Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Programi i mere za nova radna mesta

Nacionalna služba za zapošljavanje predstavila je informaciju o sufinansiranju programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Foto 14485Odobrava se učešće u finansiranju četiri programa ili mere APZ. Reč je javnim radovima, programu stručne prakse, programu sticanja praktičnih znanja i programu dodele subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica sa evidencije NSZ. Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koristiće se isključivo za isplatu naknade za obavljeni posao (iznos od 18.000 dinara), naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada (u visini do 1.500 dinara), naknadu troškova sprovođenja javnih radova (od 1.000 do 2.000 dinara), kao i za naknadu troškova organizovanja obuke. Program stručne prakse podrazumeva da se uključenim licima isplaćuju novčana sredstva u mesečnom iznosu od 12 do 16 hiljada dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme. Program sticanja praktičnih znanja trajaće šest meseci i podrazumeva zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Tokom ovog programa, poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima, Nacionalna služba za zapošljavanje refundiraće na mesečnom nivou neto zaradu u iznosu od 23 hiljade dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima. Poslednji program podrazumeva otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje lica u privrednim subjektima iz privatnog sektora iz teže zapošljivih grupa u trajanju od najmanje godinu dana. U ovu grupu spadaju: mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne pomoći. Ovaj program podrazumeva isplatu jednokratne subvencije u iznosu od 150 do 250 hiljada dinara u zavisnosti od razvijenosti opštine. Ukoliko se zapošljavaju osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne pomoći visina subvencije se kreće od 180 do 300 hiljada dinara
Svi zahtevi za učešće u finansiranju programa se dostavljaju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno preko nadležne filijale NSZ.
Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje može da podnese autonomna pokrajina, odnosno lokalna samouprava. Rok za podnošnje zahteva je 29. februar ove godine. Sve ostale potrebne informacije možete preuzeti u prilogu vesti, kao i na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
milangagrčin @ Pet, 05.02.2016. 01:51
ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nacionalna služba za zapošljavanje osi - osobe sa invaliditetom otvaranje novih radnih mesta praktična znanja radno sposobni korisnici romi socijalna pomoć sombor sprovođenja javnih radova stručna praksa zapošljavanje
• Predstavljen projekat „Pokreni se za posao”

Organizovana je prva obuka „Put do uspešnog preduzetnika” na kojoj je između ostalog predstavljen program NVO Eneca.

Foto 16442Četvrti put NVO Eneca realizuje program „Pokreni se za posao” na nacionalnom nivou. Godišnje kroz program bude podržano više od sto preduzetnika iz oblasti proizvodnje, poljoprivrede i usluga. U prethodnom periodu izabrano je 335 preduzetnika sa teritorije čitave Srbije. Podrška se odnosi na opremu za rad, obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka, odnosno biznis mentoring u prve dve godine poslovanja. Konkurs za program „Pokreni se za posao” otvoren je do 29. februara.
- U toku 2015. godine 606 nezaposlenih lica koristilo je usluge poslovnog centra filijale Sombor. Od navedeng broja 273 su žene što je porast u odnosu na prethodnu godinu. Na javnim pozivima samozapošljavanja učestvovala su 364 nezaposlena lica, od čega je sa 202 potpisan ugovor. Vrednost ovih ugovora je 32,32 miliona dinara. Po javnom pozivu NSZ potpisana su 82 ugovora, 83 po konkursu Pokrajinskog sekretarijara privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i 37 ugovora je finansirano po konkursima lokalnih samouprava Zapadnobačkog okruga - piše u saopštenju somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
savamajstor @ Uto, 26.01.2016. 01:55
filijala sombor nacionalna služba za zapošljavanje nvo eneca obuka pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova pokreni se za posao privreda put do uspešnog preduzetnika sombor zapadnobački okrug
• Rast nezaposlenosti u decembru

Nacionalne službe za zapošljavanje je u poslednjem izveštaju objavila da je na teritoriji Sombora nezaposleno 7.130 lica, što je povećanje od dva odsto u odnosu na prethodni prethodni period.

Foto 14485- Prema podacima NSZ Filijale Sombor ukupan broj nezaposlenih osoba u Zapadnobačkom upravnom okrugu u poslednjem mesecu prošle godine iznosio je 19.708. Podaci nedvosmisleno pokazuju porast nezaposlenosti od skoro četiri odsto u odnosu na prethodni izveštaj. Broj nezaposlenih je porastao za 736 lica. Od ukupnog broja nezaposlenih 8.459 osoba je ženskog pola. Po broju nezaposlenih na prvom mestu je opština Sombor gde je ukupan broj nezaposlenih 7.130 od čega su 2.816 žene. Sledi Kula sa 5.447 (2.554 žena), Apatin 3.627 (1.591 žena) i na poslednjem mestu su Odžaci sa 3.504 nezaposlenih osoba od čega su 1.498 osobe ženskog pola. Značajno je porastao i broj nezaposlenih lica sa preko 50 godina starosti sa vrlo malim ili skoro nikakvim mogućnostima za novo zapošljavanje. Zabeležen je porast od 259 lica, te je sada ukupan broj nezaposlenih u ovoj grupi 5.216 lica. Na posao duže od deset godina čeka 1.477 lica. Poslednjeg meseca prošle godine radni odnos je zasnovano 1.282 osobe – navodi se u saopštenju Regionalne privredne komore Sombor.
Nezaposlenost prema stepenu stručne spreme: I stepen – 5.623 lica, II stepen – 854, III stepen – 5.529, IV stepen – 5.812, V stepen – 109, VI stepen – 389, VI (2 stepen) – 276, VII (1 stepen) – 1.108, VII (2 stepen) – 8, VIII - nema nezaposlenih.
milangagrčin @ Čet, 14.01.2016. 01:01
apatin filijala sombor kula nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni odžaci privreda regionalna privredna komora - rpk sombor sombor
• Poziv za zapošljavanje pripravnika

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa pripravnika, koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita,uz zasnivanje radnog odnosa.

Foto 14485U okviru programa pripravnika 450 nezaposlenih sa evidencije NSZ, iz ruralnih područja sa teritorije čitave Srbije, moći će da završe pripravnički staž i polažu stručni ispit u okviru programa koji se finansira uz pomoć sredstava iz IPA fondova Evropske unije kroz projekat „Pomoć teže zapošljivim grupama” sa ciljem  unpređenje politike zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti u Srbiji. 
Javni poziv za učešće u programu pripravnika raspisan je za poslodavce iz privatnog sektora, iz ruralnih područja, kojima će NSZ refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program - saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati 6 meseci za one sa diplomom srednje škole, 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.
Poslodavci koji žele da se prijave za učešće u programu moraju da ispune određene uslove propisane javnim pozivom, među kojima su i ti da redovno izmiruju poreske obaveze, da im račun nije blokiran, kao i da među zaposlenima ima osoba koje na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima mogu biti mentori. Informacije o programu pripravnika mogu se dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, preko Pozivnog centra NSZ na telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. Javni poziv je otvoren 3. novembra prošle godine i traje do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20. septembra 2016. godine.
triletrip @ Sre, 13.01.2016. 10:17
društvo ekonomija evropska unija ipa javni poziv nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni pripravnik privreda ruralna područja sombor subvencija zapošljavanje
• NSZ: Isplata dugovanja korisnicima naknada

- Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da će se u petak 25. decembra, preko Poštanske štedionice, izvršiti isplata privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije - piše u saopštenju.

Foto 14485- Obezbeđena su sredstva za isplatu svih zaostalih naknada korisnicima privremene novčane naknade zaključno sa isplatom za novembar 2015. godine. Nakon šest meseci kašnjenja, od januara 2016. godine korisnicima će redovno biti isplaćivane naknade, kao i svim ostalim korisnicima novčanih naknada koje se ostvaruju preko NSZ - piše u dopisu. U budžetu RS omogućena je isplata 1,725 milijardi dinara za oko 15.600 korisnika novčane naknade za lica koja žive izvan teritorije Kosova i Metohije. Po navodima NSZ proces isplata se od početka (2003. godine) odvijao sa zakašnjenjem. Tokom godina odobravana su sredstva uglavnom za 12 mesečnih isplata ili manje, tako da je kašnjenje variralo, a poslednji put je bilo šest meseci.
- Sredstva za ove namene Nacionalna služba za zapošljavanje obezbeđuje u svom finansijskom planu. Za 2015. godinu transfer iz Ministarstva finansija je planiran u iznosu od 8,9 milijardi dinara. Zahvaljujući dobroj naplati prihoda od doprinosa i smanjenju broja korisnika naknade za slučaj nezaposlenosti, Nacionalna služba je sredstva iz budžeta koristila isključivo za isplatu privremene naknade za KiM, u ukupnom iznosu od 4,52 milijarde dinara. Time je ostvarena ušteda u planiranom transferu iz budžeta u iznosu od 4,38 milijardi dinara - piše u saopštenju NSZ.
savamajstor @ Pet, 25.12.2015. 02:29
lica koja žive izvan teritorije kosova i metohije ministarstvo finansija nacionalna služba za zapošljavanje privreda privremena novčana naknada sombor
>>
1234
. . .
25