Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Pokrajinska sredstva za školarce i mesne zajednice

Pokrajinski sekretarijati za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i sekretarijat za omladinu i sport objavili su rezultate konkursa na kojima će se u grad Sombor sliti 1.344.000 dinara nepovratnih sredstava.

Foto 4508Tri mesne zajednice, odnosno sela, na teritoriji Grada Sombora dobila su ukupno 570.000 dinara za troškove izrade i postavljanja višejezičkih tabli sa nazivom organa i organizacija ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u gradu i za štampanje drugih javnih publikacija. Mesnoj zajednici Svetozar Miletić odobreno je za te svrhe 50.000 dinara, MZ Bezdan je dobila 210.000 dinara, dok je Bačkom Bregu dodeljeno 310.000 dinara.
Danas su u zgradi Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu potpisani i ugovori na osnovu Konkursa „Aktivni raspust” koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. LOvo je prvi put da ja sekretarijat raspisao javni poziv za podnošenje projekata za aktivno provođenje letnjeg raspusta školske dece. SOŠO „Vuk Karadžić” dobila je 200.000 dinara za projekat „Otvorena vrata za vreme letnjeg raspusta” čija tema je zaštita životne sredine. Učenici škole „Vuk Kradžić” sadiće cveće, uređivaće dvorište škole, praviće cvetne aranžmane, učestvovaće u poljoprivrednim radionicama. Srednjoj poljoprivredno-prehrambenoj školi odobreno je 150.000 dinara za likovnu koloniju srednjoškolaca i sportske aktivnosti. Somborska Osnovna škola „Bratstvo jedinstvo” dobila je 20.000 dinara za mini-rukomet. Osnovna škola „Avram Mrazović” će prirediti aktivan raspust uz košarku uz podršku pokrajinskog sekretarijata od 122.000 dinara. Slične projekte kandidovale su i neke seoske škole. Čonopljanskoj školi „Miroslav Antić” dodeljeno je 100.000 dinara za letnji rukometni kamp, riđičkoj školi „Petar Kočić” 60 hiljada dinara za „Aktivan raspust uz rukomet”, dok je gakovačka osnovna škola „Laza Kostić” dobila 122.000 dinara za „Aktivan raspust uz sport”. Somborske škole tako su ukupno dobile 774.000 dinara.
triletrip @ Pon, 15.07.2013. 16:43
ap vojvodina avram mrazović bački breg bezdan bratstvo jedinstvo čonoplja gakovo konkurs manjine nepovratna sredstva osnovna škola pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice riđica sekretarijat za sport i omladinu sela sombor sport svetozar miletić table višejezičnost
• Konkursi za zapošljavanje invalida

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja objavilo je javne pozive za zapošljavanje invalida i opremanje, odnosno prilagođavanje radnih mesta za te potrebe.

Foto 6458Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obezbedilo je ukupno 770 miliona dinara za dva programa podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom namenjeno je 350 miliona dinara, a iznos po projektu ne može biti veći od 10 miliona. Dodeljena sredstva potrebno je utrošiti u roku od šest meseci. Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sredstva mogu da koriste za pokrivanje operativnih troškova poslovanja nastalih do 31. decembra prošle godine, kao i za razvoj konkurentnosti nabavkom repro materijala i sirovina radi daljeg ulaganja u proizvodnju. Pri odlučivanju uzimaće se u obzir broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i očekivani efekti podsticajnih sredstava. Rok za prijavu na ovaj javni poziv je 30. jun. Drugi program je nešto komplikovaniji, ali su i sredstva predviđena za podelu veća: ukupno 420 miliona dinara, odnosno najviše 12 miliona po pojedinačnom projektu. Za državnu pomoć mogu da se prijave preduzeća u kojima se vrši profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sredstva će se dodeljivati za obezbeđivanje građevinsko-tehničkih standarda i za obezbeđivanje standarda u pogledu opreme. Ovaj javni poziv otvoren je do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 31. oktobra ove godine. Detalji o konkursima i prijava dostupni su na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.
triletrip @ Uto, 31.05.2011. 23:47
društvo javni poziv konkurs ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja nepovratna sredstva osobe sa invaliditetom privreda profesionalna rehabilitacija sombor srbija zapošljavanje
• Pokrajinske donacije Somboru

Oko 52.000 evra doznačeno je Somboru iz pokrajinskog budžeta za nekoliko namena.

Najsvežiji novac koji je stigao iz pokrajinske kase je milion dinara za sufinansiranje projekta prekogranične saradnje „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za put Sombor - Baja” koji se finansira sredstvima Evropske unije po IPA pozivu sa Mađarskom. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju dodelio je novac za pomoć pri realizaciji „evropskih” projekata za još 11 gradova i opština iz Vojvodine. Za finansiranje aktivnosti u oblasti poljoprivrede nepovratna sredstva dodeljena su za opremanje poljočuvarske službe u iznosu od 3.387.000 dinara, a za izradu projekta popisa i revitalizacije vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji Grada 1,2 miliona. Tako je iz kase pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Sombor stiglo 4.587.000 dinara.
triletrip @ Uto, 14.12.2010. 01:21
ap vojvodina baja društvo nepovratna sredstva prekogranična saradnja saobraćaj sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju sekretarijat za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu sombor
• Dva nova konkursa ministarstva ekonomije

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je dva nova konkursa za dodelu bespovratnih sredstava.

Za program podrške malim i srednjim preduzećima za jačanje inovativnosti namenjeno je ukupno 40 miliona dinara. Podrška ministarstva podrazumevanje sufinansiranje projekta u odnosu pola - pola. Sredstva će se dodeljivati za unapređenje organizacione strukture preduzeća, inovacije u oblasti marketinga, razvoj informaciono - komunikacione tehnologije, otkup prava na domaći patent, razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda, izradu ili ispitivanje prototipa, itd. Iznos traženih sredstava ne može da bude veći od 800 hiljada, odnosno milion i po dinara. Ovaj konkurs otvoren je do 13. septembra. Konkursna dokumentacija, kao i ostali detalji konkursa mogu da se preuzmu sa sajta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Drugi konkurs ima budžet od 30 miliona dinara i namenjen je za razvoj inovativnih klastera. Konkursnu dokumentaciju potrebno je podneti do 8. oktobra, a kao i za prethodni konkurs sva uputstva i formulari nalaze se na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u odeljku „Javni pozivi”.
triletrip @ Sre, 25.08.2010. 19:38
klasteri konkurs mala preduzeća ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja nepovratna sredstva podsticajna sredstva privreda sombor srednja preduzeća
• Pomoć za stambeno zbrinjavanje izbeglica

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine i UNHCR raspisali su javni poziv za pružanje pomoći za stambeno zbrinjavanje izbeglica na teritoriji nekoliko vojvođanskih opština.

Na Javni poziv mogu da se prijave izbegla i prognana lica sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji Apatina, Novog Sada, Pančeva, Sombora, Subotice i Šida. Pravo prijave imaju lica koja imaju status izbeglih ili prognanih lica, imaju prebivalište u Vojvodini i nameravaju da ostanu u pokrajini, smešteni su u kolektivnim centrima ili neuslovnom privatnom smeštaju. Maksimalan iznos koji može da se dobije je 600.000 dinara. Domaćinstvo dobija i pomoć u vrednosti do 100.000 dinara koja se sastoji od građevinskog materijala, poljoprivrednih alatki, domaćih životinja, nameštaja, aparata za domaćinstvo. Javni poziv je otvoren do 22. marta, a dodatne informacije i potrebni formulari mogu da se dobiju na veb stranici vojvođanskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima ili na telefon 021/475 42 95.

triletrip @ Pet, 05.03.2010. 01:05
fond izbeglice nepovratna sredstva sombor stambeno zbrinjavanje unhcr