Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Gerontodomaćin/ca na javnim radovima

Grad Sombor raspisao je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji grada Sombora u ovoj godini.

Foto 11856Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, te očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih. Radovi će se organizovati i sprovoditi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, i to za realizaciju usluge Pomoći u kući – angažovanjem nezaposlenih lica na poslovima gerontodomaćina, odnosno gorontodomaćice. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je deset meseci, a pravo učestvovanja imaju udruženja građana i humanitarne organizacije sa sedištem na području grada Sombora. Angažovanim osobama pripada neto zarada od 25.000 dinara, uvećana za visinu pripadajućih poreza i doprinosa. Pored toga, osobama angažovanim na javnim radovima biće nadoknađeni i troškovi dolaska i odlaska sa rada u vrednosti od 1.500 dinara, kao i naknada troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od 2.500 dinara
Prijava za sprovođenje javnih radova podnosi se u tri primerka, na adresu Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, Odeljenje za privredu - Odsek za lokalni ekonomski razvoj, sa naznakom „za Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji grada Sombora u 2017. godini, neposredno ili putem pošte. Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi gradonačelnica, a na predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i Gradskog veća grada Sombora. 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti Gradskoj upravi, Odeljenje za privredu, Odsek za lokalni ekonomski razvoj Grada Sombora, kancelarija broj 224 na drugom spratu. Rok za podnošenje prijava za sprovođenje javnog rada je 7 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Sombora i lokalnim novinama. Rezultati Javnog konkursa će biti objavljeni najkasnije 15 dana od dana donošenja Odluke na zvaničnom sajtu grada Sombora. U prilogu vesti preuzmite objavljeni Javni konkurs.
milangagrčin @ Čet, 30.03.2017. 01:54
dušanka golubović gerontodomaćin/gerontodomaćica gradska uprava grada sombora javni radovi konkurs odeljenje za privredu odsek za ler privreda sombor
• Raspisan konkurs za prevoz putnika

Gradonačelnica Dušanka Golubović, na osnovu Zaključka Gradskog veća od 13. jula, raspisala je konkurs za poveravanje prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Sombora.

Foto 18299Pravo učešća na konkursu imaju preduzeća ili druga pravna lica (Prevoznici), koja su registrovana u Ministarstvu saobraćaja za obavljanje delatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, koja su vlasnici najmanje trideset registrovanih autobusa sa najmanje dvoja vrata, koji imaju obezbeđen parking prostor za sva vozila kojima obavljaju prevoz i imaju obezbeđeno servisiranje i održavanje autobusa na teritoriji grada Sombora. Obavljanje javnog linijskog prevoza putnika poverava se na pet godina, sa početkom od 7. septembra ove godine. Prevoznik je u obavezi da konkuriše za sve linije, a ne samo parcijalno po linijama.
Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u Somborskim novinama, odnosno do 22. jula do 14 časova. Javno otvaranje ponuda Komisija će izvršiti u roku od deset dana od dana završetka konkursa, o čemu će podnosioci prijave biti blagovremeno obavešteni radi prisustva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 025/468 – 182, putem emaila: ssuzic@sombor.rs, a kontakt osoba je Slavica Suzić. U prilogu vesti preuzmite objavljeni konkurs sa svim relevantnim informacijama.
milangagrčin @ Pon, 18.07.2016. 03:47
društvo dušanka golubović gradski i prigradski saobraćaj gradski uslužni centar komisija konkurs odeljenje za privredu prevoz putnika prevoznici slavica suzić sombor
• Konstituisan Privredni savet

Devetočlani Privredni savet grada Sombora i zvanično je počeo da funkcioniše.

Foto 27253 Konstitutivna sednica Privrednog saveta grada Sombora održana je u utorak. Pozicija predsednika Saveta pripala je direktoru Somboleda Dimitru Pavlevskom. Njegov zamenik biće Mihael Plac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj Odeljenja za privredu Gradske uprave grada Sombora. - Privredni savet čine još članovi Panto Petrović, direktor AMK Magnet, Ljubica Prokin, direktorka finansija kompanije Fiorano, Aleksandar Lalić, direktor Agricom company group, Sava Dojić, član Gradskog veća za privredu i finansije, Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu delatnost, Milan Rakas, pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj i Ivan Kamerer, šef Odseka za planiranje i statistiku - piše u dopisu Odeljenja za poslove sa javnošću.
Pored izbora organa na konstitutivnoj sednici Privrednog saveta dogovorene su i smernice daljeg rada. Kako je navedeno, plan i program Saveta sa aspekta razvoja privrede i poljoprivede, na način definisan Strategijom održivog razvoja grada Sombora, biće predstavljan na narednoj sednici.
savamajstor @ Čet, 25.02.2016. 02:31
agricom company group aleksandar lalić amk magnet dimitar pavleski fiorano gradsko veće ivan kamerer ljubica prokin mihael plac milan rakas odeljenje za privredu odesek za lokalni ekonomski razvoj odsek za planiranje i statistiku panto petrović pomoćnik gradonačelnika privreda privredni savet grada sombora sava dojić somboled sombor strategija održivog razvoja sombora
• Finansijska podrška za obuku

Raspisan je konkurs za obuku u oblasti starih zanata. Opredeljeno je pola miliona dinara.

Foto 7436- Pravo učešća imaju privredni subjekti registrovani za obavljanje poslova koji se smatraju starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti i koji poseduju mišljenje odnosno sertifikat Sektora za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara Ministarstva privrede - piše u konkursnoj dokumentaciji. Polaznici obuke mogu biti samo lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Sombor. Prilikom konkurisanja podnosi se prijava koja sadrži prateću dokumentaciju. 
Javni poziv je otvoren deset dana od dana objavljivanja, odnosno do 17. decembra. Prijave se podnose Odboru za privredu i privatizaciju Skupštine grada Sombora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za privredu – kancelarija 226/a lično ili pozivom na broj telefona 025/468-182. U prilogu vesti možete preuzeti konkursni poziv za obuku starih zanata.
milangagrčin @ Sre, 09.12.2015. 01:03
domaća radinost društvo konkurs nacionalna služba za zapošljavanje obuka odbor za privredu i privatizaciju odeljenje za privredu privreda sektor za upravne i nadzorne poslove sertifikat sombor stari zanati
• RAGS „prošao” Gradsko veće (13)

Gradsko veće dalo saglasnost na plan rada Razvojne agencije Grada Sombora za 2015.godinu.

Foto 19100Članovi Gradskog veća su na 38. sednici razmatrali finansijski plan Razvojne agencije Grada Sombora za ovu godinu. Kako stoji u napomeni, koju je potpisao direktor Zoran Vlaisavljević ovaj finansijski plan se odnosi samo na deo finansiranja iz budžeta grada Sombora, te da su ovo trenutno jedino sigurna obezbeđena sredstva, i da su ona dovoljna za normalno funkcionisanje razvojne agencije grada za prva tri meseca ove godine. Direktor je, ujedno, dostavio i zahtev Gradskom veću za izmenu dinamike prenosa finansijskih sredstava prema razvojnoj agenciji grada Sombora, naglašivši da je za normalno funkcionisanje rada razvojne agencije i isplate ličnih dohodaka za decembar 2014. godine, kao i isplate ostalih obaveza u januaru potrebno izdvojiti 1.400.000 dinara, i po 800.000 dinara za februar i mart. Takođe, direktor Vlaisavljević je uputio i detaljan spisak svih hitnih potraživanja i neizmirenih obaveza razvojne agencije. Finansijskim planom prihodi RAGS-a iz budžeta grada iznose tri miliona dinara. Više od dve trećine budžeta otpada na troškove zarada i naknada zarada, te poreze i doprinose na teret poslodavca.
Gradsko veće Grada Sombora, a na predlog Odeljenja za privredu je usvojila finansijski plan Razvojne agencije Grada Sombora za 2015.godinu, te dala saglasnost na izmenjenu dinamiku prenosa sredstava iz budžeta grada prema razvojnoj agenciji, te ovlastila gradonačelnika grada Sombora da potpiše Ugovor o realizaciji sredstava za finansiranje rada RAGS za 2015. godinu.
milangagrčin @ Pet, 06.02.2015. 03:14
budžet grada sombora gradsko veće odeljenje za privredu razvojna agencija grada sombora sombor zoran vlaisavljević
>>
12345