Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Deset miliona za nova radna mesta

Gradski Savet za zapošljavanje analizirao učinjeno tokom 2017. godine.

Foto 29387- Savet za zapošljavanje grada Sombora konstatovao je da su, u okviru programa koje je realizovao i finansirao grad, zaposlena 294 lica. Za zapošljavanje nezaposlenih lica iz budžeta grada je izdvojeno 10.359.000 dinara, a zapošljavanje je ostvareno putem finansiranja programa samozapošljavanja, novog zapošljavanja, stručne prakse, javnih radova u oblasti starih zanata, kao i putem javnih radova preko javnih komunalnih preduzeća. Finansirani su i programi pomoći starim i nepokretnim licima, te poljočuvarska služba. - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada.
Programi su realizovani uz tehničku podršku somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Savet za zapošljavanje je na poslednjoj sednici koncipirao i predloge koji će biti dostavljeni nadležnim organima. Predlozi se odnose na sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja tokom naredne godine, a jedan od predloga jeste da se u budžetu za 2018. godinu, planira veći iznos sredstava za sprovođenje programa novog zapošljavanja. - Za ovaj program je u 2017. godini bilo najveće interesovanje, odnosno podneto je najviše zahteva, a predložićemo i da se prilikom realizovanja javnih radova više angažuju nezaposlena lica sa sela, kao i da se javni radovi organizuju na području sela - izjavio je Sava Dojić, predsednik Saveta i član Gradskog veća za oblast finansija i privrede. 
Nadležni nisu objavili da li su svi korisnici sredstava ispunili svoje obaveze i da li su sva sredstva utrošena na način koji je predviđen ugovorom
savamajstor @ Pet, 24.11.2017. 08:00
mere aktivne politike zapošljavanja nacionalna služba za zapošljavanje poljočuvarska služba pomoć starim i nepokretnim licima privreda sava dojić savet za zapošljavanje sombor
• Anketari NSZ obilaze poslodavce

Nacionalna služba za zapošljavanje poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju Anketa poslodavaca 2017.

Foto 14485- NSZ, od 22. novembra, sprovodi „Anketu poslodavaca 2017”, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Ovogodišnja anketa je sedma zaredom i njome će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada. Anketari NSZ intervjuisaće u narednih mesec dana poslodavace širom Srbije o njihovim planovima zapošljavanja, neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju. Rezultat, kao i u slučaju prethodnih anketa, koristiće se za procenjivanje situacije na tržištu rada, za usklađivanje usluga i mera koje pruža NSZ sa potrebama privrede, kao i za poboljšanje kvaliteta naših usluga. Svrha Ankete poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja – u svim regionima, kao i po privrednim sektorima - piše u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Dobijene informacije biće od značaja za NSZ, obrazovne institucije i za same poslodavce. Visok nivo učešća kompanija u istraživanju je od ključnog značaja. Bez saradnje malih, srednjih i velikih kompanija sa NSZ, ambiciozni rezultati, koji su od koristi za celo društvo, možda neće biti postignuti. Samo zajedničkim radom doprinećemo sagledavanju realnih potreba i daljnjem razvoju tržišta rada u Srbiji.
savamajstor @ Čet, 23.11.2017. 11:20
anketa poslodavaca istraživanje kompanije mala preduzeća nacionalna služba za zapošljavanje obrazovanje privreda sombor srednja preduzeća tržište rada
• Konkursi za samozapošljavanje i stručnu praksu

Grad Sombor je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavio javne pozive za samozapošljavanje i program stručne prakse.

Foto 7436Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. U slučaju da se dva i više lica iz kategorije viškova zaposlenih udruži radi osnivanja privrednog društva, u skladu sa zakonom, ukoliko osnivači zasnivaju u njemu radni odnos subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara po korisniku. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra.
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Kroz program stručne prakse Grad Sombor uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci. Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 12.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem (6 meseci), 14.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanje (9 meseci), te 16.000 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem (12 meseci). NSZ vrši i obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo na najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih. Rok za prijavu je i po ovom javnom pozivu 30. oktobar, odnosno do utroška izdvojenih sredstava.
triletrip @ Sub, 14.10.2017. 00:12
društvo ekonomija grad sombor javni poziv mladi nacionalna služba za zapošljavanje privatni sektor privreda sombor stručna praksa subvencija zapošljavanje
• Nezaposlenost u stalnom padu

Broj nezaposlenih u Zapadnobačkom okrugu je prema statističkim podacima somborske filijale NSZ u stalnom padu.

Foto 14485U Zapadnobačkom okrugu je zaključno sa 31. julom na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo 16.617 nezaposlenih osoba. Kao najveća lokalna samouprava u okrugu, grad Sombor ima i najviše nezaposlenih - 6.275 osoba. U Kuli je u evidenciju NSZ prijavljeno 4.263 osobe, u Odžacima 3.047 i u Apatinu 3.032.
- Ovo je period godine kada se beleži najniži nivo nezaposlenosti, što će sigurno potrajati do septembra, jer su angažovana lica u građevinarstvu, poljoprivredi, ugostiteljstvu i trgovini, tako da očekujemo da ćemo maksimalnu zaposlenost imati negde u septembru - objasnio je direktor Filijale Nacionalne službe za za zapošljavanje za Zapadnobački okrug Sekula Tanjević.
- Ako se podaci posmatraju u odnosu na prethodne godine, i dalje se beleži pad stope nezaposlenosti i za sada iznosi 11 procenata, s tim, da je u opštinama Odžaci i Apatin taj pad nešto izraženiji i iznosi čak 14 odsto. Konkretna brojka za Sombor iznosi 7,6 odsto. Pretpostavljamo da će do kraja godine, procenat smanjenja broja nezaposlenih biti na nivou prethodnih godina, negde između 5 i 6 procenata, možda i osam. Brojke govore da je za dve godine u Somboru broj nezaposlenih smanjen za preko hiljadu osoba. Svesni smo da na pad broja nezaposlenih u određenoj meri utiče i odlazak na rad u inostranstvo, uglavnom na posao gerontodomaćina, ali na žalost o tome nemamo zvanične podatke. Ukoliko poslodavac iz inostranstva od nas traži radnike, procedura ide posredstvom ministarstva i naše direkcije i tu se uglavnom radi o zdravstvenim radnicima, koji mahom idu u Nemačku - rekao je Sekula Tanjević.
Prema njegovim rečima veliki problem predstavlja tošto je sve više nezaposlenih osoba preko 50 godina starosti, koji su posao izgubili gašenjem velikih firmi, a posao teško nalaze jer njihova znanja i veštine nisu u skladu sa savremenim zahtevima.
- Prema evidenciji NSZ, 31 procenat nezaposlenih je stariji od 50 godina, a veliki je broj ljudi bez posla i u starosnoj dobi od 40 do 50 godina. Visok je i procenat mladih nezaposlenih, koji je oko 22,5 odsto, ali se njihov broj konstantno smanjuje, dok se broj starijih od 50 godina povećava - naveo je Sekula Tanjević.
Direktor somborske filijale NSZ je posebno pohvalio mere za zapošljavanje i samozapošljavanje lokalnih samouprava u Somboru i Odžacima.
- Neki programi su već u toku, poput javnih radova, ali preostala su još dva programa koje je predvideo grad Sombor. To su programi samozapošljavanja i stručne prakse. Kod koncipiranja ovih mera vodilo se računa da stručna praksa bude oslonjena na mlade. Što se tiče finansijskih mera, najviše zahteva smo imali za javne radove. Zaista sa svih nioa. Pored pokrajine i republike, javne radove su finansirale i lokalne samouprave Sombora, Kule i Odžaka, pa je na taj način angažovano preko 300 osoba - objasnio je Tanjević. Direktor NSZ u Somboru je naglasio da ta institucija, u saradnji sa pokrajinskim, republičkim i lokalnim organima, pruža nekoliko vrsta pomoći za rešavanje pitanja nezaposlenosti. Tanjević je zadovoljan i sa saradnjom sa stranim investitorima, jer Pretty grupa iz Bangladeša već vrši obuku novih radnika, kompanija Silico planira da zaposli pedesetak ljudi, dok nemački EBM Papst šalje još 10 radnika na obuku u Sloveniju, a namerava i da proširi svoje proizvodne kapacitete u Somboru. Osim toga, nekoliko desetina novih radnih mesta se očekuje i u Capitol parku, koji se završava, kao i u Univerexportu, koji je počeo sa pripremama za izgradnju prodajnog objekta u Somboru.
triletrip @ Sre, 23.08.2017. 02:35
apatin društvo ekonomija grad sombor kula lokalna samouprava nacionalna služba za zapošljavanje nezaposlenost odžaci privreda sekula tanjević sombor zapadnobački okrug zapošljavanje
• Javni radovi kod zanatlija

Konkurs za sprovođenje javnih radova u oblasti starih zanata biće otvoren do petka.

Foto 16056Predviđeno trajanje javnih radova u oblasti starih zanata je tri (3) meseca, a kako je navedeno, sredstva se odobravaju za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. - Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih. Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja i pravna lica sa teritorije grada Sombora. Prijava, u vidu zahteva sa biznis planom, u dva primerka, se podnosi u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu - piše u pozivu. Angažovanim radnicima će na osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima biti isplaćena neto mesečna naknada od 22.800 dinara za pun fond radnih časova ili srazmerno vremenu radnog angažovanja ukoliko nije imao pun fond radnih časova.
Javni konkurs će biti otvoren do petka, 11. avgusta. Dodatne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu grada.
savamajstor @ Uto, 08.08.2017. 04:16
društvo javni radovi konkurs nacionalna služba za zapošljavanje privreda sombor stari zanati
>>
1234
. . .
30