Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Prijavljivanje prava prečeg na državnoj zemlji

U toku su pozivi – prijave za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade, kao i dokazivanje prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za narednu (2018) godinu.

Foto 11856Foto 4188Komisija za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta raspisala je javni poziv kojim obaveštava da škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove mogu podneti zahtev za korišćenje do 100 hektara poljoprivrednog zemljišta bez naknade, dok fakulteti i naučni instituti čiji je osnovač država mogu podneti zahtev za korišćenje do 1.000 hektara, takođe bez naknade. Zahteve mogu podnositi i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.
Na javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa mogu da se prijave fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine, a vlasnici su sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Osim njih, pravo pečeg zakupa po osnovu stočnog fonda i vlasništva ili zakupa na objektima za uzgoj domaćih životinja mogu da dobiju upisana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu najmanje godinu dana.
Obrazac zahteva može se preuzeti u Županiji, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, kancelariji 55, Odeljenje za poljoprivredu. Rok za podnošenje potrebne dokumentacije po oba javna poziva je 31. oktobar ove godine. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 025/ 468 106 i 468 163 ili pronaći na gradskom sajtu.
milangagrčin @ Uto, 11.07.2017. 01:29
dokazivanje prava prečeg zakupa javni pozivi korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez naknade odeljenje za poljoprivredu poljoprivreda sombor
• LAP-a za mlade u 67 mera

Održana je 45. sednica Gradskog veća.

Foto 30060 Utvrđen je Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora (LAP) za period 2017-2021. godine. Aktivnosti na izradi ovog strateškog dokumenta za mlade prezentovala je Antonija Nađ Kosanović, predsednica radne grupe i član Gradskog veća Grada Sombora za oblast sporta, dece i mladih. - Radna grupa je održala 13 sednica, a LAP je bio na javnom uvidu od 27. januara do 1. februara, nakon čega je održana javna rasprava. Upućeno je više od 50 predloga koje je radna grupa na sastanku sa Savetom za mlade razmotrila i utvrdila predlog. LAP-om za mlade planirano 67 konkretnih mera koje su raspoređene uz šest prioriteta, a za njihovu punu realizaciju potrebno je izdvojiti 6.700.000 dinara. Raspodela sredstava bi se vršila putem konkursa kao i prethodnih godina – navela je Antonija Nađ Kosanović. Predlog LAP-a za mlade 2017-2021. naćiće se na narednom zasedanju Skupštine grada. 
Gradsko veće je na poslednjoj sednici prihvatilo izveštaj o radu poljočuvarske službe za period 1. januar 2016. - 12. januar 2017. godine. Darko Radulović, član Gradskog veća za poljoprivredu naveo je da je u naznačenom periodu sačinjeno 1.391 zapisnik, a Veće je Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine naložilo da radi unapređenja rada ove službe mesečno održava sastanak sa predstavnicima poljočuvarske službe i analizira njihov rad, te da se uočene nedostatke odmah otklone, te da rad koordiniše sa VD Zapadna Bačka. Odeljenju je naloženo i da se prilikom održavanja sastanaka u naseljenim mestima, pozovu i predstavnici poljočuvarske službe kako bi se objasnio njihov rad, kao i da se izvrši usklađivanje postojećeg pravilnika o organizovanju i načinu rada poljočuvarske službe sa odredbama odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete - piše u zvaničnom izveštaju. 
Gradsko veće je prihvatilo sufinansiranje projekta „Naučimo mađarski” koji Udruženje građana Kucko realizuje u okviru Predškolske ustanove Vera Gucunja. Projektom su obuhvaćena deca uzrasta od tri do pet godina, a priprema ih za eventualnu bilingvalnu ili nastavu na mađarskom jeziku. Veće je za realizaciju ovog projekta odobrilo 230.000 dinara.
savamajstor @ Uto, 07.02.2017. 07:19
2017 - 2021 antonija nađ kosanović darko radulović društvo gradsko veće lokalni akcioni plan za mlade naučimo mađarski odeljenje za poljoprivredu poljočuvarska služba pu vera gucunja savet za mlade sombor udruženje građana kucko vd zapadna bačka
• Grad ubira dug za zemlju (2)

Grad Sombor je tokom avgusta i septembra intenzivirao ubiranje roda sa parcela državnog poljoprivrednog zemljišta koje su bespravno koristila pojedina poljoprivredna gazdinstva ili preduzeća.

Foto 12855Posmatrajući po „sektorima”, u slučaju preduzeća za sada je jedino AD „Aleksa Šantić” ostalo bez roda sa bespravno korišćenih državnih njiva. Rod je skinut i sa nekoliko manjih parcela u Kolutu i u okolini salaša Šaponje, ali su tu bespravni korisnici ostali nepoznati, pa je za pretpostaviti da se radi o individualnim poljoprivrednim gazdinstvima ili prosto fizičkim licima koja su videla „dobru priliku”.
Sve u svemu, AD „Aleksa Šantić” je u nekoliko dana ostalo bez roda sa približno 742 hektara površina, od kojih je pod suncokretom bilo 319,427 ha, pod sojom 259,98 ha i pod kukuruzom 162,5 ha. Poslednja od niza odluka o skidanju useva doneta je 7. septembra, upravo o berbi kukuruza sa parcele koju je bespravno koristilo AD „Aleksa Šantić”.
Ubiranje roda zavisi od njegovog dozrevanja, a s obzirom da je sada na redu suncokret, mahom se to i skida sa uzurpiranih njiva. Požnjeveno je i nešto soje, ali za sada nije poznato, koliko će još biti ubrano drugih jesenjih kultura poput kukuruza i šećerne repe, za račun grada, odnosno Ministarstva poljoprivrede. Naime, prihod od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta, tako i od prinudne žetve, u zakonom propisanom odnosu dele ministarstvo poljoprivrede i lokalna samouprava.
Ubrani rod skladišti se kod najbližeg skladištara koji raspolaže dovoljnim kapacitetom, odnosno u TEPKOS d.o.o. u Čonoplji.
- Do 7. septembra požnjeveno je ukupno 692.214 kg suncokreta i 323.956 kg soje uz napomenu da se narednih dana očekuje skidanje roda sa još 121,3456 ha pod sojom, obzirom da ovaj usev na parceli broj 919 u KO Aleksa Šantić nije još zreo za žetvu - naveo je načelnik Odeljenja za poljoprivredu, dipl. pravnik Vladimir Katanić. Na zvaničnom gradskom sajtu javno su dostupne odluke o skidanju useva.
AD „Aleksa Šantić” iz Aleksa Šantića prijavilo je u datom roku površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje je koristilo bez ugovora o zakupu, pa je na osnovu toga, 26. avgusta ubran rod suncokreta sa parcele od 69,95 hektara u katastarskoj opštini (KO) Aleksa Šantić. AD „Aleksa Šantić” ostalo je i bez roda suncokreta sa parcele od 50,43 hektara u KO Aleksa Šantić, gde je žetva obavljena 29. avgusta. Dan kasnije, 30. avgusta prinudna žetva soje obavljena je i sa parcela od 24,41 i 114,22 hektara u KO Čonoplja, koje je takođe koristilo AD „Aleksa Šantić”. Isto preduzeće koristilo je bespravno i parcelu 2846 u KO Čonoplja, na kojoj je na 76,85 hektara bio posejan suncokret, te je po odluci lokalne samouprave rod požnjeven zadnjeg dana avgusta. Istog dana Grad Sombor ubrao je i suncokret sa osam manjih parcela od 0,7 do 27,61 hektara u KO Čonoplja, koje je takođe koristilo AD „Aleksa Šantić”. Prvi dan septembra doneo je žetvu suncokreta sa još četiri parcele koje je takođe obrađivalo AD „Aleksa Šantić”.
Sredinom jula rod pšenice skinut je i sa dve parcele u Kolutu ukupne površine od oko 4,5 hektara, ali u tom slučaju korisnik nije bio identifikovan. Deveta odluka o skidanju roda sa bespravno korišćene parcele doneta je 6. septembra, a za dan kasnije bila je zakazana žetva. Radi se o četiri parcele u okolini salaškog naselja Šaponje, ukupne površine 4,9 hektara zasejanih suncokretom.
triletrip @ Pet, 09.09.2016. 01:57
ad aleksa šantić društvo državno poljoprivredno zemljište ekonomija grad sombor gradska uprava katastarska opština kukuruz ministarstvo poljoprivrede njiva odeljenje za poljoprivredu poljoprivreda pšenica sela soja sombor suncokret vladimir katanić zakup
• Licitacije za državnu zemlju početkom aprila (7)

Javno nadmetanje za državno poljoprivredno zemljište za ovu proizvodnu godinu trebalo bi da bude održano od 7. do 14. aprila

Foto 4880Foto 22018Grad Sombor raspolaže sa najviše državnog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup, više od 40 hiljada hektara, Licitacije za ovu proizvodnu godinu još nisu održane, a razlog je spor oko zemljišta koje koriste neprivatizovana poljoprivredna preduzeća u Gakovu i Aleksi Šantiću.
- Prošlog petka, 13. marta su završeni pregovori između stočara koji su nadeljeni na katastarsku opštinu Sombor 2 i deo katastarske opštine Gakovo, a bili su vezani za probleme sa preduzećem AD „Graničar“ iz Gakova. Nakon razgovora potpisan je zaključak, kojim je predloženo poljoprivrednim proizvođačima – stočarima, koji su ostvarili pravo korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa, da izvrše uplatu zakupa na osnovu dobijenih odluka, nakon čega će biti zaključeni ugovori o zakupu sa nadležnim ministarstvom. Osim toga, predloženo je i da prilikom uvođenja u posed budu prisutni predstavnici Odeljenja za poljoprivredu i nadležna poljoprivredna inspekcija, kao i predstavnici Policijske uprave Sombor. Komisija je utvrdila tekst oglasa za raspisivanje licitacije, koja će biti održana u jednom krugu – rekao je Zoran Miler, član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu.
Za licitaciju će biti raspoloživ 4.961 hektar, a najveće parcele uglavnom se nalaze u katastarskim opštinama Bački Breg, Riđica, Gakovo, Bački Monoštor i Sombor 2. Najveća početna cena po hektaru je nešto više od 32 hiljade dinara pa naniže, u zavisnosti od mesta i kvaliteta zemljišta.
Zoran Miler u utorak, 17. marta, još nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da li će resorno ministarstvo dati saglasnost na tekst oglasa.
- Gradonačelnik je morao povući odluke o dodeli prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva na nešto više od 960 hektara za AD „Graničar“ Gakovo i za oko hiljadu hektara što je dodeljeno AD „Aleksa Šantić“. Suočili smo se s tim da je godinama unazad kasnio program izdavanja i uređenja državnog poljoprivrednog zemljišta, jer je uvek postojao problem ova dva preduzeća. Prošle godine 1. septembra je već bila gotova prva varijanta tog programa. Tek početkom oktobra 2014. godine su nas obavestili o zainteresovanosti „Ferera” za njive u Aleksi Šantiću, pa smo po preporuci ministarstva morali da izdvojimo površine za koje je bila zainteresovana ta kompanija. Program uređenja i davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta bio je konačan početkom novembra, ali su onda usledili protesti radnika „Graničara“. Mi nismo još završili ni ovaj deo, a počeli smo već da radimo program za proizvodnu 2015/16. godinu – ispričao je Zoran Miler. Iako je proizvodna godina već dobrano odmakla, Zoran Miler smatra da će ipak biti zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za zakup državnih oranica i dodaje da su svi poljoprivrednici na neki način taoci preduzeća u restrukturiranju zbog kojih su licitacije odlagane.
- Svi će biti na gubitku jer su neki agrotehnički rokovi prošli. Problem je što poljoprivrednici ne ulaze u posed državnog zemljišta na jesen, kada je optimalno vreme za pripremu za setvu, pogotovo sada kada imamo izrazito kišne i sušne periode tokom godine. Licitacije su i prošle godine održane početkom marta. Sada će, ukoliko dobijemo saglasnost ministarstva, javna nadmetanja će biti održana od 7. do 14. aprila. Ono što meni smeta je da ljudi koji uzmu u zakup državnu zemlju sve obaveze uredno plate, dok menadžment preduzeća u restrukturiranju nema problem da koristi, a ne plaća državne oranice – rekao je Zoran Miler. On je dodao da je zbog smanjenih prinosa na gubitku i država, jer nema na raspolaganju dovoljne količine robe, lošiji joj je kvalitet, a manji su i prihodi od poreza, koje bi mogla da ubere od poljoprivrednika.
- Na terenu je situacija stvarno katastrofalna, ljudi se služe raznim trikovima i nadamo se da će privatizacijom ta dva preduzeća sve to prestati ili barem biti značajno umanjeno – rekao je Zoran Miler.
triletrip @ Sub, 21.03.2015. 02:02
ad aleksa šantić državno poljoprivredno zemljište ekonomija ferrero gradsko veće graničar javno nadmetanje licitacija odeljenje za poljoprivredu poljoprivreda privreda sela sombor zakup zoran miler
• Uštede u izgradnji atarskih puteva (3)

Zoran Miler, član Gradskog veća za poljoprivredu, razvoj sela i zaštitu životne sredine, održao je u sredu konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada Odeljenja za poljoprivredu Gradske uprave grada Sombora.

Foto 24154 Poseban akcenat stavljen je na program sanacije i održavanja atarskih puteva na teritoriji grada, i uštede koje su ostvarene tokom druge polovine 2014. godine. Član Gradskog veća Zoran Miler naveo je da je za izgradnju atarskih puteva izdvojeno mnogo novca, te da se radi o sredstvima koja su namenski opredeljena za izgradnju atarskih puteva.
- Prilikom sprovođenja javnih nabavki suočili smo se sa nekoliko problema. Naime, nama je, kao Gradskoj upravi, žao što više nemamo kvalitetnih lokalnih izvođača, budući da preduzeće „Somborputevi” više ne posluje, pa smo primorani da angažujemo preduzeća sa teritorije cele Vojvodine, pa i šire. Postupak javnih nabavki je okončan, izabrani najpovoljniji izvođači, ugovori su potpisani i očekujemo da se uskoro do nivoa tucanika uradi 3.119 metara, a da se asfalt postavi na 3.811 metara atarskih puteva – kazao je Miler i dodao kako se čekaju i odluke nadležnih ministarstava povodom problema uzurpacije određenih poljoprivrednih površina od strane nesavesnih lica.
– Kada dobijemo jasne instrukcije i odluke ministarstva, znaćemo kakve mere možemo preduzeti, a jedna od njih je svakako i skidanje useva sa onih površina gde nismo u mogućnosti da utvrdimo ko je uzurpator – kazao je Miler. Govoreći o aktivnostima u narednom periodu, Miler je rekao da je u toku realizacija još dva ugovora o sanaciji atarskih puteva, koji su dodeljeni izvođačima „Karin Komerc“ iz Novog Sada i „Jugokop Podrinje“ iz Šapca. Zoran Miler je najavio da će saradnja sa mesnim zajednicama biti tešnja,
- Sarađivaćemo sa mesnim zajednicama, i one će dobiti mogućnost da svojim predlozima učestvuju u procesu planiranja i projektovanja puteva - kazao je Miler.
Vladislav Živanović, zamenik gradonačelnika grada Sombora je pohvalio rad Odeljenja za poljoprivredu i naglasio kako je transparentnost u trošenju sredstava od najvećeg značaja.
triletrip @ Čet, 12.02.2015. 01:03
atarski put društvo gradsko veće izgradnja odeljenje za poljoprivredu sombor špoljoprivreda vladislav živanović zamenik gradonačelnika zoran miler
>>
12