Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Gradski novac za mlade, kulturu, Rome, manjine i decu

Istovremeno je raspisano čak pet gradskih konkursa.

Foto 7436Konkursom za finansiranje i sufinasiranje projekata udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite opredeljeno je 5,2 miliona dinara. Pod oblasti zdrastva i socijalne zaštite podrazumevaju se aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje položaja osetljivih grupa, posebno žena, muškaraca i transrodnih osoba, prevenciju svih obilka nasilja i  diskriminacije, jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama, podizanje svesti o važnosti inkluzije marginalizovanih grupa u društveni život zajednice. Neki od uslova koje predlagač projekta treba da ispunjava je da se planirane aktivnosti sprovede na teritoriji grada, kao i da predloženim projektom daje doprinos u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Kako je navedeno u javnom pozivu, učesnik konkursa obavezan je da dostavi obrazac prijave, radnu biografiju projektnog tima, OP obrazac, izjavu o nepostojanju sukoba interesa kao i rešenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa.
Dva miliona dinara planirano je izdvajanje za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina. Projekti moraju da pokrivaju oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina, zaštitu kulturnog nasleđa, obrazovanje odnosno unapređenje mogućnosti učenja maternjeg jezika.
Za finansiranje i sufinansiranje projekata LAP-a za mlade opredeljeno je četiri miliona dinara. Maksimalan iznos traženih sredstava po jednom projektu je 350.000 dinara - navedeno je u javnom pozivu. Učesnici mogu podneti najviše jedan predlog projekta. Predlagač projekta mora planirane aktivnosti sprovesti na teritoriji grada i da je u statutu udruženja nedvosmisleno naveden rad sa mladima.
Mere LAP-a Roma koje će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada su planiranje, podrška i uključivanje Roma u obrazovni sistem, materijalna podrška romskim učenicima, organizovanje radionica seminara i obuka, povećanje nivoa znanja o značaju lečenja i preventivne kontrole zdravlja romske populacije, materijalna podrčka najugroženijim romskim porodicama kao i povećanje zapošljivosti Roma i Romkinja. Za ove projekte planiran je iznos od 1,83 miliona dinara. Projekti za realizaciju programa za decu biće finansirani sa 1,5 miliona dinara, odnosno 150.000 po projekta. Predlagač projekta ne sme biti u postupku likvidacije, morao je opravdati prethodno dobijena sredstva kao i da predloženim projektom daje doprinos realizaciji programa za decu. Detaljnije informacije o ovom i ostalim javnim konkursima možete pogledati na sajtu grada.
Mara Sikic @ Pon, 17.02.2020. 04:00
društvo inkluzija javni konkurs jezik nacionalne manjine lap za mlade nacionalne manjine projketi romska nacionalna manjina socijalna i zdravstvena zaštita sombor
• Platforma - da se čuju građani!

Sombor bio domaćin konferencije pod nazivom Evropa u mom gradu.

Foto 34190 „Evropa u mom gradu” je platforma Fondacije Konrad Adenauer koja spaja predstavnike vlasti iz političkih, ekonomskih i raznih drugih oblasti i institucija sa građanima i civilnim društvom, sa ciljem da se potrebe građana čuju, i da se zajedno sa donosiocima, odlukama formulišu predlozi za njihovo poboljšanje. Dodatni konstruktivni impuls ove platforme daje razmena iskustava gostiju, predstavnika političke scene i civilnog društva iz Nemačke sa lokalnim akterima. Ekspertiza i primeri dobre prakse iz Nemačke mogu da budu značajne preporuke za poboljšanje uslova za administrativni, ekonomski, finansijski, turistički, kulturni razvoj i prosperitet Srbije. - Lično sam iz dva razloga zadovoljna što je Sombor domaćin ovakve konferencije, pre svega zbog činjenice da se Sombor jednim delom svoje teritorije oslanja na granice Evropske Unije i kao takav se nalazi na tromeđi Republike Srbije sa Republikom Hrvatskom i Republikom Mađarskom a isto tako moje zadovoljstvo proističe iz činjenice da je grad Sombor, grad u kome živi 20 različitih nacija i kao takvi predstavljamo jednu multinacionalnu i multikulturalnu sredinu i otuda kažemo da u Somboru živi jedna porodica različitih naroda – rekla je gradonačelnica, ističući vekovno jedinstvo različitih verskih zajednica koji žive na teritoriji Sombora, što predstavlja svojevrstan brend našeg grada. Ona je dodala da i sadašnja lokalna vlast se trudi da očuva identitet svake nacionalne zajednice koja živi na teritoriji grada Sombora, za šta su i odvojena sredstva u budžetu. Potpredsednik Skupštine APV Vojvodine, Damir Zobenica je u svom pozdravnom govoru istakao veoma dobru saradnju Republike Srbije sa Fondacijom Konrad Adenauer i ponadao se da će ovakvih saradnji biti i sa drugim organizacijama civilnog društva. - Pripadnici nacionalnih manjina, imaju svoje demokratsko pravo da skupštinski materijal dobijaju na svojim maternjim jezicima, poslanička pitanja mogu postavljati na svom maternjem jeziku, kao i da skupštinska zasedanja mogu pratiti na maternjem jeziku - rekao je Damir Zobenica. 
Prisutnima se obratio i Norbert Bekman, direktor Fondacije Konrad Adenauer Srbija i Crna Gora, koji je izrazio zadovoljstvo što se nalazi u Somboru i što je Sombor grad koji spaja nacionalne različitosti. - Okruženje koje danas ovde postoji zajedno sa vama u gradu Somboru savršeno je mesto i savršena prilika da se vode razgovori, da se razmenjuju ideje koji će i dalje doprinositi kvalitetu života i zajedništva - preneo je Norbert Bekman, direktor Fondacije Konrad Adenauer. Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava kaže da je Evropa u svim našim gradovima, te da je Srbija ponosna. Celokupni pravni poredak u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, Srbija je zasnovala na međunarodnim standardima i ugovorima donetim u okviru Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, rekla je Paunović i dodala da bi se čak moglo reći da je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina iznad evropskog proseka i da u izvesnim segmentima može da posluži kao primer za mnoge zemlje Evropske unije. 
savamajstor @ Pet, 21.09.2018. 05:05
damir zobenica društvo dušanka golubović duzana paunović fondacija konrad adenauer gradonačelnica kancelarija za ljudska i manjinska prava migranti nacionalne manjine norbert bekman potpredsednik skupštine vojvodine sombor
• Selaković i Zobenica u Somboru

Evropa u mom gradu je naziv konferencije koju danas, 10 časova, organizuje nemačka Fondacija Konrad Adenauer uz podršku grada Sombora i Udruženja Nemaca Gerhard.

Foto 34185- U okviru konferencije vodiće se dve panel rasprave, tema prve je Evropska unija i politika nacionalnih manjina, a tema drugog panela su manjine i migranti. Konferencija omogućava razmenu iskustava gostiju, predstavnika političke scene i civilnog društva iz Nemačke sa lokalnim akterima i doprinosi produbljivanju saradnje Srbije sa Nemačkom - objavljeno je u pozivu. 
Događaj u velikoj sali Županije počinje u deset časova. Učesnicima će se obratiti Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i Norbert Bekman, direktor Fondacije Konrad Adenauer.  
savamajstor @ Čet, 20.09.2018. 04:02
damir zobenica društvo dušanka golubović fondacija konrad adenauer migranti nacionalne manjine nikola selaković norbert bekman sombor
• Izmene posebnog biračkog spiska moguće i u selima

Od 3. septembra do 19. oktobra biće moguće izvršiti izmene u posebnom biračkom spisku nacionalnih manjina i u somborskim selima.

Foto 989Uvid, upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke u delu posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, građani mogu izvršiti i u svojim selima. Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Sombora, u dogovoru sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, saopštilo je da se uvid, upis i druge ispravke mogu izvršiti u kancelarijama Gradske uprave u somborskim selima u bivšim prostorijama mesnih kancelarija po sledećem rasporedu od 7:30 do 15 časova: ponedeljkom u Bačkom Bregu, Gakovu i Staparu; utorkom u  Bačkom Monoštoru, Kljajićevu i Riđici; sredom u Kolutu, Telečki i Svetozaru Miletiću; četvrtkom u Bezdanu, Rastini i Čonoplji, te petkom u Aleksi Šantiću, Doroslovu i Stanišiću.
Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji biće održani 4. novembra, a pravo glasa imaju građani koji su upisani u posebne biračke spiskove nacionalnih manjina.
triletrip @ Pon, 03.09.2018. 02:11
društvo glasanje izbori nacionalne manjine nacionalni savet poseban birački spisak sela sombor
• Uvid u manjinski birački spisak

Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina zakazani su za 4. novembar, a pripadnici nacionalnih manjina uvid u poseban birački spisak mogu da obave do 19. oktobra.

Foto 19537Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Sombora, obaveštava građane da uvid u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Sombora, mogu ostvariti do 19. oktobra, radnim danima u vremenu od 7:30 do 15 časova, a 19. oktobra do ponoći. Uvid se ostvaruje putem računarske opreme u Županiji u kancelariji broj 2.
Maloletni državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora, mogu do 31. oktobra, do 24 časa zahtevati upis u birački spisak nacionalne manjine, ukoliko do dana ili na sam dan izbora 4. novembra 2018. godine steknu punoletstvo.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u posebnom biračkom spisku nacionalne manjine  ima  i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, na način i po postupku koji važi za građane. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Od zaključenja biračkog spiska pa do 72 časa pre dana izbora, odnosno do 31. oktobra, zahtev za upis u  poseban birački spisak nacionalne manjine podnosi se neposredno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili posredno putem Gradske uprave grada Sombora.
triletrip @ Sre, 29.08.2018. 07:17
društvo izbori nacionalne manjine nacionalni savet politika sombor
>>
123