Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Zakazana sednica Skupštine grada

Jedanaesta sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za utorak, 14. februara sa početkom u 9 časova.

Foto 29876Dnevnim redom je predviđeno osam tačaka. Prema predlogu, odbornici će na sednici raspravljati o trećim izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima, otuđenju parcela, izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinima snabdevanja toplotnom energijom, drugim izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Sombora, te o davanju saglasnosti na druge izmene i dopune Statuta ustanove kulture od nacionalnog značaja Galerije „Milan Konjović”. Pred odbornicima će se naći i Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora za period 2017 – 2021. godine. Poslednja tačka je, po običaju, izbori i imenovanja.  Direktan televizijski prenos zasedanja Skupštine grada Sombora obezbeđuje TV K-54.
milangagrčin @ Sre, 08.02.2017. 00:40
društvo odbornici predsednik skupštine grada prim. dr zoran parčetić sednica skupština grada sombor
• Budžet stiže pred odbornike (9)

Deveta sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za četvrtak, 22. decembar 2016. godine, sa početkom u 9 časova.

Foto 29681 Odbornici će razmotriti i odlučiti o 19 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva Predlog odluke o budžetu Grada Sombora za 2017. godinu. Potom sledi razmatranje programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća (Zelenilo, Čistoća, Vodokanal, Prostor, Parking Servis), te kadrovski plan Gradske uprave Grada Sombora za narednu godinu. Nakon toga, predstavnici građana će odlučivati o predlogu odluke o Pravobranilaštvu grada, izmenama i dopunama odluke o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, o opštinskim i nekategorisanim putevima, o pijacama, o lokalnim komunalnim taksama, o gradskim administrativnim taksama, prvim izmenama i dopunama odluke o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, te predlog odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada.
Na dnevnom redu će se naći izmene i dopune odluke o osnivanju ustanove kulture od nacionalnog značaja – Galerija Milan Konjović, programi rada javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti i program rada Skupštine grada za 2017. godinu, te, po običaju, u finišu, izbori i imenovanja. Prenos sednice Skupštine grada Sombora obezbeđuje TV K - 54.
milangagrčin @ Pet, 16.12.2016. 08:20
deveta sednica društvo odbornici predloge odluke o budžetu za 2017.godinu predlozi odluka programi poslovanja javno komunalnih preduzeća programi rada ustanova u oblasti društvenih delatnosti sednica skupštine grada sombora sombor
• Sednica Skupštine grada poslednjeg novembarskog dana (28)

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić zakazao je sednicu gradskog parlamenta za 30. novembar. Predloženi dnevni red ima 18 tačaka.

Foto 28062Odbornici bi prvo trebalo da razmotre izveštaj o izvršenju budžeta grada u periodu od januara do septembra ove godine. Odbornici bi trebalo da usvoje i neke „istorijske” odluke, kao što je predlog za likvidaciju JP Urbanizam i JP direkcija za izgradnju grada. Nakon toga na dnevnom redu će biti i Predlozi Odluka o promeni osnivačkog akta JKP Prostor, te druge izmene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja to preduzeće. Odbornici bi trebalo da se izjasne i o promeni osnivačkog akta u preduzeću JKP Zelenilo i Predlogu odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad KP Vodovod Bezdan i Predlogu odluke o osnivanju JKP Vodovod Bezdan. U drugom delu sednice, pred odbornicima će se naći i predlozi Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Sombora, prve izmene i dopune Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora za 2015. godinu, treće izmene i dopune Odluke o osnivanju radnih tela Skupštine grada Sombora. Raspravljaće se još i o prvim izmenama i dopunama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, taksi prevozu, naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, te izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Sombora. Poslednja tačka po običaju izbori i imenovanja. 
Prenos sednice, na TV K54, počeće u devet časova.
milangagrčin @ Pet, 25.11.2016. 08:28
boris đurković branko rilke društvo izvršenje budžeta januar - septembar 2016 likvidavcija jp direkcija grada i urbanizma milorad veljović odbornici predlozi odluka predsednik skupštine grada prim. dr zoran parčetić razrešenje direktora sava dojić sednica skupštine grada sombor
• Švajcarska podrška lokalnim parlamentima (23)

Predsednik Skupštine grada Sombora primarijus doktor Zoran Parčetić zajedno sa šest odbornika i sekretarom Skupštine Grada, prisustvovao je seminaru u Nišu, pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za saradnju SDC i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP u okviru projekta „Jačanja nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine RS”.

Foto 29306 Seminar je okupio 400 odbornika lokalnih skupština iz četrdeset pet gradova i opština iz cele Srbije.  Pored plenarnih sesija kao osnovnog načina rada na skupu, rad se odvijao i u grupama na osnovu tematskih celina koje obuhvataju i njihov realni rad i angažman. - Među temama koje su obrađivane na skupu, između ostalih, bile su i one koje se tiču položaja lokalnih skupština kao najvišeg organa vlasti u lokalnoj samoupravi, i to: podrška odbornicima u radu i funkcionisanju lokalnih skupština, uvođenje e-parlamenata, vidovi komunikacije sa građanima i medijima. Somborski predstavnici su imali zapaženu aktivnu ulogu u razgovorima i o temama koje su identifikovane od strane učesnika ovog seminara. Sekretarka Skupštine Grada Sombora Vera Baljak izabrana je u fokus radnu grupu koja će analizirati utvrđivanje potreba lokalnih skupština za podrškom i obukom - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu. 
Ispred Skupštine Grada Sombora seminaru u Nišu su prisustvovali odbornici Vesna Lalošević, Danijela Dubajić, Dragana Sekulić, Željko Velebit, Zoran Rus i Darko Popović.
savamajstor @ Čet, 03.11.2016. 03:11
danijela dubajić dartko popović dragana sekulić društvo e-parlament jačanja nadzorne uloge i javnosti u radu narodne skupštine rs komunikacija sa građanima i medijima odbornici sombor vera baljak vesna lalošević željko velebit zoran parčetić zoran rus
• Skupština raspravlja o izmenama urbanističkih gradskih odluka

Sedma sednica Skupštine grada biće održana 9. novembra.

Foto 28067Predlogom dnevnog reda koji je predsednik Skupštine grada dr Zoran Parčetić uputio odbornicima za raspravu je predviđeno 14 tačaka. Prvo će se debatovati o predlozima odluka o promeni osnivačkih akata javnih komunalnih preduzeća „Vodokanal”, „Čistoća”, „Energana” i „Parking servis”, a potom će se pred odbornicima naći i treće izmene i dopune programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora”. Na dnevnom redu su i predlozi izmena odluka o uređenju grada, o građevinskom zemljištu, o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Sombora, kao i izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor. Odbornici će odlučivati o tri imovinsko pravna predmeta. Glasaće se o prodaji dela katastarske parcele 9458/7 u KO Sombor, na Staparskom putu, čija celokupna površina je 1,3 hektara, te o prodaji parcela 111/16 i 111/17 u ulici Josifa Marnkovića, ukupne površine oko 1.200 m2.
Među poslednjim tačkama je imenovanje članova Štaba za vanredne situacije, kao i tačka izbori i imenovanja. Prenos Skupštine obezbeđuje TV K-54, a početak je predviđen za 9 časova.
milangagrčin @ Pon, 31.10.2016. 01:05
društvo javno komunalna preduzeća odbornici politika predlozi odluka predsednik skupštine grada sednica skupštine grada skupština grada sombor
>>
1234
. . .
10