Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Program za pripravnike u ruralnim krajevima

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa pripravnika, koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, uz zasnivanje radnog odnosa - piše u saopštenju NZS.

Foto 14485- U okviru programa pripravnika 450 nezaposlenih sa evidencije NSZ, iz ruralnih područja sa teritorije čitave Srbije, moći će da završe pripravnički staž i polažu stručni ispit u okviru programa koji NSZ finansira uz pomoć sredstava iz IPA fondova Evropske unije, kroz projekat „Pomoć teže zapošljivim grupama” - piše u pozivu. Pravo učešća u programu imaju poslodavci iz privatnog sektora, iz ruralnih područja. NSZ će refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati šest meseci, za one sa diplomom srednje škole, devet meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili godinu dana za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Selekciju nezaposlenih vrši NSZ u saradnji sa poslodavcem. 
Javni poziv je otvoren od 3. novembra 2015. do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20. septembra 2016. godine. Zahtev za učešće u programu podnosi se filijali NSZ, prema mestu rada pripravnika. Propisani obrazac može se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Službe ili se može preuzeti na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
savamajstor @ Čet, 26.11.2015. 02:57
doprinosi ipa nacionalna služba za zapošljavanje pomoć teže zapošljivim grupama privreda socijalno osiguranje sombor
• Radulović umesto Kalanjoša (13)

Novi koordinator za romska pitanja Gradske uprave Sombor je Aleksandar Radulović.

Foto 4582- Zoranu Kalanjošu je prestao radni odnos na radnom mestu Koordinatora za romska pitanja u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Sombora 31. avgusta i to otkazom predatim od strane zaposlenog - piše u odgovoru Gradske uprave SOnfo.org portalu. Kako je dalje navedeno na radno mesto Koordinatora za romska pitanja, rešenjem o zasnivanju radnog odnosa, od 20. avgusta, raspoređen je Aleksandar Radulović, a na osnovu Konkursa broj 111-45/2015-VI/01 koji je raspisan 5. avgusta. Inače, Aleksandar Radulović je bio jedini prijavljeni kandidat. Gradonačelnik Sombora, Saša Todorović je već 10. septembra, imenovao i novi Tim za inkluziju Roma. Njega će ubuduće, uz koordinatora Radulovića, činiti još: Stevan Oršoš, andragoški asistent u Školi za osnovno obrazovanje odraslih, Borko Mojsijević, predstavnik Centra za socijalni rad Sombor i Biljana Dragić Ognjenović, predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje Sombor. Upražnjeno je mesto romske zdravstvene medijatorke, koju kandiduje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.
Neizbežno, u paketu pitanja koje je SOinfo.org portal uputio Gradskoj upravi moralo je biti mesta i za toliko puta pominjanu belu Dačiju Daster, koju je OEBS, u septembru 2014. godine poklonio Mobilnom timu za inkluziju Roma odnosno lokalnoj samoupravi. - Ovo vozilo prioritetno je namenjeno za potrebe terenskog rada mobilnog Tima za inkluziju Roma, ali kako je u vlasništvu Grada Sombora, predstavlja sastavni deo njegovog voznog parka, onda kada je vozilo slobodno, odnosno kada ga ne koristi mobilni Tim, stavlja se na raspolaganje za potrebe funkcionisanja lokalne samouprave i mogu da ga voze zaposleni u Gradskoj upravi, izabrana, imenovana i postavljena lica, uz važeći putni nalog - piše u odgovoru Odeljenja za društvene delatnosti.
savamajstor @ Pon, 23.11.2015. 02:34
aleksandar radulović biljana dragić ognjenović borko mojsijević centar za socijalni rad društvo gradska uprava kancelarija za inkluziju roma koordinator za romska pitanja ministarstvo zdravlja mobilni tim nacionalna služba za zapošljavanje odeljenje za društvene delatnosti oebs škola za osnovno obrazovanje odraslih sombor stevan oršoš zdravstvena medijatorka zoran kalanjoš
• Brojne nepravilnosti na kontu 481 (1)

Nenamensko trošenje budžetskih sredstava sa takozvanog „NVO konta” evidentirano je i u 2014. godini - rečeno je na okruglom stolu „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481”.

Foto 26455 Pilot projekat je realizovan u Pirotu, Kraljevu i Somboru. Rezultate istraživanja, budžeta za 2014. godinu, predstavili su Aleksandar Bratković i Zoran Marković iz Centra za razvoj neprofitnog sektora, te Tanja Jakobi predstavnica Centra za istraživanje javnih politika. Po rečima Markovića, ovaj konto predstavlja beskrajno mali deo budžeta, kako na lokalnom tako i državnom nivou. Ukupna godišnja izdvajanja su oko 60 miliona evra. - U odnosu na analizirane lokalne samouprave najveće nepravilnosti registrovane su u Somboru - rekao je Bratković, ističući da je ovde evidentirano najviše nedozvoljenih direktnih plaćanja usluga ili dobara. Najznačajnija sredstava (21.767.084 dinara) sa konta 481 u somborskom budžetu izdvojeno za organizaciju Crvenog krsta, što bi donekle moglo da bude prihvatljivo, međutim neprihvatljive su bile ostale „velike isplate”. Ozbiljno kršenje pravila predstavlja isplata Nacionalnoj službi za zapošljavanje u visini od 17 miliona dinara, potom nepuna tri miliona dinara Omladinskoj zadruzi „Maksima”, odnosno preduzeću Signal od 1,58 miliona dinara za bojenje linija na atletskoj stazi. Takođe, sporna su i plaćanja gradskim ustanovama: Sportski centar Soko (1,15 miliona dinara), Galerija Milan Konjović (milion), KC Laza Kostić (992.940), Biblioteka Karlo Bijelicki (140.000), odnosno Dom učenika srednjih škola - 3,5 miliona dinara.
Učesnici okruglog stola su na kraju ponovili da je neshvatljivo zašto se sa ovog budžetskog konta vrše isplate đacima generacije, sportskim klubovima, crkvama, političkim strankama, mesnim zajednicama, kao i za organizaciju izbora iako je jasno definisano da je namenjen isključivo udruženjima građana. Praćenje 481 linije počelo je još 2000., međutim ozbiljan sistemski pristup uveden je tek 2005. godine. U prilogu vesti preuzmite spisak korisnika sredstava za 2014. godinu.
savamajstor @ Pon, 16.11.2015. 02:20
aleksandar bratković biblioteka karlo bijelicki centar za istraživanje javnih politika centra za razvoj neprofitnog sektora crkve crveni krst dom učenika srednjih škola društvo galerija milan konjović ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481 kc laza kostić kraljevo nacionalna služba za zapošljavanje omladinska zadruga maksima pirot političke partije signal doo sombor sportski centar soko sportski klubovi tanja jakobi zoran marković
• Smanjen broj lica na evidenciji (7)

Na teritoriji grada Sombora evidentirano je sedam hiljada nezaposlenih lica – navodi se u saopštenju NSZ. To je za 500 manje u odnosu na kraj prethodne godine.

Foto 14485Prema podacima somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ukupan broj nezaposlenih osoba u Zapadnobačkom upravnom okrugu je na pragu 19 hiljada, preciznije 18.972 lica. Nešto više od 43 odsto nezaposlenih (8.234) su žene. U poređenju sa prethodnom godinu zapadnobački okrug ima tri hiljade nezaposlednih manje?! Teritorija grada Sombora, po evidenciji Nacionalne službe, ima 6.989 nezaposlenih osoba, među kojima je 2.802 žene. Dve trećine upisanih lica bez posla nalaze se u preostale tri opštine okruga. U Apatinu ima 3.504 nezaposlenih osoba (1.537 žena), u Kuli je evidentirano 5.193 nezaposlenih (2.490 žena), dok je na teritoriji Odžaka u spiskovima 3.286 nezaposlenih - 1.405 žena. Treba naglasiti da se na evidenciji nalazi 4.957 (2.479) lica preko 50 godina starosti sa vrlo malim ili skoro nikakvim mogućnostima za novo zapošljavanje. Što se tiče dužine čekanja za posao alarmantna je činjenica da 1.455 lica nije radilo punih deset godina.
Nezaposlenost prema stepenu stručne spreme: I stepen – 5.430 lica, II stepen – 804, III stepen – 5.272, IV stepen – 5.605, V stepen – 120, VI stepen – 372, VI (2 stepen) – 255, VII (1 stepen) – 1.105, VII (2 stepen) – 9.
milangagrčin @ Pet, 06.11.2015. 02:07
apatin evidencija nezaposlenih filijala sombor kula nacionalna služba za zapošljavanje nezaposlena lica odžaci privreda sombor zapadnobački okrug
• Subvencijama protiv nezaposlenosti

Grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje i novo zapošljavanje u 2015. godini.

Foto 7436Foto 14485Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Oni koji ostvare ovo pravo u obavezi su da obavljaju registrovanu delatnost najmanje godinu dana - piše u pozivu. Subvencije su namenjene nezaposlenima koji se vode na evidenciji službe i imaju završenu obuku iz oblasti preduzetništva po planu i programu NSZ ili druge odgovarajuće institucije. Za lica koja do sada nisu pohađala obuku, NSZ će organizovati obuke iz preduzetništva 5. i 6. novembra u svojim prostorijama, na Apatinskom putu. Pre pristupanja obuci, potrebno je da nezaposlena lica od svog savetnika preuzmu uput i evidentiraju se u poslovnom centru somborske filijale. 
Subvencije za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu od sto hiljada dinara, odobravaju se i poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru. Subvencije se odnose na zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih osoba koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni poziv je otvoren deset dana od dana objavljivanja. Pozivi
milangagrčin @ Uto, 03.11.2015. 05:54
filijala sombor nacionalna služba za zapošljavanje novo zapošljavanje obuka preduzetništvo privreda samozapošljavanje sombor subvencije
>>
1234
. . .
23