Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Okupacione novine kao tema za Biblioinfo

Povodom 55 godina od pokretanja nastave bibliotekarstva na visokoškolskom nivou na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je stručno-naučni skup Biblioinfo.

Foto 30942 Organizatori konferencije su bili Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet i Katedra za bibliotečko-informacione nauke ovoga fakulteta. Svakako najinteresantnije deo skupa bila je konferencija i predstavljanje zbornika radova autora naučnih članaka. Među 18 izlagača, odnosno predavača, bio je i Vladimir Jerković, direktor somborske biblioteke. On je na Biblioinfo predstavio list iz zavičajne periodike koji je izlazio u periodu 1943-1944. godine, dakle, za vreme okupacije Sombora, a koji je izdavala mađarska okupaciona vlast. - Predstavljen je sadržaj lista, urednička koncepcija pokretača „Naših novina”, kako su se zvale, dr Grge Vukovića, rođenog Čonopljanca, a u analitičkom delu izdvojene su pojedine indikativne rubrike i članci. „Naše novine” nalaze se u zbirci zavičajne periodike somborske biblioteke i značajno su svedočanstvo o delovanju Hrvatske seljačke strane (HSS) i njenih pobornika u našoj sredini, a u ovom predmetu, za vreme trajanja Drugog svetskog rata. Ove novine obraćale su se bunjevačkom i šokačkom življu, i citirajući reči samog urednika Vukovića, služile su „borbi protiv dekroatizacije Bunjevaca i Šokaca” - piše u zvaničnom izveštaju sa Biblioinfo u Beogradu. Jerković je, na primeru ovih novina, ukazao i na prilike i društveno-političke okolnosti doba u kojem su štampane, u ulici Čihaš Bene 3 u Somboru.
savamajstor @ Čet, 25.05.2017. 08:37
biblioinfo biblioteka karlo bijelicki bunjevci dr grga vuković filolopki fakultet hrvatska seljačka stranka katedra za bibliotekačko-informacione nauke kultura naše novine šokci sombor univerzite u beogradu vladimir jerković
• SOinfo.org među članovima Saveta za štampu (1)

Portal SOinfo.org je pristupio regulatnom novinarskom telu u čijem članstvu je više od 70 medija sa teritorije Srbije.

Foto 27090 - Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih i onlajn medija, novinskih agencija i profesionalne novinare. Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija. U nadležnosti Saveta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije - piše u Statutu Saveta za štampu. 
Praktično, pristupanjem Savetu za štampu, SOinfo.org se obavezao da će u radu, kao i do sada, poštovati odredbe Kodeksa novinara Srbije i omogućiti da svako ko veruje da je oštećen pisanjem portala ima pravo da podnese žalbu, upravo Savetu za medije. Žalba na povredu Kodeksa novinara može da se odnosi na objavljene tekstove i fotografije novinara, objavljene audio i video zapise, kao i na pisma čitalaca. Sa teritorije Zapadnobačkog okruga članovi Saveta su još samo „Somborske novine” i „Naše novine” iz Odžaka.
savamajstor @ Pet, 05.02.2016. 03:57
društvo kodeks novinara srbije naše novine savet za štampu soinfo.org sombor somborske novine zapadnobački okrug