i komunalni policajac preduzeće propisane mere - navedeno je u upozorenju na zvaničnom gradskom sajtu.
savamajstor @ Pon, 27.08.2018. 02:56
čišćenje prostora društvo komunalni inspektor komunalni policajac odeljenje inspekcije i komunalne policije odluka o uređenju grada sombor
• Skupština grada 1. februara

Odbornici Skupštine grada Sombora će sledeće sedmice raspravljati o osam tema koje je za dnevni red predložio predsednik Skupštine dr Zoran Parčetić.

Foto 32474Sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za 1. februar u 9 časova, u velikoj sali Županije. Odbornici će, prema predlogu, diskutovati o osam tačaka dnevnog reda. Najpre će odlučivati o Predlogu odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava -Bački vodotoci. Očekuje se interesantna rasprava o Predlogu odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada, o kojem je održana i javna rasprava, a najvećim delom dotiče ugostitelje i druge pružaoce usluga. Pred odbrnicima će se naći i predlog odluke o utvrđivanju naziva industrijske zone, te predlog za izmene i dopune dela Plana generalne regulacije na prostoru industrijske zone. Skupština grada će odlučivati i o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije grada Sombora za 2018. godinu, a doneće i odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora „Energane”. Sednica će biti zaključena raspravom o imovinsko-ravnim predmetima, te izborima i imenovanjima.
triletrip @ Čet, 25.01.2018. 01:20
društvo industrijska zona lokalna samouprava odbornik odluka odluka o uređenju grada plan generalne regulacije politika sednica skupština skupština grada sombora sombor urbanizam
• Jubilarna sednica gradskog veća

„Somborska vlada” je zasedala stoti put.

Foto 32590Članovima Veća dostavljen je i izveštaj o održanoj javna raspravi nakon čega su usvojili Predlog odluke o uređenju grada Sombora i uputili ga Skupštini grada na razmatranje i usvajanje. Kako se navodi u izveštaju na raspravi je istaknuto da je cilj izmena i dopuna Odluke, postizanje i održanje komunalne i opšte uređenosti grada na višem nivou u odnosu na 2017. godinu, i to na način da u najmanjoj mogućoj meri dodatno opteretiti vlasnike, odnosno zakupce lokala u sklopu kulturno-istorijske celine „Istorijsko jezgro Sombora - Venac” - piše u zvaničnom izveštaju sa sednice. Gradsko veće na jubilarnom zasedanju prihvatili i Predlog odluke o utvrđivanju naziva kompleksa industrijske zone u gradu Somboru koja će se ubuduće zvati „Industrijska zona Sombor”. Predloženo je da se sve parcele koje se u Službi za katastar nepokretnosti vode kao Staparski put, ubuduće u listi nepokretnosti evidentiraju kao Industrijska zona Sombor, čime bi se izbegli problemi prilikom postupka pribavljanja, otuđenja i razmene nepokretnosti. Većnici su na sednici usvojili odluku o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije na prostoru industrijske zone u Somboru. Ove odluke razmotiće i odbornici Skupštine grada Sombora. Usvojen i predlog za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora JKP Energana.
Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije i usvojilo odluku po kojoj se Povelja grada Sombora za 2018. dodeljuje primarijusu doktoru Milanu Zobenici, kao priznanje za dostignuća u prethodnoj godini. Njega je predložio Upravni odbor Crvenog krsta Sombor. Kandidati za gradsku povelju bili su još doskorašnji direktor GB Karlo Bijelicki, diplomirani filolog Vladimir Jerković, odnosno prof. dr Stojan Berber. Veće je prihvatilo i informaciju o učešću grada Sombora, kao vodećeg partnera, u projektu „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima”, koji je odobrilo Programsko telo programa INTERREG IPA. Većnici su na stotom zasedanju dali saglasnost na godišnji okvirni Program podizanja spomenika i postavljanja skulpturalnih dela na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.
savamajstor @ Sre, 24.01.2018. 05:11
dr milan zobenica društvo industrijska zona industrijska zona sombor istorijsko jezgro sombora - venac jkp energana odluka o uređenju grada plan generalne regulacije povelja grada sombora program podizanja spomenika i postavljanja skulpturalnih dela socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima sombor staparski put stojan berber vladimir jerković
• Izmena odluke o uređenju grada

Grad Sombor je raspisao poziv za javni uvid u Nacrt odluka o uređenju grada.

Foto 13726Nacrt odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada biće na javnoj raspravi od 12. do 19. januara. Prezentacija Nacrta Odluke održaće se 19. januara 2018. godine u periodu od 10 do 11 časova - saopštilo je Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora koje je i pripremilo prve izmene i dopune Odluke o uređenju grada.
Izmenama se dodatno definišu objekti, te bliži uslovi za postavljanje objekata na teritoriji grada, izrada elaborat o uređenju pešačke zone, bašte ugostiteljskih objekata, u i van kulturno-istorijske celine, objekata i uređaja, odnosno balon hala, kao izdavanje lokacijskih dozvola za postavljanje kioska. Najznačajnije promene tiču se bašta uz ugostiteljske objekte. Ubuduće bašte mogu biti postavljane tokom cele godine, s tim da ni u jednom slučaju ne mogu biti pretvorene u objekte. Neće smeti da imaju šank, roštilj, fontanu, a jedini dozvoljeni rahladni uređaj može biti ventilator. Radnim danima muzika u baštama neće biti dozvoljena u periodu od 15 do 17 i 22 - 7, odnosno 00 - 08 (vikendom). Izmenama su predviđena i posebni uslovi za postavljanje bašta u „Istorijskom jezgru Sombora - Venac”. Bašte u tom delu grada mogu činiti samo stolice, stolovi i senila (suncobrani i tende). Nije dozvoljeno formiranje zimskih bašta, ali ni fiksiranje bilo kod elementa bašte za pod. Propisano je da suncobrani ne mogu sadržati bilo kakve reklame, te da moraju biti natur bele, crne ili bež boje. Takođe, u delu pešačke zone nije dozvoljeno postavljanje, ograda, podijuma/platformi... Javno komunalno preduzeće Prostor regulisaće privremeno zauzimanje javnih površina, dok će za zauzeće prostora u Ulici Kralja Petra I biti potrebna i saglasnost glavnog urbaniste grada.
Odlukom je predviđeno da sva pravna lica koja ubuduće budu zauzela površinu bez odobrenja ili suprotno uslovima odobrenja budu kažnjena sa 70.000 dinara. Kazna od 12.000 dinara važi za odgovorna lica, odnosno fizička lica koja postupne suprotno Odluci, dok je za preduzetnike taj iznos 30.000 dinara. Izmene i dopune Odluke o uređenje grada proučite na sajtu Grada.
savamajstor @ Pon, 15.01.2018. 03:11
bašte društvo glavni urbanista grada istorijsko jezgro sombora - venac izmene i dopune jkp prostor kazne odluka o uređenju grada sombor ugostiteljski objekti ulica kralja petra i
>>
12