Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Javne rasprave o naknadama, održavanju i zonama

Nadležna Odeljenja gradske uprave grada Sombora organizuju rasprave na četiri nacrta odluka u komunalnoj oblasti. Kako je navedeno do 18. januara građani će moći da reaguju na predloge gradskih „zakona” o održavanju spoljnih delova zgrade, o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja, o drugim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada, odnosno o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Sombora.

Foto 34880Javne rasprave će trajati do 18. januara, za kada je, u sobi 142, Županije, predviđeno održavanje javnih prezentacija navedenih odluka. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da daju svoje predloge, sugestije i komentare na nacrte navedenih Odluka, u pisanom obliku, poštom na adresu: GU grada Sombora (Trg cara Uroša 1), neposredno preko pisarnice GU grada Sombora ili na imejl adrese iz javnih poziva - objavljeno je sajtu grada.
Nacrtom odluke o naknadama za korišćenje javnih prostora predviđeno je između ostalog da zakup prostora za letnju baštu u A, te B ekstra gradskoj zoni iznosi 22, odnosno 17 dinara, dok će za preostale zone taj iznos biti 11 dinara. Obelodanjeni su i iznosi naknada za postavljanje vitrina, rashladnih uređaja, manjih montažnih objekata, tezgi, pultova, te pokretnih uređaja za pripremu hrane. Takođe, odlukom je određen i iznos naknade za montažno-demontažne objekte različitih manifestacija. Organizatori priredbi, koji ne budu imali podršku grada ili nekog javnih preduzeća ili ustanove, će za zauzimanje kvadratnog metra prostora u A ekstra zoni (sam centar) plaćati 107 dinara dnevno. Ukoliko postoji saglasnost cena zauzimanja prostora će biti 10,7 dinara. Odluka o održavanju spoljnih delova zgrada izričito kaže da je vlasnik zgrade dužan da spoljne zidove zgrade održava u urednom stanju - sa pažnjom dobrog domaćina. Kako se navodi, uredno stanje podrazumeva da spoljni delovi zgrade ne predstavljaju opasnost za stanare i prolaznike, te da nisu oštećeni, zaprljani, ispisani i iscrtani grafitima, izlepljeni plakatima ili skloni padu, odnosno da ne narušavaju opšti izgled naseljenog mesta. Takođe, odluka nalaže skupštini stambene zajednice da donosi godišnji plan održavanja, te da se ukoliko stambena zajednica ne poštuje Odluku, nalaže JKP Prostor, da o trošku vlasnika, preduzme potrebne mere za pribavljanje potrebne dokumentacije, odnosno izvođenje radova. Odlukom o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja predstavljene su gradske urbanističke zone, po kojoj će najuži centar grada biti podeljen na centralne zone A i B, te da će u zavisnosti od lokacije biti ustanovljene još zone V, G, D i Đ sa različitim stepenima obaveznosti održavanja. Nacrti odluka dostupni su u prilogu vesti.
savamajstor @ Pon, 14.01.2019. 02:44
društvo jkp prostor nacrt odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji sombora o održavanju spoljnih delova zgrade o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja odeljenja gradske urpave odeljenje lokalne poreske administracije odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove sombor stambena zajednica urbanizam
• Upitno vlasništvo, zahtev za povraćaj još 2010. godine

Odgovori Odseka za imovinsko pravne i stambene poslove Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove.

Foto 34511Nadležni u Gradskoj upravi grada Sombora uputili su odgovore, po zahtevu SOinfo.org portala, povodom javnog poziva za izdavanje odmarališta „Pionir Sombor” na Rabu (naziv iz zvaničnog dokumenta RH) koji je raspisalo Ministarstvo državne imovine Hrvatske. Kakvo je mišljenje grada Sombora povodom ovog slučaja? - Pogrešno ste naveli naziv objekta i lokaciju istog. Naime, objekat Odmarališta Pionir je lociran u Republici Sloveniji, u Kranjskoj Gori, u ulici Bezje. Predmetni objekti na koje Vi mislite se nalaze u k.o. Rab Mundanije, na ostrvu Rabu u Republici Hrvatskoj. Predmetne nepokretnosti označene su kat.parc.br. 363 k.o. Rab Mundanije, 504/4 k.o. Rab Mundanije, 503/3 k.o. Rab Mundanije i 499/3 k.o. Rab Mundanije. Predmetne nepokretnosti nikada nisu bile u vlasništvu grada Sombora, već su bile upisane kao društvena svojina sa nosiocem prava korišćenja Samoupravne interesne zajednice za zaštitu dece Sombor.
- Kakve će lokalna samouprava korake preduzeti kako bi bilo prekinuti protivzakonito izdavanje vlasništvo grada Sombora? - Na predmetnim nepokretnostima Republika Hrvatska se uknjižila kao vlasnik po osnovu Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriji Republike Hrvatske i po osnovu Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriji Republike Hrvatske.
- Kakve je mere do sada preduzimao grad Sombor po pitanju regulisanja vlasništva nad ovim objektom? - Još u toku 2010. godine grad Sombor je prijavio oduzetu imovinu u Republici Hrvatskoj i pokrenuo postupak kod Općinskog državnog odvjetništva u Crkvenici, a zatim i kod Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci radi povraćaja imovine. Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj dana 12. jula 2018. godine pod brojem 05-464-6700/2018-I donela Zaključak kojim se nalaže Direkciji za imovinu RS da javnim pozivom pozove sva pravna lica koja su bila vlasnici imovine u državama sukcesorima da u roku od 30 dana od objavljivanja javnog poziva dostave podatke o svim stečenim pravima na nepokretnoj imovini na dan 31. decembar 1990. godine radi evidentiranja nepokretne imovine svih pravnih lica iz Republike Srbije koja se nalazi na teritoriji država sukcesora. Grad Sombor je u datom roku prijavio Direkciji za imovinu Republike Srbije oduzetu imovinu.
- Koliko je procenjena vrednost ovog objekta i postoji li uopšte plan lokalne samouprave za odmaralište na Rabu? - Naknada za predmetne nepokretnosti biće regulisana nakon zaključenja bilateralnog Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Srbije – napominjemo da su pitanja sukcecije aktuelna i da se rešavaju na međudržavnom nivou - odgovorili su iz Odseka za imovinsko pravne i stambene poslove Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora.
savamajstor @ Čet, 29.11.2018. 06:50
crikvenica direkcija za imovinu kranjska gora odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove odmaralište pionir odmaralište rab odsek za imovinsko pravne i stambene poslove općinsko državno odvjetništvo privreda republika hrvatska rijeka samoupravna interesna zajednica za zaštitu dece sombor sombor uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava županijsko državno odvjetništvo
• Kabliranje prvi čin projekta od 3,2 miliona evra

Postavljanjem niskonaponske električne mreže u ulici Matije Gupca u Somboru, počeli su pripremni radovi koji će omogućiti proširenje prekograničnog puta između Sombora i Baje.

Foto 34336 - Kabliranje niskonaponske (NN) mreže i javne rasvete bilo je neophodno pošto stubovi NN mreže smetaju proširenju puta. Radovi su povereni somborskoj kompaniji Somborelektro, uz obavezu da radove okonča u roku od 45 dana. Vrednost radova iznosi 64.800,00 evra i finansiraju se iz projekta - rekao je prilikom obilaska radova, član projektnog tima i pomoćnik načelnika Odeljenja za komunalne delatnosti Gradske uprave Viktor Despotović. Član projektnog tima i pomoćnik gradonačelnice za mesnu samoupravu Atila Pribila, istakao je da je od velikog značaja što projekat proširenja puta između Sombora i Baje podržava ceo grad, a naročito gradonačelnica Dušanka Golubović. - Podrška svih je značajna, jer ćemo proširenjem puta omogućiti izlaz naše robe na granicu. Cilj nije samo da se obnovi put do granice, već da naša roba ima što kraći put do Zapadne Evrope. Nakon proširenja puta, koji sada iznosi šest metara, za dve do tri godine možemo očekivati i prekategorizaciju graničnog prelaza Bački Breg – Hercegsantovo - preneo je Pribila. Početku radova prisustvovali su još Ilona Pelt, poslanica u Skupštini AP Vojvodine, te Silard Janković, član Gradskog veća za oblast nacionalnih manjina i saradnje sa verskim zajednicama.
Ukupna vrednost projekta „Poboljšanje prekograničnog puta Sombor – Baja 2” iznosi 3,12 miliona evra, od kojih Evropska unija obezbeđuje 85 odsto, a grad Sombor 15 odsto sredstava od ukupne vrednosti projekta.
savamajstor @ Čet, 18.10.2018. 03:03
atila pribila društvo evropska unija gradsko veće ilona pelt kabliranje niskonaponska mreža odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove poboljšanje prekograničnog puta sombor – baja 2 silard janković sombor ulica matije gupca viktor despotović
• Održavanje čistoće i putevi na javnim raspravama

Javni uvid u Nacrte odluka o održavanju čistoće na teritoriji grada, odnosno opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, odnosno visini naknade za njihovo korišćenje trajaće do petka, 30 marta. Javne rasprave će biti organizovane 3. aprila.

Foto 19541- Nacrt Odluke o održavanju čistoće na teritoriji grada Sombora pripremilo je Odeljenje za komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove radi usklađivanja sa relevantnim zakonima. Novom Odlukom detaljnije se razrađuje održavanje čistoće kao komunalne delatnosti od javnog interesa i vrši usklađivanje sa Zakonima - piše u pozivu za javni uvid. Odlukom o održavanju Čistoće predviđeno je da najveći deo poslova oko održavanja čistoće bude poveren JKP Čistoća. Samo kod uklanjanja snega i leda obaveze dele preduzeća koja čine zimsku službu, te Parking servis (čišćenje parking prostora), TOGS (turistička izletišta), SC Soko (sportski i rekreacioni centri). Kod čišćenja snega i leda, kao i do sada, svoja zaduženja imaju i građani (ispred kuća), pravna lica (radni prostor), taksisti i fijakerska služba (stanice), odnosno preduzeća zadužena za javni prevoz (stanice i stajališta). Kako se navodi u odluci, novčane kazne za pravna lica koja ne budu poštovala odluku o održavanju čistoće iznosiće 150.000 dinara, dok će za isti prekršaj građani morati da plate 6.000 dinara. Dokument je dostupan na gradskom sajtu.
Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove pripremilo je za javni uvid još i Nacrte Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Sombora, odnosno o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Sombora. Uglavnom za održavanje opštinskih puteva biće zaduženo javno komunalno preduzeće „Prostor”.
Javne rasprava za sve tri odluke trajaće do 30. marta, a javne prezentacije Odluke će biti organizovane 3. aprila, u sali 108 Županije, u periodu od 10 do 12 sati. Predloge i sugestije na radne verzije odluka građani mogu dostaviti do 3. aprila putem elektronske pošte: vdespotovic@sombor.rs ili redovnom poštom na adresu: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove (Trg cara Uroša 1, Sombor).
savamajstor @ Pon, 26.03.2018. 03:01
čišćenje snega jkp čistoća jkp parking servis jkp prostor komunalna delatnost odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove odluka o održavanju čistoće na teritoriji grada sombora odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji grada sombora odluka o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica privreda sc soko sombor togs zimska služba
• Javni prevoz na javnoj raspravi

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove pripremilo je Nacrt Odluke o javnom prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji Grada Sombora.

Foto 18299- Nacrtom odluke definisano je da javni prevoz putnika na teritoriji grada Sombora, mogu obavljati pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje te vrste prevoza ukoliko poseduju licencu za prevoz koju izdaje ministarstvo nadležno za saobraćaj. U nacrtu se predviđa da se javni prevoz putnika može obavljati kao linijski i vanlinijski i auto-taksi prevoz - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada. Lokalnim dokumentom regulisane su i kaznene odredbe pa oni koji ne budu poštovali odluku mogli računati na novčane izdatke od 40 do 100 hiljada dinara.
Primedbe i predloge zainteresovana pravna lica, preduzetnici i građani mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove, lično na šalteru 11 ili 12 Gradskog uslužnog centra, odnosno usmeno na javnoj sednici, koja će biti organizovana 3. jula u županijskoj sali 108 sa početkom u 10 sati. Nacrt odluke o javnom prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji Grada Sombora može se isčitati na sajtu grada.
savamajstor @ Sre, 28.06.2017. 01:45
javna rasprava javni prevoz odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove prevoz putnika privreda saobraćaj sombor
>>
12