Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Konkursi za samozapošljavanje i stručnu praksu

Grad Sombor je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavio javne pozive za samozapošljavanje i program stručne prakse.

Foto 7436Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. U slučaju da se dva i više lica iz kategorije viškova zaposlenih udruži radi osnivanja privrednog društva, u skladu sa zakonom, ukoliko osnivači zasnivaju u njemu radni odnos subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara po korisniku. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra.
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Kroz program stručne prakse Grad Sombor uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci. Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 12.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem (6 meseci), 14.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanje (9 meseci), te 16.000 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem (12 meseci). NSZ vrši i obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo na najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih. Rok za prijavu je i po ovom javnom pozivu 30. oktobar, odnosno do utroška izdvojenih sredstava.
triletrip @ Sub, 14.10.2017. 00:12
društvo ekonomija grad sombor javni poziv mladi nacionalna služba za zapošljavanje privatni sektor privreda sombor stručna praksa subvencija zapošljavanje
• Nezaposlenost u stalnom padu

Broj nezaposlenih u Zapadnobačkom okrugu je prema statističkim podacima somborske filijale NSZ u stalnom padu.

Foto 14485U Zapadnobačkom okrugu je zaključno sa 31. julom na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo 16.617 nezaposlenih osoba. Kao najveća lokalna samouprava u okrugu, grad Sombor ima i najviše nezaposlenih - 6.275 osoba. U Kuli je u evidenciju NSZ prijavljeno 4.263 osobe, u Odžacima 3.047 i u Apatinu 3.032.
- Ovo je period godine kada se beleži najniži nivo nezaposlenosti, što će sigurno potrajati do septembra, jer su angažovana lica u građevinarstvu, poljoprivredi, ugostiteljstvu i trgovini, tako da očekujemo da ćemo maksimalnu zaposlenost imati negde u septembru - objasnio je direktor Filijale Nacionalne službe za za zapošljavanje za Zapadnobački okrug Sekula Tanjević.
- Ako se podaci posmatraju u odnosu na prethodne godine, i dalje se beleži pad stope nezaposlenosti i za sada iznosi 11 procenata, s tim, da je u opštinama Odžaci i Apatin taj pad nešto izraženiji i iznosi čak 14 odsto. Konkretna brojka za Sombor iznosi 7,6 odsto. Pretpostavljamo da će do kraja godine, procenat smanjenja broja nezaposlenih biti na nivou prethodnih godina, negde između 5 i 6 procenata, možda i osam. Brojke govore da je za dve godine u Somboru broj nezaposlenih smanjen za preko hiljadu osoba. Svesni smo da na pad broja nezaposlenih u određenoj meri utiče i odlazak na rad u inostranstvo, uglavnom na posao gerontodomaćina, ali na žalost o tome nemamo zvanične podatke. Ukoliko poslodavac iz inostranstva od nas traži radnike, procedura ide posredstvom ministarstva i naše direkcije i tu se uglavnom radi o zdravstvenim radnicima, koji mahom idu u Nemačku - rekao je Sekula Tanjević.
Prema njegovim rečima veliki problem predstavlja tošto je sve više nezaposlenih osoba preko 50 godina starosti, koji su posao izgubili gašenjem velikih firmi, a posao teško nalaze jer njihova znanja i veštine nisu u skladu sa savremenim zahtevima.
- Prema evidenciji NSZ, 31 procenat nezaposlenih je stariji od 50 godina, a veliki je broj ljudi bez posla i u starosnoj dobi od 40 do 50 godina. Visok je i procenat mladih nezaposlenih, koji je oko 22,5 odsto, ali se njihov broj konstantno smanjuje, dok se broj starijih od 50 godina povećava - naveo je Sekula Tanjević.
Direktor somborske filijale NSZ je posebno pohvalio mere za zapošljavanje i samozapošljavanje lokalnih samouprava u Somboru i Odžacima.
- Neki programi su već u toku, poput javnih radova, ali preostala su još dva programa koje je predvideo grad Sombor. To su programi samozapošljavanja i stručne prakse. Kod koncipiranja ovih mera vodilo se računa da stručna praksa bude oslonjena na mlade. Što se tiče finansijskih mera, najviše zahteva smo imali za javne radove. Zaista sa svih nioa. Pored pokrajine i republike, javne radove su finansirale i lokalne samouprave Sombora, Kule i Odžaka, pa je na taj način angažovano preko 300 osoba - objasnio je Tanjević. Direktor NSZ u Somboru je naglasio da ta institucija, u saradnji sa pokrajinskim, republičkim i lokalnim organima, pruža nekoliko vrsta pomoći za rešavanje pitanja nezaposlenosti. Tanjević je zadovoljan i sa saradnjom sa stranim investitorima, jer Pretty grupa iz Bangladeša već vrši obuku novih radnika, kompanija Silico planira da zaposli pedesetak ljudi, dok nemački EBM Papst šalje još 10 radnika na obuku u Sloveniju, a namerava i da proširi svoje proizvodne kapacitete u Somboru. Osim toga, nekoliko desetina novih radnih mesta se očekuje i u Capitol parku, koji se završava, kao i u Univerexportu, koji je počeo sa pripremama za izgradnju prodajnog objekta u Somboru.
triletrip @ Sre, 23.08.2017. 02:35
apatin društvo ekonomija grad sombor kula lokalna samouprava nacionalna služba za zapošljavanje nezaposlenost odžaci privreda sekula tanjević sombor zapadnobački okrug zapošljavanje
• Javni radovi kod zanatlija

Konkurs za sprovođenje javnih radova u oblasti starih zanata biće otvoren do petka.

Foto 16056Predviđeno trajanje javnih radova u oblasti starih zanata je tri (3) meseca, a kako je navedeno, sredstva se odobravaju za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. - Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih. Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja i pravna lica sa teritorije grada Sombora. Prijava, u vidu zahteva sa biznis planom, u dva primerka, se podnosi u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu - piše u pozivu. Angažovanim radnicima će na osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima biti isplaćena neto mesečna naknada od 22.800 dinara za pun fond radnih časova ili srazmerno vremenu radnog angažovanja ukoliko nije imao pun fond radnih časova.
Javni konkurs će biti otvoren do petka, 11. avgusta. Dodatne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu grada.
savamajstor @ Uto, 08.08.2017. 04:16
društvo javni radovi konkurs nacionalna služba za zapošljavanje privreda sombor stari zanati
• Angažovanje radnika iz teže zapošljivih grupa

Rok za podnošenje prijava ističe u petak.

Foto 14485Foto 5000- Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, radi zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Kategorije teže zapošljivih lica na koje se ova subvencija odnosi: mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći i ostala nezaposlena lica - objavljeno je u javnom pozivu u kome se navodi i da je poslodavac u obavezi da zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim lice, kao i da u slučaju prestanka radnog odnosa ima najviše 30 dana da zaposli novog radnika, u skladu sa pravilima konkursa.
Subvencije se odobravaju poslodavcima u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, po novootvorenom radnom mestu. Javni poziv će biti otvoren do 11. avgusta. Propisani konkursni obrazac se može prezueti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Sombor. Kontakt: 025/464000 ili putem zvanične stranice NZS Sombor.
savamajstor @ Pon, 07.08.2017. 03:13
grad sombor javni poziv nacionalna služba za zapošljavanje nsz poslodavci privreda sombor subvencije teže zapošljive grupe zapošljavanje
• Pokrajinska podrška zapošljavanju i privredi

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je rezultate konkursa za dodelu subvencija za zapošljavanje, samozapošljavanje i kupovinu mašina, opreme, softvera i nematerijalne imovine.

Foto 4508Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljena su somborskim preduzećima „Spot-Sport”, „Agro Ravangrad” doo, Studio stranih jezika „Ela”, „Babić Plast”, „Konc”, picerija „Mama Mia”, „Gard” doo, Romska duša (Bački Monoštor) i „Moments”. Na teritoriji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za Zapadnobački okrug ukupno je dodeljeno 9.656.000 dinara, a najveći iznos, od 1.010.000 dinara dobilo je građevinsko preduzeće „Konc”, koje će zaposliti pet osoba. Najviše novih radnika, deset, imaće „Gard” doo, koje je u tu svrhu dobilo 915.000 dinara. Ostala preduzeća zaposliće po jednu ili dve osobe. Na ovaj način posao će dobiti ukupno 19 osoba sa spiska NSZ u Somboru.
Sredstva za samozapošljavanje dobilo je osam osoba sa teritorije grada Sombora. Četiri osobe dobile su subvencije od po 456.000 dinara, a ostali po 182.000 dinara. Na teritoriji okruga ukupno je dodeljeno 4.828.000 dinara.
Na javnom konkursu za bespovratna sredstva za mikro i mala privredna društva i preduzetnike za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera, te za pokrivanje dela izdataka za sticanje nematerijalne imovine, sa teritorije Sombora novac je dodeljen jedino preduzeću „Signal” doo. Ta firma dobila je 1.210.000 dinara za nabavku opreme.
Na sva tri konkursa za teritoriju Zapadnobačkog okruga dodeljeno je ukupno 15.694.000 dinara, a u celoj pokrajini 173.708.000 dinara.
triletrip @ Sre, 02.08.2017. 01:19
društvo ekonomija javni poziv konkurs nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda samozapošljavanje sombor subvencija zapošljavanje
>>
1234
. . .
30