Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Rebalans budžeta pred Skupštinom

U utorak, 11. jula pred odbornicima Skupštine grada Sombora naći se predlog prvog rebalansa budžeta grada za ovu godinu.

Foto 30711U obrazloženju predloga stoji da je rebalans uslovljen pre svega rasporedom iznosa suficita utvrđenog Odlukom o završnom računu budžeta grada Sombora za 2016. godinu u iznosu od 115.237.552 dinara, u koji su uključena doznačena neutrošena namenska sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti, sredstva od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje. S obzirom da su pojedini budžetski korisnici iskazali potrebu za prestrukturiranjem u važećoj odluci o budžetu grada Sombora za ovu godinu, kako bi mogli neometano funkcionisati u skladu sa zakonskim odredbama. Rebalans budžeta je neophodan i zbog izmene određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje i rad celokupnog budžetskom sektora.
Najviši nivo rasta planiran je u okviru ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kako u obliku samostalnog finansiranja iz budžeta, tako i u obliku sufinansiranja putem projekata sa višim nivoima vlasti.
Kada je prihodna strana u pitanju, rebalansom je predviđeno povećanje poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 146 miliona dinara, poreza na imovinu 64 miliona, pokrajinskih transfera u iznosu od 70,23 miliona dinara, prihodi od prodaje dobara i usluga 30 miliona dinara, mešoviti i neodređeni prihodi 28,985 miliona, te prihodi od prodaje nepokretnosti u iznosu od 20 miliona dinara. 
Sa druge strane, novi plan rashoda iznosi ukupno 3.171.453.000 dinara. Najviše sredstava je planirano za plate, doprinose, naknade, socijalna davanja i nagrade zaposlenima u iznosu od 525.954.000 dinara ili 16,59 odsto ukupnog budžeta. Za zgrade i građevinske objekte je planirano 509.476.000 dinara ili 16,06 odsto, dok je za specijalizovane i usluge po ugovoru 495.035.000 miliona dinara ili 15,61 odsto budžeta. Izdaci za funkcionisanje lokalne samouprave veći su za 14,66 miliona dinara, od toga 3,69 miliona odlazi za plate i doprinose zaposlenih. Izdaci za komunalnu oblast veći su za 165,1 miliona dinara. Kad je u pitanju socijalna zaštita, troškovi su veći za 5,535 miliona dinara, kulturni izdaci za 2,799, dok su izdaci u zdravstvu veći za 3,1 milion dinara. Za projekte od značaja za lokalnu samoupravu izdvojeno je dodatnih 83 miliona dinara, dok su mere aktivne politike zapošljavanja u plusu za 4,5 miliona dinara. Poljoprivreda će dobiti dodatnih 35,76 miliona dinara. 
Da zaključimo, ukupna sredstva budžeta ovom Odlukom definišu se na nivou od 3.171.452.587 dinara. Procena ostvarenja tekućih prihoda, bez sredstava transfera iznosi 2.975.985.000 dinara i predstavlja uvećanje tekućih prihoda u iznosu od 299,9 miliona dinara ili 11,2 odsto u odnosu na prihode iz prvobitne Odluke o budžetu.
milangagrčin @ Pon, 10.07.2017. 09:43
budžet ekonomija gradska uprava grada sombora odbornici privreda rebalans sednica skupštine grada skupština grada sombora sombor
• Rebalans pred odbornicima

Petnaesta sednica Skupštine grada zakazana je za utorak, 11. jul sa početkom u devet časova.

Foto 29875Na dnevnom redu se nalazi četrnaest tačaka. Pred odbornicima će se prvo naći Odluka o prvom rebalansu budžeta grada za ovu godinu, a nakon toga i Odluke o participativnom budžetiranju i broju maksimalno zaposlenih u sistemu javnog sektora za 2017. godinu. Posle toga sledi rasprava o predlogu Odluke o uređenju grada, te predlog o kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti građana. U nastavku će pred odbornicima biti predlozi odluka o izradi izmena i dopuna planova generalne regulacije naseljenih mesta Riđica, Stapar i Doroslovo. U drugom delu sednice dnevnim redom je predviđena rasprava o Predlogu odluke o javnom prevozu u drumskom saobraćaju, davanju saglasnosti na plan i program prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju za narednih pet godina, kao i prihvaćanje reda vožnje prevoznika „Severtrans” AD. Raspravljaće se i o pravilniku o finansiranju/sufinansiranju projekata/programa udruženja od interesa za grada, izveštajima o radu mesnih zajednica za prošlu godinu, imovinsko – pravnim predmetima. Kraj je sednice posvećen je po tradiciji izborima i imenovanjima.
Direktan prenos sednice Skupštine obezbeđuju obe somborske televizije TV K-54 i RTV Sreće.
milangagrčin @ Sre, 05.07.2017. 03:38
15.sednica budžetsko participiranje društvo generalna regulacija izveštaji o radu mesnih zajednica javni prevoz u drumskom saobraćaju maksimalan broj zaposlenih odbornici planovi generalne regulacije pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja prim. dr zoran parčetić prvi rebalans za 2017. godinu sednica skupštine grada sombora severtrans sombor
• Skupština grada: stanje u „Energani” konsolidovano

Odbornici Skupštine grada Sombora usvojili su u ponedeljak izveštaje o poslovanju javnih komunalnih preduzeća za prošlu godinu, konstatovali su da je stanje u „Energani” konsolidovano, imenovali su direktore, glasali su za novi sastav gradskog štaba za vanredne situacije i produžili su mandat javnom pravobraniocu grada.

Foto 28067Za nepuna tri sata, koliko je trajala sednica Skupštine grada Sombora, usvojeno je 14 tačaka dnevnog reda. Odbornici su raspravu počeli Predlogom lokalnog antikorupcijskog plana, a nastavili sa Predlogom odluke o pripremi i distibuciji vode za piće. Nakon toga se debatovalo o predlozima izmena i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, Odluke o sahranjivanju i grobljima, te o izmenama i dopunama osnivačkih akata JKP „Čistoća”, „Zelenilo” i „Parking servis Sombor”. Odbornici su usvojili in predlog odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.
O izveštajima javnih komunalnih preduzeća se nije puno raspravljalo. Siniša Lazić (Složno demokratski) je sumirajući izveštaje, istakao da smo svedoci urušavanja komunalnog sistema u proteklom periodu i da su nivo i kvalitet usluga koje dobijamo svakog dana sve lošiji. Posledica toga je da nema investicija u komunalni sistem i da će takvo stanje dovesti do raspada istog. - Vodokanal je proteklih godina bio žrtva, koja daje garancije za druge neuspešne komunalne sisteme, koje vodi neodgovoran i nekvalitetan menadžment. „Prostor” ima najveći potencijal da prestane da bude subvencionisan iz budžeta grada, ali je pitanje kako će se snaći u trenutnoj situaciji - rekao je Siniša Lazić. Što se„ Energane” tiče, Lazić je istakao da to preduzeće već godinama vuče za soobm druga javna komunalna preduzeća i urušava ih. - Građani grada Sombora će i dalje biti neko ko plaća grejanje nekih drugih ljudi - rekao je Lazić.
Sledeće na dnevnom redu bilo je davanje saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Energana” za ovu godinu. U uvodnom izlaganju Sava Dojić je podsetio da je Skupština grada u oktobru 2015. godine usvojila Predlog mera za finansijsku konsolidaciju ovog preduzeća, te je kreditno zadužila JKP Vodokanal u iznosu od 121 milion dinara. Tokom prošle godine izvršena je konsolidacija preduzeća, čime su se stekli uslovi za nosioc kredita umesto „Vodokanala” postane „Energana”, istakao je Dojić. - „Energana” je do sada svaku ratu uplaćivala „Vodokanalu”, koji je do sada bio zadužen. Tokom maja ove godine banka je odobrila novi kredit sa zamenom nosioca kredita u dinarskom iznosu od 86 miliona, na 60 meseci, sa kamatnom stopom od 5,70 odnosno 5,85 odsto. Ukupan iznos kredita sa kamatom iznosi 98.471.901,57 dinara. U preostalom delu ove godine na naplatu dospeva ukupno 12.942.077,13 dinara, koje će platiti „Energana”, koja je finansijski konsolidovana - objasnio je Sava Dojić.
Odbornici grada Sombora doneli su i odluku da se formira Gradski štab za vanredne situacije. Na čelu štaba je gradonačelnica Dušanka Golubović, zamenik je Antonio Ratković, načelnik štaba je Predrag Rakonjac. Pored njih štab će brojati i 21 člana. Do kraja sednice, odbornici su produžili mandat pravobraniocu grada Sombora, Irini Burka-Parčetić. Nakon okončanih konkursa, ozvaničena su direktorska imenovanja za dr Emeše Uri u Domu zdravlja „Dr Đorđe Lazić”, Branimira Mašulovića i Milenu Rackov-Kovačić u Gradskom muzeju, odnosno u Galeriji „Milan Konjović”. Osim toga, produženi su mandati vršioca dužnosti direktora Đuri Todoriću u Turističkoj organizaciji grada Sombora i Saši Miliću u Kulturnom centru „Laza Kostić”.
milangagrčin @ Uto, 27.06.2017. 01:21
branimi mašulović dr emeše uri društvo đuro todorić energana gradski štab za vanredne situacije irina burka parčetić izbori i imenovanja izveštaj o poslovanju jkp parking servis sombor jkp vodokanal jkp zelenilo milena rackov kovačić odbornici politika predrag rakonjac prim. dr zoran parčetić saša milić sava dojić sednica siniša lazić skupština grada sombor
• Opoziciji manjkaju investicije, vlast okrivljuje prethodnike

U utorak, 23. maja održana je sednica Skupštine grada Sombora.

Foto 29874Sednica Skupštine grada počela je primedbama opozicije na zapisnik sa prošle sednice, kao i na dostavu materijala za sednicu lokalnog parlamenta, ali je izveštaj ipak usvojen većinom glasova odbornika. Pre usvajanja dnevnog reda odbornička grupa „Složno demokratski” predložila je dopunu tačkom o železničkoj infrastrukturi, koju je obrazložio šef odborničke grupe Siniša Lazić. On je objasnio da bi trebalo da se pravo upravljanja železničkom infrastrukturom na teritoriji grada i Zapadnobačkog okruga prenese na lokalnu samoupravu i za to zatraži saglasnost Vlade Republike Srbije. Siniša Lazić je rekao da je stanje pruga veoma loše usled višegodišnje nebrige, te da su za rekonstrukciju potrebna značajna sredstva. Predlog za dopunu dnevnog reda je odbijen, pa je posle usvajanja prvobitnog predloga počela sednica gradske skupštine.
Član Gradskog veća zadužen za finansije Sava Dojić predstavio je izveštaj o završnom računu budžeta Grada Sombora za 2016. godinu da su prihodi gradske kase ostvareni 91,4 odsto u odnosu na plan, a rashodi su bili na nivou od 85,7 odsto od predviđenih, te je tako ostvaren suficit, koji je prenet u ovogodišnji budžet. Dojić je naglasio da nisu podizani nikakvi krediti i da ih nema ni danas. Odbornik Siniša Lazić je kazao da su u izveštaju izostavljene neke činjenice, kao što su dva rebalansa, odnosno smanjenja budžeta. On je kazao da je tokom prošle godine izostale značajnije investicije u lokalnu infrastrukturu poput izgradnje i rekonstrukcije trotoara, atarskih puteva i drugih. Lazić je istakao da trošenje prihoda ostvarenih od poljoprivrede nije bilo transparentno, kao i da je podbacila naplata naknade za uređenje komunalnog zemljišta. Šef odborničke grupe SNS-a Zoran Rus usprotivio se Lazićevim tvrdnjama i kazao da je nasleđeno loše stanje u lokalnoj samoupravi za šta je okrivio prethodnu gradsku vlast. Dunja Prokić iz Srpsko-ruskog pokreta je zamerila što nije bilo ozbiljnijih investicija i kazala da je za sufinansiranje projekata medija odvojeno svega osam miliona dinara, te da vlast od medija zauzvrat očekuje da pruže podršku vladajućoj strukturi u gradu. Odbornik Nove stranke Milan Milanko je takođe zamerio što lokalna vlast ne ume da dovede investitore u grad, te da se zaboravlja propast poljoprivrednog preduzeća „Aleksa Šantić”, dok je naplata ostvarena sa 130 odsto u odnosu na planirano.
Odbornici Skupštine grada usvojili su izveštaj o završnom računu budžeta za prošlu godinu, a nakon toga doneli su odluku da Grad Sombor istupi iz članstva u Agenciji za regionalni razvoj AP Vojvodine.
Odbornici su raspravljali i o Lokalnom akcionom planu za mlade u periodu od 2017. do 2021. godine, koji je predstavila članica Gradskog veća Antonija Nađ-Kosanović. Siniša Lazić je kazao da je predlog LAP-a za mlade besmislen i da se odnos aktuelne vlasti prema mladima vidi iz ukidanja Kancelarije za mlade i stalnog odlaganja završetka rekonstrukcije nekadašnjeg Doma omladine. Dragan Nikodijević iz Dosta je bilo je naglasio da je novi LAP poruka mladima da „pakuju kofere” i dodao je da je grupa koja je radila na tom dokumentu usko povezana sa većnicom Antonijom Nađ-Kosanović. Odbornica Dunja Prokić je iznela stav da je LAP za mlade pun manjkavosti, te da je odliv mladih iz Sombora dramatičan. Odgovarajući na kritike, Antonija Nađ-Kosanović je kazala da će zadaci iz LAP-a za mlade biti ostvareni do 2021. godine, za razliku od prethodnih, kao i da je bilo prilike da se podnesu predlozi, koji bi popravili taj strateški dokument.
Usledila je rasprava o izveštajima o radu i poslovnim prihodima i rashodima javnih preduzeća i ustanova, kao i o likvidaciji JP „Urbanizam”, za koju je Siniša Lazić rekao da je sramna, da bi potom bio isključen sa sednice Skupštine grada. Odbornici opozicije tvrde da je to učinjeno, kako bi se sprečilo iznošenje podatka da bivšim radnicima tog preduzeća na osnovu sudskih odluka treba da bude isplaćeno preko 15 miliona dinara.
Odbornici Skupštine grada su većinom glasova usvojili izveštaje javnih preduzeća i ustanova, a potom su se pozitivno izjasnili i o ostalim tačkama dnevnog reda.
triletrip @ Sre, 24.05.2017. 05:17
antonija nađ-kosanović društvo dunja prokić javna preduzeća lap za mlade lokalna samouprava milan milanko odbornici politika siniša lazić skupština grada sombor zoran rus
• Odbornici o migrantima, završnom računu, ustanovama

Predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Parčetić sazvao je trinaestu sednicu za utorak, 23. maj, sa početkom u 9 časova.

Foto 29876Na dnevnom redu se nalazi ukupno 17 tačaka. Odbornici će raspravljati o Predlogu Odluke završnog računa grada Sombora za prošlu godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstva budžetskih korisnika, a potom i o Predlozima istupanja grada iz Agencije za regionalni razvoj APV i Lokalnom akcionom planu za mlade 2017 – 2021. Posle toga, pred njima će se naći prve izmene i dopune Programa poslovanja JKP Prostor za ovu godinu, kao i postavljenje bista Veljka Petrovića, Nikole Tesle, podizanju spomenika somborskoj alternativi i na kraju postavljenju skulptira Pavla Blesića. Potom na red dolaze Izveštaji o radu deset javnih ustanova za prošlu godinu, kao i Izveštaji Turističke organizacije grada Sombora i Predškolske ustanove Vera Gucunja. U drugom delu sednice raspravljaće se o Predlozima početnih likvidacionih izveštaja JP Urbanizam i Direkcija za izgradnju grada, imovinsko – pravnim predmetima, pruzi Sombor – Vrbas, obezbeđenju i opremanju migranskog centra. Poslednja tačka po običaju izbori i imenovanja.
Direktan televizijski prenos zasedanja Skupštine grada Sombora obezbeđuje TV K-54.
milangagrčin @ Pet, 19.05.2017. 05:28
direkcija za izgradnju grada društvo izveštaji o radu jp urbanizam lokalni akcioni plan za mlade odbornici skupština grada sombor turistička organizacija grada sombora završni račun zoran parčetić
<<>>
1234567
. . .
14