Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Subvencije za zapošljavanje poslodavcima

U skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2014. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini. Za ovaj javni poziv izdvojeno je 28 miliona dinara.

Foto 14485Visina subvencije iznosi 130.000 dinara po nezaposlenom, odnosno 150.000 dinara ukoliko se zapošljava lice starije od 50 godina. Poslodavac je u obavezi da sa licem zasnuje radni odnos na neodređeno vreme na najmanje 24 meseca i da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa.
Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs. Rok za podnošenje zahteva, u  pisarnici nadležne filijale NSZ na teritoriji AP Vojvodine, je do 14. novembra 2014. godine do 15,00 časova.
Ova subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica odobrava se i poslodavcima koji su zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2014. godini od 31.03.2014. godine, s tim što su ovi poslodavci u obavezi da nadležnoj filijali NSZ dostave Izjavu da nije došlo do promene podataka navedenih u podnetom biznis planu, te da se isti može koristiti za ovaj Javni poziv. Takođe, Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.
Subvencije ne mogu koristiti državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja; podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva.
triletrip @ Pon, 10.11.2014. 00:39
društvo konkurs nacionalna služba za zapošljavanje pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova poslodavac privreda sombor subvencija zapošljavanje
• NSZ: Trend smanjena nezaposlenost

Devedesettroje lica sa teritorije Zapadnobačkog okruga biće zaposleno zahvaljujući poslednjim programima i merama aktivne politike zapošljavanja.

Foto 23103 Kako je rečeno na jučerašnjem svečanom potpisivanju ugovora u somborskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje 21 lice započeće sopstveni biznis zahvaljujući subvencijama, dok će preostale 72 osobe biti angažovane kroz javne radove. Kako je objasnio Zoran Martinović, direktor NSZ, raspoloživa sredstva su i dalje nedovoljna u odnosu na interesovanja. - Naredne godine očekuju nas značajniji podsticaj. Predviđa se da će na ime samozapošljavanja biti opredeljeno ukupno 2,8 milijardi dinara - predočio je Martinović, ukazujući da su lokalne samouprave prepoznale značaj i prioritet te da u budžetima izdvajaju sve značajna sredstva. 
- Lokalni akcioni planovi su zaživeli i oni su dobrim delom doprineli smanjenju nezaposlenosti. Grad Sombor je ove godine izdvojio 17 miliona dinara i tako pomogao otvaranje 120 radnih mesta - rekao je Sekula Tanjević, direktor NSZ Filijala Sombor. On je naveo da je pad nezaposlenosti najznačajniji u poslednjih par godina i da je u odnosu na 2013. godinu broj nezaposlenih smanjen za oko 4,5 odsto, u svim opštinama. Trenutno je na evidenciji nešto više od 21 hiljade ljudi, ili za oko hiljadu manje nego prošle godine. Organizatori su se posebno osvrnuli na javne radove kroz koje će ove sezone u ZBO biti angažovano 72 lica. Radiće se na uređenju zelene površine oko bolnice, starog nemačkog groblja, sređivanju arhivske građe, pomoći u kući slepim osobama, izradi keramičkih suvenira, digitalnoj komunikaciji... Za ove namene izdvojeno je nešto više od 10 miliona dinara.  
savamajstor @ Uto, 28.10.2014. 02:54
filijala sombor javni radovi nacionalna služba za zapošljavanje privreda sekula tanjević sombor subvencije zoran martinović
• Izabrano osamnaest javnih radova

Kroz ovogodišnje javne radove biće angažovano 72 osobe sa invaliditetom Zapadnobačkog okruga - saopštila je NSZ.

Foto 22168- Jedan od javnih poziva koje je Nacionalna služba za zapošljavanje objavila u avgustu ove godine bio je konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Na osnovu podnetih zahteva doneta je odluka tako da je za područje zapadnobačkom okrugu odobreno je 18 javnih radova na kojima će se angažovati 72 osobe sa invaliditetom. U Somboru će se realizovati 11 javnih radova, u Odžacima dva, u Kuli tri i u Apatinu dva javna rada - naveli su nadležni. 
Lica angažovana na javnim radovima baviće se sređivanjem arhivske građe, izradom keramičkih suvenira, uređenjem bolničkog kruga, digitalnoj komunikaciji i drugim poslovima. Nije objavljeno pri kojim institucijama i preduzećima će izabana lica biti angažovana. 
savamajstor @ Sre, 15.10.2014. 01:10
arhivska građa digitalna komunikacija javni radovi keramički suveniri nacionalna služba za zapošljavanje osi - osobe sa invaliditetom privreda sombor uređenje zapadnobački okrug
• „Pomoć i nega u kući” na javnim radovima

Gradsko veće grada Sombora raspisalo je novi konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova.

Foto 1733Foto 14485 - Javni radovi će se organizovati i sprovoditi u u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti i to za realizaciju usluge „Pomoć i nege u kući” - angažovanjem nezaposlenih lica na poslovima „gerontodomaćina - gerontodomaćina”. Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju isključivo udruženja građana sa sedištem na teritoriji grada. Rok za podnošenje prijava je 10. oktobar u 12 sati - piše u javnom konkursu objavljenom u petak
Kako se navodi u sve dodatne informacije mogu se dobiti u somborskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje ili pronaći u tekstu konkursa koji se nalazi u prilogu vesti. Maksimalna dužina trajanja javnih radova je pet meseci. Angažovana lica imaju pravo na mesečnu neto nadoknadu od 26.000 dinara, te naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada u visini od 1.500 dinara. U opredeljenim sredstvima za realizaciju uključena je i naknada troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od 2.500 dinara - piše u konkursu.
savamajstor @ Uto, 07.10.2014. 03:17
društvo gerontodomaćice gradsko veće javni konkurs javni radovi nacionalna služba za zapošljavanje pomoć i nega u kući sombor
• Pozivi za zapošljavanje (1)

Grad Sombor i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su konkurse koji bi trebalo da doprinesu smanjenju nezaposlenosti.

Foto 14485Foto 7436Narednih petnaest dana dostupni će biti konkursi za samozapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta, za organizovanje javnih radova ili programa stručne prakse. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos - piše u javnom pozivu. Na ime jednog otvorenog radnog mesta poslodavci će moći da računaju na dotaciju u iznosu od 100.000 dinara. Uslov je da novozaposleno lice bude angažovano sa evidencije NSZ. Što se tiče programa stručne prakse podrazumeva se osposobljavanje nezaposlenih lica, za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. Program stručne prakse traje do šest meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem, do devet meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i do godinu za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem - navodi se u pozivu. Poslednje konkurs odnosi se na organizovanje javnih radova, koji imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.). Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Javni pozivi će biti otvoreni 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnim internet prezentacijama Grada Sombora i Nacionalne službe za zapošljavanje, ili do utroška sredstava predviđenih za ove namene. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u NSZ - Filijala Sombor ili putem telefona: 464-054 i 464-049.
savamajstor @ Sre, 03.09.2014. 02:18
filijala sombor javni radovi nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni otvoreno novo radno mesto poslodavci privreda samozapošljavanje sombor stručna praksa
>>
1234
. . .
18