Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Deset konkursa službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2015. godinu.

Foto 14485Aktuelno je čak deset programa, kojim su obuhvaćena nova zapošljavanja i samozapošljavanja, obuke i prakse, te posebni pozivi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kako se navodi u zvaničnom konkursnom pozivu Nacionalne službe za zapošljavanje obezbeđena su sredstva za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja, realizacija programa Stručna praksa - posebna praktična znanja i Stručna praksa - polaganje stručnog ispita. Drugi deo konkursnih poziva tiče se poslodavaca. Otvoreni su pozivi za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći, te za otvaranje novih radnih mesta. Poseban segment čini samozapošljavanje. Aktuelne su subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih i prioritetno nezaposlenih romske nacionalnosti. Na listi otvorenih poziva nalaze se još javni konkursi za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, te za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. 
Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ ili putem pozivnog centra, na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).
savamajstor @ Pon, 30.03.2015. 01:48
javni poziv konkurs nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni osobe sa invaliditetom poslodavci privreda romske nacionalnosti sombor stručna praksa subvencije
• Konkursi za smanjenje nezaposlenosti

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je javne oglase predviđene Akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu u AP Vojvodini.

Foto 4508Nadležni vojvođanski sekretarijat je raspisao četiri poziva. Kako piše u dopisu, oglasi za finansiranje javnih radova i program stručne prakse biće otvoreni do 18. marta, dok su javni pozivi za samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica na snazi do utroška sredstava, odnosno najkasnije do  01. oktobra. Kao i prethodne godine, poslodavcima će se za angažovanje nezaposlenih lica odobravati subvencija od 140.000 dinara po novom radniku. Nezaposlena lica koja se opredele za samozapošljavanje mogu da računaju na jednokratnu državnu subvenciju od 160.000 dinara. Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine namenjen je privrednim društvima, preduzetnicima i udruženjima građana, dok je poslednji u ovoj seriji programa, „stručna praksa”, namenjen licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za svoja zanimanja ili koja su se do sada stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita - piše u javnim pozivima. 
Potrebni obrasce i druga konkursna dokumentacija dostupni su na stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje i Pokrajinskog sekretarijata za privredu.
savamajstor @ Sre, 04.03.2015. 02:28
ap vojvodina javni radovi nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni pokrajinski sekretarijat za privredu poslodavci privreda samozapošljavanje sombor stručna praksa
• Kvalifikacije za 25 radnika

Nezaposlena lica bez kvalifikacija uspešno su prošla obuku u tri somborska preduzeća.

Foto 23653 - Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor organizovala je tri obuke za 25 nezaposlenih lica bez kvalifikacija u cilju usvajanja novih znanja i veština i sticanja sertifikata o stručnim kompetencijama. Organizovana je obuka za pomoćnike automehaničara u koju je uključeno sedam nezaposlenih lica Izvođač ove prakse bilo je preduzeće „Dakar auto društvo za trgovinu i servis” iz Sombora. U obuku za pomoćnike u trgovini je uključeno osam nezaposlenih lica, a nosilac obuke bilo je trgovinsko preduzeće „Yes market” iz Sombora. Treća, poslednja obuka bila je usmerena na obučavanje deset polaznika za poslove izrade bureka i testanih kora. Obuka je izvedena u preduzeću Mara doo za proizvodnju smrznutog testa, oblatni i kora - piše u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.
savamajstor @ Sub, 20.12.2014. 02:07
dakar auto filijala sombor mara nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni obuka privreda sombor yes market
• Računarski kurs za osobe sa invaliditetom

Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je kurs za upotrebu računara za osobe sa invaliditetom.

Foto 23652 U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Sombor, 20 osoba sa invaliditetom dobilo je priliku da se obuči za rad na računaru po ECDL standardu. U svakoj opštini Zapadnobačkog okruga u obuku je uključeno 5 nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Izvođači su „NS Pro Group” iz Novog Sada i Agencija „Sveti Sava” iz Čačka. Obuka u Somboru i u Odžacima završiće se u toku sledeće nedelje i tada će polaznici polagati završni ispit, a polaznici obuke u Apatinu i Kuli su u toku prethodne nedelje uspešno položili završne ispite i uručeni su im sertifikati.
triletrip @ Pet, 19.12.2014. 00:52
društvo ecdl kurs nacionalna služba za zapošljavanje obuka osobe sa invaliditetom računar socijalna zaštita sombor
• Subvencije za zapošljavanje poslodavcima

U skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2014. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini. Za ovaj javni poziv izdvojeno je 28 miliona dinara.

Foto 14485Visina subvencije iznosi 130.000 dinara po nezaposlenom, odnosno 150.000 dinara ukoliko se zapošljava lice starije od 50 godina. Poslodavac je u obavezi da sa licem zasnuje radni odnos na neodređeno vreme na najmanje 24 meseca i da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa.
Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs. Rok za podnošenje zahteva, u  pisarnici nadležne filijale NSZ na teritoriji AP Vojvodine, je do 14. novembra 2014. godine do 15,00 časova.
Ova subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica odobrava se i poslodavcima koji su zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini od 31.03.2014. godine, s tim što su ovi poslodavci u obavezi da nadležnoj filijali NSZ dostave Izjavu da nije došlo do promene podataka navedenih u podnetom biznis planu, te da se isti može koristiti za ovaj Javni poziv. Takođe, Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.
Subvencije ne mogu koristiti državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja; podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva.
triletrip @ Pon, 10.11.2014. 00:39
društvo konkurs nacionalna služba za zapošljavanje pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova poslodavac privreda sombor subvencija zapošljavanje
>>
1234
. . .
18